Bolagssidan är framtagen i samarbete med
Bildkälla:

Bakgrund

Cantargia

Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom nämnt arbetsområde. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret beläget i Lund.

Visa hela beskrivningen
Bildkälla:
Nyheter
Blogginlägg
Videos
Insynshandel
Pressmeddelanden
Privata Affärer •  07 Sep 11:37

Carnegie köpstämplar Cantargia

Bioteknikbolagets aktie stiger tvåsiffrigt

Börsvärlden •  07 Sep 07:30

Cantargias läkemedelskandidat en unikt validerad tillgång enligt Carnegie – köp

Carnegie inleder bevakning av bioteknikföretaget Cantargia med en köprekommendation och riktkursen 42 kronor.

Redeye •  21 Aug 06:40

Cantargia: Intervju med vd Göran Forsberg (video)

Redeye träffade Cantargia efter Q2-rapporten och diskuterade den nya USA-studien, kommande milstolpar och konkurrentlandskapet med VD Göran Forsberg.

Redeye •  21 Aug 05:20

Cantargia Q2: Upprepade tidslinjer, USA-studie startar inom kort

Redeye ger sin syn på Cantargias Q2-rapport, som innehöll flera positiva besked.

Börsvärlden •  08 Jul 20:46

Cantargia: Resultat i fas 2a närmar sig – Analysguiden

Cantargias forskning bryter ny mark inom området för antiinflammatorisk cancerbehandling, ett område som befinner sig i ett tidigt skede jämfört med många andra cancerterapier.

Redeye •  05 May 08:55

Cantargia: Intervju med vd Göran Forsberg (video)

Vi intervjuar Cantargias vd Göran Forsberg om FDA:s klartecken att starta kliniska studier i USA och diskuterar även den pågående CANFOUR-studien.

Du har väl inte missat våra bolagssidor?

Här hittar du allt om ett enskilt bolag. Utöver nyheter, videos, blogginlägg och insynshandel så hittar du även nyckeltal och bra relaterade länkar till bolagens hemsida men även direktlänkar till verktyg för analys m.m.

Redeye •  08 Apr 05:50

Cantargia: Coronakrisen påverkar tidslinjer

Inte heller Cantargia är immuna mot Covid-19-pandemin och pga färre aktiva kliniker i CANFOUR-studien väntas slutförandet försenas med åtminstone ett kvartal jämfört med tidigare angiven plan.

Redeye •  11 Mar 10:20

Cantargia: Intervju med vd Göran Forsberg (video)

Redeye har träffat Göran Forsberg, vd på Cantargia, som berättar om den riktade emissionen, planerna för att stärka det kliniska programmet och kommande milstolpar för cancerbehandlingen CAN04.

IPO.se •  10 Mar 08:35

Analysguiden: Riktad emission – styrkebesked

Cantargia har i februari 2020 genomfört en riktad nyemission om 410 MSEK före transaktionskostnader till ett antal institutionella investerare.

Redeye •  27 Feb 10:48

Cantargia: Upprepar mål för rekrytering

CANFOUR väntas bli färdigrekryterad under tredje kvartalet och lovande interimsresultat bådar gott inför upploppet av studien.

Redeye •  20 Feb 08:02

Cantargia: Exemplarisk kapitalanskaffning!

Den genomförda riktade emissionen är ett skolboksexempel på hur biotech-bolagsfinansieringar ska gå till.

Börsvärlden •  20 Feb 06:00

Cantargia genomför riktad emission om 410 miljoner kronor med kursrabatten 6,3 procent

Forskningsbolaget Cantargia har genomfört en riktad emission genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

IPO.se •  19 Feb 22:25

Cantargia har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka SEK 410 miljoner

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nyemissioner •  19 Feb 16:57

Cantargia AB

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Redeye •  30 Jan 06:30

Cantargia: Stärkta i vår uppfattning om CAN04

Interimsdata som presenterats från pågående fas 2a-studie, framför allt inom pankreascancer (PDAC), är lovande och stärker vår övertygelse om att CAN04 (nidanilimab) kan visa positiva resultat i CANFOUR-studien.

Nyemissioner •  11 Dec 2019 11:16

Positiva resultat för Cantargia

Vd för Cantargia berättar i en intervju att de har fått positiva resultat från sin pågående fas 2a-studie.

EFN •  11 Dec 2019 10:36

Nyheterna som ska lyfta läkemedelsbolagen

När hälsovård står på agendan bidrar läkemedelsförvaltarna Astrid Samuelsson från Handelsbanken och Susanna Urdmark från Rhenman & Partners bidrar med sin expertis.

EFN •  11 Dec 2019 10:16

Lovande data från Cantargia

Läkemedelsbolaget Cantargia har fått positiva resultat i en pågående fas 2a-studie inriktad på behandling av lung- och bukspottkörtelcancer.

Redeye •  09 Dec 2019 15:03

Cantargia: Storaffär bekräftar intresse för måltavlan

Under helgen annonserades att JNJ betalar USD 750m kontant för rättigheterna till bermekimab (IL-1α).

Redeye •  06 Dec 2019 12:25

Cantargia: Intervju med vd Göran Forsberg (video)

Vi har intervjuat Cantargias vd Göran Forsberg och diskuterat senaste tidens nyheter från bolaget.

Börsvärlden •  03 Dec 2019 10:33

Cantargias delresultat var oväntat starka enligt Analysguiden

Forskningsbolaget Cantargia presenterade under måndagen tidiga effektdata från den pågående fas IIa-studien i lung- och bukspottkörtelcancer som av Analysguiden beskrivs som ”mycket lovande”.

Redeye •  03 Dec 2019 06:47

Cantargia: Lovande interimsresultat i CANFOUR

Interimsavsläningen av CANFOUR fas 2a-delen, som publicerades i går, gav positiva indikationer om effekt för CAN04 i kombination med cellgifter.

Redeye •  19 Nov 2019 12:55

Cantargia: Intervju med vd Göran Forsberg (video)

Vi har intervjuat Cantargias vd, Göran Forsberg. I intervjun diskuteras bland annat bolagets projekt och vad man som investerare kan förvänta sig framåt.

Redeye •  04 Nov 2019 06:30

Cantargia: I en unik position

Cantargia står inför en nyhetsintensiv period under de närmaste månaderna som toppas av de första resultaten för CAN04 (IL1RAP) från pågående fas IIa-studie, CANFOUR.

Redeye •  05 Sep 2019 06:49

Cantargia: Nästa steg blir kombination med checkpointhämmare

I går fick vi mer på fötterna om Cantargias planer om att utöka studieprogrammet för CAN04.

Redeye •  22 Aug 2019 14:29

Cantargia: Ännu ett händelserikt kvartal i ryggen

Huvudprojektet CAN04 utvecklas enligt plan. Den första (monoterapiarmen) av tre armar i fas IIa-delen av CANFOUR-studien är färdigrekryterad och resultat kan komma redan mot slutet av året.

Börsvärlden •  28 Jun 2019 11:53

Analysguiden justerar motiverat värde för Cantargia till 24 kronor (25,10)

Forskningsbolaget Cantargia har nyligen presenterat kliniska resultat från fas I-studien som ger stöd för att kombinera nidanilimab med andra cancerbehandlingar.

EFN •  17 Jun 2019 09:23

Cantargia framgångsrikt på ASCO

Bioteknikbolaget Cantargia sysslar med utveckling av bland annat cancerbehandling med hjälp av antikroppar.

Redeye •  03 Jun 2019 12:08

Cantargia: CAN04 ASCO 2019 presentation

Professor Ahmad Awada presenterade fas 1-resultaten för CAN04 inför en välfylld sal med hundratals åhörare.

Redeye •  27 May 2019 08:02

Cantargia: Starka finanser inför tilltagande klinisk aktivitet

Morgonens rapport sammanfattar ett händelserikt Q1’19 som främst bestod av stärkta finanser (riktad nyemission) och att CAN04 avancerade vidare in i fas IIa-delen av CANFOUR-studien.

Redeye •  16 May 2019 08:16

Cantargia: Ger en försmak på data inför ASCO

I går kväll gavs en föraning av vad som ska presenteras muntligt om CAN04 under den årliga ASCO konferensen i Chicago.

Redeye •  22 Mar 2019 08:13

Cantargia: Riktad emission ger bränsle för utökad klinisk satsning

Cantargia meddelade sent i går kväll att man genomfört en riktad emission om cirka 106 miljoner kronor för att kunna expandera den kliniska utvecklingsplanen med CAN04.

IPO.se •  21 Mar 2019 19:00

Cantargia genomför riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor för utökad klinisk satsning på CAN04

Styrelsen för Cantargia AB (publ) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor.

Redeye •  27 Feb 2019 08:23

Cantargia: Rapport utan överraskningar, fokus på CANFOUR

Cantargia släppte i dag sin rapport för Q4 2018, vilken inte innehöll några stora överraskningar.

Redeye •  01 Feb 2019 14:05

Cantargia: CANFOUR och nyheter från fältet

Den första patienten har inkluderats i fas IIa-delen av CANFOUR och vi har sett relevanta nyheter från industrin.

Redeye •  07 Dec 2018 19:40

Cantargia: CANFOUR går vidare i fas IIa

Cantargia meddelade tidigare i dag att fas I-delen av CANFOUR slutförts med goda resultat, vilket gör att fas IIa kommer att starta inom kort.

Redeye •  04 Dec 2018 13:48

Cantargia: Lär känna vd Göran Forsberg

Ledningen är en viktig faktor för att ett bolag skall lyckas.

EFN •  22 Nov 2018 13:08

”Självklart att gå in i USA”

Bioteknikbolaget Cantargia gjorde en förlust efter skatt på 21,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet.

Redeye •  15 Nov 2018 08:04

Cantargia: Q3 summerar framsteg

Cantargias Q3-rapport innehöll inga överraskningar men summerar en period med framsteg i både projekt- och bolagsutveckling.

Aktiespararna •  05 Nov 2018 07:37

Börsveckan ser uppsida i Kindred

Börsveckan rekommenderar i senaste numret köp av Immunovia, Kindred, Nordic Leisure, Naxs och Sobi.

Affärsvärlden •  05 Nov 2018 07:03

Börsveckan: Fynda bland betting och läkemedel

Börsveckan rekommenderar i senaste numret köp av Immunovia, Kindred, Nordic Leisure, Naxs och Sobi.

Börsvärlden •  05 Nov 2018 06:10

Börsveckan ger köpråd för fem aktier samt säljråd för Dometic

Börsveckan rekommenderar köp av Immunovia, Sobi, Kindred, Nordic Leisure och Naxs, i den senaste utgåvan.

Börsvärlden •  24 Oct 2018 13:13

Bilden av Cantargia stärks av fas I-data – Analysguiden

Forskningsbolaget Cantargia släppte nyligen interimsresultat från den pågående fas I-delen av en kombinerad fas I/IIa-studie med läkemedelskandidaten CAN04, som baserar på den aktiva substansen nidanilimab.

Redeye •  24 Oct 2018 12:37

Cantargia: Videointervju med represetanter från ledning

Represetanter från Cantargias ledning sammanfattar deras närvaro på ESMO (The European Society for Medical Oncology) - en av världens största cancerkonferenser.

Redeye •  24 Oct 2018 12:37

Cantargia: Videointervju med representanter från ledning

Representanter från Cantargias ledning sammanfattar deras närvaro på ESMO (The European Society for Medical Oncology) - en av världens största cancerkonferenser.

Redeye •  20 Oct 2018 12:23

Cantargia: Poster på ESMO ger mer detaljerad data

Cantargia presenterar i dag detaljerade interimsresultat från fas I-delen av CANFOUR-studien vid ESMO i München.

Redeye •  09 Oct 2018 10:03

Cantargia: Interimdata från CANFOUR presenteras på ESMO

Cantargia meddelade i dag att interimdata från fas I/II-studien CANFOUR kommer att presenteras på ESMO den 20e oktober 2018.

Redeye •  01 Oct 2018 07:26

Cantargia: Stärkt patentskydd i USA

Cantargia har erhållit stärkt patentskydd i USA kring antikroppen CAN03.

EFN •  25 Sep 2018 09:36

Tre hållbarhetsvinnare

Förvaltarna Erika Wranegård från Öhman och Johan Nilke från Lannebo diskuterar potentiella hållbarhetsvinnare i dagens Börslunch.

EFN •  25 Sep 2018 09:25

Cantargia: ”Vi vill vara transparenta”

Läkemedelsbolaget Cantargia gör ett listbyte och noteras på tisdagen på Stockholmsbörsens huvudlista.

Nyemissioner •  21 Sep 2018 16:36

Tre medicinska noteringar och ett spelföretag

Asarina Pharma och Ziccum noterar sig inom kort. Cantargia tar steget upp på huvudlistan.

IPO.se •  13 Sep 2018 15:00

Cantargia har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Cantargia AB:s (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Redeye •  06 Sep 2018 11:19

Cantargia: Videointervju med vd Göran Forsberg

Göran Forsberg, vd på Cantargia, ger oss en uppdatering om status för CANFOUR-studien.

Biostock •  04 Sep 2018 11:55

Se sju vd-intervjuer från BioStock Live här

I samband med BioStock Live kapitalmarknadsdag i Stockholm den 29 augusti passade vi på att få en längre pratstund med de medverkande bolagens respektive vd:ar.

Redeye •  21 Aug 2018 07:48

Cantargia: Q2 visar på framsteg; studiedata kan presenteras i Q4

Cantargias andra kvartal präglades av kliniskt arbete i genomförandet av CANFOUR-studien och prekliniskt arbete för att utvärdera framtida utvecklingsstrategi med CAN04 (nidanilimab).

Redeye •  13 Aug 2018 08:02

Cantargia: Uppdatering kring CANFOUR-studien

Cantargia meddelar i dag en uppdatering kring fas I delen av CANFOUR, samt förberedelserna inför fas IIa.

IPO.se •  13 Jul 2018 12:00

Cantargia godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North Premier som ett led i processen mot Nasdaq Stockholms huvudlista

Cantargia AB (”Cantargia”) har, som tidigare kommunicerats, för avsikt att under 2018 notera bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Redeye •  26 Jun 2018 14:21

Cantargia: Prekliniska resultat med CAN04 (nidanilimab)

Cantargia meddelade i dag att man erhållit positiva prekliniska resultat från djurstudier med antikroppen CAN04 (nidanilimab).

Redeye •  21 May 2018 06:56

Cantargia: USA-patent för CAN03

Cantargia har stärkt patentsituationen i USA för bolagets autoimmuna/inflammatoriska program CANxx.

SVD Näringsliv •  18 May 2018 13:34

Patologisk fallstudie av en sjuk notering

VECKANS ANALYSER: Raysearch, Handicare, Cantargia, Dicot, Volvo Cars, Actic, BIMObject, Homemaid, THQ Nordic, Bergman & Beving, Byggpartner, NP3, Balco, Tesla, Nilörngruppen, Nederman, iZettle, Paradox och Björn Borg.

Redeye •  16 May 2018 09:53

Cantargia: Nya data kring IL1RAP och CAN04

Cantargia meddelade i dag nya data kring IL1RAP och CAN04 vilket ger positiva signaler.

Redeye •  15 May 2018 07:31

Cantargia: En bra start på året

Cantargia släppte tidigare i dag sin rapport för Q1.

Redeye •  04 May 2018 06:54

Cantargia: Europapatenten kvarstår

Cantargia meddelade i dag att den formella överklagandeperioden för bolagets breda patent inom leukemi och solida cancerformer avslutats utan incidens.

Redeye •  03 May 2018 15:27

Cantargia: Förstärkt patentsituation

Cantargia har stärkt sin patentportfölj genom ett godkänd patent i Kanada.

Börsvärlden •  23 Apr 2018 11:56

Måndagens aktierekommendationer i översikt – Triss i köprekar för Investor, lovande signaler för Cantargia

En kort sammanställning av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om hittills idag, med nyheter som rör Investor, Ericsson, Telia, Cantargia, SSAB…

Redeye •  16 Apr 2018 14:06

Cantargia: Resultat presenteras på AACR

Cantargia presenterar i dag nya data för en antikroppsterapi riktad mot IL1RAP på den årliga konferensen American Association of Cancer Research (AACR) i Chicago, USA.

Biostock •  06 Apr 2018 10:08

Nyhetssvepet fredag 6 april

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Nulägesanalys av RhoVac – en betydande målmarknad » Nulägesanalys av Cantargia – ett intressant case » Opioidkrisen: Klaria slipper långdragna kliniska studier » Immunovias intåg på Nasdaq Sthlm öppnar upp för USA-marknaden » Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för […]

Biostock •  05 Apr 2018 09:53

Nyhetssvepet torsdag 5 april

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Nulägesanalys av RhoVac – en betydande målmarknad » Nulägesanalys av Cantargia – ett intressant case » Opioidkrisen: Klaria slipper långdragna kliniska studier » Immunovias intåg på Nasdaq Sthlm öppnar upp för USA-marknaden » Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för […]

Biostock •  04 Apr 2018 09:12

Nyhetssvepet onsdag 4 april

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Nulägesanalys av Cantargia – ett intressant case » Opioidkrisen: Klaria slipper långdragna kliniska studier » Immunovias intåg på Nasdaq Sthlm öppnar upp för USA-marknaden » Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer » Efter ett kvartal säger vi adjö till BioStocks Läsarportfölj 1.

Biostock •  03 Apr 2018 12:07

Nyhetssvepet tisdag 3 april

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Opioidkrisen: Klaria slipper långdragna kliniska studier » Immunovias intåg på Nasdaq Sthlm öppnar upp för USA-marknaden » Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer » Efter ett kvartal säger vi adjö till BioStocks Läsarportfölj 1.

Biostock •  03 Apr 2018 06:35

Nulägesanalys av Cantargia – ett intressant case

Immunonkologi är ett av de hetaste fälten inom läkemedelsindustrin just nu.

Biostock •  29 Mar 2018 08:29

Nyhetssvepet torsdag 29 mars

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Opioidkrisen: Klaria slipper långdragna kliniska studier » Immunovias intåg på Nasdaq Sthlm öppnar upp för USA-marknaden » Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer » Efter ett kvartal säger vi adjö till BioStocks Läsarportfölj 1.

Biostock •  28 Mar 2018 09:48

Nyhetssvepet onsdag 28 mars

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Opioidkrisen: Klaria slipper långdragna kliniska studier » Immunovias intåg på Nasdaq Sthlm öppnar upp för USA-marknaden » Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer » Efter ett kvartal säger vi adjö till BioStocks Läsarportfölj 1.

Biostock •  27 Mar 2018 08:53

Nyhetssvepet tisdag 27 mars

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Immunovias intåg på Nasdaq Sthlm öppnar upp för USA-marknaden » Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer » Efter ett kvartal säger vi adjö till BioStocks Läsarportfölj 1.

Biostock •  26 Mar 2018 10:51

Nyhetssvepet måndag 26 mars

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Historiskt FDA-godkännande inom prostatacancer » Efter ett kvartal säger vi adjö till BioStocks Läsarportfölj 1.

Biostock •  23 Mar 2018 11:08

Nyhetssvepet fredag 23 mars

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Efter ett kvartal säger vi adjö till BioStocks Läsarportfölj 1.

Biostock •  22 Mar 2018 08:45

VD-intervjuer X4: Immunovia, Cantargia, RhoVac & Alligator

I samband med tisdagens BioStock Live ställde bolagens representanter upp på varsin videointervju med BioStocks analytiker Tobias Thornblad.

Redeye •  22 Mar 2018 06:30

Cantargia: Framsteg i ryggen och fler att vänta under 2018

Vi summerar den senaste tidens framsteg och blickar framåt på vad vi kan förvänta oss under 2018.

Biostock •  21 Mar 2018 13:57

Se presentationerna från BioStock Live med Immunovia, Cantargia, RhoVac och Alligator Bioscience

På tisdagen arrangerades BioStock Live i Stockholm på temat immunonkologi, med bolagen Immunovia, Cantargia, RhoVac och Alligator Bioscience.

Biostock •  20 Mar 2018 07:30

BioStock Live – Tema immunonkologi med Alligator Bioscience, Cantargia, Immunovia och RhoVac

Idag tisdag 20 mars kl 10.00 arrangeras BioStock Live i Stockholm, ett investerarevent med Alligator, Cantargia, Immunovia och RhoVac – fyra svenska bolag verksamma inom området immunonkologi, eller I/O som det brukar förkortas.

Redeye •  16 Mar 2018 14:09

Presentationer från Redeye Investor AW 15 mars

Under torsdagskvällen den 15 mars livesändes fem bolagspresentationer från Redeye Investor After Work i Göteborg.

Redeye •  15 Mar 2018 08:00

Cantargia: Prekliniska resultat presenteras på AACR

Cantargia kommer att presentera prekliniska resultat på AACR i mitten av april.

Redeye •  06 Mar 2018 15:23

Cantargia: Prekliniska resultat med positiva indikationer

Cantargia meddelade i dag resultat från en preklinisk in vivo modell, vilken ger positiva indikationer för utvecklingen.

Redeye •  28 Feb 2018 08:22

Cantargia: En positiv avslutning på året

Cantargia släppte i morse sin rapport för årets fjärde kvartal.

Redeye •  27 Feb 2018 08:04

Cantargia: Förstärkt patentskydd i USA

Cantargia har erhållit ett preliminärt patentgodkännande för behandling av olika hematologiska cancerformer, vilket ytterligare förstärker bolagets robusta patentskydd.

Redeye •  01 Feb 2018 10:41

Cantargia: LU Bio delar ut aktieinnehav

En av Cantargias största aktieägare och tillika tidigaste investerare, Lund University Bioscience, har beslutat att dela ut sitt aktieinnehav till det konsortium av investerare som finansierat bolaget.

Redeye •  23 Jan 2018 15:12

Cantargia: Europapatent inom hematologi kvarstår

Cantargia meddelade i dag att det Europeiska patentverket även avfärdat oppositionen mot patent kring hematologiska cancerformer.

Redeye •  19 Jan 2018 08:13

Cantargia: Europapatent kvarstår

Cantargia meddelade i dag att det Europeiska Patentverket har avfärdat oppositionen mot ett nyckelpatent på den europeiska marknaden.

Redeye •  21 Dec 2017 11:27

Cantargia: Emissionen fullbordad

Som väntat så genomfördes Cantargias emission utan problem.

Biostock •  08 Dec 2017 10:30

Nyhetssvepet fredag 8 december

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Liv Diagnostics mål är att kunna förutspå risken för metastaser » Dubbelintervju NeuroVive: »Vi har trappat upp våra utlicensieringsaktiviter« » Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj » Se presentationerna från BioStock Live: A1M Pharma, BrainCool och Cantargia » Cline Scientific har […]

Biostock •  07 Dec 2017 09:44

Nyhetssvepet torsdag 7 december

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Liv Diagnostics mål är att kunna förutspå risken för metastaser » Dubbelintervju NeuroVive: »Vi har trappat upp våra utlicensieringsaktiviter« » Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj » Se presentationerna från BioStock Live: A1M Pharma, BrainCool och Cantargia » Cline Scientific har […]

Biostock •  06 Dec 2017 10:14

Nyhetssvepet onsdag 6 december

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Dubbelintervju NeuroVive: »Vi har trappat upp våra utlicensieringsaktiviter« » Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj » Se presentationerna från BioStock Live: A1M Pharma, BrainCool och Cantargia » Cline Scientific har siktet inställt på licensintäkter » Söndagsintervjun: Fredrik Olsson – vd Baulos […]

Biostock •  05 Dec 2017 15:42

VD-intervju Cantargia: Framåt med kapitalstarka fonder i ryggen

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel inom det växande området immunonkologi, som de senaste åren präglats av stora licensaffärer och förvärv.

Biostock •  05 Dec 2017 11:54

Nyhetssvepet tisdag 5 december

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj » Se presentationerna från BioStock Live: A1M Pharma, BrainCool och Cantargia » Cline Scientific har siktet inställt på licensintäkter » Söndagsintervjun: Fredrik Olsson – vd Baulos Capital Belgium SA/NV » Miljardaffär inom mitokondriell medicin sätter […]

Biostock •  04 Dec 2017 06:30

Se presentationerna från BioStock Live: A1M Pharma, BrainCool och Cantargia

På måndagen arrangerades BioStock Live i Stockholm med A1M Pharma, BrainCool och Cantargia.

Börsvärlden •  29 Nov 2017 10:22

Dagens aktierekommendationer i översikt – Nobina i spännande tekniskt läge efter två köprekar

I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.

Redeye •  23 Nov 2017 06:30

Cantargia: Storsatsning ger goda förutsättningar i CANFOUR

Cantargia har haft ett händelserikt 2017. CANFOUR-studien har startat och med en stundande emission så kommer bolaget att ha kapital för att genomföra en stor satsning i fas I/IIa-studien.

Biostock •  22 Nov 2017 11:00

Nyhetssvepet onsdag 22 november

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter De senaste artiklarna från BioStock » Biovica presenterar positiva studieresultat inom pankreascancer » Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad » BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter » Fortsatt explosiv tillväxt inom Genovis affärsområden » Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen » Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London » Nya FoU-strategier […]

Vi har inte hittat några nyheter än.

Om Cantargia

Cantargia

Sidan kan innehålla länkar till samarbetspartners
TickerCANTA
ListaSmall Cap
LandSverige
SektorHälsovård
BranschBiotech
Börsvärde3,294 MSEK
Omsättning-
Vinst-139 MSEK
P/E-23.6
P/S-

Analysera/handla aktien

Mer info om bolaget