Analysguiden: Från förlust 2019 till lönsamhet 2020 - Börskollen

Pressmeddelande

Analysguiden: Från förlust 2019 till lönsamhet 2020

Vi ser goda möjligheter till fortsatt hög tillväxt när Tempest expanderar i Europa.

Goda skäl att äga aktien

Omsättningen, inkluderat övriga rörelseintäkter, på 307 miljoner kronor för helåret 2020 var 3 procent över våra förväntningar medan resultatet på ebitda-nivå på 12,7 miljoner kronor låg endast 5,5 procent under vårt estimat på 13,4 miljoner kronor. Vi ser tre skäl att äga aktien:

-  Covid-19-pandemin tillfällig press på försäljningen, men varar inte för evigt

- Världen som marknad med stor potential för förvärv

-  Erfaren och kompetent ledning

Vi räknar med att den pågående pandemin har vässat ledningen i flera avseenden och när väl vaccinering fått fotfäste världen över ser vi att tidigare ordning återställs, varvid Tempest Security väntas bli en klar vinnare inom säkerhetstjänster.

Kraftig tillväxt att vänta de kommande åren

Ledningens ambition att nå en omsättning på 1 miljard kronor 2025 indikerar både organiskt tillväxt och framtida förvärv är att vänta i närtid. Den kapitalanskaffning som annonserades den 24 februari, i form av en nyemission, tydliggör ett fortsatt högt förvärvstempo. Mindre förvärv har redan aviserats men ett större förvärv kan ligga nära i tid och den starka balansräkningen styrker detta faktum.

Förväntningsbilden för 2021 och framåt oförändrad

I samband med vår analys i Q3 tydliggjorde vi att Covid-19-pandemin skulle kortsiktigt komma att påverka bolagets försäljnings- och lönsamhetstillväxt under årets första halvan av 2021 vilket vi ser kvarstår. Vi ser dock ingen anledning att göra några ändringar till våra tidigare estimat för innevarande och nästkommande år och räknar med en intäktstillväxt på årsbasis på 10 procent för 2021 och 30 procent för 2022. Våra resultatestimat för innevarande och nästkommande år är marginellt justerade.

Vi ser en fortsatt stark potential i aktien och väntar fler förvärv över tid, detta då vi ser att den pågående pandemin också ger möjlighet att växa på flera marknader. Vi upprepar således vår riktkurs från december på 52 kronor per aktie.

Läs analysen här. 

Läses av andra just nu