Sidan kan innehålla länkar till samarbetspartners, läs mer i vår Dataskyddspolicy.

QuickCool

Här samlar vi nyheter, blogginlägg, insynshandel och videos om aktien QuickCool

Börsvärde

-

Omsättning

-

Vinst

-

P/E

-

P/S

-

Nyheter
Blogginlägg
Videos
Insynshandel
Affärsvärlden •  09 Apr 10:34

Quickcool ansöker om konkurs

Quickcool befinner sig på obestånd och har ansökt om konkurs.

IPO.se •  28 Feb 14:03

Quickcool AB: Riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund

Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Quickcool”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2019 beslutat och genomfört en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Börsvärlden •  13 Feb 06:03

Quickcool i omvänt förvärv med kanadensiska esportföretaget Gamecubed

Quickcool har ingått avtal med kanadensiska esportföretaget Gamecubed om ett omvänt förvärv, enligt ett pressmeddelande.

Nyemissioner •  12 Feb 22:34

Nya QuickCool

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system.

IPO.se •  04 Nov 2019 10:47

QuickCool AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsatt handlas på observationslistan/a new listing process and will continued to be traded on Spotlights’s observation list

(for English version see below) Den 29 augusti 2019 observationsnoterades aktierna och teckningsoptionerna i QuickCool AB (”QuickCool” eller ”Bolaget”) med hänvisning till det förelåg väsentlig osäkerhet avseende Bolaget och Bolagets framtida finansiering.

Affärsvärlden •  04 Nov 2019 07:17

Quickcool vill sadla om till holdingbolag inom cannabisindustrin

Medicinteknikbolaget Quickcool vill ändra namn till Bio-Med Cannabis Europe och sadla om till holdingbolag för att investera i marknaden för cannabis och annan alternativmedicin.

Börsvärlden •  17 Oct 2019 05:12

Quickcools förhandlingar om omvänt förvärv avbröts på grund av värderingen

Quickcools förhandlingar med en tilltänkt partner om ett omvänt förvärv avbröts på delade uppfattningar kring värderingen.

Du har väl inte missat våra bolagssidor?

Här hittar du allt om ett enskilt bolag. Utöver nyheter, videos, blogginlägg och insynshandel så hittar du även nyckeltal och bra relaterade länkar till bolagens hemsida men även direktlänkar till verktyg för analys m.m.

Affärsvärlden •  14 Oct 2019 12:43

Quickcool handelsstoppad på Spotlight

Handeln med aktier och teckningsoptioner i medicinteknikbolaget Quickcool har stoppats på marknadsplatsen Spotlight.

Börsvärlden •  04 Sep 2019 15:23

Quickcool räknar med att kunna presentera förslag om omvänd fusion i september

Quickcools styrelse räknar med att kunna presentera ett förslag om långsiktig finansiering till aktieägarna under september.

Börsvärlden •  03 Sep 2019 05:09

QuickCool avropar extra tranche på 2 miljoner kronor i finansieringsavtal

Quickcools styrelse har beslutat att begära att en extra tranche av konvertibler uppgående till två miljoner kronor utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund.

IPO.se •  29 Aug 2019 13:42

Upphävt handelsstopp i QuickCool AB:s aktie och teckningsoption samt observationsnotering / Resumed trading in QuickCool AB:s share and subscription option and observation list

(for English version see below) Med hänvisning till pressmeddelandet som QuickCool AB publicerade i dag klockan 15:17 ”Förtydligande avseende utvärderingen av det förslag som kommer att säkra långsiktig finansiering”, har Spotlight i samråd med Finansinspektionen beslutat att handeln i QuickCool AB:s aktie och teckningsoption ska återupptas imorgon den 30 augusti 2019 klockan 09:00.

Börsvärlden •  29 Aug 2019 13:33

Quickcools långsiktiga finansiering är en potentiell omvänd fusion

Quickcools förslag om långsiktig finansiering omfattar en potentiell “omvänd fusion” med ett tredjepartsföretag med olika verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin som har annan karaktär än medicinteknikbolagets verksamhet.

Börsvärlden •  29 Aug 2019 05:23

Quickcool utvärderar långsiktig finansiering och konverterar aktier i tidigare finansieringslösning

Medicinteknikbolaget Quickcool utvärderar ett förslag som ska säkra långsiktig finansiering fram till dess att bolaget fått CE-märkning.

Börsvärlden •  24 Jul 2019 13:54

Quickcool avropar ytterligare tranche på 2,0 miljoner kronor i finansieringsavtal

Medicinteknikbolaget Quickcool har begärt att en extra tranche av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 2,0 miljoner kronor ska utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund, såsom återbetalning av det reverslån som togs 28 januari 2019, i enlighet med den finansieringslösning som bolaget aviserade i juni 2018.

Börsvärlden •  23 Jul 2019 10:22

Quickcool avropar sjunde konvertibellånet i finansieringsavtal

Medicinteknikbolaget Quickcool avropar det sjunde konvertibellånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund på 2,0 miljoner kronor, i enlighet med den finansieringslösning som bolaget aviserade i juni 2018.

Börsvärlden •  20 Jun 2019 15:36

Ny storägare i Quickcool byter ut majoritet av styrelsen – ska säkerställa långsiktig finansiering

Vid torsdagens extra bolagsstämman i Quickcool valdes fyra nya styrelseledamöter in i medicinteknikbolaget.

IPO.se •  07 May 2019 14:30

Delårsrapport 1 januari 2019 – 31 mars 2019 (3 månader)

FÖRSTA KVARTALET JAN-MARS 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Resultatet efter skatt uppgick till -2 280 KSEK (-2 487) Resultatet per aktie uppgick till -0,57 SEK (-0,14) Soliditeten uppgick till 78% (92) Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Börsvärlden •  18 Jan 2019 16:00

Quickcool gör ny riktad emission till EHGO med avvikelse från företrädesrätt

Styrelsen i medicinteknikbolaget Quickcool har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2018 beslutat om en riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

IPO.se •  18 Jan 2019 15:50

Beslut om riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund

Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Quickcool”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2018 beslutat om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

IPO.se •  03 Jan 2019 06:59

Riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund

Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Quickcool”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2018 beslutat och genomfört en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

IPO.se •  22 Nov 2018 10:39

QuickCool AB (publ) Beslut från den extra bolagsstämman gällande företrädesemissionen

Vid Bolagets extra bolagsstämma, måndagen den 19 november, 2018, togs följande beslut  gällande företrädesemissionen: Inlägget QuickCool AB (publ) Beslut från den extra bolagsstämman gällande företrädesemissionen dök först upp på IPO.

IPO.se •  20 Nov 2018 16:34

Marknadsmeddelande 280/18 – Information om företrädesemission i QuickCool AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (QUICK) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 22 november.

IPO.se •  17 Oct 2018 14:37

Beslut om Extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ), samt företrädesemission

Vid styrelsemöte den 16 oktober beslöt Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Quickcool” eller ”Bolaget”) att kalla till Extra bolagsstämma den 15 november 2018 kl.

Börsvärlden •  03 Sep 2018 13:23

Quickcool avropar tredje konvertibellånet från EHGO

Medicinteknikbolaget Quickcool har begärt att den tredje tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 2 miljoner kronor, ska utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som Quickcool tidigare har meddelat om.

Börsvärlden •  21 Jun 2018 06:29

QuickCool ingår finansieringsavtal med EHGO och Alpha Blue Ocaen

Medicinteknikbolaget QuickCool har ingått ett finansieringsavtal med EHGO, European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc, innebärande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.

Nyemissioner •  07 Dec 2017 13:04

QuickCool redo för marknadslansering

QuickCool gör just nu en nyemission och vi har därför passat på att ställa några frågor till företagets vd Fredrik Radencrantz.

Nyemissioner •  14 Nov 2016 15:58

QuickCool gör sig redo att börja sälja

QuickCool har tagit fram ett patenterat system för att kyla hjärnan.

Affärsvärlden •  26 May 2016 11:09

Storägaren ökar innehavet

Lennart Sjölund har genom sitt bolag Parkallen ökat innehavet i QuickCool.

Vi har inte hittat några nyheter än.