Eurocon: Bättre kvartal än befarat, rabattvärdering kvarstår - Analysguiden

Nyhet

Eurocon: Bättre kvartal än befarat, rabattvärdering kvarstår - Analysguiden

Hållbar affär lockar

Eurocons affärsidé fokuserar på hållbarhet och genomsyras av ett effektivare nyttjande av naturresurser. Samhällstrenden är tydlig och skapar ett ökat behov av Eurocons lösningar. Bland annat har den statliga energikommissionen en målsättning om att halvera använd­ningen till 2030. Vidare sjösatte europeiska skogsnäringen en gemen­sam bioekonomisk forskningsagenda under november 2019 som ligger i linje med Eurocons verksamhet. Dessa trender mot ett effek­tivare resursutnyttjande bäddar för en långsiktig, hållbar tillväxt för bolaget.

Stark historik

Sedan 2004 har Eurocon aldrig redovisat förlust på helårsbasis och konsultbolaget har också haft en tendens att återhämta sig snabbt efter ekonomiska kriser. Bolaget redovisade bland annat en rörelse­marginal under 2007 och 2008 på 4,4 respektive 7,0 procent. Även försäljningen uppvisar liknande tendenser. Under finanskrisen mins­kade försäljningen med drygt 20 procent för att snabbt åter-hämta sig de kommande två åren. Historiskt har konjunktursdippar skapat bra köplägen i Eurocon och vi tror inte att denna gång är ett undantags­fall.

Minskat beroende av storkunder

Eurocons verksamhet har under perioder varit beroende av större enskilda projekt. Som ett resultat av detta har både försäljning och lönsamhet haft en tendens att straffas då större projekt avslutas. På sikt bör beroendet av enskilda större kunder minska. Det är också en trend som syns i bolaget, där den största enskilda kunden under 2018 motsvarade 33 procent av den totala försäljningen. Det kan jämföras med dagens förutsättningar, där ingen kund utgör mer än 10 procent av bolagets samlade försäljning. Det minskade storkundsberoendet ökar stabiliteten i Eurocons affär över tid och minskar volatiliteten i bolagets intjäning.

Värderas försiktigt

Ställt mot en grupp konkurrenter ser Eurocon relativt lågt värderat ut. Sett som ett genomsnitt över de senaste tio åren har Eurocon levererat en rörelsemarginal på cirka 7,7 procent, vilket är i linje med eller högre än konkurrenterna. Idag värderas koncernen något lägre än norska Multiconsult med en EV/sales-multipel på 0,8. Eurocons försäljning värderas också betydligt lägre än ÅF Pöyry och Sweco. Baserat på den starka historiken är vår bild att bolagets värdering snarare bör ligga närmre ÅF Pöyry och Sweco och att värderingsgapet bör minska på sikt. Bolaget ser därför ut att värderas försiktigt av marknaden

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/eurocon_uppdatering_q2.pdf

Research feed

Du prenumererar väl på våra nyhetsbrev?

Vi slår också ett slag för Börskollens nyhetsbrev där vi varje vecka handplockar de mest läsvärda uppslagen från de tusentals olika nyheter, bloggar etc som syns i våra nyhetsflöden varje vecka. Detta väver vi samman med egna intervjuer, tävlingar och aktuella erbjudanden!

Läses av andra just nu

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Inlägget innehåller annonslänkar och skulle du ha några frågor går det bra att kontakta oss här.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos nätmäklarna Nordnet.se och Avanza.se kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier, fonder eller andra typer av värdepapper. För att handla fonder till så låg kostnad som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR. Ett tips är att öppna konto hos flera av dessa för att dra nytta av ett större totalbelopp med courtagefri handel och låga avgifter.

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

Att hålla nere dina fasta kostnader är ett enkelt sätt att öka sin sparkvot. När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar är Hedvig med sin rimligt prissatta hemförsäkring ett givet tips. Dom skyltar med Sveriges nöjdaste kunder och själv sänkte vi vår kostnad för hemförsäkring med 2436 kr per år jämfört med det näst billigaste alternativet – pengar som vi istället nu kan placera på börsen. Jämför du med på deras hemsida!

Kom igång med bolagsbevakning i vår app

Vår populära kostnadsfria app erbjuder fler smidiga funktioner än vår hemsida - exempelvis kan du skapa personliga bolagsbevakningar och få pushnotiser via nya händelser.

Mer från Finwire / Börskollen

Nyhetsbrev