Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyemission

Nyemission i gruvbolag med starka framtidsutsikter

NGM-listade gruvbolaget Grängesberg Exploration Holding AB (publ) genomför en nyemission på 42 miljoner kronor.

Bolaget ska arbeta med återvinning av sällsynta jordartsmetaller och brytning av högförädlad järnmalm i Dannenora-gruvan. Nyemissionen är fullt garanterad av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Grängesberg Exploration är ett svenskt mineralutvecklingsbolag med undersökningstillstånd för järn, fosfor och sällsynta jordartsmetaller i Grängesberg och omnejd som har beviljats av Bergsstaten.

Vår första ambition är att efter genomförd feasibility-studie bearbeta sandmagasinet Jan Mattsdammen vid den gamla Grängesbergsgruvan och bland annat utvinna apatit. Apatiten är rik på fosfor och sällsynta jordartsmetaller, och apatitprojektet har förutsättningar att bli mycket lönsamt,

säger Christer Lindqvist, vd för Grängesberg Exploration.

Bolaget genomför i dagsläget tekniska och ekonomiska genomförbarhetsstudier för framtida brytning av mineralbeståndet – i form av så kallade feasability-studier.

Emissionslikviden ska främst användas för att säkra finansieringen av dessa feasbility-studier inför framtida utvinning av apatit i Grängesberg och malmbrytning i Dannemora.

Diversifierad verksamhet

Grängesberg Exploration kom till NGM-börsen genom att verksamheten apporterades in i Metallvärden.

Efter sammanslagning omvandlades verksamheten med inriktning på att utvinna apatit ur Grängesbergruvan och järnmalm från bolagets gruva i Dannemora.

Det är stor efterfrågan på höganrikad järnmalm runt om i världen – inte minst i Kina – och aktörer som höganrikar järnmalm är mycket lönsamma. LKAB och Kaunis Iron är två företag som bryter höganrikad järnmalm och som är mycket lönsamma,

konstaterar Christer Lindqvist.

Mellan 1975 och 1990 utvanns årligen runt 125 000 ton apatit från Grängesbergsgruvan och uppskattades historiskt att innehålla 17 procent fosfor och 0,7 procent sällsynta jordmineraler.

I nuläget uppskattas cirka 4 – 5 miljoner apatit finnas lagrad i sandmagasinet i Grängesberggruvan.

När det kommer till apatiten är utvinningen väldigt strömlinjeformad – och där har vi den bästa logistiken vi kan tänka oss,

säger Christer Lindqvist.

Potential med låga investeringskostnader

Dannemoraprojektet består av att återuppta järnmalmsproduktion i gruvan – som stängdes ner 2015. Grängesberg Exploration planerar nu för feasbility-studier i detta syfte.

Den tidigare ägaren av Dannemora investerade 500 - 600 miljoner kronor för att få gruvan i drift 2012. Detta leder till ett avsevärt lägre investeringsbehov för att få produktionen i drift på nytt jämfört med att starta upp en ny gruva.

Vi behöver inte göra några större investeringar av gruvan – utan de är redan gjorda och vi kan nyttja dem,

säger Christer Lindqvist.

Under den senaste produktionsperioden fram till 2015 producerades årligen 3 miljoner ton råmalm ur gruvan och det beräknas att återstå upp mot 30 miljoner ton järnmalm i beståndet.

Christer Lindqvist uppger att 2024 är en realistisk tidpunkt för att åter sätta igång utvinningen av järnmalm i Dannemora.

Förutsättningarna för oss nu är att göra om och göra rätt,

fortsätter han.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet avser en nyemission av units om 42 MSEK i Grängesberg Exploration Holding AB (publ). En unit består av en aktie och en vederlagsfri option. En unit innehåller 100 aktier och 100 teckningsoptioner.

  • Emissionsbelopp vid full teckning: 42 MSEK.
  • Antal nyemitterade units vid full teckning: 10 442 230.
  • Teckningskurs: 4 SEK per unit, vilket motsvarar 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.
  • Teckningsperiod: 28 december 2020 – 15 januari 2021.
Teckna hos Avanza Teckna hos Nordnet Teckna med BankID Anmälningssedel Prospekt Teaser

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Grängesberg

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: info@borskollen.se

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.