Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se
Sidan kan vara sponsrad eller innehålla länkar till samarbetspartners, se vår Dataskyddspolicy.

Nyhet

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

· Nettoomsättning minskade till 22,3 (29,7) · Rörelseresultat uppgick till -4,7 (-5,4) · Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (-6,5) · Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,54) Väsentliga händelser under rapportperioden · Tecknat avtal med Catena fastigheter om värmeåtervinning i kvarteret Mappen · Genomfört företrädesemission, vilken garanterats av huvudägarna · Sens har avyttrat verksamheten ”färdig värme” till Meus Liberi Tripudium AB · SENS har inlett en fusionsplan för att fusionera ihop ett antal dotterbolag · Tagit del av skattelättnader till följd av Coronaviruset Händelser efter Rapportperioden SENS har efter rapportperioden · Slutfört företrädesemissionen · Påbörjat en kvittningsemission för att avlasta bolagets balansräkning och frigöra likviditet · Tecknat avtal med Uttran Inlägget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se dök först upp på IPO.se..

Läs hela artikeln

Mest lästa just nu

Mer från IPO.se

Nyhetsbrev