Så här går det för några av torsdagens rapportfavoriter - Börskollen

Nyhet

Så här går det för några av torsdagens rapportfavoriter

Så här går det för några av torsdagens rapportfavoriter

En sammanfattning av torsdagens viktigaste bolagsrapporter och marknadens bemötande. Sobi ökar omsättning och rörelseresultat rejält under fjärde kvartalet, lämnar mål för 2018 – Aktien svagt ner Läkemedelsbolaget Sobi redovisar ökande omsättning och högre vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 0 kronor.  För helåret 2018 förväntar sig Sobi att intäkterna för helåret kommer att ligga i intervallet 7 500 – 7 700 miljoner kronor. Bruttomarginalen förväntas att bli minst 70 procent.

Sobi förväntar sig nu att EBITA för helåret kommer att ligga i intervallet 2 500 – 2 700 miljoner kronor.  Enligt Bloomberg väntade sig marknaden en omsättning på 7 961 miljoner kronor under 2018 samt en bruttomarginal på 71,8 procent samma år. Ayima ökade omsättningen och nettoresultatet i fjärde kvartalet – Aktien svagt ner Sökmotorbolaget Ayima redovisar ökad omsättning och högre nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.   Under det fjärde kvartalet började effekten från bolagets återhämtning och tillväxtstrategi synas, enligt Ayima. Vidare uppges förvärvsdiskussionerna framskrida väl.  “Även om vi inte fokuserar på att maximera marginalerna i det korta till medelfristiga perspektivet förväntar vi oss att en ökad omsättningstillväxt genom försäljning och förvärv, gentemot en stabil kostnadsbas under 2018, kommer att leverera de resultat som våra aktieägare förtjänar” , kommenterar vd Mike Jacobson i rapporten.  Transtema ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet, dotterbolag tynger – Aktien rejält upp Transtema redovisar en ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Bolaget rapporterar även en förlust på rörelsenivå mot föregående periods rörelsevinst. Bolaget lämnar ingen utdelning, i likhet med det föregående året. Transtemas vd Magnus Johansson skriver i rapporten att bolagets snabba tillväxt har inneburit att Transtema fått arbeta hårt med att implementera nya rutiner och processer i koncernen så att rapportering, uppföljning och styrning skall fungera felfritt.

För att anpassa oss till att vara en betydligt större koncern vid årets slut än vid årets början, har bolaget förstärkt koncernledningen och bolagsledningarna i flera dotterbolag.  Dessvärre har bolaget under året även fått några bakslag, dels kund- och underentreprenörskonkurser och dels projektnedskrivningar i Transtemas dotterbolag Fibergruppen i Norrköping. Johansson uppger att de har vidtagit åtgärder och säkerställt att det inte berör andra bolag i koncernen.  Johansson skriver även att de arbetar vidare med en framtida notering på Nasdaq Stockholm, vilket kommer att ske då Transtema är redo och tillägger att det förutsätter att aktiemarknaden är positiv. Cinnober minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet, kommenterar tillväxtsatsningar – Aktien rejält ner Cinnober redovisar minskad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst. Ingen utdelning lämnas, i likhet med det föregående året.  Tillväxtsatsningar uppges tynga EBITDA på helårsbasis med 106,2 miljoner kronor. En riktad nyemission om 175,3 miljoner kronor har genomförts under året för att finansiera Miniums satsning inom client clearing.

Miniums verksamhet belastar årets EBITDA med 50,3 miljoner kronor.  Fjärde kvartalets resultat har även påverkats av engångsrelaterade kostnader till följd av en högre aktivitet inför MiFID II. Detta medförde ökade utvecklings- och implementeringskostnader i form av högre personal- och konsultkostnader, skriver Augustsson.  Vd:n tillägger dock att de har nu en plattform med över 550 kunder och bolaget ser det som början på ett långsiktigt partnerskap med möjlighet att tillföra ytterligare värde genom att framöver erbjuda koncernens hela tjänsteportfölj.  Railcare ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet, sänker utdelning – Aktien svagt upp Järnvägsspecialisten Railcare redovisar en ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Bolaget drar dock ner utdelningen till 0,15 kronor (0,66).  Railcares vd Daniel Öholm skriver i rapporten att helåret 2017 blev ett år med utveckling och företagsbyggande av hela koncernen. Bolaget är nu redo för högre volymer och för att kunna möta marknadens kommande behov, där deras tilltro om hög framtida tillväxt består, delger vd:n.  Inför 2018 skriver bolaget att de noterar ett förbättrat marknadsläge under årets sista kvartal, med både tillväxt och resursförbättring i jämförelse med föregående år. För Entreprenad Sverige ser Railcare goda möjligheter till en bra efterfrågan till följd av Trafikverkets mer ambitiösa planer de kommande åren.

Net Gamings omsättning ökar och resultat ökar under fjärde kvartalet – Aktien ner Spelbolaget Net Gaming redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet ökade. Bolaget föreslår ingen utdelning.

Net Gaming har tidigare lämnat en prognos för helåret 2017 med en prognosticerad EBITDA om cirka 110 miljoner. Utfallet för EBITDA för helåret blev 106,6 miljoner.  “Det lägre utfallet beror dels på en sämre utveckling för pokerprodukten samt att säsongsvariationen under det fjärde kvartalet, särskilt i december, inte varit lika stark för Casino jämfört med tidigare år. Engångskostnader som påverkat EBITDA för helåret uppgår till 0,7 miljoner kronor.

Justerad EBITDA uppgår därmed till 107,3 miljoner. Starten för 2018 har dock varit stark” , skriver bolaget i rapporten. Kopparbergs ökar intäkterna men rörelsemarginalen sjönk i fjärde kvartalet – Aktien ner Kopparbergs Bryggeri redovisar ökade intäkter samtidigt som rörelsemarginalen sjönk i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal i fjol.

Bolaget lämnar utdelningen oförändrad.  “På vår viktigaste marknad, den brittiska, har vi volymmässigt ökat med 5 procent. Detta trots att vädret varit extremt dåligt sett ur dryckesindustrins perspektiv” , kommenterar vd Peter Bronsman i bokslutskommunikén. Utöver vår huvudmarknad fortsätter länder som Estland, Spanien, Grekland, Cypern och Australien sin positiva utveckling.

På den svenska marknaden fortsätter Kopparberg Päroncider att vara Systembolagets mest sålda cider och inom ölsegmentet innehar såväl Sofiero Original 5,2 procent, Sofiero Guld 7,5 procent och Höga Kusten 5,3 procent topplaceringar. “Som jag nämnt i tidigare rapporter har vi inlett ett arbete med att förbättra balansen i våra valutaflöden, framförallt för att minska vårt pundberoende. I slutet av året började en större del av våra inköp av förpackningar, transporter och tjänster ske i pund.

Med en förhoppning om en fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslås en utdelning på 5,90 kr (5,90 kr) per aktie” , avslutar Peter Bronsman sin kommentar. Hexatronic ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet – Aktien rejält ner Hexatronic ökar vinsten, omsättningen och utdelningen som föreslås till 0,40 kronor i utdelning (0,30). Omsättningen uppgick till 325 miljoner kronor (305,1) under det fjärde kvartalet, en ökning med 7 procent mot föregående år.  Karo Pharma ökar omsättningen men vänder till rörelseförlust under fjärde kvartalet – Aktien rejält ner Specialty pharmabolaget Karo Pharma redovisar en ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Bolaget rapporterar även en förlust mot föregående periods vinst. Karo Pharmas styrelseordförande Anders Lönner skriver i rapporten att bolagets plan är att stärka deras position i Norden, främst på området OTC-läkemedel.  Nästa steg innebär också att företaget expanderar utanför Norden, och kommer lansera flera produkter nästa år. Enligt Lönner har man stärkt organisationen för att möta dessa utmaningar.  Abelco ökar omsättning men redovisar små förändringar av resultatet – Aktien rejält ner Investmentbolaget Abelco, som är noterat på NGM, ökar omsättningen men redovisar små förändringar i sitt resultat i det fjärde kvartalet.  Abelco föreslår 0 kronor i utdelning (0).

“Strategin och planeringen är klar för året, med en stark styrelse och organisation med fullt fokus på genomförande. Nu spänner vi bågen för att uppnå våra högt satta mål. Dags för lite rock’n’roll helt enkelt” , skriver vd Henrik Sundewall i rapporten.  Han skriver vidare att fokus ligger på att styra om fokus mot investeringar som är mindre kapital- och resurskrävande.  “Att utveckla och stärka kapitalstrukturen är ett av 2018 års viktiga målsättningar” , skriver Abelco-chefen.  Softronic ökade omsättningen och resultatet, höjer utdelningen – Aktien upp Softronic redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Bolaget rapporterar även högre vinst och ökar utdelningen till 0,75 kronor (0,50).  AQ Group ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet, oförändrad utdelning – Aktien rejält ner Verkstadsbolaget AQ Group redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 2,75 kronor.  Stillfronts omsättning och resultat ökar under fjärde kvartalet – Aktien svagt ner Stillfront redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Resultatet ökade. Omsättningen uppgick till 53,2 miljoner kronor (24,6), en ökning med 116 procent mot föregående år.  Resultatet före skatt var 81,3 miljoner kronor (1,2). Ökningen jämfört med motsvarande period föregående år har i huvudsak orsakats av effekter av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar, skriver bolaget i rapporten..

Läs hela artikeln

Tips – Börskollens nyhetsbrev och aktieapp!

Nyhetsbrev: Varje vecka handplockar vi de mest läsvärda av tusentals nyheter från våra flöden och varvar med exklusiva intervjuer och tävlingar. Starta gratis prenumeration!

Aktieapp: Skapa bolagsbevakningar för dina favoritbolag och få automatiska pushnotiser vid aktienyheter och bolagshändelser. Ladda ner vår gratis app!

Läses av andra just nu

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Därutöver rekommenderar vi också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev samt laddar ner vår app (helt gratis). Texten nedan innehåller annonslänkar och investeringar är alltid förenade med risk.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos Avanza och Nordnet kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier. För att investera i fonder så billigt som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR där du kan äga över 1 300 av de bästa fonderna och betala 30-50 % mindre i avgifter, varje år!

Ett tips är att öppna konto hos flera av dessa för att dra nytta av ett större totalbelopp med courtagefri handel och låga avgifter!

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar kan vi verkligen rekommendera Hedvig. Vi jämförde direkt på deras site och sänkte vår egen kostnad för hemförsäkring med 2 436 kr per år, jämfört med det näst billigaste alternativet. Pengar som nu läggs på sparande istället.

Analysera dina favoritaktier med marknadens bästa tjänster

För dig som är nyfiken på teknisk eller fundamental analys tipsar vi om analystjänsterna TradingView och Börsdata. Plattformarna går att använda helt gratis och är annars väldigt prisvärda om du vill ha fler funktioner. Vi skulle inte klara oss utan dessa fantastiska tjänster!

Mer från Börsvärlden

Nyhetsbrev