Sustainable Energy Solutions minskar omsättning, påverkats negativt av coronapandemin
Sidan kan vara sponsrad eller innehålla länkar till samarbetspartners, se vår Dataskyddspolicy.

Nyhet

Sustainable Energy Solutions minskar omsättning, påverkats negativt av coronapandemin

Värmepumpsbolaget Sustainable Energy Solutions redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade kontra ifjol.

Tendenser som märkts av under coronapandemin är högre sjukfrånvaro än normalt, uppskjutna projektstarter samt tröga beslutsprocesser kring nya affärer. Det medför lägre produktionstakt, förskjutning i omsättning med mera.

Gällande framtidsutsikterna syns ett ökat intresse och en ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Omsättningen sjönk 24,9 procent till 22,3 miljoner kronor (29,7).

Rörelseresultatet blev -4,7 miljoner kronor (-5,4).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (-6,5). Ränteintäkter på 4,1 miljoner kronor gjorde resultatet högre än rörelseresultatet.

Resultatet efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (-6,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,54).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,4 miljoner kronor (-4,5).

Likvida medel uppgick till 0,2 miljoner kronor (2,1).

Bolaget har efter rapportperioden slutfört sin företrädesemission och påbörjat en kvittningsemission.

Sustainable Energy Solutions, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning22,329,7-24,9%
Rörelseresultat-4,7-5,4
Resultat före skatt-1,7-6,5
Nettoresultat-1,7-6,5
Resultat per aktie, kronor-0,14-0,54
Kassaflöde från löpande verksamhet-5,4-4,5
Likvida medel0,22,1-90,5%

Tim Hansson
[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire

Nyheter om Sustainable Energy

Om aktien Sustainable Energy

Mer från Finwire / Börskollen

Annons

Nyhetsbrev