Blanka aktier | Börsens mest blankade aktier juni 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Blankade aktier

Börsens mest blankade aktier

Här publicerar vi aktuella korta betydande positioner som passerat 0,5 procent. Däremot när vi visar summeringen i procent (%) för ett bolag så är denna baserad på alla positioner över 0,1 procent. Blankning som visas i procent kan innehålla avvikelser på grund av bolagshändelser, till exempel nyemissioner.

Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om blankning, vad det innebär och hur det rapporteras.

Blankning rapporterad till Finansinspektionen.Senaste inläsning: Idag 20:44

Top 5 mest blankade aktierna just nu

Blankat just nu16.93% Trend
Blankat just nu15.71% Trend
Blankat just nu11.98% Trend
Blankat just nu10.37% Trend
Blankat just nu9.59% Trend

Blankade aktier på börsen just nu

Sök blankning

Här kan du söka på öppna blankningspositioner hos börsnoterade bolag

Mest blankat
Senaste position
Blankning Scandic Hotels
Blankat just nu16.93%
1 vecka sedan17.91%
1 månad sedan18.31%
6 månader sedan13.01%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Samhällsbyggnadsbolag
Blankat just nu15.71%
1 vecka sedan15.74%
1 månad sedan14.14%
6 månader sedan16.62%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning JM
Blankat just nu11.98%
1 vecka sedan11.73%
1 månad sedan11.06%
6 månader sedan15.01%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Elekta
Blankat just nu10.37%
1 vecka sedan10.75%
1 månad sedan11.12%
6 månader sedan11.69%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Hexatronic
Blankat just nu9.59%
1 vecka sedan9.77%
1 månad sedan10.15%
6 månader sedan9.59%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Intrum
Blankat just nu9.5%
1 vecka sedan10.46%
1 månad sedan12.56%
6 månader sedan9.67%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning NIBE Industrier
Blankat just nu8.97%
1 vecka sedan8.71%
1 månad sedan6.92%
6 månader sedan5.43%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Mips
Blankat just nu8.83%
1 vecka sedan8.63%
1 månad sedan7.76%
6 månader sedan9.69%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Securitas
Blankat just nu8.33%
1 vecka sedan8.12%
1 månad sedan9.25%
6 månader sedan8.31%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Embracer
Blankat just nu8.32%
1 vecka sedan8.15%
1 månad sedan9.34%
6 månader sedan6.3%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Electrolux
Blankat just nu8.31%
1 vecka sedan8.45%
1 månad sedan7.99%
6 månader sedan7.54%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Sinch
Blankat just nu7.58%
1 vecka sedan7.2%
1 månad sedan6.89%
6 månader sedan9.1%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Truecaller
Blankat just nu7.57%
1 vecka sedan7.5%
1 månad sedan7.08%
6 månader sedan7.47%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning Avanza Bank
Blankat just nu7.27%
1 vecka sedan7.29%
1 månad sedan7.5%
6 månader sedan8.74%
Senast uppdateradIdag
Trend
Blankning PowerCell
Blankat just nu6.85%
1 vecka sedan7.02%
1 månad sedan6.69%
6 månader sedan5.53%
Senast uppdateradIdag
Trend
Hittade ingen blankning på vald söktermVISA FLER
Blanka

Blanka aktier / blankning (stor guide) – Börsens mest blankade aktier juni 2024

Du har säkert läst eller hört talas om blankning. Men vad betyder att blanka aktier, hur fungerar det i praktiken och är det något som alla kan göra? Det och mycket annat kommer vi att ge svar på i den här artikeln där vi tar en närmare titt på just fenomenet blankning.

Vad innebär blankning och hur fungerar det i praktiken?

Blankning innebär i korthet att du säljer ett instrument, allt som oftast en aktie, som man inte från början äger själv. På finanssvenska innebär det att man blankar eller “gå kort aktier”. Syftet med att blanka är att tjäna pengar på att priset på en aktie går ned. Det är ett sätt att försvara din portfölj mot nedgångar. I det normala fallet köper man en aktie för att man tror att den ska stiga i värde. Blankning innebär exakt tvärtom, att du spekulerar i att aktien ska falla i värde.

Blankning är en naturlig del av aktiemarknaden. Det är inte något speciellt för Sverige utan fenomenet finns över hela världen. I Sverige är inte aktier särskilt blankade vid en jämförelse med hur det ser ut i exempelvis USA där aktier kan vara väldigt häftigt blankade. Det går även att blanka andra tillgångsslag som råvaror, valutor, index eller kryptovalutor.

Möjligheter och risker med att blanka aktier

Om det övergripande målet är att skapa en absolut avkastning, alltså en avkastning oavsett om börsen går upp eller ned är det i princip nödvändigt att använda sig av en strategi för blankning (alternativt ligga med stor andel kassa / likvida medel under perioder). Det gör väldigt många hedgefonder, men även företag som exempelvis vill säkra sina valutapositioner.

Fördelen med blankning är alltså att du kan skapa en lägre risk i din portfölj och en möjlighet att skapa avkastning i volatila perioder, även då börsen som helhet, eller enskilda aktier eller andra tillgångar, faller i värde.

Vilka risker bör man då beakta innan man börjar blanka? Det är mer riskfyllt att blanka jämfört med att äga aktier traditionellt – där flera olika faktorer spelar in. För det första så betalar du en ränta på din placering och med andra ord kostar själva blankningspositionen dig varje dag i form av denna ränta, vilket inte en normal aktieplacering gör.

Det är dock inte den största risken. Den största risken är att förlusten rent teoretiskt kan bli nästan oändligt stor. En aktie har nämligen inte någon övre gräns för hur mycket den kan gå upp. En aktie har däremot en maximal nedsida – den kan aldrig falla mer än 100 procent! Stiger den aktie som du har blankat kraftigt kan förlusten med andra ord bli omfattande.

Topplista – De mest blankade aktierna juni 2024

Finansinspektionen har ett blankningsregister på sin webbplats. Där publicerar myndigheten information om större korta nettopositioner, som är mer än 0,5 procent av kapitalet. I registret går det att se publika positioner för varje bolag. Listan över de mest kortade bolagen uppdateras regelbundet.

Här ovanför ser du vilka de mest blankade aktierna är just nu. Procenttalet visar hur stor andel av det emitterade aktiekapitalet som har blankats. Du kan även själva söka på bolag för att se hur blankat kapital har förändrats.

Tips – Följ nyhetsflödet för de mest blankade aktierna smidigt i vår app

Hur fungerar blankningar aktier rent praktiskt?

Om du ska kunna tjäna pengar på att en aktie går ned i värde måste du ta upp en blankningsposition, genom att du lånar aktier. Aktierna säljs då och så hoppas du kunna köpa tillbaka dem i en framtid till ett lägre pris. Blankaren har dock ett krav på sig att någon gång i framtiden köpa tillbaka sina aktier. Det kallas att du “täcker” din position. Står kursen lägre vid det tillfället har du tjänat på din blankningsposition. Om priset är högre så har du förlorat på din blankningsposition. Vinsten eller förlusten är alltså skillnaden mellan ditt försäljningspris och ditt återköpspris.

Du kanske även har hört talas om ordet “short squeeze”. Det kan ibland hända att aktier rusar i värde och detta kan förstärkas av att investerare som blankat måste köpa till sina aktier och täcka sina positioner. Det i sin tur förstärker rörelsen uppåt. Det kallas att blankarna pressas ur sina positioner, eller på engelska “short squeeze” – något som du kan läsa mer om längre ner.

Exempel på blankning som går bra

Erik tror att kursen i Haussebolag AB kommer att falla i värde. Det faktum att han är övertygad om att kursen ska går ned gör att han vill kunna blanka aktien. Erik lånar ut sina aktier vid kursen 100 kronor per aktie. Aktien i Haussebolag AB faller som sten och kursen går ned 20 procent till 80 kronor. Erik bestämmer sig för att ta hem vinsten.

Eftersom aktien är lånad måste han lämna tillbaka lika mycket aktier som han från början lånade. När aktierna såldes fick han 100 kronor per aktie. Nu köps de tillbaka för att lämnas igen. Då betalar han bara 80 kronor. Således gör en vinst på 20 kronor per aktie eller 20 procent. Erik har i och med affären slutfört sin blankningsaffär.

Exempel på när blankning går illa

Du har 100 kronor som du avser att investera. Du väljer att köpa en aktie i Baissebolag AB. Företaget går dåligt och bolaget tvingas ansöka om konkurs. Du har då förlorat 100 kronor, baserat på att det inte blir något kvar i konkursboet till aktieägarna.

Om du istället väljer att blanka en aktie kan förlusten bli väsentligt större. Du väljer att blanka genom att du lånar aktier i Haussebolag AB till kursen 100 kronor. Aktien faller dock inte som du har tänkt dig utan stiger istället då det kommer ett uppköpsbud. Budet är värt 300 kronor per aktie. När du köper tillbaka dina aktier måste du betala 300 kronor, vilket innebär att förlusten blev 200 kronor per aktie.

Bonusvideo: Ara Mustafa från EFN Marknad förklarar mer om blankning.

Hur gör man för att börja blanka aktier?

För att kunna blanka aktier måste du först anlita en bank eller nätmäklare (exempelvis Avanza eller Nordnet) där det är tillåtet för dig att blanka aktier. Därefter kommer du att behöva signera ett särskilt avtal för just blankning. Avtalen är som regel standardiserade och de reglerar bland annat vad du har för förpliktelser. I många fall måste man även skicka in ett kreditavtal för att kunna blanka. Detta hänger samman med att blankning kan innebära att du bygger upp ackumulerad förlust på ett sätt som du inte gör med traditionellt aktieägande.

Att genomföra själva blankningen är inte svårt om man bara har säkerställt att man har rätt att blanka. Du söker helt enkelt upp en aktie som du bedömer kommer att falla i värde och säljer en säljorder på fler aktier än vad som finns på ditt konto. Hos en aktör som exempelvis Avanza kommer du efter en genomförd blankning att ha ett minus framför innehavet på din depå. När du sedan täcker blankningen, vilket innebär att du stänger din position, köper du tillbaka samma antal eller fler aktier på samma konto. Det är precis som ett vanligt köp av exempelvis en aktie. De administrativa inslagen sköts av din bank eller nätmäklare.

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och möjlighet att handla helt courtagefritt med deras respektive "kom igång-erbjudanden"!

Vilka aktier kan man blanka?

Det är inte heller alla aktier som är blankningsbara. De stora flertalet aktier går inte att blanka. På Stockholmsbörsen är det i princip bara aktier som är placerade på Large Cap eller Mid Cap som är möjliga att blanka genom nätmäklare. På Small Cap, First North och NGM är det endast ett fåtal aktier som går att blanka. På Spotlight Stock Market är ingen aktie blankningsbar hos nätmäklarna.

Vilka andra krav behöver man uppfylla?

Det finns även ett krav på säkerheter hos den som blankar. Det är banken eller nätmäklaren som kräver detta. Bakgrunden är att du ska kunna täcka ditt aktielån. Det normala är att säkerhetskravet ligger runt cirka 130 procent av den blankade positionens värde. Det innebär i praktiken att om du säljer aktier för 100 kronor så måste du ha 130 kronor. Om du inte har tillräcklig likviditet för detta så kommer affären att utebli. Det är också detta som kan leda till så kallad “short squeeze” om kursen inte går som du har tänkt dig. Om du tappar din säkerhetsmarginal kan positionen behöva stängas, i likhet med vad som händer om du har en överbelånad aktiekurs.

Säkerhetskravet är för att skapa en sund marknad och skydda samtliga parter som ingår i transaktionen. Detta är viktigt då positionen måste kunna täckas, och när den gör det måste det finnas tillgängliga medel för detta.

Detta hänger samman med att aktiekurs kan gå ned med maximalt 100 procent, medan den teoretiskt kan stiga hur mycket som helst. Om du måste köpa tillbaka en aktie som du trott ska ha stigit mycket.

Vilka aktier kan man blanka hos Nordnet och Avanza?

Du kan inte blanka alla aktier på marknaden utan varje bank och mäklare, som exempelvis Nordnet och Avanza, har ett utbud av blankningsbara aktier. Generellt sett går det att blanka om aktien finns i ett större börsnoterat bolag som har hög likviditet, men mindre bolag kan också vara tillgängliga. Både Avanza och Nordnet har listor över vilka aktier som är blankningsbara.

Hos såväl Avanza som Nordnet behöver du ha ett godkänt kreditavtal och förfogandeavtal innan du lånar en aktie. Avtalen och mer information hittar du på respektive banks hemsida.

Fler frågor och svar om att blanka aktier

Vad är blankning och hur fungerar det att blanka aktier?

Blankning betyder i korthet att du säljer ett instrument, allt som oftast en aktie, som man inte från början äger själv. På finanssvenska innebär det att man blankar eller “ligger kort” (på engelska "sell short " / "short selling"). Syftet med att blanka är att tjäna pengar på att priset på en aktie (eller annan tillgång) går ned. Det är ett sätt att spekulera i nedgång eller försvara sin portfölj för nedgångar. I det normala fallet köper man en aktie för att man tror att den ska stiga i värde. Blankning är exakt tvärtom, att du spekulerar i att aktien ska falla i värde.

Hur blankar man?

Blankar gör du genom din bank eller nätmäklare. Såväl Avanza som Nordnet erbjuder sina kunder att blanka.  För att kunna blanka måste du ingå särskilda avtal. Avtalen är som regel standardiserade och de reglerar bland annat vad du har för förpliktelser. I många fall måste man även skicka in ett kreditavtal för att kunna blanka. Detta hänger samman med att blankning kan innebära att du bygger upp ackumulerad förlust på ett sätt som du inte gör med traditionellt aktieägande.

Läs mer om hur du blankar på Avanzas respektive Nordnets hemsidor.

Vem blankar aktier?

Det finns mängder av aktörer som använder blankning – allt från privatpersoner till traders och fonder. Många hedgefonder använder blankning som en del av sin investeringsstrategi. Hedgefonderna menar att de genom att blanka kan nå absolut avkastning, alltså avkastning oavsett om börsen går upp eller ned.

Den som blankar en aktie gör det för att man bedömer att en aktie är felprissatt av marknaden. Du tror att detta kommer att justeras och vill kunna tjäna pengar på den framtida nedgången. Notera att en aktie inte kan falla mer än 100 procent. En aktie kan däremot stiga teoretiskt hur mycket som helst. Det gör att du kan förlora mer än 100 procent på en blankningsposition.

Vad kostar det att blanka?

Priset varierar lite beroende på vilken aktie som du blankar. Själva säljordern skiljer sig inte åt från andra aktieaffärer. Däremot finns det effekter för själva aktielånet. Hos aktörer som Avanza och Nordnet får du betala en administrativ avgift om 199 kronor respektive 200 kronor. Därutöver betalar du en ränta per dag. Räntan är hos Nordnet minst 3 procent per år. Räntan styrs dock av tillgänglighet på aktier, vilket innebär att den såväl kan gå upp som ned i nivå.

Räntekostnaden inträffar om du ligger kvar i en position över natten – en avgift som du alltså undviker om du endast spekulerar kortsiktigt genom så kallad intradagsblankning. Dessutom har du en kostnad i form av kapitalbindning för det extra säkerhetskrav då du måste ha en likviditet som innebär att du ska kunna stänga positionen om utvecklingen går i fel riktning, exempelvis om aktien du blankat köps upp eller lämnar en omvänd vinstvarning.

Var kan man se vilka aktier som är mest blankade?

Bäst statistik kring blankning hittar du hos myndigheten Finansinspektionen som löpande uppdaterar sitt blankningsregister.

Finansinspektionen publicerar här korta nettopositioner som passerat 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet i bolag som handlas på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar (MTF) och som står under myndighetens tillsyn.

Enligt regelverket ska positioner som överstiger 0,2 procent av aktiekapitalet rapporteras in till myndigheten (positioner mellan 0,2-0,5 procent är dock numera belagda med sekretess och endast de som överstiger 0,5 procent finns publika). Därefter måste investeraren meddela vad som händer om detta går upp ned vid varje 0,2 procent. Det påminner lite om de svenska flaggningsreglerna där en investerare måste skicka ut en flagga om man går under eller över 5 procent av rösterna. En flagga måste sedan även skickas ut om ägandet går över eller under exempelvis 10 procent.

Anmälningsskyldigheten gäller såväl reglerad marknadsplats som en multilateral handelsplattform (MTF), vilket exempelvis Spotlight Stock Market och Nasdaq First North är. Kravet gäller såväl privatpersoner som institutionella investerare. Det gäller alltså både fysiska och juridiska personer.

Kan man blanka aktier på ISK?

Nej, det går inte att blanka aktier på ett ISK-konto. Det har Skatteverket slagit fast i ett ställningstagande. Det går inte heller att blanka aktier i en Kapitalförsäkring (KF). Gör du en vinst på din blankning ska du betala en vinstskatt. Du kan läsa mer om hur du beskattning fungerar hos Skatteverket.

Även den lånar ut aktier betalar skatt, fast enligt kontantprincipen. Även detta kan du läsa mer om hos Skatteverket.

Vilka aktier blankas mest?

Vilka aktier som blankas varierar över tiden. I Sverige är aktier traditionellt sett inte jätteblankade, vilket de kan vara i exempelvis USA. Se vår lista ovan eller besök Finansinspektionens blankningsregister.

Är blankning bra?

Blankning är en naturlig del av det finansiella systemet. Transparens och regelverk är viktigt, vilket man tagit fram i Sverige. Finansinspektionen har tillsyn. Samtidigt har bankerna avtal med dig som privatperson eller juridisk person, vilket innebär att det ställs krav på de aktörer som väljer att blanka.

Ett viktigt regelverk är att det inte är tillåtet att "nakenblanka", vilket innebär att du inte får blanka aktier som du inte själv äger.

Fördelar:

  • Du kan tjäna pengar på börsen även när den går ned.
  • Bevakningen av aktierna blir mer dynamiskt när det finns incitament att uttrycka prissänkande åsikter. Det minskar i sin tur risken för övervärderingar.
  • Likviditeten i en aktie ökar vilket i sin tur leder till mindre spreadar, alltså skillnaden mellan köp- och säljpris. Det är bra för alla i marknaden.
  • Om du har blankat en aktie får du en likvid som du kan skapa avkastning på i form av riskfri ränta.

Nackdelar:

  • Om aktien stiger i värde förlorar du pengar. Teoretiskt kan en aktie stiga hur mycket som helst.
  • Det tillkommer en ränta om du lånar över natten. Du betalar ingen ränta på dina vanliga placeringar vilket gör att din satsning på en blankning de facto kostar dig pengar varje dag.
  • Om din blankade aktier stiger mycket kraftigt i värde och du saknar tillräcklig säkerhet kan du i likhet om du belånat aktier bli tvingad att justera detta. Det sker genom att täcker din blankning. Det kan ske i ett läge som inte är fördelaktigt för dig som investerare.
  • Långivaren kan i ett läge som inte är bra för dig som investerare kräva tillbaka sina aktier. Det kan exempelvis handla om att vederbörande vill kunna rösta på en bolagsstämma.
  • Marknaden kan få en stor press nedåt om det sker väldigt mycket blankningar, vilket pressar ned kursen och därmed kan värderingen även bli felaktig.

Vad är så kallad nakenblankning?

All form av blankning är inte heller tillåten i Sverige. I den här artikeln har vi beskrivit äkta blankning. Det finns även något som kallas oäkta, eller “naken”blankning. Nakenblankning blev vida diskuterat i samband med finanskrisen 2008. En naken blankning betyder att du säljer en aktie som du inte äger utan du tar upp ett lån. Generellt är inte detta tillåtet i Sverige. Det kan godkännas om du kan säkerställa att du kan fullgöra dina leveransförpliktelser. Det innebär att du måste kunna säkerställa att de aktier som du blankar verkligen finns att låna om man inte köper tillbaka aktierna vid dagens slut. Om detta misslyckas så är blankningen nämligen naken, vilket inte är tillåtet.

Mer om blankning

Blankningen bedöms ha uppfunnits redan under 1600-talet av en holländsk affärsman Isac Le Maire, som var en betydande aktieägare i Nederländska ostindiska kompaniet. Komplexiteten i blankandet och den historiskt dåliga transparensen har gjort att området varit utsatt för kritik i princip sedan dess. I slutet av 1700-talet inträffade också en finanskris i Storbritannien samt Nederländerna efter att en stor Londonbank genomfört stora blankningar i Brittiska ostindiska kompaniet, en satsning som skapade gigantiska förluster och som doldes med bankens egna kunders kapital. Detta skapade en finanskris när förlusterna uppdagades.

Historiskt har det även hänt att länder gått ut och förbjudit blankning när det varit turbulenta tider, exempelvis har Taiwan gjort det. Tyskland förbjöd blankning aktier i Wirecard när det nystades upp en härva i det specifika bolaget. Flera EU-länder har också temporärt gått in med förbud mot blankningar när det gäller varit stökigt på världens börser.

Forskning har visat att förbud mot blankning lett till högre spreadar på börsen. Blankningar sker också i en lång rad andra instrument vid sidan av aktier. En klassisk blankning var när hedgefondsveteranen Georg Soros spekulerade mot svenska kronan under krisen i början av 90-talet.


Källmaterial

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader