Sidan kan innehålla länkar till samarbetspartners, läs mer i vår Dataskyddspolicy.

Ovzon

Ovzon är ett teknikbolag. Idag tillhandahåller bolaget satellitbaserade lösningar för olika bredbandstjänster. Tjänsterna används för att underlätta uppkoppling och överföring av data. Kunderna återfinns huvudsakligen bland myndigheter, försvarsorganisationer, media och NGO verksamheter. Bolaget grundades under 2006 och har sitt huvudkontor i Solna.

Börsvärde

1,757 MSEK

Omsättning

255 MSEK

Vinst

42 MSEK

P/E

42.2

P/S

6.9

Nyheter
Blogginlägg
Videos
Insynshandel
Finwire / Börskollen •  31 Jul 14:04

Ovzon får order värd 3,9 miljoner dollar från IGC

Ovzon har säkrat ett kontrakt värt 3,9 miljoner dollar från det amerikanska försvaret genom den amerikanska tjänsteleverantören IGC.

Börsvärlden •  18 Jun 06:15

Ovzons nyemission har övertecknats

Ovzons nyemission har tecknats till 150 procent, vilket innebär att den övertecknades.

IPO.se •  18 Jun 05:10

Ovzon offentliggör utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 154 MSEK

Ovzon AB (publ) (”Ovzon” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed det slutliga utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"), vars teckningsperiod löpte ut den 16 juni 2020.

IPO.se •  01 Jun 08:18

Ovzon offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK

Styrelsen för Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") beslutade den 29 april 2020, vilket senare godkändes den 18 maj 2020 av en extra bolagsstämma i Bolaget, att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 504 MSEK bestående av en riktad nyemission av aktier, motsvarande cirka 350 MSEK, och en fullt garanterad företrädesemission av aktier för befintliga aktieägare om cirka 154 MSEK ("Företrädesemissionen").

Nyemissioner •  29 Apr 08:58

Ovzon AB

Ovzon erbjuder produkter och tjänster för satellitkommunikation.

Börsvärlden •  29 Apr 06:16

Ovzon genomför nyemissioner på 504 miljoner kronor

Ovzon har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning på totalt 504 miljoner kronor i två steg, dels en riktad nyemission på 350 miljoner kronor och dels en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 154 miljoner kronor.

Börsvärlden •  28 Apr 06:20

Ovzon ökar omsättning och resultat i första kvartalet

Ovzon ökade omsättningen och vinsten i det första kvartalet.

Du har väl inte missat våra bolagssidor?

Här hittar du allt om ett enskilt bolag. Utöver nyheter, videos, blogginlägg och insynshandel så hittar du även nyckeltal och bra relaterade länkar till bolagens hemsida men även direktlänkar till verktyg för analys m.m.

Börsvärlden •  15 Apr 12:04

Ovzon och Airbus i samarbete

Ovzon ingår ett samarbete med Airbus som kommer att inkludera dess satellitkommunikationstjänster i sitt erbjudande.

Börsvärlden •  03 Mar 08:19

Ovzon föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i Ovzon kallas till årsstämma onsdagen den 1 april i Solna.

IPO.se •  03 Mar 07:00

Kallelse till årsstämma i Ovzon AB (publ)

Aktieägarna i Ovzon AB (publ), org. nr 559079-2650, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 april 2020 kl.

Börsvärlden •  19 Feb 07:17

Ovzon ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Ovzon redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

IPO.se •  29 Jan 18:51

Ovzon genomför riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK

Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 358 559 aktier till en teckningskurs om 62,18 SEK per aktie och tillförs därigenom totalt cirka 84,5 MSEK kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen").

Börsvärlden •  15 Nov 2019 07:16

Ovzon ökar omsättningen under tredje kvartalet – slutfört finansiering av egen satellit

Ovzon redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Börsvärlden •  24 Oct 2019 05:29

Affärsvärlden ger köpråd för Getinge, Ferronordic, Tele2 och Ovzon

Affärsvärlden ger köpråd för Getinge, Ferronordic, Tele2 och Ovzon i den senaste utgåvan av tidningen.

Affärsvärlden •  04 Jul 2019 05:16

Ovzon säkrar finansiering för egen satellit

Satellitbolaget Ovzon har säkrat finansiering för sin första egna satellit, Ovzon 3, genom ett lånearrangemang som leds av Proventus Capital Partners.

IPO.se •  03 Jul 2019 15:45

Finansiering säkerställd för Ovzon 3

Ovzon har säkrat finansiering för sin första egna satellit, Ovzon 3, genom ett lånearrangemang som leds av Proventus Capital Partners.

Börsvärlden •  24 Jun 2019 04:50

Börsveckan ger köpråd för CAG Group, John Mattson, Ovzon och Duni, teckna ej Traton

Börsveckan rekommenderar köp av CAG Group, John Mattson, Ovzon och Duni i den senaste utgåvan.

Affärsvärlden •  06 May 2019 06:30

Ovzon vände till vinst

Satellitbolaget Ovzon redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på 21,3 miljoner kronor (-14,9).

Affärsvärlden •  06 May 2019 06:16

Före detta Arcam-vd tar över rodret på Ovzon

Satellitbolaget Ovzon har utsett Magnus René till ny vd.

Börsvärlden •  06 May 2019 06:06

Ovzon ökar intäkterna och vänder till vinst i första kvartalet

Ovzon redovisar ökande intäkter och en vändning till vinst i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

IPO.se •  15 Mar 2019 10:53

Valberedningen för Ovzon presenterar förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Som tidigare offentliggjorts i kallelsen till årsstämman den 10 april 2019 i Ovzon AB ("Ovzon" eller "Bolaget") avsåg valberedningen att presentera förslag till styrelse i god tid före årsstämman.

IPO.se •  25 Jan 2019 12:37

Ovzon offentliggör slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER Det slutgiltiga utfallet för Ovzon AB:s (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") fullt garanterade företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 januari 2019 (”Företrädesemissionen”), visar att 21 295 104 aktier, motsvarande cirka 84,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter (inklusive av aktieägare i OverHorizon (Cyprus) PLC).

IPO.se •  09 Jan 2019 10:37

Baker McKenzie legal rådgivare vid Ovzons fullt garanterade företrädesemission om 750 MSEK

Styrelsen i Ovzon AB (publ) har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 750 MSEK.

IPO.se •  08 Jan 2019 14:30

Ovzon offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 750 MSEK samt uppdaterad finansiell information som återfinns i prospektet

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER Styrelsen i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") beslutade den 27 december 2018, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 21 december 2018, om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 750 MSEK ("Företrädesemissionen").

IPO.se •  27 Dec 2018 12:20

Styrelsen i Ovzon har beslutat om fullt garanterad företrädesemission om högst cirka 750 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER Styrelsen i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 21 december 2018, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 25 189 197 aktier  ("Företrädesemissionen").

IPO.se •  21 Dec 2018 09:32

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ovzon

Extra bolagsstämma hölls idag den 21 december 2018 i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Nyemissioner •  22 Nov 2018 10:50

Ovzon AB

Ovzon erbjuder produkter och tjänster för satellitkommunikation.

Börsvärlden •  22 Nov 2018 10:11

Ovzon föreslår nyemission på högst 750 miljoner kronor, Öresund och Bure tecknar aktier

Ovzon har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 21 december.

IPO.se •  22 Nov 2018 10:05

Kallelse till extra bolagsstämma i Ovzon AB (publ)

Aktieägarna i Ovzon AB (publ), org. nr 559079-2650, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 december 2018 kl.

IPO.se •  22 Nov 2018 10:00

Styrelsen i Ovzon föreslår garanterad företrädesemission om högst 750 MSEK för att finansiera Bolagets första satellit

Styrelsen i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma den 21 december 2018.

Realtid •  05 Nov 2018 08:49

Bure och Öresund i valberedningen för satellitföretag

Satellitföretaget Ovzon har utsett valberedningen inför årsstämman 2019 där Bure och Öresund sitter med som två av de tre största ägarna.

IPO.se •  05 Nov 2018 08:00

Ovzons valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen till Ovzons årsstämma 2019 har utsetts.

IPO.se •  16 Oct 2018 07:55

Ovzon tecknar avtal med SpaceX för en första satellituppskjutning

Ovzon har tecknat avtal med SpaceX för uppskjutningen av bolagets första GEO-satellit och därmed tagit ett viktigt steg mot att bredda sitt tjänsteerbjudande.

IPO.se •  07 Sep 2018 05:30

Ovzon erhåller tre kontrakt från amerikanska försvaret

Ovzon har säkrat förnyade kontrakt, värderade till totalt 16,6 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC.

IPO.se •  30 Aug 2018 05:00

Ovzon delårsrapport januari–juni 2018

KVARTALET april–juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till kSEK 57 092 (50 679) Rörelseresultatet uppgick till kSEK -11 966 (7 889) Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick till kSEK 2 057 (10 546) Resultat efter skatt uppgick till kSEK -15 051 (2 996) Resultat per aktie uppgick till SEK -2,25 (0,60) PERIODEN januari–juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till Inlägget Ovzon delårsrapport januari–juni 2018 dök först upp på IPO.

Privata Affärer •  25 Jul 2018 09:00

Här är onsdagens färska analyser

Carnegie inleder bevakning av satellitkommunikationsbolaget Ovzon, med rekommendation köp och riktkurs 100 kr.

IPO.se •  11 Jun 2018 15:00

Carnegie utnyttjar övertilldelningsoptionen och Ovzon beslutar om nyemission av 696 428 aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

IPO.se •  01 Jun 2018 05:00

Ovzon får bidragsfinansiering av Rymdstyrelsen för utveckling av satellittjänst

Rymdstyrelsen har fattat beslut om att stödja Ovzons tekniska utveckling genom en bidragsfinansiering om cirka 10 MSEK.

Vi har inte hittat några nyheter än.