Sidan kan innehålla länkar till samarbetspartners, läs mer i vår Dataskyddspolicy.

Eyeonid

Eyeonid Group utvecklar säkerhetslösningar mot identitetskapning och förfalskning. Bolagets kunder väljer via plattformen vilken information de vill säkra, vilket inkluderar alltifrån kreditkortsnummer, e-mail adresser till ID handlingar. Eyeonid letar därefter igenom datavolymer och information för att upptäcka avvikelser. Sedan levereras en varning och rekommendation till kunden att överblicka informationen och vid behov sätta in åtgärder. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm.

Börsvärde

126 MSEK

Omsättning

13 MSEK

Vinst

-29 MSEK

P/E

-4.3

P/S

10.1

Nyheter
Blogginlägg
Videos
Insynshandel
Börsvärlden •  10 Aug 06:37

Eyeonid siktar på att ha minst åtta lanseringar på plats innan året är slut

Teknikbolaget Eyeonid har under maj och juni genomfört flera lanseringar tillsammans med kunder men har även tecknat nya avtal som bolaget avser gå live senare i år.

Finwire / Börskollen •  10 Aug 06:37

Eyeonid siktar på att ha minst åtta lanseringar på plats innan året är slut

Teknikbolaget Eyeonid har under maj och juni genomfört flera lanseringar tillsammans med kunder men har även tecknat nya avtal som bolaget avser gå live senare i år.

Börsvärlden •  04 Aug 12:06

Eyeonid tecknat avtal med den spanska mobiloperatören

Teknikbolaget Eyeonid har tecknat avtal med den spanska mobiloperatören som man ingick en avsiktsförklaring med i slutet av förra månaden.

Finwire / Börskollen •  04 Aug 12:06

Eyeonid tecknat avtal med den spanska mobiloperatören

Teknikbolaget Eyeonid har tecknat avtal med den spanska mobiloperatören som man ingick en avsiktsförklaring med i slutet av förra månaden.

Börsvärlden •  30 Jun 07:40

Eyeonid tecknar avsiktsförklaring med sydeuropeisk mobilleverantör

Teknikbolaget Eyeonid meddelar att man tecknat en avsiktsförklaring med en sydeuropeisk mobilleverantör avseende framtagande och leverans av ett slutgiltigt kommersiellt avtal.

Börsvärlden •  22 Jun 05:20

Eyeonid tar upp kreditram på 20 miljoner kronor och ger ut teckningsoptioner

Teknikbolaget Eyeonid har ingått ett nytt kreditramsavtal med danska Formue Nord Fokus.

IPO.se •  18 Jun 16:15

Eyeonid Group AB (publ) upptar kreditram om 20 MSEK samt genomför riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner till aktieägare och långivare

Styrelsen för Eyeonid Group AB (publ) har beslutat att ingå kreditavtal med en kreditram om 20,0 MSEK utställd av Formue Nord Fokus A/S.

Du har väl inte missat våra bolagssidor?

Här hittar du allt om ett enskilt bolag. Utöver nyheter, videos, blogginlägg och insynshandel så hittar du även nyckeltal och bra relaterade länkar till bolagens hemsida men även direktlänkar till verktyg för analys m.m.

Börsvärlden •  18 Jun 05:47

Eyeonids teckningsoptioner blir fullt utnyttjade – genomför riktad emission till garant

Teknikbolaget Eyeonids teckningsoptionsprogram tecknades till 95 procent och bolaget genomför också en riktad emission till garanten.

IPO.se •  18 Jun 05:00

EYEONID GROUP AB (publ): Ny teckningskurs för TO2, TO3 och TO4 fastställd till 1,40 kr

Eyeonid Group AB (publ) har nyligen genomfört teckningsperiod avseende teckningsoption serie TO5 (”TO5”) vilken tecknades till ca 95%.

IPO.se •  17 Jun 17:30

Eyeonid Group AB:s teckningsoptioner TO5 fullt nyttjade med stöd av garant och Bolaget genomför riktad emission till garanten

Eyeonid Group AB (”Eyeonid” eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptionsprogrammet”).

Börsvärlden •  04 Jun 06:59

Eyeonid-chefer utnyttjar teckningsoptioner

Teknikbolaget Eyeonids chefer och styrelse ökar sitt aktieägande genom att utnyttja teckningsoptioner.

IPO.se •  04 Jun 05:45

EYEONID GROUP AB (publ): VD och CFO utökar sitt innehav av TO5 och styrelse och ledning tecknar totalt 468 368 nya aktier motsvarande cirka 655,7 KSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

Styrelsen samt personer i ledande ställning i Eyeonid Group AB (”Eyeonid” eller "Bolaget") har nyttjat 468 368 teckningsoptioner av serie TO5.

Börsvärlden •  28 May 04:46

Eyeonid fastställer teckningskurs för teckningsoption

Teknikbolaget Eyeonid har fastställt en teckningskurs för sina teckningsoptioner, TO5.

Börsvärlden •  27 May 07:54

Elkjöp börjar rulla ut ID-skyddstjänster tillsammans med Eyeonid

Detaljhandelskedjan Elkjöp har idag inlett lansering av sina nya ID-skyddstjänster tillsammans med teknikbolaget Eyeonid.

Börsvärlden •  25 May 06:24

Blandade rapportsiffror från Eyeonid

Teknikbolaget Eyeonid redovisar en blandad rapport för det första kvartalet.

IPO.se •  22 May 09:22

EYEONID GROUP AB (publ): Teckningsperiod av teckningsoptioner av serie TO5 inleds den 1 juni 2020

Teckningsperioden av de teckningsoptioner av serie TO5 som emitterades i samband med Eyeonid Group AB:s (”Eyeonid” eller "Bolaget") emission av units i november 2019 inleds den 1 juni 2020.

Börsvärlden •  11 May 06:26

Eyeonid tecknar intentionsavtal med Abelco om sydosiatiskt samarbete

Teknikbolaget Eyeonid har tecknat ett intentionsavtal med Abelco Investment Group om möjligt affärssamarbete gällande Eyeonids produkter och tjänster i Sydostasien.

Börsvärlden •  04 May 06:41

Eyeonid säkerställer 10 miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption TO5

Teknikbolaget Eyeonid har ingått avtal om garanti på tio miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption serie TO5.

IPO.se •  04 May 05:10

EYEONID GROUP AB (publ): Ändring av teckningskurs för TO2, TO3 och TO4 till intervallet 1,15 – 2,30 kr

Eyeonid Group AB (publ) har idag ingått avtal om garanti avseende teckningsoption, serie TO5, samt rätt till garanten att teckna nya aktier.

Börsvärlden •  29 Apr 07:47

Eyeonid har starkt tryck på leveransorganisationen

Teknikbolaget Eyeonid har ett starkt tryck på leveransorganisationen och företaget har säkrat flera leveranser för implementering i maj.

Börsvärlden •  14 Apr 14:00

Eyeonid tecknar avtal med Ergo Innovation Solutions för den tyska marknaden

Teknikbolaget Eyeonid har tecknat avtal med Ergo Innovation Solutions för distribution och försäljning på den tyska marknaden.

Börsvärlden •  03 Apr 06:18

Eyeonid ser ingen avmattning

Teknikbolaget Eyeonid vittnar om ett ökat intresse för ID-skyddstjänster och dialoger under det första kvartalet visar på en tillväxtpotential under 2020.

Börsvärlden •  27 Feb 07:45

Eyeonid i avtal med tyska ETVAS

Teknikbolaget Eyeonid tecknar avtal med tyska ETVAS som är en distributör av VAS-tjänster för Tyskland, Österrike och Frankrike.

Börsvärlden •  24 Feb 07:39

Eyeonid ökar omsättning och minskar förlusten

Teknikbolaget Eyeonid ökade omsättningen och minskade förlusten det fjärde kvartalet.

Realtid •  12 Feb 05:20

Han vill bli småbolagens frälsare

Tidigare vd:n för börshajpade småbolaget Eyeonid går nu in som konsult för att hjälpa andra att undvika de misstag han själv gjorde.

Börsvärlden •  20 Jan 06:23

Eyeonid tecknar treårigt kommersiellt samarbetsavtal med europeisk retailkedja

Teknikbolaget Eyeonid tecknade i fredags ett treårigt samarbetsavtal med den paneuropeiska retailkedjan, som tidigare kommunicerats 12 juli 2019, avseende framtida försäljning och paketering av bolagets tjänster.

IPO.se •  14 Jan 14:52

#20-01  Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Eyeonid Group AB

Emissionen i Eyeonid Group AB (”EOID”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med EOID BTU har fastställts till den 15 januari 2020.

IPO.se •  14 Jan 13:20

Eyeonid Group beslutar om riktad emission till garant i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen och meddelar att företrädesemissionen nu är registrerad

Eyeonid Group AB (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november 2019 (”Företrädesemissionen”).

Börsvärlden •  30 Dec 2019 09:06

Eyeonid tecknar distributionsavtal med europeisk återförsäljare för lansering i Norden

Teknikbolaget Eyeonid har tecknat ett distributionsavtal med en europeisk återförsäljare för lansering i Norden.

Börsvärlden •  13 Dec 2019 08:37

Eyeonid fick in knappt 40 miljoner kronor i företrädesemissionen

Eyeonid fick in knappt 40 miljoner kronor i företrädesemissionen.

IPO.se •  13 Dec 2019 08:30

Eyeonid offentliggör utfall i företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november 2019.

Börsvärlden •  11 Dec 2019 15:47

Eyeonid tecknar avtal med västeuropeiskt bolag

Eyeonid har tecknat avtal med ett större försäkringsbolag i Västeuropa för distribution av ID-monitoreringstjänster och produkten ”EyeOnID 360 Modules”.

IPO.se •  06 Dec 2019 15:07

Teknikledningen i Eyeonid Group AB (publ) tecknar 28 000 units i pågående företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets CTO (teknisk chef) och Head of Search tillsammans tecknar 28 000 units motsvarande cirka 64 400 SEK i Bolagets pågående företrädesemission (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 15 november 2019.

IPO.se •  06 Dec 2019 08:50

Försäljningschef i Eyeonid Group AB (publ) tecknar 56 666 units i pågående företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets försäljningschef Fredrik Hultner tecknar 56 666 units motsvarande 130 332 SEK i Bolagets pågående företrädesemission (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 15 november 2019.

IPO.se •  05 Dec 2019 14:30

Styrelsemedlem i Eyeonid Group AB (publ) tecknar 75 000 units i pågående företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelseledamot Jörg Flöck tecknar 75 000 units i den pågående företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 15 november 2019.

Börsvärlden •  04 Dec 2019 08:40

Försäkringsbolag i Belgien har lanserat kampanj tillsammans med Eyeonid

Teknikbolaget Eyeonid och det belgiska försäkringsbolaget Baloise har tillsammans paketerat ett flertal olika tjänster som ger kunderna skydd mot ID-stöld, försäkringsskydd och en assistanstjänst.

Börsvärlden •  03 Dec 2019 13:53

Eyeonids styrelse och ledning tecknar för 0,5 miljoner kronor i nyemissionen

Teknikbolaget Eyeonid meddelar att delar av styrelsen och ledningen kommer att teckna hela eller delar av sina pro-rata andelar om totalt 223 509 units i den pågående nyemissionen med företrädesrätt för akatieägarna.

Börsvärlden •  29 Nov 2019 13:06

Eyeonid ser att slutligt samarbetsavtal med retail-kedja finns inom räckhåll – vd

Teknikbolaget Eyeonid bedömer att ett slutligt samarbetsavtal med den tidigare omnämnda retailkunden finns inom räckhåll.

IPO.se •  29 Nov 2019 12:00

EYEONID GROUP AB (publ): VD-brev november

Det har varit en full höst så här långt med lanseringar, nya affärsdialoger och inte minst det faktum att vi i skrivande stund har en pågående nyemission ute med teckningsperiod från 26:e november till den 10:e december.

IPO.se •  25 Nov 2019 15:30

Eyeonid Group AB (PUBL) bjuder in till investerarevent

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) anordnar investerarevent i samband med Bolagets kommande företrädesemissionen där teckningsperioden påbörjas imorgon den 26 november 2019 och pågår fram till och med den 10 december 2019.

IPO.se •  21 Nov 2019 07:30

EYEONID GROUP AB (publ): Förtydligande avseende teckningsförbindelser i kommande företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har i offentliggörande daterat 15 november 2019 avseende kommande företrädesemission samt i offentliggörande av prospekt daterat 20 november 2019 informerat om att inga teckningsförbindelser ingåtts.

IPO.se •  20 Nov 2019 10:30

Eyeonid Group AB (PUBL) offentliggör prospekt inför företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 15 november 2019 (”Företrädesemissionen”).

IPO.se •  19 Nov 2019 10:35

#19-113 Företrädesemission i Eyeonid

Med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra bolagsstämman den 7 november 2019 beslöt Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) att genomföra en nyemission  av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Börsvärlden •  15 Nov 2019 07:30

Eyeonid beslutar om företrädesemission på 50 miljoner kronor

Teknikbolaget Eyeonid har, med stöd av den extra bolagsstämman, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 50 miljoner kronor.

IPO.se •  15 Nov 2019 07:00

Eyeonid Group AB (publ) beslutar om en företrädesemission om cirka 50 MSEK

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har idag den 15 november 2019, med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra bolagsstämman den 7 november 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 50 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Börsvärlden •  06 Nov 2019 07:40

Eyeonid ökar omsättningen och minskar rörelseförlusten under tredje kvartalet

Teknikbolaget Eyeonid redovisar ökande omsättning och en något minskad förlust under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Börsvärlden •  08 Oct 2019 07:50

Eyeonid kallar till extrastämma 7 november

Teknikbolaget Eyeonid kallar till extrastämma den 7 november för att ta beslut om ändring av bolagsordning och ge styrelsen emissionsbemyndigande.

Börsvärlden •  26 Aug 2019 06:41

Eyeonid ökar omsättning och minskar förlusten

Teknikbolaget Eyeonid ökade omsättningen samt minskade förlusten i det andra kvartalet.

Börsvärlden •  17 Jul 2019 07:28

Eyeonid ser ökat intresse för säkerhetslösningar mot identitetskapning och förfalskning

Fler aktörer som jobbar med säkerhetslösningar mot identitetskapning och förfalskning syns allt mer på marknaden vilket visar ett ökat intresse för området vilket hjälper till att synliggöra tjänsterna på marknaden.

Börsvärlden •  20 May 2019 10:53

Eyeonid tecknar avtal med försäkringsbolag för lansering i september

Teknikbolaget Eyeonid har tecknat avtal med ett multinationellt europeiskt försäkringsbolag för lansering av Proof of Concept i ett europeiskt land.

Börsvärlden •  20 May 2019 06:43

Eyeonid minskar omsättning men förbättrar rörelseresultat under första kvartalet

Teknikbolaget Eyeonid redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Börsvärlden •  03 May 2019 06:51

Eyeonids vd ser positivt på bolaget under andra kvartalet enligt vd-brev

Teknikbolaget Eyeonids nya vd Patrik Ugander ser att bolaget har en stark position samt väldigt goda framtidsutsikter att lyckas inom sitt område.

Börsvärlden •  25 Feb 2019 07:38

Eyeonid ökar omsättning men minskar resultatet under fjärde kvartalet

Teknikbolaget Eyeonid ökar omsättningen men minskar resultatet i det fjärde kvartalet.

Börsvärlden •  21 Dec 2018 15:25

Eyeonid tecknar pilotavtal med försäkringsbolag i Europa

Tech-bolaget Eyeonid har tecknat ett avtal med ett större försäkringsbolag i Västeuropa gällande ett pilotprojekt av sin produkt “EyeOnID 360° Modules”.

Börsvärlden •  19 Nov 2018 07:07

Eyeonid ökar intäkterna samtidigt som förlusten ökade i tredje kvartalet

Teknikbolaget Eyeonid redovisar ökade intäkter samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Börsvärlden •  27 Aug 2018 08:49

Stocks in Play – Wntresearch lyfter på studieresultat, Duroc och Exalt på starka rapporter

Börsvärlden •  27 Aug 2018 06:43

Eyeonid ökade förlusten rejält i andra kvartalet – aktien faller kraftigt

Eyeonid ökade förlusten rejält i andra kvartalet – aktien faller kraftigt.

Börsvärlden •  13 Aug 2018 10:14

Eyeonid och Willis Towers Watson i samarbetsavtal gällande ID-bevakningserbjudande

Teknikbolaget Eyeonid och Willis Towers Watson har idag tecknat ett avtal om samarbete gällande parternas ID-bevakningserbjudande, enligt ett pressmeddelande.

IPO.se •  27 Jul 2018 07:41

#18-73 Information rörande handel med teckningsoptioner av serie 3 utgivna av Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB offentliggjorde den 31 januari 2018 att bolaget har tecknat avtal om en finansieringslösning genom så kallade trancher.

IPO.se •  26 Jul 2018 10:07

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO3 samt information om teckningsoptioner i serie TO3, Första handelsdag är den 7 augusti 2018

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO3 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den andra tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 är satt till den 2 augusti.

Aktiespararna •  30 Jun 2018 19:19

Unga ägare tror på Eyeonid

Bolagsbevakningen Eyeonid Group har mycket på gång och hyser stora förväntningar på framtida tillväxt dels under innevarande år men framförallt under det nästkommande.

Börsvärlden •  29 May 2018 12:33

Eyeonid öppnar kontor och dotterbolag i Lettland

Teknikbolaget Eyeonids styrelse har fattat beslut om att öppna kontor i Riga och samtidigt starta ett dotterbolag i Lettland.

Börsvärlden •  21 May 2018 06:38

Eyeonid ökar omsättningen samtidigt som förlusten stiger i första kvartalet

Teknikbolaget Eyeonid redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i första kvartalet 208 jämfört med samma kvartal i fjol.

Börsvärlden •  16 May 2018 06:52

Eyeonid bantar styrelsen med en person

Aktieägarna i teknikbolaget Eyeonid Group kallas till årsstämma fredagen den 15 juni i Stockholm.

Börsvärlden •  20 Apr 2018 11:36

Eyeonids styrelse, ledning och anställda köper teckningsoptioner, ordförande säljer aktier till investerare

Teknikbolaget Eyeonid meddelar att Fredrik Skytt som ägt aktier i bolaget redan före noteringen på NGM Nordic MTF idag har köpt ytterligare 100 000 aktier av Eyeonids styrelseordförande Henrik Sundewall.

Börsvärlden •  19 Feb 2018 10:32

Så här blev utfallet för Eyeonid i det fjärde kvartalet – Nya målsättningar för 2018

Teknikbolaget Eyeonid redovisar en ökad förlust under det fjärde kvartalet.

Börsvärlden •  31 Jan 2018 09:38

Eyeonid säkrar finansiering om upp till 100 MSEK – Aktieägarna ska kompenseras genom gratis teckningsoptioner

Teknikbolaget Eyeonid har tecknat avtal om en finansiering om upp till 100 miljoner kronor.

Börsvärlden •  20 Dec 2017 12:33

Teknikbolag med lösningar för identitetsskydd tecknar tvåårsavtal med globalt telekomföretag

Teknikbolaget Eyeonid har tecknat ett tvåårsavtal med en global telekomoperatör rörande återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster.

Börsvärlden •  01 Dec 2017 14:23

Rapporterade insynsköp i två haussade småbolagsfavoriter

Personer i ledande positioner har nyligen förvärvat aktier i de båda småbolagsfavoriterna. Ett av bolagen har den senaste veckan rusat närmare 70 procent!

Börsvärlden •  12 Sep 2017 09:30

NGM-bolag uppvisar en av börsens starkaste trender

Ett NGM-noterat bolag stiger med raketfart och uppvisar en av börsens just nu starkaste trender.

Vi har inte hittat några nyheter än.