Latvian Forest vänder till positivt rörelseresultat i tredje kvartalet, fortsatt gynnsamma förvärvsvillkor
Sidan kan vara sponsrad eller innehålla länkar till samarbetspartners, se vår Dataskyddspolicy.

Nyhet

Latvian Forest vänder till positivt rörelseresultat i tredje kvartalet, fortsatt gynnsamma förvärvsvillkor

Skogsbolaget Latvian Forest redovisar marginellt ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner euro (-0,1).

Resultatet före skatt var 0,4 miljoner euro (-0,2), i likhet med det efter skatt. Här ingår positiva värdeförändringar av skog.

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 4 261 (0) hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till cirka 521 000 (0) kubikmeter.

Bolagets ledning bedömer att det fortfarande är gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter. Detta som ett resultat av att en del utländska fastighetsägare anser att det är gynnsamma förutsättningar att lämna den lettiska marknaden.

Latvian Forest, MEURQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning0,10,0
Rörelseresultat0,2-0,1
Rörelsemarginal200,0%
Resultat före skatt0,4-0,2
Nettoresultat0,4-0,2

Carl Becht
[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire

Nyheter om Latvian Forest

Om aktien Latvian Forest

Mer från Finwire / Börskollen

Nyhetsbrev