Kameo fastighetslån | Omdöme, recension & guide 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

13 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Kameo

Kameo – Omdöme, recension och guide till investering i Kameo fastighetslån maj 2024

Sidans innehåll

Är du intresserad av att börja investera i fastigheter utan att behöva gå in med hundratusentals kronor? I så fall kan Kameo vara lösningen för dig! Kameo är en av Skandinaviens största investeringsplattformar för fastigheter som på ett smidigt sätt kopplar ihop fastighetsutvecklare med investerare. Med en lägsta insats på 500 kr kan du snabbt komma igång med att investera genom crowdfunding i intressanta fastighetslån som betalar dig en årlig ränta på 5-15%*.

  • Kameo är en investeringsplattform som erbjuder crowdfunding i fastighetslån, vilket möjliggör investeringar i fastighetsprojekt med en låg startinsats på bara 500 kr och potentiell årlig ränta på 5-15%.
  • Sedan starten 2014 har Kameo haft som mål att göra fastighetsmarknaden tillgänglig för alla genom att minska kapitaltröskeln och samtidigt erbjuda fastighetsutvecklare en ny finansieringsväg.
  • Kameo har etablerat sig som en ledande plattform i Skandinavien med över 30 000 investerare och fortsätter att expandera, vilket understryker dess framgång i att demokratisera tillgången till fastighetsinvesteringar.

I den här guiden gräver vi djupare i Kameos tjänst och går igenom allt från dess fördelar respektive nackdelar till hur du gör för att komma igång!

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. *8,69% (februari 2022) avser årlig snittavkastning på de lån som hittills har publicerats på plattformen.

Tips: Läs också vår stora guide om Tessins plattform för fastighetslån samt vår guide om att investera i fastighetsaktier.

Tips: Sparkonton med högsta räntan – Säker avkastning till låg risk

Som komplement till andra former av placeringar kan det även vara klokt med ett (buffert)sparande som erbjuder viss avkastning – men till mycket låg risk. Vanliga sparkonton erbjuder numera hyfsad ränta – i synnerhet om du kan tänka dig att binda dina pengar under en period. Nedan ser du aktuella sparräntor från olika banker och i vår stora guider Bästa sparräntan kan du fördjupa dig mer.

Klicka dig gärna vidare och läs mer!

Introduktion till investering i fastighetslån – Vad är Kameo?

Det skandinaviska företaget Kameo grundades 2014. Företaget har två mål när det kommer till att underlätta investeringarna kring fastigheter. Dels har de som mål att göra det enklare för privatpersoner och företag att investera på fastighetsmarknaden och dels vill tjänsten också göra det enklare för fastighetsutvecklare att få sina projekt finansierade.

Fastighetsmarknaden är en marknad som traditionellt sett är svårtillgänglig för gemene man då det krävts stora summor kapital för att kunna genomföra fastighetsprojekt. Kameos affärsidé är att minska denna tröskel genom att erbjuda en plattform där olika fastighetsprojekt finansieras genom så kallad “crowdfunding”.

År 2016 fick Kameo tillstånd som betalningsinstitut i Danmark och företaget verkar i Sverige och Norge som filialer. Projekten som finns på Kameos plattform utvecklas i olika delar av Norden och det gäller olika typer av byggnader – allt från centralt belägna lägenheter till mysiga stugor i fjällen!

Idag är Kameo en av Skandinaviens största investeringsplattformar för fastigheter med över 30 000 investerare. I takt med att de fortsätter växa så fortsätter de sin resa mot att demokratisera finansmarknaden och ge fler möjligheten att investera i fastighetsprojekt till en bra avkastning!

Vad innebär crowdfunding?

Begreppet crowdfunding innebär att det är “the crowd”, alltså folket, som tillsammans går ihop och finansierar ett projekt. I vanliga fall när det kommer till fastighetsfinansiering går fastighetsutvecklaren till banken och ansöker om ett lån. Banker har ofta höga krav kring vad som krävs för att få ett lån vilket leder till att fastighetsutvecklaren riskerar att få avslag.

Kameos plattform strävar efter att komma runt bankernas makt och demokratisera fastighetsmarknaden. Detta gör man genom att låta olika fastighetsutvecklare lägga ut annonser på hemsidan med sina projekt som de söker kapital till. Därefter kan sedan både företag och privatpersoner välja att crowdfunda dessa projekt, alltså att finansiera lånet och erhålla en viss ränta som kompensation för detta.

Eftersom crowdfunding innebär att många personer går ihop tillsammans för att finansiera ett lån så leder det också till att varje enskild person inte behöver gå in med ett särskilt stort kapital. Lägsta insatsen är endast 500 kr och den årliga ränteavkastningen man kan få som investerare varierar mellan 5-15% och betalas ut varje månad. Som privatperson är detta alltså ett riktigt enkelt sätt att komma in på fastighetsmarknaden!

Kom igång med fastighetsinvestering – Varför ska man investera med Kameo?

Idag finns det en mängd olika sätt att investera sina pengar. Det pratas om allt från börsen till NFTs och kryptovalutor och det kan vara svårt att veta vilken form som passar en själv bäst. Så varför ska man välja just Kameo som investeringsform? Det finns ett antal skäl till varför crowdfunding av fastigheter kan vara ett bra investeringsalternativ och nedan presenterar vi några av dessa anledningar.

Bredda dina investeringar

Att diversifiera sin portfölj är en av de mest centrala grundpelarna när det kommer till investeringar. Det pratas ofta om diversifiering i börssammanhang, att man ska äga flera aktier och fonder för att sprida ut sina risker. Detta kan såklart även appliceras utanför börsen. Att investera via Kameo innebär att du sprider dina risker genom att inte bara vara exponerad mot börsen. Dina pengar får på ett enkelt sätt spridning mot en annan investeringsform som ligger utanför börsen vilket innebär att en del av dina pengar har chans att fortsätta växa, även om börsen går ned.

Bland de rikaste personernas portföljer hittar man i stort sett alltid olika former av investeringar, från aktieinnehav i börsnoterade bolag till onoterade start-ups och fastigheter. Har man mycket pengar är det lätt att diversifiera sin ekonomi på det sättet, men om man inte har lika mycket pengar brukar det vara desto svårare. Kameo erbjuder ett enkelt sätt att med ett mindre kapital kunna bredda sina investeringar och sprida riskerna.

Enkelt och låg startsumma

Att investera genom Kameos plattform är enkelt och du kan komma igång med ett begränsat kapital. Som tidigare nämnt kräver investeringar viktade mot fastigheter ofta ett stort startkapital, med denna tjänst kan du komma igång med så lite som 500 kr. Det enda du behöver göra är att registrera dig helt gratis på sidan, leta upp ett fastighetsprojekt du tror på och sedan bidra till crowdfundingen med valfritt belopp över 500 kr. Du slipper alltså mycket av det krångel som det ofta innebär att investera i fastigheter med allt från låneansökan till att jaga olika projekt och finansiärer.

Avkastning varje månad

Via Kameo betalas ränteinkomsterna du får för att ha lånat ut pengar in varje månad, så länge lånets löptid gäller. Detta gör att du har möjlighet att få en regelbunden avkastning. Till skillnad från till exempel börsinvesteringar som svänger betydligt mer har du alltså med Kameo chansen att skaffa dig en jämnare inkomstkälla.

Den historiska årliga snittavkastningen hos Kameo ligger på 8,69% (februari 2022) och avkastningsspannet löper mellan 5-15% beroende på hur hög risk investeringen bedöms ha.

Riskbetyg

Att komma igång med fastigheter kan kännas svårt då det som nybörjare inte är lätt att veta vad man ska titta på. Kameo underlättar rejält på denna punkt genom att sätta ett riskbetyg på alla sina projekt från A-E. E innebär högst risk och A innebär lägst risk. Räntan du kan få på pengarna du lånar ut går hand i hand med riskbetyget – ju högre risken är desto högre potentiell ränteavkastning får du.

Kameo sätter riskbetyget genom att göra en analys av fastighetsföretagets ekonomiska situation och historik samt en bedömning av värdet på den underliggande säkerheten i lånet. Vid varje lån lämnas någon form av säkerhetspaket, det kan vara ett borgensåtagande eller pant i fastigheten.

Att Kameo gör den här bedömningen gör att det blir mycket lättare att navigera bland olika projekt för att sedan avgöra vilken risk man är beredd att ta. Det gör också att man kan bygga en fastighetsportfölj med olika risker. Precis som på börsen gillar vissa att blanda klassiska mogna välkända bolag med nyare tillväxtaktier för att få en bra balans. Så kan du också tänka på Kameo genom att blanda högre risk med lägre risk och olika typer av projekt.

Kort video om hur Kameo fungerar.

Stark historik

Precis som med alla investeringar finns det även med Kameo en risk för att du förlorar delar av, eller hela ditt insatta kapital. Plattformen är dock väldigt transparent när det kommer till hur det gått för de tidigare lånen och man kan se full statistik kring det på hemsidan. När vi tar oss en titt där så ser vi snabbt att den historiska statistiken ser fin ut.

Totalt har investerarnas snittränta legat på 8,69% (februari 2022) och av de pengar som lånats ut har endast 0,19% slutat upp med förlust, det vill säga att investerarna inte lyckats få tillbaka åtminstone hela sitt insatta kapital.

I praktiken innebär detta att av de drygt 2,35 miljarder kronor som lånats ut har endast drygt 4,5 miljoner kronor gått förlorade. Väger man ihop snitträntan med den fina historiken är vi av åsikten att det rör sig om en investeringsform som historiskt har presterat mycket bra. Investeringar handlar till stor del om riskbedömning och ser vi historiskt sett så innebär detta att Kameo generellt sett får anses innebära en relativt låg risk.

Det ska dock nämnas att senaste åren har varit gynnsamma för fastighetsbranschen - detta mycket tack vare de låga räntorna. Det gynnsamma fastighetsklimatet är dock självklart inte den enda förklaringen. Den fina historiken beror också på att Kameo är oerhört noggranna och strikta när det kommer till sina kreditanalyser. Detta har lett till att de bara har en konstaterad kreditförlust hittills.


Statistik över Kameos lånehistorik. Bild från Kameos hemsidan.

Nackdelar med Kameo som investeringsform

Det finns ingen investeringsform som enbart har fördelar och när det gäller att sätta sina pengar i arbete är det självklart viktigt att vara medveten om nackdelar och potentiella risker. Även när det kommer till Kameo hittar vi ett antal nackdelar som kan vara värda att lyfta upp.

Ofta fulltecknat – Något som dock vittnar om hög kvalité

Kameo har blivit en väldigt populär plattform vilket gjort att det är högt tryck på projekten. Det kan ofta vara svårt att hitta projekt som går att investera i eftersom de som läggs ut fulltecknas fort. Detta går givetvis att komma runt genom att hålla koll i mejlkorgen när ett nytt projekt läggs ut. Det går självklart också att se detta som något positivt eftersom det dels betyder att investeringsformen är attraktiv, dels att Kameo inte accepterar vilket projekt som helst utan är noga med att säkerställa att chansen för att projektet ska lyckas är stor.


Kameos popularitet har lett till att lånen ofta fulltecknas på kort tid. Bild från Kameos hemsida.

Högre skatt

Sedan börsinvesterare fick möjligheten att lägga sina aktier och fonder på ett konto som har en väldigt låg schablonbeskattning (Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring) har detta lett till att andra former av investeringar lätt kan ses som mindre attraktiva rent skattemässigt.

Hos Kameo betalar du 30% kapitalbeskattning för dina ränteintäkter (alltså den avkastning som du erhåller för att låna ut dina pengar till projekten). Detta kan kännas som en stor summa när man kan komma undan billigare genom den låga schablonbeskattningen på börsen.

Fördelen med detta är dock att man kan göra avdrag för eventuella kapitalförluster i sin deklaration, vilket man inte kan med ISK. Värt att veta är också att Kameo rapporterar in dina ränteintäkter till Skatteverket vilket gör att du slipper hålla på och pyssla ihop deklarationen på egen hand.

Dina pengarna binds upp

När du investerar i ett fastighetslån hos Kameo så binds dina pengar upp. Det innebär att du inte kan ta ut pengarna och avbryta investeringen om behovet skulle uppstå. Detta är logiskt med tanke på att fastighetsutvecklaren behöver pengarna de budgeterat för så att de kan slutföra projektet.

För din del gäller det dock att vara helt säker på att du inte investerar pengar som du behöver inom en snar framtid (så länge lånet löper). Det här har du dock säkert hört förut då det gäller alla former av investeringar, att man inte ska investera pengar man inte har råd att förlora eller som man behöver använda inom en alltför snar framtid.

Svårt att bedöma risken själv

Kameo levererar en hel del information om fastighetsprojekten de lägger ut men som investerare kan det ändå vara svårt att bedöma risken själv. Du får visserligen hjälp med detta genom att Kameo sätter sitt riskbetyg men det kan ändå kännas osäkert att investera i projekt man inte har full insyn i.

Hur funkar Kameo?

Innan vi tar oss vidare till hur det går till när man skapar ett konto så ska vi titta på hur Kameo fungerar mer i detalj. Vi vet redan att det är en crowdfundingplattform där privatpersoner investerar i fastighetslån men hur ser processen ut fram till att du investerat dina pengar och fått din ränta via Kameo?


Så fungerar Kameo i översikt. Bild från Kameos hemsida.

1) Fastighetsbolaget skickar in en ansökan
Fastighetsbolaget som har ett projekt på gång skickar in en ansökan till Kameo om att få sitt projekt crowdfundat. Kameo analyserar då bolaget och gör en kreditanalys för att bedöma om bolaget fyller kvalifikationerna för att få sitt projekt publicerat på plattformen.

Om företaget får godkänt så görs sedan en riskbedömning och ett riskbetyg mellan A-E sätts. Vilket riskbetyg som ges beror på fastighetsföretagets ekonomiska ställning och historik samt vad som ingår i säkerhetspaketet. I säkerhetspaketet ingår vanligtvis ett borgensåtagande eller pant i fastigheten.

2) Fastighetsprojektet publiceras
När fastighetsprojektet publiceras på hemsidan med tillhörande info så får användarna möjlighet att investera i lånet via Kameo. När den efterfrågade summan uppfylls och lånet därmed är fulltecknat så ingås ett låneavtal mellan företaget och investerarna.

3) Lånet återbetalas
Företagen betalar ränta på lånet varje månad vilket gör att du som investerare under hela lånets löptid får en ränteutbetalning i månaden. När lånets löptid är slut och om allt gått enligt planen så har du som investerare tjänat pengar på den inbetalda räntan medan fastighetsbolaget kunnat färdigställa sitt projekt. Två nöjda parter alltså!

Så kommer du igång med Kameo – Skapa ett konto

Är du sugen på att komma igång med Kameo och ta steget till att tjäna pengar på fastighetsinvesteringar så kan du göra det både enkelt och till en förhållandevis låg avgift (läs mer nedan). Såhär går det till:

1) Registrera dig som användare
När du öppnar ett investeringskonto via Kameo så behöver du först uppge lite uppgifter om dig själv samt kring din sparsituation och vad du har för avsikter med att börja investera genom Kameo. När du gjort detta så verifierar du din identitet med Bank-ID.


2) Sätt in pengar
När du startat ditt konto är det dags att sätta in pengar. Detta är bra att göra i ett så tidigt skede som möjligt så att du är redo när det kommer upp ett fastighetslån du är intresserad av att investera i. Insättningen sker via bankgiro. Du kan också välja att föra över pengar direkt från din bank till det lån du vill investera i.


Såhär ser det ut när du ska överföra pengar till ditt Kameo-konto.

3) Välj ditt första fastighetsprojekt
När pengarna är insatta på ditt konto är det dags att välja ditt första fastighetsprojekt att investera i. Ibland är de aktuella projekten fulltecknade, då får du vänta tills nya kommer ut.

Det som är viktigt att tänka på när det kommer till detta är att ha tålamod. Investera inte i ett projekt “bara för att” utan se till att du väntar till ett projekt som du verkligen tror på.

4) Dags att casha in!
När du valt ut ett projekt du tror på och investerat dina pengar i det så måste du vänta tills lånet är fulltecknat, det vill säga att summan som efterfrågas uppfyllts. När detta skett och löptiden inleds så börjar pengarna ticka in på ditt konto varje månad!

Fler frågor och svar om att investera genom Kameo

Vad händer om ett lån inte fulltecknas?

Om ett lån inte fulltecknas innan teckningsperioden är slut så kontaktar Kameo fastighetsbolaget som ansökt om lånet. Bolaget har då tre alternativ, de kan förlänga teckningsperioden, de kan välja att tacka nej till låneerbjudandet och så kan de välja att godkänna beloppet som hittills inkommit. Om bolaget väljer att tacka nej till låneerbjudandet så får du en återbetalning av dina pengar.

Vad har lånen för säkerhet?

Varje fastighetslån kommer med ett så kallat “säkerhetspaket”. Säkerhetspaketet innehåller oftast ett borgensåtagande eller pant i fastigheten. Om låntagaren inte skulle vara förmögen att betala tillbaka sitt lån så aktiveras detta säkerhetspaket.

Gäller statliga insättningsgarantin när jag investerar hos Kameo?

Pengarna du har på ditt konto hos Kameo täcks av statliga insättningsgarantin. De pengar du väljer att investera i ett fastighetslån täcks dock inte av statliga insättningsgarantin utan där ansvarar fastighetsföretaget för att återbetala summan.

Hur beskattas mina ränteintäkter?

Ränteintäkterna du får för pengarna du lånat ut beskattas som kapitalinkomst med 30%. Kameo ser till att skicka in uppgifterna om dina ränteinkomster till Skatteverket så du behöver inte göra något extra när det kommer till deklarationen.

Vad händer om låntagaren inte kan betala tillbaka?

Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet så aktiverar Kameo säkerhetspaketet. Detta paket består av exempelvis ett borgensåtagande eller pant i fastigheten. Kort sagt kan man alltså säga att Kameo försöker samla ihop så mycket pengar som möjligt från företaget för att återbetala så stor del som möjligt av investerarnas insats.

Det finns inga garantier för att full återbetalning kommer ske – ibland blir det full återbetalning, ibland en del av summan och det kan även hända att det inte blir någon återbetalning alls.

Hur många fastighetslån bör jag investera i?

Du väljer själv hur många fastighetslån du vill investera i och det viktigaste är att du tror på de fastighetsprojekt du väljer att investera i. Precis som med alla investeringsformer är det alltid bra med diversifiering, vilket innebär att det kan vara bra att investera i ett antal projekt för att sprida dina risker. Detta är dock inget krav från Kameos sida utan du väljer själv hur du vill utforma din portfölj.

Hur hög är den förväntade avkastningen?

Den förväntade årliga avkastningen ligger på mellan 5 och 15% beroende på vilken risk lånet har. Historiskt sett har Kameos lån i skrivande stund (februari 2022) haft en snittavkastning på 8,69%. Avkastningen varierar från lån till lån och går hand i hand med riskbetyget lånet har. Högre risk innebär högre potentiell avkastning. Avkastningen betalas ut månadsvis.

Vad kostar Kameo?

Kameo har sedan start varit gratis för dig som investerare, men annonserade nyligen (oktober 2022) att de med start december 2022 inför en så kallad "succéavgift" på 1 %. Avgiften kommer endast att påföras lån som publiceras efter december 2022, och endast i samband med att återbetalning av investerat belopp sker. Detta betyder att Kameo endast tar ut en avgift i samband med att en investering är lyckad.

Därutöver betalar du eventuell skatt på kapitalinkomsterna som du får från ränteintäkterna via Kameo.

Är det bättre att investera via Kameo än på börsen?

Det här är en fråga som beror på vad du som investerare är ute efter och hur mycket tid du vill lägga ned samt hur stora risker du vill ta. Kameo kan både ses som ett komplement till börsen samt som en egen investeringsform. Det som talar för Kameo är att det är enkelt att komma igång och du får månatliga inbetalningar utan att du behöver lägga ned särskilt mycket tid på det (mer än att välja ut projekt). Varför inte en kombination?


Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 17 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Du har läst

Kameo – Omdöme, recension och guide till investering i Kameo fastighetslån maj 2024

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen