Börsnoteringen närmar sig – Investera i framtidens energibolag för en mer hållbar värld

Artikeln är en annons

{newsItem.title}

Börsnoteringen närmar sig – Investera i framtidens energibolag för en mer hållbar värld

Bostäder, byggnader och hela kvarter där energiförbrukningen både halveras och effektiviseras. Innencos teknik är smart och hett eftertraktad med över 100 tecknade avsiktsförklaringar för kommande projekt. Just nu genomför Innenco, där familjen Taube och af Jochnick är delägare, en pre- IPO inför en kommande notering.

På enbart tre år har Tomas Jonsson, vd och grundare av Innenco, byggt upp en internationell verksamhet. Bolaget har pågående projekt i flera världsdelar och möjligheterna är enorma för de tekniskt klimatsmarta lösningarna som bolaget säljer.

Med vår spetskunskap inom teknik i byggbranschen kan vi minimera energiförbrukningen i alla typer av byggnader, och åt världens ledande varumärken,

säger Tomas Jonsson.

Klimatsmart teknik

Genom installation av Innencos smarta teknik i en byggnad kan energi-förbrukningen minskas med över 50 procent. Tekniken installeras i golv, väggar och tak i hela byggnader för att kunna distribuera värme och kyla där den behövs. Produkten heter Active Elements och är applicerbar i allt från villor, bostadsrätter och lagerlokaler, till köpcentrum och hela kvarter. Tekniken integreras främst i byggnationen med verktyget Smart Control, men kan även appliceras i efterhand.

–  Vår teknik kan skapa otroliga energibesparingar. Istället för en värmetillförsel på 50 grader som krävs i dagsläget för att hålla en temperatur på 22 grader inomhus, så räcker det med vårt system att enbart 25 grader tillförs för att hålla samma temperatur, berättas Jonsson.

Anledningen till de stora energibesparingarna beror till stor del på den smarta distributionen. Tekniken flyttar värme eller kyla från en del av byggnaden till en annan, och kan även stänga av värme i enstaka delar eller rum.

– En varm sommardag kan exempelvis kyla förflyttas från källaren till en annan våning för att svalka, eller så kan värme som alstras i ett datarum användas för att värma upp en annan del av byggnaden. Detta är extremt användbart i många situationer, säger Jonsson.

Sparar på vatten

I varma länder, exempelvis i Mellanöstern, finns det ytterligare fördelar för Innencos klimatsmarta lösningar. Där är det även möjligt att spara på vatten genom Active Elements. Detta då mindre vatten behövs för att kyla ner temperaturen i byggnader, vilket blir extra kritiskt när vatten är en bristvara. Innenco är en av flera parter som bistår i Mellanöstern med konceptet Smart City, där energiförbrukningen ska maximeras i en större skala.

– Smart City är ett stort samarbete med många parter som kommer att ta tid. Vår teknik är mycket eftertraktad i just Mellanöstern där det finns ett extra stort behov av energikontroll och vattenbesparing, säger Jonsson.

Internationella samarbeten och avtal

I dagsläget har Innenco fullt upp med flera pilotprojekt och har 122 avsiktsförklaringar. Bolaget samarbetar med bland annat Eon och Sweco, men ytterligare ett stort samarbete förväntas offentliggöras i år. Projekten Innenco är delaktig i finns både i Sverige och Europa, men även i Indien, Kina, Dubai och Qatar.

– Vårt fokus just nu är på de avtal vi har som ger mest kassaflöde. Detta är främst datahallar och logistikcenter. Vi har flera sådana projekt, men åtminstone ett som ska projekteras i år. Dessutom har vi bostadsbyggnader om två tusen lägenheter som vi ska jobba med under året, berättar Jonsson.

Framtiden ser ljus ut

Innenco planerar nu att ta in uppemot 15 miljoner kronor inför sin notering. Emissionen ska leda till en ägarspridning och kapital som är tillräcklig för listning i både Nordamerika och Skandinavien. Emissionslikviden kommer att ligga till grund för att påbörja flera av de projekt som bolaget har i pipeline.

Vi står i startgroparna för att påbörja vår expansion. Vår teknik är eftertraktad och med fler samarbeten och en bra kassa kan vi börja licensera ut projekt som kommer inbringa ett bra kassaflöde redan i år,

avslutar Jonsson.

Hör mer från Innenco i denna bolagspresentation med bolagets styrelseordförande Lennar Molvin.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: Tom. 1 Maj 2021
  • Teckningskurs: 3 SEK per aktie
  • Emissionens storlek: Totalt 15 miljoner SEK / 5 000 000 aktier
  • Planerad marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market & Nordamerika Kanada TSX
Läs mer och investera i Innenco

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Nyhetsbrev