Sidan kan innehålla länkar till samarbetspartners, läs mer i vår Dataskyddspolicy.

Cereno Scientific

Cereno Scientific är verksamma inom bioteknologi. Idag är bolaget särskilt inriktade mot att utveckla läkemedel avsedda för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Visionen är att utveckla läkemedel som effektivare kan behandla uppkomsten av blodproppar som senare potentiellt kan leda till stroke, hjärtinfarkt, lungemboli samt ventrombos. Bolaget bildades 2012 och har sitt huvudkontor i Mölndal.

Börsvärde

105 MSEK

Omsättning

11 MSEK

Vinst

-14 MSEK

P/E

-7.6

P/S

9.8

Nyheter
Blogginlägg
Videos
Insynshandel
Biostock •  09 Jun 08:30

University of Michigan blir Cereno Scientifics nya samarbetspartner

Cereno Scientific, som utvecklar läkemedel för epigenetisk modulering av hjärt-kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar, meddelade idag att man ingått ett vetenskapligt samarbete med University of Michigan.

Biostock •  13 May 11:14

Cereno Scientific har etablerat ett amerikanskt dotterbolag i Boston

Cereno Scientific utvecklar innovativa läkemedel för hjärt-kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar relaterade till fibros, trombos, inflammation och högt blodtryck, såväl i lungorna som systemiskt.

Biostock •  02 Apr 09:33

Cereno Scientific adderar klinisk expert till ODD-spåret

Cereno Scientific utvecklar innovativa läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar, med ett breddat fokus på trombos och sällsynta fibrosrelaterade hjärt-kärlsjukdomar.

Du har väl inte missat våra bolagssidor?

Här hittar du allt om ett enskilt bolag. Utöver nyheter, videos, blogginlägg och insynshandel så hittar du även nyckeltal och bra relaterade länkar till bolagens hemsida men även direktlänkar till verktyg för analys m.m.

Biostock •  31 Mar 09:31

FDA beviljar Cereno Scientifics huvudkandidat Orphan Drug Designation

Cereno Scientific accelererar nu uppbyggnaden av sin plattform med läkemedelskandidater inom epigenetisk modulering, genom HDAC-hämning, för hjärt-kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar.

Börsvärlden •  30 Mar 13:40

Cereno Scientific upprepar bedömning om finansiering, bra dialog med samarbetspartners – Cfo

Forskningsbolaget Cereno Scientific meddelade tidigare att man har beslutat sig för att senarelägga sin kliniska fas II-studie med företagets första läkemedelskandidat CS1.

Biostock •  30 Mar 12:29

Cereno Scientific förskjuter starten av fas II-studie

Idag meddelade Cereno Scientific att man skjuter upp starten av sin fas II-studie med huvudkandidaten CS1 för trombosprevention.

Biostock •  10 Dec 2019 14:57

Cereno Scientific stärker sin pipeline genom årets andra förvärv

Cereno Scientific utvecklar en plattform för kardiovaskulära terapier inom det nya området för epigenetik baserat på HDAC-hämmare.

Biostock •  20 Nov 2019 12:23

Rampljus på Cereno Scientific efter godkänd studie och prestigefyllda möten inom fibrossjukdomar

Igår kom beskedet att Cereno Scientific erhållit tillstånd att inleda sin planerade fas II-studie med CS1 i Bulgarien – det andra, och sista, studielandet.

Biostock •  31 Oct 2019 08:44

Stark inledning av BioStock Life Science Summit 2019 – se videopresentationerna här

BioStock Life Science Summit 2019 lockade över 200 gäster, överträffade förväntningarna och resulterade i ett aktivt nätverkande.

Biostock •  15 Oct 2019 06:30

Cereno Scientific – ökad internationell verksamhet och exponering

Blodpropp är den vanligaste orsaken till död i världen medan hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste blodproppsrelaterade komplikationerna.

Biostock •  27 Sep 2019 06:15

Cereno Scientific når sin hittills största milstolpe

Cereno Scientific är i full fart med att förbereda sin fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1 med sikte på studiestart under första halvåret 2020.

Biostock •  10 Sep 2019 06:38

Plattan i mattan för Cereno Scientific

Cereno Scientific har varit mycket kommunikativa den senaste tiden.

IPO.se •  06 Sep 2019 10:05

Cereno Scientific genomför emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Cereno Scientific AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 6 september 2019 beslutat om en emission av teckningsoptioner till medlemmar av Bolagets vetenskapliga råd.

Biostock •  15 Jul 2019 06:45

Cereno Scientific blickar framåt med tillförsikt – kan se tillbaka på ett framgångsrikt första halvår

Första halvan av 2019 har kantats av viktiga milstolpar för Cereno Scientific, med allt ifrån en övertecknad emission och betydande organisatoriska förstärkningar till substansförvärv och ansökan om fas II för huvudkandidaten CS1.

IPO.se •  05 Jul 2019 11:02

Nyemissionen och övertilldelningsemissionen i Cereno Scientific AB är nu registrerad

Cereno Scientific AB avslutade den 7 juni sin företrädesemission som övertecknades och tillförde bolaget cirka 55,6 MSEK före emissionskostnader.

IPO.se •  28 Jun 2019 10:53

Cereno Scientific genomför riktad emission till garanter i företrädesemissionen som övertecknades

Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno Scientific” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission om 19 181 302 B-aktier vars utfall offentliggjordes den 13 juni 2019 (”Företrädesemissionen”).

Biostock •  13 Jun 2019 11:40

Cereno Scientific går till banken med påfylld kassa efter övertecknad emission

Göteborgsbaserade läkemedelsbolaget Cereno Scientific kan nu fylla på sina konton rejält efter att bolagets företrädesemission tecknats till nästan 110 procent.

Biostock •  03 Jun 2019 06:00

Cereno Scientific finansierar rusch mot fas II

Cereno Scientific utvecklar banbrytande läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar och är aktuellt med en pågående företrädesemission.

Biostock •  28 May 2019 06:00

Aktiva Cereno Scientific siktar högt med kapitalresning

Cereno Scientific är aktuella med en företrädesemission om 56 Mkr samt en övertilldelningsoption om ytterligare 5 Mkr.

Biostock •  26 May 2019 06:30

Potential att bredda indikationen för Cereno Scientifics kandidat CS1

Som BioStock tidigare rapporterat har Cereno Scientific under våren etablerat en Scientific Advisory Board.

Biostock •  24 May 2019 06:59

Bolagspresentation och videointervju med Cereno Scientific från BioStock Live 21 maj

Emissionsaktuella Cereno Scientific deltog vid veckans BioStock Live i Stockholm den 21a maj.

Biostock •  23 May 2019 06:00

Cereno Scientific har ansökt om fas II-studie i Ryssland

Emissionsaktuella Cereno Scientific lämnade igår in ansökan om tillstånd för klinisk prövning till berörda myndigheter i Ryssland avseende bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1.

IPO.se •  20 May 2019 12:57

Cereno Scientific offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Cereno Scientific AB (”Cereno Scientific” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende en företrädesemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 12 april 2019 (”Företrädesemissionen”).

Biostock •  09 May 2019 12:01

Analysuppdatering: Cereno Scientific

Den 27 november 2018 publicerade BioStock en Nulägesanalys av bioteknikbolaget Cereno Scientific.

Biostock •  07 May 2019 13:15

Cereno Scientific söker patent för nyförvärvad substans

Tidigare i vår förvärvade Cereno Scientific substansen CS014 från AstraZeneca BioVentureHub-kollegan Emeriti Bio.

Biostock •  06 May 2019 08:31

Cereno Scientific anställer CFO

I dagarna stod det klart att Cereno Scientifics tillförordnade CFO, Daniel Brodén, nu skalar upp och blir heltidsanställd CFO på bolaget.

Biostock •  12 Apr 2019 08:00

Cereno Scientific genomför företrädesemission om 56 Mkr

Idag meddelade Cereno Scientific sin intention att genomföra en företrädesemission om knappt 56 Mkr med möjligheten till en övertilldelningsemission om ytterligare 5 Mkr.

Börsvärlden •  12 Apr 2019 06:51

Cereno Scientific genomför nyemission

Forskningsbolaget Cereno Scientific föreslår en nyemission om 55,6 miljoner kronor.

Biostock •  02 Apr 2019 08:25

Kardiovaskulär topptrio till Cereno Scientifics vetenskapliga råd

I mitten av mars inrättade Cereno Scientific ett vetenskapligt råd för att stödja bolagets utveckling inom fokusområdet trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar.

Biostock •  22 Mar 2019 07:40

Cereno Scientific gör sig kvitt konvertibellån

Idag meddelar Cereno Scientific att man återbetalar återstoden av sitt utstående konvertibellån till European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Börsvärlden •  22 Mar 2019 06:51

Cereno Scientific återbetalar resten av konvertibellånet till EHGOSF

Forskningsbolaget Cereno Scientific har nu återbetalat resterande del av konvertibellånet till European High Growth Opportunities Securitization Fund, EHGOSF.

Biostock •  18 Mar 2019 08:00

Cereno Scientific knyter ytterligare internationellt toppnamn till sin Scientific Advisory Board

Förra veckan inrättade Cereno Scientific en Scientific Advisory Board där Dr Bertram Pitt, professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine, utsågs till första medlem och ordförande.

Biostock •  13 Mar 2019 07:56

Cereno Scientific breddar sin kardiovaskulära pipeline

Cereno Scientific kunde idag meddela att man förvärvar substansen EB014 från Emeriti Bio, ett kombinerat CRO- och biotechbolag.

Biostock •  11 Mar 2019 08:10

Cereno Scientific rekryterar internationellt toppnamn till sin nyinrättade Scientific Advisory Board

Cereno Scientific har beslutat att inrätta en Scientific Advisory Board.

Biostock •  07 Mar 2019 07:38

Cereno Scientific erhåller patent i Australien

Idag erhöll Cereno Scientific ett nytt patent för användning av läkemedelskandidaten CS1 i Australien.

Biostock •  06 Mar 2019 08:16

Cereno Scientific återbetalar 2,6 Mkr till EHGOSF

Förra veckan meddelade Cereno Scientific att man valt att avbryta sitt finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Börsvärlden •  06 Mar 2019 06:53

Cereno Scientific återbetalar 2,6 miljoner kronor av konvertibellånet till EHGOSF

Forskningsbolaget Cereno Scientific har enligt ett pressmeddelande återbetalat 2,6 miljoner kronor till European High Growth Opportunities Securitization Fund, EHGOSF.

Biostock •  01 Mar 2019 11:23

Cereno Scientific avslutar konvertibellånsavtal

Trots att Cereno Scientific nått flera viktiga milstolpar under det senaste året har bolagets kurs haft en tydligt fallande trend.

Börsvärlden •  01 Mar 2019 07:24

Cereno Scientific avslutar helt finansieringslösningen med EHGOSF

Forskningsbolaget Cereno Scientific har nu beslutat att helt avsluta finansieringslösningen med EHGOSF, European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Börsvärlden •  22 Jan 2019 16:23

EHGOSF påkallar ytterligare konvertering i Cereno Scientific

Forskningsbolaget Cereno Scientific uppger i ett pressmeddelande att European High Growth Opportunities Securitization Fund, EHGOSF, har påkallat konvertering till drygt 3,3 miljoner aktier i bolaget.

Biostock •  22 Jan 2019 07:00

VD-intervju Cereno Scientific: Viktiga framsteg under 2018 följs av fler under 2019

Under BioStock Live Startup pitch & Dealmaker Summit som hölls i Köpenhamn förra veckan fick BioStock möjlighet att tala med Sten R.

Börsvärlden •  18 Jan 2019 15:30

Cereno Scientific återkallar tranch av konvertibler och pausar finansiering från EHGOSF

Forskningsbolaget Cereno Scientific har beslutat att återkalla den senaste tranchen som Cereno Scientific emitterade den 4 januari 2019 och tillsvidare pausa nedkallande av nya konvertibler i den finansieringslösning som bolaget ingått med European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Börsvärlden •  14 Jan 2019 11:50

Dödsspiralfinansiering ej ensam orsak till Cereno Scientifics kursfall – styrelseledamot

Dagens aktiekurs speglar inte Cereno Scientifics verkliga värde och det är inte bara finansieringsavtalet med Alpha Blue Ocean, ABO, som har lett till den senaste tidens kurspress.

Vi har inte hittat några nyheter än.