LightAir genomför emissioner om upp till 27,2 MSEK varav 21,8 MSEK är säkerställt
Sidan kan vara sponsrad eller innehålla länkar till samarbetspartners, se vår Dataskyddspolicy.

Nyhet

LightAir genomför emissioner om upp till 27,2 MSEK varav 21,8 MSEK är säkerställt

LightAir genomför emissioner om upp till 27,2 MSEK varav 21,8 MSEK är säkerställt

Styrelsen i LightAir AB (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 2 oktober, om en nyemission av högst 3 315 445 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och om en riktad emission av högst 5 859 655 aktier för utvalda investerare (”Riktade emissionen”). Styrelsen föreslår även en extra bolagsstämma att besluta om en riktad emission av högst 727 276 aktier till närstående (”Närstående emissionen”). Företrädesemissionen tillför LightAir cirka 9,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, Riktade emissionen tillför bolaget cirka 10,6 – 16,1 MSEK och Närstående emissionen tillför bolaget 2 MSEK. Totalt cirka 21,8 MSEK är säkerställt genom teckningsförbindelser; 3,6 MSEK i Företrädesemissionen, 16,1 MSEK i Riktade emissionen och 2 MSEK i Närstående emissionen.

Inlägget LightAir genomför emissioner om upp till 27,2 MSEK varav 21,8 MSEK är säkerställt dök först upp på IPO.se..

Läs hela artikeln

Nyheter om LightAir

Om aktien LightAir

Mer från IPO.se

Nyhetsbrev