Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

NetFoto: Unsplash.com

Net Insight ökar omsättning och minskar förlusten under fjärde kvartalet

Nätverksutrustningsbolaget Net Insight redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Under kvartalet uppnådde Net Insight återigen tillväxt och intäkterna ökade med 2,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019, trots en negativ valutaeffekt orsakad av att svenska kronan under kvartalet stärkts mot dollar och euro. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 8,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. På grund av stor negativ valutaeffekt blev kvartalets resultat negativt. Marknadsläget är fortsatt utmanande givet den utdragna pandemin. Vi har genomfört ett stort antal förbättringsåtgärder och vi börjar se positiva effekter för såväl produktutveckling som försäljning och intern effektivitet", säger vd Crister Fritzon.

Omsättningen steg 2,2 procent till 107,5 miljoner kronor (105,2). I jämförbara valutor var ökningen 8,4 procent.

Ebitda-resultat blev -5,6 miljoner kronor (-31,9).

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-24,1). Exklusive valutakursdifferenser om -18,2 miljoner (-5,5) och jämförelsestörande poster om 8 miljoner (-20,1) var rörelseresultatet 6,2 miljoner (1,5).

Resultatet efter skatt blev -6,8 miljoner kronor (-20,6). Siffran avser kvarvarande verksamhet.

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 38,9 miljoner kronor (18,1).

"Vår tidigare bedömning, att bolaget kommer påverkas negativt av effekterna
av pandemin under första halvåret 2021, kvarstår. Dock börjar marknadens aktörer anpassa sig till de nya förutsättningarna, med ökat intresse för molnlösningar och ökad efterfrågan på distansproduktion som ett resultat", skriver bolaget i rapporten.

Net Insight planerar återköp av aktier men tidigast till hösten.

"Styrelsen avser att söka bemyndigande från stämman angående återköp av aktier. Då bedömningen är att bolaget kommer att påverkas negativt av pandemin under första halvåret 2021 bedöms kapitalåterföring kunna ske tidigast i oktober 2021."

Net Insight, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning107,5105,22,2%
EBITDA-5,6-31,9
Rörelseresultat-4,0-24,1
Nettoresultat-6,8-20,6
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet38,918,1114,9%


http://media.finwire.com/media/FWM005AF44-table-1

❤️ Gratis: Prenumerera på vårt nyhetsbrev med heta aktiecase och ladda ner vår app för bolagsbevakning!

Nyheter om Net Insight

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Populära ekonominyheter

Om aktien Net Insight

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.