Net Insight ökar omsättning och minskar förlusten under fjärde kvartalet

Nyhet

{newsItem.title}

Net Insight ökar omsättning och minskar förlusten under fjärde kvartalet

Nätverksutrustningsbolaget Net Insight redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Under kvartalet uppnådde Net Insight återigen tillväxt och intäkterna ökade med 2,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019, trots en negativ valutaeffekt orsakad av att svenska kronan under kvartalet stärkts mot dollar och euro. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 8,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. På grund av stor negativ valutaeffekt blev kvartalets resultat negativt. Marknadsläget är fortsatt utmanande givet den utdragna pandemin. Vi har genomfört ett stort antal förbättringsåtgärder och vi börjar se positiva effekter för såväl produktutveckling som försäljning och intern effektivitet", säger vd Crister Fritzon.

Omsättningen steg 2,2 procent till 107,5 miljoner kronor (105,2). I jämförbara valutor var ökningen 8,4 procent.

Ebitda-resultat blev -5,6 miljoner kronor (-31,9).

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-24,1). Exklusive valutakursdifferenser om -18,2 miljoner (-5,5) och jämförelsestörande poster om 8 miljoner (-20,1) var rörelseresultatet 6,2 miljoner (1,5).

Resultatet efter skatt blev -6,8 miljoner kronor (-20,6). Siffran avser kvarvarande verksamhet.

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 38,9 miljoner kronor (18,1).

"Vår tidigare bedömning, att bolaget kommer påverkas negativt av effekterna
av pandemin under första halvåret 2021, kvarstår. Dock börjar marknadens aktörer anpassa sig till de nya förutsättningarna, med ökat intresse för molnlösningar och ökad efterfrågan på distansproduktion som ett resultat", skriver bolaget i rapporten.

Net Insight planerar återköp av aktier men tidigast till hösten.

"Styrelsen avser att söka bemyndigande från stämman angående återköp av aktier. Då bedömningen är att bolaget kommer att påverkas negativt av pandemin under första halvåret 2021 bedöms kapitalåterföring kunna ske tidigast i oktober 2021."

Net Insight, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning107,5105,22,2%
EBITDA-5,6-31,9
Rörelseresultat-4,0-24,1
Nettoresultat-6,8-20,6
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet38,918,1114,9%


http://media.finwire.com/media/FWM005AF44-table-1

Du prenumererar väl på våra nyhetsbrev?

Vi slår också ett slag för Börskollens nyhetsbrev där vi varje vecka handplockar de mest läsvärda uppslagen från de tusentals olika nyheter, bloggar etc som syns i våra nyhetsflöden varje vecka. Detta väver vi samman med egna intervjuer, tävlingar och aktuella erbjudanden!

Nyheter om Net Insight

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Inlägget innehåller annonslänkar och skulle du ha några frågor går det bra att kontakta oss här.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos nätmäklarna Nordnet.se och Avanza.se kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier, fonder eller andra typer av värdepapper. För att handla fonder till så låg kostnad som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR. Ett tips är att öppna konto hos flera av dessa för att dra nytta av ett större totalbelopp med courtagefri handel och låga avgifter.

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

Att hålla nere dina fasta kostnader är ett enkelt sätt att öka sin sparkvot. När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar är Hedvig med sin rimligt prissatta hemförsäkring ett givet tips. Dom skyltar med Sveriges nöjdaste kunder och själv sänkte vi vår kostnad för hemförsäkring med 2436 kr per år jämfört med det näst billigaste alternativet – pengar som vi istället nu kan placera på börsen. Jämför du med på deras hemsida!

Kom igång med bolagsbevakning i vår app

Vår populära kostnadsfria app erbjuder fler smidiga funktioner än vår hemsida - exempelvis kan du skapa personliga bolagsbevakningar och få pushnotiser via nya händelser.

Om aktien Net Insight

Mer från Finwire / Börskollen

Nyhetsbrev