Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Välkommen

Välkommen till Xpecunia - digital lönsamhet idag

Xpecunia är ett bolag som skapar hållbar lönsamhet ur en industriell hantering av förnybar egen energi med låga kostnader. Xpecunia växer i Sverige, med egen kraft som nu tar in kapital inför ytterligare expansion.

Bolagets VD, Daniel Moström, berättar mer;

– Nu tar vi nästa steg och skalar upp verksamheten inför den kommande börsnoteringen. Från starten i en testmiljö, genom ett validerat tekniskt och ekonomiskt proof of concept började Xpecunia växa under 2019. Idag är företaget en väl fungerande verksamhet med en enormt skalbar affärsmodell. Xpecunia utnyttjar fördelen med egen solenergi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför.

– Xpecunia har idag två egna produktionssiter som båda är under fortsatt utveckling, där bolaget skall bygga ut båda två och påbörja byggandet av en tredje site under vintern 2020/2021. Människorna i företaget har lång erfarenhet av att bygga lönsamma företag i snabbväxande och noterade händelseförlopp, där de fokuserar på värdeskapande i första hand genom nyskapande teknik och kreativa medarbetare.

– Dagens utvinning av kryptovalutor använder en stor mängd energi, vilket är kostsamt både ur miljösynpunkt och i ekonomiska termer. Från ett operationellt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptobrytning. Istället för att bara använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia utvecklat en metod för att utnyttja egen sol-energi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar i balansräkningen i och med ägandet av storskaliga solkraftanläggningar och finansiella avkastningstillgångar. Det är miljösmart och lönsamt.

– Xpecunia anser att kryptovalutor och blockchain-teknik tveklöst är här för att stanna och erbjuder därför marknaden ett grönt och hållbart sätt att utvinna kryptovalutor. Med hjälp av en egenutvecklad realtidsalgoritm som är självlärande väljer bolaget alltid att utvinna den för stunden mest optimala och lönsamma kryptovalutan. Xpecunia bevakar samtliga relevanta krypto och utvärderar automatiskt vilken kombination som ger bäst avkastning. Xpecunia är idag kassaflödespositivt och söker nu ytterligare ägarspridning och expansionskapital för att skala upp verksamheten inför en notering under 2021, som bolaget siktar på under andra kvartalet.

Bolagets affärsmodell

Börsnotering planerad kvartal 2, 2021

Bolaget genomför 12 oktober - 30 oktober 2020 en private placement för att finansiera expansionen av verksamheten till en ny site i Sverige under Q4 2020/Q1 2021. Bolaget planerar genomföra IPO under Q2 2021 med syfte att skala upp verksamheten mångdubbelt.

6 skäl att teckna

  • Produktionsanläggningen Claynest har ända sedan starten 2018 en mycket bra beläggning och bidrar positivt till resultatet samt kassaflödet då de kommande siterna ännu är i sin linda.
  • AI-modellen Dynamics som utvecklats säkerställer att kontinuerligt vara optimalt placerad på den volatila kryptomarknaden.
  • Ett starkt ökande intresse för kryptoanvändning världen över medför att Xpecunia ligger mycket rätt i tiden.
  • Under 2019 ökar omsättningen i Xpecunia med över med över 2.700 procent till 2,8 MKR (0,1 MKR). Under 2020 ökar takten med 60% till 3 MKR per 2020-08 och och rörelseresultatet är stabilt positivt.
  • Xpecunia har ett positivt kassaflöde och kan balansera detta mot ökad tillväxt, finansiell stabilitetsportfölj och ersättningsinvesteringar vilket ger en bra riskspridning. Intjäningsförmågan är uthållig mot prisfluktuationer.
  • Xpecunia har mycket goda framtidsutsikter med en ny produktionsanläggning Roundmountain. Xpecunia jobbar på en växande marknad och marknaden är relativt konjunkturokänslig.

Övrigt om investeringserbjudandet

Emissionen har teckningsåtagande motsvarande 40% av grundemissionen (4 MSEK). Tidigare under året har småbolagsinvesteraren Örjan Berglund investerat 8,4 MSEK i tillväxtkapital.

Bolaget avser att notera sin aktie på NGM Nordic SME.

TECKNA VIA MOBILT BANK ID HÄR
LÄS HELA MEMORANDUMET HÄR

Teckningsperiod: 12 oktober - 30 oktober 2020
Emissionskurs: 4,00 kr per unit. En unit består en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.Minsta teckningspost: 2.000 units, motsvarande 8.000 kr.
Emissionsbelopp: 10 MSEK
Emissionsvolym: 2.500.000 units
Befintligt antal aktier: 23.159.450 st
Värdering pre-money: Ca 92,6 Mkr
Teckningsförbindelser: Ca 40 % av emissionsbeloppet
Övertilldelning: Bolaget har möjlighet att genomföra en riktad emission till kvalificerad investerare uppgående till 30 Mkr, till samma villkor som i grundemissionen.
Villkor teckningsoption: En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till lösenpris 5,50 SEK. Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission
Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance

Artikeln är framtagen i samarbete med Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ).

Nyheter om Creturner

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: info@borskollen.se

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.