Jämför villaförsäkring 2024 | Hitta billigaste villaförsäkringen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

13 min lästid

Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent skriver han allt ifrån breda nyheter om privatekonomi till nischade artiklar om specifika aktier.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Villaförsäkring

Villaförsäkring 2024 (guide): Jämför och hitta bästa villaförsäkring för ditt hus

Sidans innehåll

En villaförsäkring behöver du som villaägare teckna för att skydda ditt hem och din ekonomi. I denna guide förklarar vi hur du jämför villaförsäkringar och får det mest omfattande försäkringsskyddet för dina pengar. Därmed behöver du inte längre känna dig överväldigad och vilse i valet mellan olika försäkringar.

 • Villaförsäkringen är avgörande för att skydda både din villa och din ekonomiska säkerhet mot oväntade händelser och olyckor, och omfattar både fastigheten och tillhörigheterna.
 • Vår guide förklarar hur du jämför villaförsäkringar effektivt, inklusive vad försäkringen täcker, hur priset beräknas, och ger tips för att sänka försäkringskostnaderna.
 • Genom att ta del av guiden får du den nödvändiga kunskapen för att göra ett välinformerat beslut, vilket hjälper dig att känna dig mindre överväldigad när du väljer mellan olika villaförsäkringar.

Letar du efter en bra villaförsäkring? Då har du kommit helt rätt. Med hjälp ac Compricers tjänst ovan kan du helt gratis jämföra villaförsäkringar och hitta en billig och bra försäkring till ditt hus.

Tips: Ta också del av vår guide om Bästa hemförsäkring.

Genom att läsa vår guide får du den information och kunskap som behövs för att jämföra villaförsäkring och sålla agnarna från vetet. Vi går bland annat igenom följande:

 • Vad en villaförsäkring täcker.
 • Hur du kan jämföra villaförsäkringar.
 • Hur priset på försäkringen beräknas.
 • Tips på hur du kan sänka priset på din försäkring.
 • Hur du kan få hjälp när olyckan är framme.

Så fortsätt att läsa för att bli mer påläst och kunna fatta ett välinformerat beslut!

Vad är en villaförsäkring?

Innan du börjar jämföra olika försäkringar är det viktigt att förstå vad en villaförsäkring är. Du bör även känna till vad en sådan vanligtvis täcker. Det handlar nämligen om så mycket mer än enbart ett avtal på ett papper – du ska i praktiken välja ett skyddsnät åt din villa och din ekonomi. Försäkringen skyddar inte bara själva villan utan även de olika tillhörigheterna och personerna i hushållet mot oväntade händelser och olyckor.

Vad ingår vanligtvis i en bra villaförsäkring?

En typisk villaförsäkring erbjuder flera olika typer av skydd:

 • Byggnaden. Försäkringen täcker skador på själva byggnaden som orsakas av brand, storm, vattenläckage och andra oförutsedda händelser.
 • Lösöre. Även skador eller förlust av personliga tillhörigheter i hemmet täcks av försäkringen. Några exempel på sådana är: hemelektronik, kläder, möbler och andra personliga ägodelar.
 • Ansvarsskydd. Du skyddas ekonomiskt om du skulle bli juridiskt ansvarig för skada på annan person eller egendom.
 • Rättsskydd. Du får ekonomiskt stöd för juridiska kostnader i samband med tvister.

Några exempel på plötsliga och oförutsedda händelser som försäkringen kan täcka är:

 • Vattenskada till följd av att ett rör har gått sönder och orsakat en översvämning i bostaden.
 • Brand som gör att hela eller delar av byggnaden skadas.
 • Stöld eller inbrott som leder till att värdefulla föremål stjäls eller att din egendom skadas.

Det är också viktigt att förstå skillnaden mellan en villaförsäkring och din hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker i huvudsak lösöre och ger ett personligt ansvarsskydd. Villaförsäkringen fokuserar mer på själva byggnaden (villan) och ägodelarna inuti denna. Många väljer därför att kombinera dessa bägge försäkringar för att få ett fullständigt skydd.

Skillnaden mellan en villaförsäkring och en villahemförsäkring

När du vill skydda din villa är det viktigt att förstå de två typer av försäkringar som kan göra just detta: en villaförsäkring och en villahemförsäkring. Dessa båda alternativ ger olika nivåer av skydd och är utformade för att tillgodose specifika behov. Det är förstås viktigt att välja rätt för att få ett tillräckligt försäkringsskydd och därigenom säkra din ekonomiska trygghet.

En villaförsäkring är tänkt att ge dig ersättning för skador som påverkar själva villans konstruktion och den mark som den står på. Att teckna en sådan här försäkring är ett bra val om du inte använder villan som ditt huvudsakliga boende eller om du redan har en hemförsäkring. En bra villaförsäkring täcker bland annat skador från brand, vattenläckage och vissa väderrelaterade händelser.

Det är viktigt att känna till vad som ingår i en villaförsäkring för att kunna fatta ett välinformerat beslut. Dessutom undrar du förmodligen “Vad kostar en villaförsäkring?”, och denna fråga berör vi lite längre ner i den här guiden.

En villahemförsäkring omfattar inte bara själva byggnaden utan även dig och din familj samt era tillhörigheter. Den ger ett omfattande skydd som inkluderar ansvarsskydd, skydd vid överfall, stöldskydd, reseskydd och rättsskydd. När du själv bor i den villa du äger är det en sådan här försäkring som du rekommenderas teckna. Dess skydd är nämligen mer omfattande och försäkringen säkerställer att du får ersättning för fler olika typer av risker.

Det är viktigt att påpeka att detta: det finns ingen lag som kräver att du måste ha en villaförsäkring. Men i vissa fall kan långivaren kräva att du ska försäkra huset för att du ska få din låneansökan beviljad.

När du letar efter det försäkringsbolag som erbjuder bäst villaförsäkring är det klokt att ställa de olika alternativen mot varandra. Läs mer om hur du kan göra detta lite senare i denna guide. Genom att göra detta kan du jämföra vad respektive försäkringsbolag erbjuder. Du bör förstå vad varje villaförsäkring ger och vad försäkringen gäller för innan du gör ditt val. I arbetet med att jämföra ingår även att fundera över vilka eventuella tilläggsförsäkringar du kan vilja teckna.

Så jämför du bäst villaförsäkring

Ovan har vi gått igenom vad en villaförsäkring är och vilket skydd den erbjuder. Nästa steg är att göra en jämförelse av de alternativ som finns att tillgå. Det är viktigt att du jämför villaförsäkringar för att du ska kunna hitta den bästa försäkringen för dig. Det alternativ som du väljer bör inte bara rymmas inom din budget utan även ge dig det skydd du är i behov av. Nedan vägleder vi dig genom processen att jämföra olika erbjudanden.

Så här kan du jämföra villaförsäkringar:

 1. Identifiera ditt behov. Innan du börjar jämföra bör du få klart för dig vilka typer av skydd som är viktigast för dig och din villa. Ta hänsyn till fastighetens ålder, läge, storlek och eventuella särskilda risker.
 2. Använd ett jämförelseverktyg. Här på sidan finner du ett smidigt jämförelseverktyg som gör det enkelt att jämföra villaförsäkringar från olika försäkringsbolag. Mata in de uppgifter som efterfrågas och klicka sedan på knappen för att jämföra.
 3. Ställ de olika alternativen mot varandra. När du jämför olika försäkringar behöver du ställa dem mot varandra för att kunna sålla agnarna från vetet. Välj bort de alternativ som inte matchar dina preferenser. Två viktiga kriterier som du kan använda vid denna jämförelse är försäkringsskydd och pris. Men titta inte bara på storleken på premien utan även på självrisken och hur denna påverkar den totala kostnaden.

Tänk på att det inte räcker att enbart jämföra försäkringar utifrån priset. Vid en första anblick kanske det känns mer lockande att välja en billigare försäkring. Men när du tittar närmare på de olika alternativen kan det billigare alternativet ofta erbjuda ett mindre omfattande skydd eller ha en högre självrisk. Därför är det viktigt att du försäkrar dig om att försäkringen täcker de risker som är mest relevanta för din villa och situation.

Bonustips: läs recensioner och omdömen från kunder. Står du i valet och kvalet och har svårt att bestämma dig för ett enskilt alternativ? Då kan du vilja läsa recensioner och omdömen från kunder till de olika försäkringsbolagen. Genom att göra detta kan du bilda dig en bättre uppfattning om hur bolagen skiljer sig åt.

Priset på din villaförsäkring sätts utifrån bland annat storlek och ålder

Det är viktigt att förstå hur priset på en villaförsäkring sätts. Priserna kan nämligen variera mycket mellan olika alternativ samt utifrån en rad olika faktorer. Bland annat har villans storlek, ålder och geografiska läge stor betydelse för prissättningen.

Dessa faktorer påverkar i hög grad priset på din villaförsäkring:

 • Villans storlek och ålder. Större och äldre hus är ofta dyrare att försäkra. Detta beror på att de kan vara mer benägna att skadas, samt att det ofta kostar mer att reparera eller återuppbygga dem.
 • Geografiskt läge. Det geografiska läget har också stor betydelse för prissättningen av din villaförsäkring. Till exempel spelar brottsligheten i området roll. Om risken anses vara högre för översvämning eller liknande kan även detta driva upp priset.
 • Byggnadsmaterial och konstruktion. Hus som är byggda med brandhämmande material eller har moderna säkerhetssystem kan ofta försäkras till en lägre premie.
 • Tilläggsförsäkringar. Om du behöver lägga till tilläggsförsäkringar ökar den sammanlagda kostnaden för din villaförsäkring.
 • Självrisknivå. En högre självrisk kan sänka din premie men gör också att du behöver betala mer ur egen ficka vid en skada.

Genomsnittskostnaden för en villaförsäkring är cirka 6 300 kronor per år. Men den exakta kostnaden för att försäkra din villa kan variera utifrån ovan nämnda faktorer. Därför bör du som villaägare regelbundet se över din försäkring. Genom att göra detta kan du säkerställa att du har ett tillräckligt omfattande skydd till ett pris som är konkurrenskraftigt.

Du kan vidta åtgärder för att hålla nere kostnaden för din villaförsäkring

När du tecknar en ny villaförsäkring vill du sannolikt försöka hålla nere kostnaden för försäkringen. Detta kan du göra genom att:

 • Jämföra försäkringar. Som vi redan har nämnt bör du göra en jämförelse av de tillgängliga alternativen. När du gör detta kan du hitta den försäkring som ger dig ett tillräckligt skydd till ett bra pris.
 • Öka din självrisk. Du kan också vilja överväga att välja en högre självrisk. Om du gör detta kan du sänka din månatliga eller årliga premie. Men som vi redan har nämnt innebär detta också att du behöver betala en större del av en eventuell skada själv, jämfört med om din självrisk vore lägre.
 • Stärka säkerheten i hemmet. Genom att installera ett inbrottslarm, en brandvarnare och olika typer av sensorer i hemmet kan du göra din villa säkrare. I samma veva kan du potentiellt sett också sänka kostnaden för din försäkring.

Valet av villaförsäkring bör göras utifrån dina individuella förutsättningar

Det är viktigt att du väljer villaförsäkring utifrån ditt behov och dina individuella förutsättningar. För att påvisa vikten av detta har vi tagit fram ett antal fiktiva exempel. Ögna gärna igenom dessa och fundera på vilket exempel som bäst motsvarar din situation:

Exempel 1: Familjen Andersson

Familjen Andersson har nyligen köpt en villa i ett område som är känt för sin vackra natur men även den ökade risken för översvämning. När de söker efter en villaförsäkring är det viktigt för dem att försäkringen inkluderar ett omfattande skydd för vattenskador. Efter att ha jämfört flera försäkringar hos olika försäkringsbolag väljer de ett paket. Försäkringspaketet ifråga täcker inte bara skador på huset utan ger också ersättning för skadade saker inuti huset. Det inkluderar även ett utökat skydd för byggnader på tomten.

Exempel 2: Den frekventa resenären Erik

Erik är ofta ute och reser både i jobbet och privat. Därmed står hans hus tomt oftare än genomsnittet. För honom är det viktigt att teckna en villaförsäkring där reseskydd ingår och även skydd mot ID-stöld. Efter att noggrant ha undersökt vilka försäkringsbolag som erbjuder bäst villaförsäkring för hans livsstil gör han sitt val. Han bestämmer sig för att välja en försäkring som inte bara ger ett bra skydd för huset utan också inkluderar nämnda tillägg. Kostnaden för hans villaförsäkring speglar dessa tillägg, men ger honom sinnesro när han befinner sig på resande fot.

Exempel 3: Pensionärsparet Karlsson

Pensionärsparet Karlsson bor i ett område med låg risk för översvämningar och andra skador orsakade av naturen. De är på jakt efter en grundläggande villaförsäkring som täcker de allra mest nödvändiga aspekterna såsom brand, inbrott och vattenskador. Deras största bekymmer är dock de höga kostnader som ibland förknippas med försäkringar. Genom att jämföra olika erbjudanden lyckas de hitta en villaförsäkring som kostar mindre än 5 000 kronor per år. Försäkringen har dessutom en rimlig självrisk och ger ett grundläggande skydd för deras villa.

Exempel 4: Den nyblivna villaägaren Sara

Sara har precis köpt sitt första hus och är osäker på vad en villaförsäkring bör inkludera. Hon vill ha en försäkring som ger ett bra grundskydd men även täcker oväntade händelser. Sara väljer en villaförsäkring som inkluderar skydd för både villa och hem. Framför allt fokuserar försäkringen på ersättning vid exempelvis brand och vattenskador. Efter att ha jämför kostnaderna för olika försäkringar väljer hon ett försäkringspaket med en måttlig årlig premie och lägre självrisk än genomsnittet.

Exempel 5: Den teknikintresserade familjen Berg

Familjen Berg har många värdefulla teknikprylar i sitt hem. Därför behöver de en försäkring som täcker mer än bara grundläggande risker. De letar efter en villaförsäkring som erbjuder utökat skydd för elektroniska enheter. Deras slutliga val faller på en försäkring som inte bara skyddar huset utan också ger ersättning för förlorade eller skadade elektroniska apparater.

Exempel 6: Äventyraren Alex

Alex tillbringar mycket tid i naturen och på äventyr långt från hemmet. Han behöver en försäkring som erbjuder skydd även när han är på resande fot. Alex väljer därför en villaförsäkring som inkluderar både skydd för tomten och utökat reseskydd. Den ger honom en trygghet oavsett var han befinner sig. Han kan känna sig trygg i vetskapen om att hans villa är skyddad och att han har tillgång till ersättning och assistans under sina resor.

Exempel på försäkringsbolag med bra villaförsäkring

Som du har förstått av att läsa den här texten är det viktigt att välja en bra villaförsäkring när du vill skydda din villa. Vad som är en “bra” sådan är förstås subjektivt, men försäkringen bör täcka ditt behov och ge dig en trygghet i form av ett omfattande skydd. Härnäst kommer vi att ta en närmare titt på fyra framstående försäkringsbolag som är bra alternativ: Hedvig, ICA Försäkringar, Gofido och Trygghansa.

Hedvigs villaförsäkring

Hedvig sticker ut med sitt moderna förhållningssätt till villaförsäkringar, där kunden står i centrum. Deras utbud är utformat för att vara smidigt och lättillgängligt. Detta gör att processen att få ersättning vid skada är snabb och enkel. I Hedvigs försäkring för din villa ingår alltid ett brett skydd som täcker de flesta vanliga oförutsedda händelser. Därmed är detta ett attraktivt val för den moderna villaägaren.

ICA Försäkringars villaförsäkring

ICA Försäkringar erbjuder en villaförsäkring med fokus på att ge sina kunder ett mervärde. ICA är ett av Sveriges mest kända varumärken och företaget förstår verkligen vikten av kundnöjdhet och trygghet. Deras försäkring ger unika fördelar för dig som ICA-kund. Därmed kan detta mycket väl vara den bästa villaförsäkringen för dig som redan är kund hos dem.

Gofidos villaförsäkring

Gofido är en nyare aktör på marknaden men företaget har redan gjort sig känt för sina flexibla och lättbegripliga försäkringsprodukter. I utbudet av försäkringar hos denna aktör hittar du en villaförsäkring som är utformad för att vara anpassningsbar. Du har möjlighet att lägga till diverse tillval om du så önskar. Detta gör Gofido till ett utmärkt val för villaägare som söker en skräddarsydd och flexibel lösning.

Trygg-Hansas villaförsäkring

Trygg-Hansa har en lång historia och bred expertis inom försäkringsområdet. Deras villaförsäkring bygger med andra ord på många års erfarenhet i branschen. Hos detta företag ingår alltid ett omfattande grundskydd. Du har dessutom möjlighet att komplettera med ytterligare tillägg som låter dig skapa ett skräddarsytt skydd. Trygg-Hansa är kända för sin pålitlighet och som kund kan du ofta få ersättning snabbt och effektivt. Därmed är detta ett tryggt val för många villaägare.

Samtliga bolag som nämns ovan har unika fördelar som gör dem till bra val när du gör en jämförelse av villaförsäkringar. Det finns ett alternativ för varje typ av villaägare, bland annat de som värdesätter snabbhet och flexibilitet. Men även om du föredrar en mer traditionell aktör och ett försäkringspaket med omfattande täckning kan du hitta ett sådant. Valet av försäkring bör göras utifrån ditt individuella behov och dina preferenser. På så vis kan du hitta den bästa villaförsäkringen utifrån just din situation.

Så kan du få ersättning i händelse av en skada

Ibland är olyckan framme och du drabbas av en plötslig och oförutsedd händelse som resulterar i skada eller förlust. När så sker är det viktigt att känna till hur man går tillväga för att få ersättning genom villaförsäkringen. Om du förstår denna process kan situationen kännas mindre stressande. Dessutom kan detta hjälpa dig att få den ersättning som du är berättigad till på ett smidigt sätt. Nedan förklarar vi hur du bör gå tillväga.

1. Dokumentera skadan

Så snart det är säkert att göra det bör du börja med att dokumentera skadan. Ta foton eller videofilmer som tydligt visar omfattningen av skadan. Detta material kommer att vara värdefullt som bevis när du sedan skapar ditt försäkringsärende.

2. Säkra platsen

Vidta åtgärder för att förhindra att ytterligare skador uppstår. Till exempel kan du vilja täcka för eventuella trasiga fönster samt stänga av vattnet för att förhindra ytterligare läckage. Tänk på att inte genomföra permanenta reparationer förrän försäkringsbolaget har orsakat skadan.

3. Kontakta ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att anmäla skadan. De flesta bolag har ett särskilt telefonnummer som du kan ringa för akuta ärenden. Denna telefonlinje brukar vara öppen dygnet runt. Försäkringsbolaget kommer att informera dig om nästa steg och hur du fortsätter med att skapa ditt försäkringsärende.

4. Fyll i en skadeanmälan

Du kommer att behöva fylla i en skadeanmälan. I denna beskriver du vad som har hänt och hur omfattande skadan är. Se till att inkludera all information som är relevant och bifoga den dokumentation som visar på skadan.

5. Skaderegleraren gör sin bedömning

Försäkringsbolaget kommer sannolikt att skicka en skadereglerare för att utvärdera skadan på plats. Det är viktigt att du närvarar vid denna bedömning. På så vis kan du förklara vad som har hänt och visa skaderegleraren skadorna.

6. Följ upp ditt ärende

När skaderegleraren har gjort sin bedömning håller du kontakten med ditt försäkringsbolag. Se till att hålla dig uppdaterad om statusen på ditt ärende. Om försäkringsbolaget begär att du tillhandahåller ytterligare information bör du vara beredd att göra detta.

Tips som säkerställer att processen fortlöper smidigt:

 • Var noggrann och ärlig i din skadeanmälan. Försök att ge en så exakt och fullständig bild av skadan som möjligt.
 • Förvara alla kvitton och dokument som rör skadan och eventuella kostnader för denna. Detta inkluderar kvitton för tillfälliga reparationer eller inköp som har gjorts för att säkra din egendom.
 • Kommunicera tydligt och regelbundet med ditt försäkringsbolag. Se till att du förstår processen och de olika åtgärder som du behöver vidta.

Det kan kännas krångligt att ansöka om ersättning, men det behöver inte vara så. Genom att följa stegen ovan och föra en god dialog med ditt försäkringsbolag kan du underlätta processen. På så sätt kan du säkerställa att du får den ersättning du är berättigad till.

Vanliga frågor och svar om villaförsäkring

Vad kostar en vanlig villaförsäkring?

En genomsnittlig villaförsäkring kostar omkring 6 000 kronor per år. Denna kostnad kan dock variera beroende på faktorer som villans storlek, ålder, antal våtrum och geografisk placering. Därför är det viktigt att du jämför villaförsäkringar och priser.

Vad täcker en villaförsäkring?

En villaförsäkring täcker skador orsakade av bland annat brand, vattenläckage, skadedjur, skadegörelse och oväder. Den inkluderar vanligtvis även ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd och andra typer av försäkringsskydd.

Vilken är den bästa villaförsäkringen?

Vilken villaförsäkring som är bäst beror på dina specifika behov och prioriteringar. Ett populärt försäkringsbolag som utmanar om denna titel är Hedvig, men det finns flera bra alternativ på marknaden. Vi rekommenderar att du jämför de olika alternativen.

Vad är det för skillnad på en hemförsäkring och villaförsäkring?

Hemförsäkringen täcker främst skador på din egendom som finns inuti bostaden, medan villaförsäkringen täcker skador på själva byggnaden och  tomten. Många väljer att teckna båda dessa försäkringar för att få ett fullständigt skydd.

Vad ingår i Folksams stora villaförsäkring?

Folksams stora villaförsäkring täcker byggnader, tomtmark, stöld, skadegörelse, brand, blixt, läckage, översvämning, naturskador och vitvaror. Den inkluderar även trygghetsbesiktning samt skydd mot hussvamp och skadedjur utan självrisk.


Källmaterial

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 18 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
I rollen som skribent brinner Daniel Åstrand för att utveckla Börskollen till den givna platsen för alla med intresse för börs och investeringar. Som skribent har han stor kunskap inom och skriver gärna om såväl större börsnyheter och makro, mer nischade aktie- och investeringsuppslag, investeringsstrategier och trading samt även bredare artiklar och guider inom privatekonomi.

Du har läst

Villaförsäkring 2024 (guide): Jämför och hitta bästa villaförsäkring för ditt hus

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen
Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.