BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018 - Börskollen

Nyhet

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern som tillsammans med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB bedriver verksamhet inom forskning och utveckling samt kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på en bolagets unika patentsökta teknologiplattform. Bolagets aktie är noterat på Spotlight Stockmarket (f.d.

AktieTorget) sedan 29 mars 2017. Koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter årsstämman 29 mars 2017 och redovisade siffror i resultaträkningen för 2017 avser den nya koncernens verksamhet från 29 mars till 31 december. Jämförelsesiffror inom parentes i moderföretaget avser räkenskaper från föregående år.

Fjärde kvartalet 2018 Koncernen · Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 0 (0) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -5 886 (-1 054) KSEK · Räntekostnaderna uppgick till -143 (-206) KSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 029 (-1 260) KSEK Moderföretaget · Rörelseresultatet uppgick till -157 (-296) KSEK liksom rörelsekostnaderna. · Under fjärde kvartalet 2018 var aktiviteten i moderföretaget relativt låg År 2018 i korthet Koncernen · Nettoomsättning för helåret 2018 uppgick till 0 KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -11 502 (-3 877) KSEK · Villkoren för lån om 3,0 MSEK har omförhandlats med långivarna och sänkte räntekostnader med knappt 200 KSEK under 2018. I september togs upp ytterligare ett lån från Almi på 1 000 KSEK.

· Räntekostnader för perioden uppgick till -550 (-591) KSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till -12 502 (-4 468) KSEK · Likvida medel i koncernen uppgick till 2 882 (5 863) KSEK Moderföretaget · Rörelseresultatet uppgick till -1 496 (-908) KSEK · Under 2018 har QuiaPEG arbetat med att säkra fortsatt finansiering. I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. · Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 210 (2 834) KSEK · Det noterade företaget bedriver sin nuvarande verksamhet utifrån ägande och förvaltning av dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB · Resultat per genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till -0,44 SEK.

Inlägget BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018 dök först upp på IPO.se..

Läs hela artikeln

Du prenumererar väl på våra nyhetsbrev?

Vi slår också ett slag för Börskollens nyhetsbrev där vi varje vecka handplockar de mest läsvärda uppslagen från de tusentals olika nyheter, bloggar etc som syns i våra nyhetsflöden varje vecka. Detta väver vi samman med egna intervjuer, tävlingar och aktuella erbjudanden!

Nyheter om QuiaPEG

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Inlägget innehåller annonslänkar och skulle du ha några frågor går det bra att kontakta oss här.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos nätmäklarna Nordnet.se och Avanza.se kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier, fonder eller andra typer av värdepapper. För att handla fonder till så låg kostnad som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR. Ett tips är att öppna konto hos flera av dessa för att dra nytta av ett större totalbelopp med courtagefri handel och låga avgifter.

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

Att hålla nere dina fasta kostnader är ett enkelt sätt att öka sin sparkvot. När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar är Hedvig med sin rimligt prissatta hemförsäkring ett givet tips. Dom skyltar med Sveriges nöjdaste kunder och själv sänkte vi vår kostnad för hemförsäkring med 2436 kr per år jämfört med det näst billigaste alternativet – pengar som vi istället nu kan placera på börsen. Jämför du med på deras hemsida!

Kom igång med bolagsbevakning i vår app

Vår populära kostnadsfria app erbjuder fler smidiga funktioner än vår hemsida - exempelvis kan du skapa personliga bolagsbevakningar och få pushnotiser via nya händelser.

Om aktien QuiaPEG

Mer från IPO.se

Nyhetsbrev