Aktieanalys på Bayn Group - Ambitionen om att bli en ledande aktör inom framtidens FMCG

Pressmeddelande

Aktieanalys på Bayn Group - Ambitionen om att bli en ledande aktör inom framtidens FMCG

Bayn har på kort tid transformerats från ett icke-lönsamt ingrediensteknologibolag till en snabbväxande och lönsam Food Tech-koncern som verkar inom FMCG-industrin, primärt inom segmenten Better-For-You och Functional Foods. Under år 2020 implementerade Bayn en expansiv M&A-strategi, för att konsolidera autonoma och innovativa bolag i en annars fragmenterad Food Tech-industri, till låga värderingar. Förvärvet av The Humble Company öppnade upp en ny vertikal för Bayn, Eco- och Sustainability, och koncernen positionerar sig nu för att bli en ledande aktör inom framtidens FMCG-produkter. Bayn har värderats utifrån 2021 års estimerade försäljning om 610 MSEK och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett värde per aktie om 30 kr i Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Bayn Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Läses av andra just nu