Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Bolaget

Bolaget som bekämpar cancer genom aktivering av immunsystemet

Läkemedelsbolaget Elicera Therapeutics AB – som utvecklar cell- och genterapier för immunbaserad behandling av cancer – är på väg att lista bolagets aktie på Nasdaq First North. I samband med listningen genomför Elicera en spridningsemission där allmänheten erbjuds att teckna så kallade units (aktie plus vederlagsfri option). Vid full teckning tillförs bolaget ca 47 MSEK efter kostnader.

Immunterapi för behandling av cancer innebär förenklat att kroppens eget immunsystem aktiveras i bekämpning av cancern. Elicera har fyra läkemedelskandidater. Dessutom har bolaget utvecklat en plattformsteknologi kallad iTANK, som kan användas för ytterligare immunförstärkning, dels av egna läkemedelskandidater men även av andras.

Revolutionera cancerbehandling

På några år har immunonkologi revolutionerat hur cancer behandlas.

’’Till skillnad från traditionella cancerterapier, som strålning, kirurgi och cellgiftsbehandling, handlar immunonkologi om att träna upp kroppens egna immunsystem för att bekämpa cancer. Detta sker i huvudsak på två sätt, dels genom att trigga immunsystemet mot cancer, främst via aktivering av tumörcellsdödande T-celler, som är Eliceras fokus, dels genom att ta bort tumörens dämpande aktivitet på immunsystemet.”

Det förklarar Elicera i prospektet.

Fyra kandidater

Bolagets produktportfölj består av fyra läkemedelskandidater, varav två inom fältet för onkolytiska virus (ELC-100 och ELC-201) och två inom fältet för CAR T-cellsbehandlingar (ELC-301 och ELC-401).

Projekten ELC-100 och ELC-301 har kommit längst i utvecklingen mot läkemedel:

ELC-100 är ett onkolytiskt virus, som alltså har en förmåga att selektivt döda cancerceller men låta bli friska celler. Det används nu i en patientstudie (klinisk fas I/II-prövning) för behandling av så kallade neuroendokrina tumörer, det vill säga tumörer som har sitt ursprung i det neuroendokrina systemet (kroppens system för hormonutsöndring).

Attackera och döda T-celler

ELC-301 är en CAR T-cellsterapi som går ut på att genmodifiera patientens T-celler och kan attackera och döda dem. ELC-301 har tagits fram för en behandling av B-cellslymfom, en cancer som utgår från lymfsystemet. Elicera har också en CAR T-cellsbehandling, ELC-401, som riktar sig mot en olika solida tumörer. CAR T-cellsbehandling utsågs 2018 till ”Advance of the year” av ASCO, en av världens största cancerorganisationer på grund av deras förmåga att helt eliminera tumörer hos majoriteten av behandlade patienter med blodcancer. Elicera är ett av mycket få bolag i Europa, och det enda i Sverige, som utvecklar CAR T-celler.

Eliceras styrelse bedömer att kapitaltillskottet om cirka 47 MSEK, och nuvarande kassa, kommer att säkra bolagets drift en bit in på 2023. Vid ett stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare 1 250 000 units motsvarande 10 MSEK genom en riktad emission i en så kallad övertilldelning.

Erbjudandet i sammandrag

Inbjudan till teckning av Units i Elicera Therapeutics AB inför listning på Nasdaq First North Growth Market. Välkommen att teckna via länkar nedan.

  • Emissionen: Totalt 6 500 000 Units i enlighet med villkoren i prospektet.
  • Teckningskurs: 8 SEK per Unit.
  • Unit: En (1) aktie och en (1) teckningsoption (TO1).
  • Optionskurs: Avser teckningskursen för en (1) ny aktie om 11,60 SEK med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under 1 – 28 februari 2023.
  • Minst teckningspost: 700 unit.
  • Teckningsperiod: 24 maj – 8 juni 2021
  • Övertilldelning: Vid stort intresse kan styrelsen besluta om att i en riktad emission emittera upp till ytterligare 1 250 000 Units, motsvarande 10 MSEK.
Teckna hos Avanza Teckna hos Nordnet Teaser Prospekt

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Elicera Therapeutics

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt