Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

IPO-nytt:

IPO-nytt: Så gick det för veckans börsdebutanter, AFV tveksamma till MTI och mycket mer

Under veckan som gått har vi fått se många nya börsdebuter från bland annat Norva24, Titania, ChargePanel och Momentum Software – hur gick det för aktierna vid noteringen? Vi summerar också den senaste tidens nyhetsflöde på noteringsfronten med fokus på aktuella och kommande svenska och internationella börsnoteringar att hålla ögonen på!

Tips: I veckans tidigare "IPO-nytt" läser du om ännu fler intressanta noteringar i närtid!

Bli delägare i investmentbolaget som fokuserar på innovativa onoterade tillväxtbolag (annons)

Nyheter om kommande börsnoteringar/IPOs, emissioner och SPACar att hålla ögonen på 2021

Nedan finner du ett antal nyheter som rör kommande planerade eller möjliga börsnoteringar för 2021 eller framåt.

Tips: Du finner fler aktuella nyheter på vår sida för Börsnoteringar & IPOs samt vår sida för SPAC-bolag.

Affärsvärlden är skeptiska till noteringsaktuella MTI Investment

MTI Investment är ett litet investmentbolag med onoterade tillgångar i Tanzania som gör entré på First North. Det skriver Affärsvärlden i en analys på torsdagen.

Tidningen hittar en varningsflagga i erbjudandet inom ramen för sin granskning av nyintroduktioner. Det handlar om tveksamma incitament, Mangold är teckningsåtagare samtidigt som de är finansiell rådgivare till bolaget.

"Att två av bolagen nu är lönsamma är positivt. Att Zanrec lockar andra investerare är även det positivt. Man måste ha ett särskilt intresse för östra Afrika eller känna extra stor tillit till personerna bakom MTI för att teckna denna nyintroduktion Inget av det stämmer in på Affärsvärlden och, tror vi, inte heller på den absoluta merparten av våra läsare", skriver tidningen i sin slutsats och ger aktien en tvåa i betyg på den sexgradiga skalan för förhoppningsbolag.

Bonusvideo: MTI Investments vd Pontus Engström intervjuas av Nyhetsbyrån Direkt.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för MTI Investment.

Svag börsdebut för Nattaro Labs-aktien som faller kraftigt i premiärhandeln på Spotlight


Bioteknikbolaget Nattaro Labs började i dag den 10 december att handlas på Spotlight Stock Market. Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med produkter och lösningar för att bekämpa problemet med vägglöss. Bolaget har sitt ursprung i forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid Lunds universitet.

Noteringsemissionen av units tecknades till 20,5 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 137 procent. Nattaro Labs tillfördes 18 miljoner kronor före emissionskostnader och får drygt 1 000 aktieägare. Bolaget emitterade även teckningsoptioner TO 1, vilka dock börjar handlas först den 23 december. Teckningskursen var 7 kronor för en unit, vilket motsvarar 7 kronor per aktie då teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt.

Aktien handlas i skrivande stund till 4,36 kronor senast betalt vilket motsvarar en kursnedgång på hela 38 procent.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Nattaro Labs.

Stark debut för Titania-aktien

Fastighetsutvecklingsbolaget Titania började i dag den 10 december att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets affärsidé är att arbeta med projektutveckling, produktion och förvaltning av fastigheter.

Erbjudandet att teckna aktier i bolaget blev kraftigt övertecknat. Bolaget tillfördes 500 miljoner kronor före emissionskostnader och får 5 000 nya aktieägare. Teckningskursen var 20 kronor per aktie.

Aktien handlas i skrivande stund till 24,10 kronor senast betalt vilket motsvarar en kursuppgång på 20 procent.

Grattis till alla er som tecknade och fick tilldelning!

Bonusvideo: Titanias vd Einar Janson intervjuas av Nyhetsbyrån Direkt.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Titania.

Godkänd debut för Devyser i premiärhandeln på First North

Diagnostikbolaget Devyser började i dag den 10 december att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet DVYSR. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska kit och programvara för avancerad DNA-testning.

Erbjudandet att teckna aktier i bolaget inför noteringen övertecknades flera gånger. Teckningskursen var 80 kronor per aktie. Bolaget kommer att tillföras 343 miljoner kronor före emissionskostnader eller 393 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.

Aktien handlas i skrivande stund till 89,70 kronor senast betalt vilket motsvarar en kursuppgång på 12 procent.

Bonusvideo: Devysers vd Fredrik Alpsten intervjuas av Nyhetsbyrån Direkt.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Devyser.

Tips – Ladda ner Börskollens kostnadsfria app för automatisk bolagsbevakning av IPO-aktuella bolag

1000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Chargepanel-aktien klättrade i premiärhandeln på First North


Elbilsladdningsbolaget Chargepanel började den 9 december att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Chargepanel erbjuder en mjukvaruplattform för laddning av elfordon.

Nyintroduktionen, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades 12,5 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen till 365 procent. De inkomna anmälningarna summerade till drygt 91 miljoner kronor. Bolaget tillfördes 24,9 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen var 5,90 kronor per aktie.

Aktien handlas i skrivande stund till 7,61 kronor senast betalt vilket motsvarar en kursuppgång på ca 29 procent.

Grattis till alla er som tecknade och fick tilldelning!

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Chargepanel.

Nedåt för Norva24-aktien i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Slamsugningsbolaget Norva24 började den 9 december att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista, Mid Cap. Norva24 är verksamhet inom industrin för underhåll av underjordisk infrastruktur, på engelska underground infrastructure maintenance, vilket förkortas UIM.

Intressent för att teckna aktier i bolaget var stort, uppgav bolaget. Teckningskursen var 36 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för bolaget på 6,9 miljarder kronor efter erbjudandet. Nyemissionen tillföra bolaget 920 miljoner kronor, eller 1 267 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo före transaktionskostnader.

Aktien handlas i skrivande stund till 31,03 kronor senast betalt vilket motsvarar en kursnedgång på 14 procent.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Norva24.

Bra momentum i Momentum Software-aktien i IPO-debuten

Mjukvarubolaget Momentum Software började den 8 december att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget erbjuder molnbaserade fastighetssystem till svenska fastighetsägare.

Erbjudandet att teckna aktier blev kraftigt övertecknat. Teckningskursen var 61 kronor per aktie. Bolaget tillförs 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Ankarinvesterare är Lannebo Fonder, Enter Fonder, Jofam, ett investmentbolag som ägs av Per Josefsson med familj och Öhman Fonder som tecknar aktier för 185 miljoner kronor.

Aktien handlas i skrivande stund till 78,00 kronor senast betalt vilket motsvarar en kursuppgång på ca 28 procent.

Grattis till alla er som tecknade och fick tilldelning!

...och tillhörande Finwire-intervju – "Vi märker en word of mouth-effekt på marknaden"

Bolaget har funnits sedan 1993 men verksamhet tog först fart 2016/2017 när bolaget lanserade sin nya plattform vilken var, och fortfarande är, nytt i segmentet man verkar i. Det förklarar bolagets vd Richard Durlow i en intervju med Finwire.

Momentum-chefen inleder med att beskriva bakgrunden till bolaget.

”Vi kände att de produkter som fanns på marknaden tidigare, inklusive vår egen, var för dåliga och byggde på gammal teknik. Vi byggde en ny produkt som vi lanserade till nya och befintliga kunder, vilket har varit riktigt lyckat. Vi har sedan dess haft en bra organisk tillväxt och stigande kundnöjdhet”, förklarar Durlow och fortsätter,

”Vi märker alltmer att vi får en "word of mouth"-effekt på marknaden där fastighetsägare pratar med sina branschkollegor om att välja vårt system.”

Bolaget har idag två plattformar, ett heltäckande fastighetssystem för förvaltning, uthyrning och Business Intelligence samt ett energiuppföljningssystem för insamling, bearbetning och analys av energidata. Det förstnämnda står för cirka 80 procent av verksamheten och de båda uppges bidra väl till tillväxten.

På frågan varför ingen utvecklat webb-baserade SaaS-lösningar för det här segmentet tidigare förklarar Durlow att det kräver väldigt stora investeringar.

”Att utveckla en helt ny sådan här plattform kräver stora investeringar. Jag brukar jämföra med bank- eller reseindustrin, där har man mycket stora system som både tar lång tid och är väldigt dyra att bygga om. Vi är de enda som byggt en SaaS-lösning för det här segmentet, så nu befinner vi oss i ett väldigt angenämt läge.”

Bonusvideo: Momentum Softwares vd Richard Durlow intervjuas av Nyhetsbyrån Direkt.

Läs hela intervjun och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Momentum Software.

Spac-bolaget Spacetts erbjudande blev kraftigt övertecknad – Aktien gör premiär den 27 december

Spac-bolaget Spacetts nyintroduktion tecknades till 74 miljoner kronor av drygt 2 600 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad på 264 procent. Bolaget tillförs 27 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,4 miljoner kronor och får drygt 1 400 aktieägare. Aktien kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 27 december med kortnamnet SPAC1.

Bolaget emitterar 5,4 miljoner aktier till teckningskursen 5 kronor per aktie och har därefter 6,4 miljoner aktier utestående.  Av emissionslikviden om 27 miljoner kronor kommer 90 procent att deponeras på ett spärrat konto i SEB. Banken har försett kontot med en kontospärr, vilket innebär att Spacett inte kommer att kunna förfoga över det deponerade beloppet om inte de förutbestämda villkoren är uppfyllda.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Spacett.

Nordic Asia prissätter sin notering till 8,05 kronor per aktie – Premiär för aktien den 16 december


Investmentbolaget Nordic Asia Investment Group har prissatt sin notering på First North till 8,05 kronor per B-aktie, vilket motsvarar dess substansvärde utan rabatt eller premie per 6 december.

Bolaget utfärdar som högst 24,8 miljoner nya B-aktier vilket tillför det 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Baserat på substansvärdet per stamaktie den 6 december uppgår substansvärdet till cirka 302 miljoner kronor för samtliga stamaktier efter erbjudandet, före transaktionsavgifter.

Bolaget uppger att erbjudandet är fulltecknat och att man får in över 3 000 nya aktieägare. Ankarinvesterarna är Sampos tidigare vd Kari Stadigh, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil AB med vd Martin Julander, AQ Groups grundare Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest med flera som har åtagit sig att teckna för totalt 100 miljoner kronor. Det motsvarar hälften av erbjudandet.

Nordic Asia, som investerar i Kinas snabbväxande konsumentmarknad, ska använda noteringslikviden primärt till att öka sina positioner i befintliga portföljbolag och sekundärt för att investera i nya bolag. Bolaget börjar handlas den 16 december.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Nordic Asia.

Nyheter om internationella börsnoteringar/IPOs och SPACar

Och här några nyheter om internationella börsnoteringar.

Batterileverantören Solid Power rusade under första handelsdagen

Solid Power, som tillhandahåller battericeller till elbilar, rusade som mest 14 procent under sin debut på Nasdaqbörsen på torsdagen.


Bolaget har listats genom en spac och i samband med detta dragit in nästan 543 miljoner dollar. Dessa pengar väntas finansiera verksamheten fram till den första kommersiella lanseringen med en biltillverkare 2026. Det uppgav vd Doug Campbell till CNBC.

Solid Power backas upp av biljättarna Ford och BMW.

Läs hela nyheten.

Nubank steg i börspremiären – Buffetts Berkshire Hathaway på ägarlistan

Brasilianska fintechbolaget Nubank handlades under gårdagen upp nära 15 procent vid sin börsintroduktion på New York-börsen. Det rapporterar CNBC.

Nubanks noterades till ett pris på 9,00 dollar per aktie men stängde på 10,33 dollar per aktie,  motsvarade en värdering på cirka 50 miljarder dollar. Det gör Nubank till den högst värderade banken i hela Latinamerika.

På fintechbolagets ägarlista finns Warren Buffetts Berkshire Hathaway samt kinesiska Tencent.

Läs hela nyheten.

❤️ Gratis: Prenumerera på vårt nyhetsbrev med heta aktiecase och ladda ner vår app för bolagsbevakning!

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien AQ Group

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt