Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Möjlighet

Möjlighet att investera i ett lönsamt bolag med uttalad förvärvsstrategi inom en snabbväxande marknad

Blick Global Group, ursprungligen grundat 2007 men som genomförde en fundamental förändring av verksamheten 2019, är en verksamhet med målsättning att bli en utav de ledande aktörerna inom iGaming genom förvärv och integrering av nya bolag till koncernen, med fokus på entreprenörerna bakom de förvärvade bolagen.

Bolagets fokus har fram tills nu varit riktat mot digital marknadsföring men genom det aktuella förvärvet av Oregon Main Interactive AB (“OMI”) utvidgas verksamheten med spelutveckling. Förvärvet av OMI innebär att Blick Global är väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar inom det nya affärsområdet Spelutveckling och samtidigt bibehålla en organisk tillväxt genom dotterbolaget Wigets marknadsföringslösningar inom Digital marknadsföring.

Tidigare har bolagets förvärv finansierats med hjälp av kortfristiga lån som i samband med emissionen kommer att återbetalas. Blick Global stärker i samband med detta sin balansräkning och återfår en stark finansiell position, vilket skapar goda förutsättningar att fortsätta den påbörjade tillväxtresan.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

"Blick Global Group är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming.
Koncernen består idag av Wiget, som är inriktade mot digitala
marknadsföringslösningar för företag inom iGaming, samt den nyligen
förvärvade spelstudion Oregon Main Interactive.

Genom den nu fullt garanterade nyemissionen om ca 21 MSEK blir Blick Global skuldfria, samt att resterande del av likviden kan bidra till dels en accelererad organisk tillväxt, dels att ytterligare förvärv kan möjliggöras. Utifrån en estimerad nettoomsättning om ca 46 MSEK år 2023, i kombination med en tillämpad diskonteringsränta och målmultipel, härleds ett nuvärde per aktie om 0,37 kr idag i ett Base scenario."

Läs hela analysen.

Väldiversifierade intäktsströmmar med möjlighet till exponentiell tillväxt


Wigets digitala marknadsföringslösningar möjliggör reducerade kundanskaffningskostnader genom att rikta marknadsföringsinsatser mot de mest potentiella kunderna, vilket medför låga anskaffningskostnader och hög potentiell avkastning. Bolagets intäkter genom kampanjerna är baserade på resultatet av kampanjerna samt fasta intäkter via löpande licensavgifter och antal klick/visningar kampanjen genererar.

OMI:s intäktsmodell skapar en trygg bas genom fasta intäkter för spelutvecklingen, samtidigt som man erhåller en prestationsbaserad rörlig ersättning på speltitlarna. Wigets och OMI:s intäktsmodeller förser Blick Group med en fundamental stabil intäktsbas, vilket kombinerat med de rörliga delarna utgör en väldiversifierad intäktsmodell som kan ge en exponentiell omsättningstillväxt.

Förvärvet av OMI medför ytterligare tillväxtmöjligheter

Oregon Main Interactive AB:s (“OMI”) huvudfokus ligger i att utveckla och publicera egna innovativa, avancerade och digitala spelslottar och skrapspel för en djupare spelupplevelse. OMI:s erbjudanden är baserade på deras egenutvecklade avancerade teknik och spelmekanik, vilket skapar en svår-replikerad edge mot konkurrenterna. Baserat på ovanstående ses trösklarna som låga för en accelererande organisk tillväxt, bolaget har därutöver nyligen ingått i ett utvecklings- och distributionsavtal med en internationell samt välrenommerad partner, vilket medför en fundamentalt stabil bas för fortsatt global lansering av OMI.

Genom en egenutvecklad Remote Game Server (“RGS”), kan bolaget använda både direktintegration med speloperatörer och/eller distribuerar genom aggregerade plattformar. Ytterligare har OMI möjligheten att kunna anpassa sina spel, vilket möjliggör en integration till tredje parts RGS. Den egenutvecklade RGS:en kombinerat med alternativa tredje parts RGS:s, resulterar i stor flexibilitet och skalbarhet. OMI redogör för en pipeline bestående av flertalet spelidéer och konceptutvecklingar där det framgent planeras för att publicera nya titlar i en stadig takt, vilket bäddar för framtida tillväxtmöjligheter.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod 22 september – 6 oktober 2021
  • Emissionsvolym: 20,5 MSEK
  • Teckningskurs: 0,19 SEK per aktie
  • Garanti- och teckningsåtagande: 100 %
  • Pre money-värdering: 45,7 MSEK
Teckna hos Avanza Teckna hos Nordnet Memorandum Hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Blick Global

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt