Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Pepins Groups minskade provisionsnettot under andra kvartalet - gynnat av omvärdering av optionsportföljen

Pepins Group presenterar siffror för första halvan och andra kvartalet av 2020. Provisionsnettot minskade, men den nytillträdde vd:n har intäktsfokus. Det framgår av kvartalsrapporten.

Räntenettot för andra kvartalet uppgick till -0,1 miljoner kronor (-0,1).

Provisionsnettot för andra kvartalet blev 2,4 miljoner kronor (6,7).

Resultat före skatt blev -0,6 miljoner kronor (-2,9).

Orealiserad resultateffekt vid omvärdering av optionsportföljen för första halvan av 2020 uppgick under perioden till 5,7 miljoner kronor (-1,1).

Sedan 2018 marknadsvärderas optionsportföljen kvartalsvis, vilket haft en orealiserad resultateffekt under första halvåret om 4,7 miljoner kronor (-1,4).

Koncernens nettointäkter för första halvåret uppgick till 10,6 miljoner kronor (10,5).

Koncernens likvida medel uppgick per halvårsskiftet till 67,9 miljoner kronor (85,4).

Rörelsens kostnader för första halvan av 2020 uppgick till 18,0 miljoner kronor (16,0). Ökningen är enligt bolaget främst hänförlig till så kallade strategiska satsningar såsom slutförande av MTF-ansökan och utveckling av mjukvara. I maj lanserades bolagets tjänst för kapitalanskaffningar, Pepicon.

Nya tillförordnade vd Philip Scholtzé har intäktsfokus.

"Efter att jag tillträdde min nya roll som tillförordnad vd har vi gjort små förändringar organisatoriskt för att adressera vår viktigaste utmaning, tillväxten. Från att tidigare ha arbetat
fokuserat i två affärsområden jobbar vi nu i en gemensam affärs- och servicekraft. Intäkterna är alldeles för låga och högst upp på vår priolista står frågan om hur paketera allt vi
kan för att skapa mer värde för fler."

Pepins väntar fortfarande på Finansinspektionens återkoppling kring ansökan om att bli en MTF.

"Under det andra kvartalet har vi fått avbryta en större emission i BKtech och påbörjat en i
Dala Energi. Provisionsintäkterna hänförliga till kapitalanskaffning blir därmed ytterst låga
under andra kvartalet. Intäkterna från aktiehandeln ökar däremot i andra kvartalet jämfört med föregående år med cirka 10 procent samtidigt som antalet affärer (vi räknar avräkningsnotor) ökar med cirka 12 procent."
Den marginella ökningen av de totala redovisade intäkterna beror till stor del på omvärderingen av optionsportföljen. Uppgångar i framförallt Dynamic Code och Payer påverkar positivt med ett orealiserat resultat om 5,7 miljoner kronor. Optionerna förvärvar Pepins vi i samband med
emissioner, som en del av ersättningen.


Pepins Group, MkrQ2-2020Q2-2019
Räntenetto-0,1-0,1
Provisionsnetto2,46,7
Resultat före skatt-0,6-2,9

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Tips – Börskollens nyhetsbrev och aktieapp!

Nyhetsbrev: Varje vecka handplockar vi de mest läsvärda av tusentals nyheter från våra flöden och varvar med exklusiva intervjuer och tävlingar. Starta gratis prenumeration!

Aktieapp: Skapa bolagsbevakningar för dina favoritbolag och få automatiska pushnotiser vid aktienyheter och bolagshändelser. Ladda ner vår gratis app!

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du högst sparränta just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella sparräntor för sparkonton för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien Dynamic Code

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: info@borskollen.se

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.