Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Analys:

Analys: Stor uppsida för Elicera Therapeutics aktie

Det finns en betydande uppsida i läkemedelsbolaget Elicera Therapeutics aktie, som är på väg att listas på Nasdaq First North. I en uppdragsanalys från Emergers så bedömer analytiker att aktien bör stiga kring cirka 75 procent i förhållande till listningskursen.

Elicera utvecklar cell- och genterapier för immunbaserad behandling av cancer. Immunterapi för behandling av cancer innebär förenklat att kroppens eget immunsystem aktiveras i bekämpning av cancern. Elicera har fyra läkemedelskandidater. Dessutom har bolaget utvecklat en plattformsteknologi kallad iTank, som kan användas för ytterligare immunförstärkning.

Stort intresse

Strategin är fokuserad på partnerskap efter inledande kliniska faser, där dörren för partners till iTANK redan står öppen, och vi noterar ett stort intresse för alla områden där Elicera är verksamt,

konstaterar Emergers analytiker, säger bedömer vidare:

”Eliceras läkemedelskandidater kommer sannolikt nå störst effekt i kombination med andra immunterapier som checkpointhämmare (CPI). Det gör bolagets projekt intressanta som kombinationsterapier för andra bolag inom immunonkologi.”

Förstör cancerceller

Utgångspunkten för CAR-T-immunterapi är att modifiera T-celler för att känna igen cancerceller och på så sätt mer effektivt rikta in sig på dem och förstöra dem. T-cellerna hämtas från patienten, förändras genetiskt för att uttrycka ett specifikt CAR som programmerar dem för att rikta in sig på en specifik antigen (ett för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen. reds.anm.) som finns på tumörcellernas yta, men inte uttrycks på friska celler och förs sedan tillbaka in i patienten för att attackera tumören.

Enda svenska bolaget

Elicera är det enda svenska noterade bolaget verksamt inom CAR-T, men utanför Sverige finns flera relevanta transaktioner och jämförelsebolag. En noterbar affär är Mercks avtal med Artiva Biotherapeutics i januari 2021 för de globala licenserna till två CAR-NK-program. Affären ger Merck kontroll över två allogena terapier för behandling av solida tumörer i utbyte mot 30 MUSD (motsvarande närmare 250 MSEK) i initial betalning och totalt över 1,8 Mdr USD (motsvarande cirka 15 miljarder SEK) inklusive milstolpar, påpekar Emergers analytiker.

Risken minskar

”I takt med att bolaget gör framsteg med de oliks projekten och minskar risken ser vi potential för en fortsatt långsiktig omvärdering mot de internationella jämförelseobjektens nivåer”, bedömer Emergers i sin analys.

Läs hela analysen här.

Erbjudandet i sammandrag

Inbjudan till teckning av Units i Elicera Therapeutics AB inför listning på Nasdaq First North Growth Market. Teckning kan göras via Nordnet och Avanza, samt de banker/förvaltare som möjliggör för sina kunder att teckna i emissionen. OBS: Olika banker kan ha tidigare dag och tid som sista dag för anmälan om deltagande i emissionen. Välkommen att teckna via länkar nedan.

  • Emissionen: Totalt 6 500 000 Units i enlighet med villkoren i prospektet.
  • Teckningskurs: 8 SEK per Unit.
  • Unit: En (1) aktie och en (1) teckningsoption (TO1).
  • Optionskurs: Avser teckningskursen för en (1) ny aktie om 11,60 SEK med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under 1 – 28 februari 2023.
  • Minst teckningspost: 700 unit.
  • Teckningsperiod: 24 maj – 8 juni 2021
  • Övertilldelning: Vid stort intresse kan styrelsen besluta om att i en riktad emission emittera upp till ytterligare 1 250 000 Units, motsvarande 10 MSEK.
Teckna hos Avanza Teckna hos Nordnet Teaser Prospekt

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt