Redaktionell Policy - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Redaktionell policy – Börskollen

Börskollen skapades med ambitionen att skapa ett enkelt verktyg som samlar och ger en bra överblick över det aldrig sinande flödet av nyheter för alla med intresse för börsen, aktier, investeringar och privatekonomi. Börskollen är tjänsten för dig med koll på börsen.

Om Börskollen
Bolagsnamn: Börskollen Sverige AB

Org. nr: 559236-5141

Adress: Sjösavägen 8, 124 55, Bandhagen, Sverige
Kontaktuppgifter: [email protected]

Ansvariga personer

Kristoffer Matsson, grundare / IT
E-post: [email protected]

Daniel Åstrand, VD / Affärsrelationer

E-post: [email protected]

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Börskollen är en tjänst (hemsida och app) dedikerad till att erbjuda aktuell, innehållsrik och uppdaterad information om börsen, aktiemarknaden, investeringar och privatekonomi. Vårt engagemang för att förse våra läsare/användare med innehåll av högsta kvalitet utgår från denna, vår redaktionella policy.

Denna policy och tillhörande arbetsprocess finns till för att säkerställa att vi lever upp till vår ambition om att skapa innehåll av högsta möjliga standard vad gäller trovärdighet, precision och neutralitet.

Förtydligande: Börskollen är en tjänst som både skapar eget innehåll såväl som samlar innehåll från externa källor, där vår redaktionella policy endast är helt applicerbar för vårt egenproducerade innehåll. För externa källor är vår ambition densamma, men är begränsad till de möjligheter som vi har att påverka urval av innehåll, genom att filtrera, begränsa eller exkludera de nyheter eller källor som inte lever upp till våra högt ställda krav av relevans och pålitlighet.

Faktagranskning

Granskning av fakta: Allt innehåll som vi på egen hand framställer och publicerar måste genomgå en noggrann granskning för att verifiera dess korrekthet. Detta omfattar bland annat statistik, citat, diagram och ekonomisk data där vi i den mån möjligt också strävar efter att verifiera dessa data mot ursprungskällor eller alternativ rapportering för korshänvisning av fakta.

Urval och källkritik: Vi åtar oss i största möjliga mån att endast förlita oss på nyttja trovärdiga och erkända källor, kända för sin tillförlitlighet och auktoritet inom finans och privatekonomi. Detta inkluderar, men är inte begränsat till exempelvis finansiella nyhetsbyråer (i Sverige och internationellt), större, erkända nyhetssajter, officiella rapporter från företag och regeringar, och ekonomiska analytiker eller förvaltare hos exempelvis banker eller finansiella institut. Vi strävar alltid efter att klart och tydligt ange källorna i vårt material.

Källor med varierande perspektiv: För att säkerställa en nyanserad synvinkel, strävar vi efter att använda en sund variation av källor med olika perspektiv i vår rapportering.

Uppdateringar: Då börs och finansmarknaderna förändras kontinuerligt, strävar vi efter att regelbundet uppdatera vår information för att hålla den relevant och aktuell. Därmed kan läsare/användare alltid se när uppgifter senast uppdaterades.

Oberoende och neutralitet

Undvikande av intressekonflikter: Våra skribenter förväntas hålla sig fria från intressekonflikter och i de fall eventuella intressekonflikter skulle förekomma ska dessa vara öppet angivna.

Åsiktsmaterial: Åsikter eller analyser ska tydligt märkas som sådana och stödjas av underliggande fakta. I det fall egna, subjektiva åsikter framställs, ska dessa tydligt särskiljas från oberoende innehåll så att det tydligt framgår vad som är vad.

Reklaminnehåll: Allt sponsrat innehåll ska tydligt märkas så att det inte råder någon tvekan för läsaren/användaren vad som utgör reklam. Vårt redaktionella oberoende ska heller inte påverkas av ekonomiska intressen.

Etik och ansvarstagande

Integritet: Vi värnar om privatlivet för de personer och företag som vi rapporterar om och undviker onödig spekulation i känsliga ämnen.

Ansvarstagande: Vi står för det vi publicerar och dess eventuella effekter på våra läsare och de ämne som vi löpande bevakar och rapporterar om.

Transparens

Om vår redaktionella process: Vi är öppna med vår process som rör urval och granskning av material, för att hålla våra läsare tydligt informerade.

Rättelser: I det fall vi begår misstag åtar vi oss att snabbt åtgärda dessa och klart markera eventuella ändringar i innehållet. För felaktigheter i vårt publicerade innehåll, kontakta oss på [email protected]

Inkludering och diversitet

Representation: Vi anstränger oss för att inkludera ett brett spektrum av åsikter och perspektiv i vårt innehåll.

Språkbruk: Vi använder ett språk som är inkluderande och visar respekt för alla våra läsare.

Interaktion och utveckling

Feedback: Vi uppskattar och välkomnar respons från våra läsare för att ständigt förbättra vårt innehåll och tjänsten Börskollen. Hör gärna av dig till oss på [email protected] med synpunkter eller förslag till förbättringar av vår tjänst.

Utbildning: Våra skribenter är nyfikna och söker ständig utbildning i vår strävan att utvecklas och hålla oss uppdaterade inom de senaste trenderna, verktygen och teknikerna relaterade till det finansiella nyhetslandskapet.

Vår redaktionella policy är ett dynamiskt dokument som kontinuerligt granskas och uppdateras för att återspegla de förändringarna som sker, samt den interaktion och återkoppling som vi erhåller från våra läsare/användare.

Publicerad: 2024-03-01

Senast uppdaterad: 2024-03-06