Ränta på ränta-kalkylator | Räkna ut, formel och effekt - Börskollen

4 min lästid

Att investera dina pengar innebär alltid en risk. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Ränta

Ränta på ränta kalkylator – Formel, användning och exempel 2022 (guide)

Sidans innehåll

Vad är ränta på ränta och hur räknar man ut det? Använd vår smidiga ränta på ränta-kalkylator för att enkelt beräkna ränta på ränta-effekten och läs mer om formel, användning och exempel nedan.

Ränta på ränta innebär att man kombinerar avkastning och tid för att på så vis uppnå en kraftfull snöbollseffekt där ett litet investeringskapital kan växa sig väldigt stort över en lång tidsperiod. Lär dig mer om hur det fungerar och den enorma kraften som finns i ränta på ränta-effekten.

Vad är ränta på ränta?

Ränta på ränta är ett begrepp som beskriver idén om att återinvestering av vinst ger en exponentiell tillväxt över tid. När du återinvesterar räntan (dvs. avkastningen) istället för att ta ut den, får du nästföljande år en ränta på själva räntan och nästa året därpå ränta på den räntan (som hela tiden ökar allt eftersom du återinvesterar din avkastning i form av exempelvis ränta, värdeökning av aktier/fonder eller utdelningar). Ränta på ränta används normalt när man talar om sparande och investeringar, men för allting som genererar pengar kan man använda ränta på ränta-formeln.

En förträfflig genomgång av ränta på ränta av Alexander på Nordnet.

Vad krävs för att utnyttja ränta på ränta-effekten?

Storleken på ränta på ränta-effekten är beroende av följande fyra parametrar;

• Startkapital
• Månadsinsättning
• Ränta
• Tidsperiod

För att ränta på ränta ska visa någon större effekt, är det viktigt att tänka långsiktigt. Ränta på ränta effekten är som sagt exponentiell, vilket kräver tid. Den enkla sanningen är att ju mer tid och pengar du kan avsätta för sparande eller investeringar, desto högre blir ränta på ränta-effekten – givetvis under förutsättning att du över tid också uppnår en positiv avkastning på ditt kapital!

Ränta på ränta formel

För att räkna ut ränta på ränta effekten från år till år behöver du bara multiplicera ditt nuvarande sparkapital med räntan/avkastningen. Just räntan är vanligtvis årlig, men ibland också månatlig. För enkelhetens skull använder vi årlig ränta i detta exempel nedan.

Startkapital * Årlig sparränta = Nästa års sparkapital

Med 1 % sparränta och 10,000 kronor sparkapital blir nästa års sparkapital alltså:

10,000 * 1,01 = 10,100

Men antagligen vill du räkna framåt flera år i tiden. I så fall använder du följande formel:

Startkapital * (1+avkastning)^antal år.

Låt säga att vi vill räkna ut sparkapitalet år 12 med ett startkapital på 10,000 kronor och ränta på 1 %.

10,000 * 1,01^12 = 11,268.25

Exempel ränta på ränta

För att beräkna ränta och ränta och tydliggöra dess effekter jämför vi två fiktiva sparsituationer. Vi antar först och främst att båda personerna har lika hög sparränta och samma villkor. De sätter båda in en enda fast summa på sparkontot och låter sedan pengarna ligga där, utan att investera något mer än sin avkastning (dvs. räntan) från sparpengarna.

Sparränta: 3 % per år

Det enda som skiljer exempelpersonerna åt är startkapitalet;

Person A: 9,000 kronor sparkapital
Person B: 80,000 kronor sparkapital

Person A:s utveckling på sparandet med 3 % sparränta:

År Sparkapital i början av året Avkastning Sparkapital i slutet av året
1 9,000 270 9,270
2 9,270 278 9,548
3 9,548 286 9,834
10 11,742 352 12,094
25 18,293 549 18,842
40 28,500 855 29,355

Person B:s utveckling på sparandet med 3 % sparränta:

År Sparkapital i början av året Avkastning Sparkapital i slutet av året
1 80,000 2,400 82,400
2 82,400 2,472 84,872
3 84,872 2,546 87,418
10 104,382 3,131 107,513
25 162,623 4,879 167,502
40 253,362 7,601 260,963

Huruvida ökningen är stor eller inte är så klart relativt. Men för att få lite kontext kan vi se på resultaten och jämföra efter att vi gjort några enkla modifieringar.

Med/utan ränta på ränta och med månatligt sparande

Först kan vi jämföra med vad som hade hänt om ränta på ränta effekten inte spelade in, det vill säga om personerna varje år tog ut avkastningen istället för att återinvestera den. Ökningen av sparkapitalet hade då varit exakt detsamma varje år, utan någon exponentiell ökning med hjälp av återinvestering.

Person A utan återinvestering av avkastning (ingen ränta på ränta-effekt):

År Sparkapital i slutet av året
1 9,270
2 9,540
3 9,810
10 11,700
25 15,750
40 19,800

En tydlig minskning, men såvida man inte sparar under flera decennier är skillnaden alltså inte särskilt stor vid lägre summor.

Mer intressant blir det om man lägger till månatligt sparande. Låt säga att person A sätter in 500 kronor varje månad på sparkontot, utöver den återinvesterade avkastningen. Resultatet blir då:

Person A med månatligt sparande och återinvestering av ränta:

År Sparkapital i slutet av året
1 15,450
2 22,094
3 28,937
10 82,944
25 244,164
40 495,340

Här blir skillnaden markant. Efter 25 år har sparkapitalet växt till nära en kvarts miljon och 15 år efter det är det uppe i halvmiljonen. Regelbundet sparande i kombination med ränta och ränta kan göra enorm skillnad i ditt sparande. Naturligtvis får man komma ihåg att en betydande del av det totala sparkapitalet i sista exemplet inkluderar de 6,000 som sätts in varje år (500 x 12).

Ränta på ränta kontra inflation

Något som ibland glöms bort är att inflationen påverkar ditt sparande. När du sparar pengar och räknar på avkastningen kan det vara värt att dra bort, exkludera, inflationen. Inflationen varierar från år till år, men har historiskt legat på runt 2 % (vilket också är Riksbankens inflationsmål).

Det enklaste sättet att räkna in inflationen i din kalkyl, är att helt enkelt ta din sparränta och subtrahera med (dra av) 2 %, vilket ger dig den så kallade realavkastningen.

3 % sparränta - 2 % inflation = 1 % realavkastning

Om ditt sparkonto har en ränta under 2 % betyder det alltså att du indirekt går back, vilket tyvärr är den bittra sanningen med inflation, men heller inget som man kan göra speciellt mycket åt. Man får dock komma ihåg att det ändå är mycket bättre än att låta pengarna ligga på ett konto med viss sparränta, snarare än ingen sparränta alls.

Ränta på ränta-kalkylator

Använd vår kalkylator nedan för att beräkna ränta på ränta-effekten.

Visa hela texten ▼

Ränkta på ränta kalkylator

Använd vår kalkylator för att beräkna ränta på ränta effekten

Fyll i kalkylatorn med dina siffror. Historiskt över långa tidsperioder har börsen haft en avkastning på ungefär 7-8% per år men man kan givetvis åstadkomma både högre eller lägre än så. Fyll även i hur många år du vill räkna med så uppdateras resultatet löpande. Du får ett tydligt och pedagogiskt svar som visar utvecklingen på det investerade kapitalet. Lite längre ner på sidan kan du även läsa om vad ränta på ränta effekten är, hur den beräknas och hur du kan uppnå den.

Resultat

Ditt resultat för ränta på ränta-beräkningen

Din slutsumma efter 25 år blir

0 kr

Total andel avkastning dvs ränta på ränta

0 kr

Totalt antal sparande kronor

0 kr

Utvecklingen i 25 år som ett diagram

Här ser man tydligt visualiserat hur ränta på ränta över tid ger en exponentiell tillväxt av det investerade kapitalet. Testa gärna genom att justera parameterar som sparhorisont eller månadssparande i kronor ovan för att se hur resultatet förändras med hjälp av tid.

Utveckling år för år

Om du föredrar att se resultatet i tabellformat så kan denna uppställning vara något för dig.

ÅrSumma

Du har läst

Ränta på ränta kalkylator – Formel, användning och exempel 2022 (guide)

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen