Jämför inkomstförsäkring 2024 | Hitta bästa inkomstförsäkringen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

9 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring 2024 (guide): Jämför och teckna bästa inkomstförsäkring

Sidans innehåll

Ekonomisk trygghet står högt upp på agendan för många arbetstagare. Men läget på arbetsmarknaden förändras från tid till annan vilket gör att en osäkerhet uppstår. Därför kan du vilja teckna en inkomstförsäkring som ger dig ett bättre skydd om du skulle bli arbetslös.

 • En inkomstförsäkring erbjuder ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och är tänkt att komplettera den ersättning du får från a-kassan, vilket kan stärka din ekonomiska trygghet.
 • Denna guide förklarar skillnaderna mellan privat inkomstförsäkring och den som erbjuds av fackförbund, samt hur dessa kan bidra till att täcka en större del av din tidigare inkomst.
 • Vi går igenom hur du väljer den bästa inkomstförsäkringen för dina behov och vad du bör tänka på när du jämför olika alternativ, för att hjälpa dig trygga din ekonomiska framtid.

En inkomstförsäkring är tänkt att komplettera den ersättning som du får från a-kassan om du förlorar ditt jobb. I denna guide går vi igenom:

 • Varför du kan vilja teckna en sådan här försäkring.
 • Skillnaden mellan privat inkomstförsäkring och den du erbjuds av ditt fackförbund.
 • Hur försäkringen kan stärka din ekonomiska trygghet vid arbetslöshet.
 • Hur du väljer den bästa inkomstförsäkringen för ditt behov.
 • Vad du bör tänka på när du jämför olika inkomstförsäkringar.

Så låt oss tillsammans djupdyka i utbudet av inkomstförsäkringar och reda ut hur en sådan kan trygga din ekonomiska framtid!

Letar du efter en bra inkomstförsäkring? Med hjälp av Compricers smidiga tjänst kan du här enkelt jämföra försäkringar och hitta en bra inkomstförsäkring. Jämför själv och teckna direkt online – alltid helt kostnadsfritt att jämföra.

Vad är en inkomstförsäkring?

För att till fullo förstå värdet av en inkomstförsäkring bör du känna till dess syfte och hur den fungerar. Detta är en typ av försäkring som ger dig ett ekonomiskt stöd om du ofrivilligt skulle bli arbetslös. Den fungerar som ett komplement till den ersättning du får från a-kassan. Målet är att den ska täcka en större del av din tidigare inkomst än vad den grundläggande ersättningen från din a-kassa gör.

Så hög ersättning kan jag du få från din a-kassa utan en inkomstförsäkring

A-kassan har ett tak som begränsar hur högt det maximala belopp du kan få är. För tillfället är det möjligt att få som mest 1 200 kronor per dag brutto (före skatt). Det motsvarar 26 400 kronor per månad före skatt. Detta belopp kan du få om du har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfyller vissa inkomstkrav. Inkomstkravet inkluderar att du ska ha haft en månadsinkomst på minst 33 000 kronor före skatt under ett helt år.

Om du har varit medlem en kortare tid än 12 månader är grundersättningen max 11 220 kronor per månad före skatt. För att få den ska du ha arbetat heltid utan avbrott under de senaste 12 månaderna.

Ersättningsnivån varierar också över tid beroende på hur länge du har varit arbetslös. Under de första 100 dagarna kan du få upp till 80 % av din tidigare inkomst, dock som mest 26 400 kronor per månad. Från dag 101 till och med dag 200 är den maximala ersättningen lägre, 22 000 kr/mån.

Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan

A-kassan utgör grundbulten i det svenska skyddsnätet vid arbetslöshet. Men den ersätter endast en del av din tidigare inkomst, upp till ett visst tak. En inkomstförsäkring täpper igen gapet mellan den ersättning som du får från a-kassan och din tidigare lön. Även här finns det dock ett gränsvärde som försäkringen gäller upp till. Genom att kombinera ersättningen från din a-kassa med en inkomstförsäkring kan du stärka din ekonomiska trygghet under den tid du är arbetslös.

Skillnaden mellan en privat inkomstförsäkring och fackförbundets

Det finns i huvudsak två typer av inkomstförsäkringar: de privata sådana och de som ingår i medlemskapet i ett fackförbund. Dessa är skillnaderna:

 • En privat inkomstförsäkring är tillgänglig för de flesta arbetstagare och kan tecknas enskilt. Premien för denna typ av försäkring baseras på din ålder, ditt yrke och önskad ersättningsnivå.
 • Fackförbundets inkomstförsäkring ingår ofta som en del av medlemskapet när du ansluter dig till ett fackförbund. Denna typ av försäkring kan ge dig fördelaktiga villkor som en del av kollektivavtalet, såsom lägre premiekostnad och ibland högre ersättningsnivå.

Därför är det viktigt att teckna inkomstförsäkring

Det är viktigt att känna till varför du bör överväga att teckna en inkomstförsäkring. Den ger dig inte bara ekonomisk trygghet vid arbetslöshet utan även sinnesro i vetskapen om att din levnadsstandard inte nödvändigtvis behöver sänkas i svårare tider.

Dessa är de främsta fördelarna:

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

Den främsta fördelen med att teckna inkomstförsäkring är den ekonomiska trygghet som den ger om du blir arbetslös. A-kassan täcker förvisso en del av din förlorade inkomst, men ersättningen är ofta begränsad. Dessutom räcker den kanske inte till för att täcka alla dina utgifter. Inkomstförsäkringen ger dig en högre ersättning, vilket gör att du kan fortsätta leva som tidigare även om du skulle bli arbetslös.

Få ersättning som kompletterar a-kassan

Inkomstförsäkringen är också ett viktigt komplement till a-kassan. Den ger dig möjlighet att faktiskt få upp till 80 % av din tidigare lön, även om din inkomst överskrider taket för a-kassan. På så sätt kan du slippa känna dig stressad ekonomiskt om du skulle bli arbetslös. Detta är särskilt viktigt för dig som tjänar mer än vad a-kassans maximala ersättning täcker.

En investering i din framtid som bara kostar några hundra kr/mån

Tecknandet av en inkomstförsäkring kan ses som en investering i din framtida ekonomiska trygghet. För en relativt låg månadskostnad kan du teckna en försäkring som har stor konsekvenser för den ekonomiska tryggheten i händelse av att du blir av med ditt jobb. Du får med andra ord ett skyddsnät som kompletterar det offentliga skyddsnätet.

Det finns risker med att stå utan inkomstförsäkring

Om du inte tecknar en inkomstförsäkring kan du behöva förlita dig uteslutande på a-kassan. Detta kan innebära en betydande nedgång i din ekonomi om du blir arbetslös. För många kan detta betyda att man måste dra ner på utgifterna, använda sparade pengar eller i värsta fall sälja tillgångar för att få ihop ekonomin.

Vem bör överväga att teckna en inkomstförsäkring?

Du bör främst överväga att teckna en inkomstförsäkring om du tillhör någon av följande kategorier:

 • Höginkomsttagare. Tjänar du mer än vad du maximalt kan få i ersättning från a-kassan? Då kan du vilja teckna en sådan här försäkring för att säkerställa att du får behålla en större del av din inkomst vid arbetslöshet.
 • Familjeförsörjare. Har du det stora ansvaret att försörja en hel familj? Då kan inkomstförsäkringen ge dig den extra trygghet som behövs för att trygga hushållets ekonomi.
 • Frilansare eller egenföretagare. Frilansare och egenföretagare kvalificerar sig inte alltid för a-kassa. Men i vissa fall kan dessa personer teckna en privat inkomstförsäkring och på så vis skydda sin inkomst.

Fler användningsfall för en inkomstförsäkring

För att ytterligare belysa olika användningsfall för en inkomstförsäkring har vi tagit fram några fiktiva sådana:

Användningsfall 1: Den nyligen arbetslösa Anna
Anna har varit stolt medlem i en svensk a-kassa med tillhörande fackförbund i flera år. Trots hennes försök att trygga sin anställning förlorar hon oväntat jobbet. Med en månadslön på 80 000 kr inser Anna snabbt att a-kassans grundläggande ersättning inte kommer att täcka hennes utgifter. Som tur är kan hon aktivera sin tilläggsförsäkring, vilken ger henne rätt till en ersättning på 80 procent av den tidigare lönen i upp till 100 dagar.

Användningsfall 2: Den erfarna yrkesmannen Johan
Johan är en erfaren ingenjör som alltid har varit medveten om hur viktigt det är med ekonomisk stabilitet. Han är medlem i både en a-kassa och ett fackförbund samt har investerat i en privat inkomstförsäkring. När företaget han arbetar för visar tecken på ekonomiska svårigheter börjar Johan att förbereda sig för det värsta. Han vet att hans försäkring ger ersättning i upp till 300 dagar, beroende på omständigheterna. Denna trygghet gör att han kan fokusera på att hitta ett nytt jobb utan att behöva känna sig tvingad att acceptera det första jobberbjudande som dyker upp.

Användningsfall 3: Den åldrande arbetstagaren Maria
Maria är 65 år och närmar sig pensionsåldern men är fortfarande aktiv på arbetsmarknaden. Hon har varit medlem i en a-kassa och ett fackförbund under en längre tid och alltid värdesatt den extra säkerhet som hennes inkomstförsäkring ger. När hon funderar på sin framtid inser Maria att hennes försäkring erbjuder ett viktigt skyddsnät fram tills hon fyller 66 år. Hon är medveten om att hon kan förlora jobbet innan pensionen men känner sig trygg i vetskapen att hon kan få ersättning från inkomstförsäkringen. Därmed har hon en ekonomisk stabilitet medan hon överväger att gå i pension.

Användningsfall 4: Den unga och proaktiva Erik
Erik är en ung IT-specialist som inte är känd för att lämna något åt slumpen. Trots att han befinner sig i början av sin karriär har han redan blivit medlem i en a-kassa och ett fackförbund. Han har även tecknat en inkomstförsäkring. Erik förstår att risken att förlora jobbet alltid finns i en så snabbt föränderlig bransch som IT-branschen. Inkomstförsäkringen ger honom ersättning i upp till 150 dagar om han skulle bli arbetslös. Detta ger honom tillräckligt med tid att hitta ett nytt jobb utan att behöva känna en ekonomisk stress.

Så kan du jämföra inkomstförsäkringar

När du funderar på att teckna en inkomstförsäkring är det viktigt att jämföra de tillgängliga alternativen. Här går vi igenom de viktigaste faktorerna som du bör tänka på när du jämför olika försäkringar och gör ditt val.

Viktiga faktorer att jämföra

De viktigaste faktorerna att jämföra är:

 • Ersättningsnivå. Kontrollera hur stor del av din tidigare inkomst som täcks av försäkringen. De flesta inkomstförsäkringar erbjuder upp till 80 % av din tidigare inkomst, men detta kan variera.
 • Maxbelopp per månad. Ta reda på vilket maximalt belopp du kan få i ersättning per månad. Detta är särskilt viktigt för dig som har en högre inkomst och önskar få en hög ersättningsnivå.
 • Karenstid. Undersök hur lång karenstid försäkringen har innan du kan börja få ersättning. Karenstiden kan variera en hel del mellan olika försäkringar.
 • Premiekostnad. Jämför månadskostnaden för försäkringen. Premien beräknas ofta utifrån din ålder, ditt yrke och ersättningsnivån.
 • Försäkringsvillkor. Läs igenom försäkringsvillkoren noggrant. Förstå vad som gäller angående när försäkringen kan utnyttjas, eventuella undantag och hur länge du kan få ersättning.
 • Tillägg. Vissa inkomstförsäkringar kan ha tilläggstjänster såsom karriärrådgivning eller hjälp med att hitta ett nytt jobb. Dessa tjänster kan visa sig vara värdefulla tillägg till den ekonomiska ersättningen.

Vanliga fallgropar vid jämförelser

Det finns vissa vanliga fallgropar som du bör undvika när du jämför alternativen:

 • Fokusera inte överdrivet mycket på priset. Premiekostnaden är förstås en viktig faktor, men den bör inte vara det enda kriteriet du jämför. En billig försäkring som inte ger dig ett tillräckligt skydd kan i själva verket vara ett dyrare och sämre val i längden.
 • Strunta inte i att läsa villkoren. Som vi redan har nämnt är det viktigt att du noggrant läser igenom och förstår försäkringsvillkoren. Strunta inte i att läsa det finstilta då dessa villkor kan ha en stor inverkan på din försäkring.

Vanliga frågor och svar om inkomstförsäkring

Vad ingår i en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring ger dig ytterligare ersättning utöver den från a-kassan om du blir arbetslös. Ersättningen baseras på din tidigare lön och det finns ett specifikt tak som begränsar maxersättningen.

Hur mycket kostar en inkomstförsäkring?

Kostnaden varierar beroende på yrke, ålder och önskad ersättningsnivå. Normalt sett kostar inkomstförsäkringar cirka 3 000 till 4 000 kronor om året. Om du skulle bli arbetslös kan försäkringen vara väl värd sitt pris.

Hur länge måste man betala en inkomstförsäkring?

Du betalar premien så länge försäkringen är aktiv. Om du gör ett avbrott kan detta leda till att skyddet upphör. Kvalifikationstiden för en inkomstförsäkring kan variera mellan olika fackorganisationer, men den uppgår ofta till cirka 18 månader.

Är inkomstförsäkring bra att ha?

Ja, en inkomstförsäkring kan vara bra att ha om du vill ha en ekonomisk trygghet vid eventuell arbetslöshet. Detta gäller i synnerhet om din inkomst överstiger a-kassans tak. Med denna försäkring kan du få en högre ersättning när du är arbetssökande.

När är det värt att ha en inkomstförsäkring?

Det är värt att ha en sådan här försäkring om du tjänar mer än den högsta ersättningen som du kan få från a-kassan. Du kan också vilja teckna försäkringen om du vill få en extra ekonomisk trygghet i händelse av att du blir arbetslös.

Vad är skillnaden mellan a-kassa och inkomstförsäkring?

A-kassa är den grundläggande ersättning som du kan få vid arbetslöshet. Den har dock ett lägre tak medan inkomstförsäkringen erbjuder en tilläggsersättning som ligger närmare din tidigare lön. Den ger dig med andra ord en högre ersättning vid arbetslöshet.

Vilka fackförbund har inkomstförsäkring?

De flesta större fackförbund låter dig teckna denna försäkring om du är medlem hos dem. Akademikerförbundet SS, Seko, Handels och Unionen är några av dessa. Villkoren för försäkringen och dess täckning varierar dock mellan de olika fackförbunden.

Vad kostar en privat inkomstförsäkring?

Priset på en privat inkomstförsäkring varierar beroende på olika faktorer. Ofta ligger kostnaden på omkring 300 kronor per månad. Men det kan alltså finnas stora fluktuationer i pris beroende på dina unika förutsättningar och behov.


Källmaterial

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 18 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.

Du har läst

Inkomstförsäkring 2024 (guide): Jämför och teckna bästa inkomstförsäkring

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen
Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.