Odd Molly offentliggör prospekt inklusive indikativ resultatpåverkan i det fjärde kvartalet till följd av värdering av förvärvade fastigheter
Sidan kan vara sponsrad eller innehålla länkar till samarbetspartners, se vår Dataskyddspolicy.

Nyhet

Odd Molly offentliggör prospekt inklusive indikativ resultatpåverkan i det fjärde kvartalet till följd av värdering av förvärvade fastigheter

Odd Molly offentliggör prospekt inklusive indikativ resultatpåverkan i det fjärde kvartalet till följd av värdering av förvärvade fastigheter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG.  Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 20 november 2020 Inlägget Odd Molly offentliggör prospekt inklusive indikativ resultatpåverkan i det fjärde kvartalet till följd av värdering av förvärvade fastigheter dök först upp på IPO.se..

Läs hela artikeln

Nyheter om Odd Molly

Om aktien Odd Molly

Mer från IPO.se

Nyhetsbrev