Insiderhandel juni 2024 | Sök & bevaka all insynshandel - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Insiderhandel

Sök och bevaka all insynshandel från Finansinspektionen

Vi hämtar rapporterad insynshandel direkt från insynsregistret hos Finansinspektionen. Här kan du enkelt och smidigt söka fram all insynshandel på bolag eller person. Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om insiderhandel, vad det innebär och hur det rapporteras.

Insynshandel rapporterad till Finansinspektionen.Senaste inläsning: Idag 21:39

Sökresultat insynstransaktioner

VISA FLER

Tips

1. Är du osäker på vad alla termer betyder? Här finner du en lathund över de olika transaktionskategorierna.
2. Klicka på bolagsnamnet i tabellen för att se insynshandel för just den specifika aktien.
3. Ladda hem vår kostnadsfria aktieapp så skickar vi en pushnotis om det sker en ny insynstransaktion i något av dina bevakade bolag.
Insiderhandel

Insiderhandel – Sök och bevaka all insynshandel från Finansinspektionen juni 2024

Hur fungerar det när en insider handlar med aktier i ett företag? Vem räknas egentligen som insider, och när är det lagligt respektive förbjudet för en sådan person att köpa och sälja aktier? I den här guiden får du veta mer om vad insynshandel är. Du kan också läsa om vad det innebär för dig som aktieägare om en storägare i bolaget köper eller säljer sina aktier – hur kan man tänka när det händer?

På den här sidan kan du också söka i all inrapporterad insynshandel från Finansinspektionen – och om du laddar ner Börskollens kostnadsfria app, även skapa bevakningar för de bolag som du vill bevaka extra noga!

Introduktion: Insynshandel – Att handla aktier som insider

Börsen påverkas hela tiden av läget i världen, spekulationer, händelser i företagen, trender i samhället och mycket annat. Det leder till att aktiepriset i ett bolag hela tiden är i förändring. Som aktiehandlare gäller det att pricka in när det är rätt läge att köpa eller eventuellt sälja olika aktier. Tillgång på information är väldigt viktig för att fatta bästa möjliga beslut. Som tur är de flesta detaljer kring ett bolag för det mesta offentliga, eftersom börsnoterade bolag måste vara transparenta med sin verksamhet.

Ibland får dock vissa personer reda på information om ett börsnoterat företag – information som allmänheten inte känner till men som har potential att påverka aktiekursen i bolaget. En person som vet om sådan “dold” information kallas för en insider och måste följa de regleringar som gäller kring insynshandel med aktier. Annars riskerar man att bli straffad för att ha brutit mot lagen.

Vad innebär insynshandel / insiderhandel?


Insynshandel, insiderhandel och insider trading – alla dessa begrepp syftar på samma sak. Det innebär att en person som har särskilt bra inblick i ett företags verksamhet handlar med aktier i det företaget. Insynshandel kan ske både lagligt och olagligt, så det gäller att ha koll på reglerna! För dig som aktieägare är det också intressant att följa hur viktiga personer i bolaget agerar, till exempel om VD:n skulle köpa eller sälja ett större antal aktier.

Insynshandel är alltså namnet på det som händer när en insider handlar med aktier och/eller andra finansiella instrument i ett företag som de har insiderinformation om. Ofta kan det handla om en ägare i företaget eller anhörig till ägaren, men inte nödvändigtvis.

Insiderinformation i aktiehandel

Information är oerhört viktigt när det gäller handel på börsen. Aktieägare och investerare tittar på statistik från företags balans- och resultaträkningar, information i delårsrapporter och nyheter i media. Den här informationen ger förutsättningar till smartare beslut om vilka aktier man ska investera i, och när.

Även om det finns en stor mängd information att ta del av i nyheter, på bolagets hemsida, i rapporter och på olika forum, så är det svårt att få total insyn i ett företag som privatperson. Det gäller oavsett om man är aktieägare i företaget eller inte. De få personer som har tillgång till denna information (insiderinformation) har utan tvekan en fördel gentemot andra aktieägare. Det skapar såklart en orättvisa om man vet att en aktiekurs riskerar att falla eller har chans att stiga innan andra vet om det. Därför är insiderhandel och insynshandel tydligt reglerat. Insiderhandel styrs av olika regler och riktlinjer för hur det ska gå till och vid vilken tidpunkt det får ske.

Tidpunkten är på många sätt det viktigaste eftersom företag alltid är skyldiga att delge information som kan komma att påverka aktiekursen, till exempel via pressmeddelande. En insider får inte köpa eller sälja något relaterat till företaget innan den här informationen har nått allmänheten. Syftet är därmed att man som insider inte ska kunna utnyttja någon orättvis fördel gentemot andra aktieägare utan insyn.

Vad räknas som insiderinformation?

Vad som räknas till insiderinformation är inte helt klart i alla lägen. Definitionen är dock ganska enkel, åtminstone i teorin. All information som inte är allmänt känd eller officiell räknas som insiderinformation.

Hur fungerar det då om insiderinformationen bara är rykten, eller saker man råkat höra på kafferasten? Det är här som gråzonen växer kring vad som räknas som brottsligt eller lagligt. Generellt ska inte rykten omfattas i begreppet insiderinformation, men det har funnits fall då rykten bevisats/ansetts vara mer konkreta och specifika än tidigare påståtts. Man är inte heller immun mot att anklagas för insiderhandel bara för att man inte är ägare eller annan person med insyn i företaget.

Hur vet man om man är insider?

Det är inte bara ägare och personer i ledningen som räknas som insiders. Därmed kan vem som helst med avsikt eller oavsiktligt begå insiderbrott. Om till exempel en anställd i ett bolag internt får reda på att verksamheten ska storsatsa och köper aktier utifrån sin information, kan den anställda göra sig skyldig till brott. Så fort du har tillgång till information som resten av allmänheten inte har om ett bolag så räknas du som en insider.

Så fungerar marknadsmissbruk

Otillåten insiderhandel klassas som marknadsmissbruk. Marknadsmissbruk innefattar också så kallad marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation. Gemensamt för dessa begrepp är att en eller flera investerare får orättvisa fördelar på aktiemarknaden jämfört med allmänheten. Inom EU är marknadsmissbruk förbjudet, så att marknaden ska vara rättvis för alla och man kan vara säker på att kursen stämmer.

Det är Finansinspektionen, FI, som utreder misstankar om marknadsmissbruk. FI samarbetar i sin tur med Ekobrottsmyndigheten. En person eller ett företag som bryter mot reglerna riskerar att få betala en sanktionsavgift.

Marknadsmanipulation kan ske på flera sätt, till exempel:

  • Köpa och sälja en och samma aktie, till exempel köpa på sitt privatkonto och sälja för samma summa på företagets konto. Det förvränger aktiens verkliga pris.
  • Sprida vilseledande information om en aktie man äger i syfte att öka värdet och sedan sälja den med vinst.
  • Lägga en (större) köp- eller säljorder med syftet att inte genomföra den, för att manipulera priset och sedan göra tvärtemot sin ursprungliga order för att tjäna pengar. När köpet eller försäljningen inte är avsedd att gå till avslut räknas det som en vilseledande order vilket inte är tillåtet.

När är det lagligt att handla som insider?

Insiderhandel är i grunden lagligt – så länge man gör det på rätt sätt och följer insiderhandel regler. Personer som har insyn i företaget får köpa och sälja aktier och eventuella andra finansiella instrument precis som vilken annan person som helst. Det är lagligt för en insider att köpa och sälja på börsen så länge insidern inte sitter på information som allmänheten inte känner till.


Företag är enligt lag skyldiga att göra en förteckning över personer i företaget som har insyn i verksamheten, genom en så kallad insiderförteckning. Även om en insider får köpa och sälja så finns det rekommendationer och riktlinjer som säger att en sådan person bör investera långsiktigt. Det är inget krav, men det är ett sätt att undvika onödig misstanke om eventuell olaglig insiderhandel.

En person i ledningen, dess närstående eller annan insider måste anmäla till FI när de köper och säljer aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget. Det här kallas för anmälningsskyldighet. Rapporteringen hamnar sedan i Finansinspektionens insynsregister som du kan läsa mer om lite längre fram (och det register som Börskollen hämtar transaktionsdata från till tabellen som du finner längst upp på denna sida). Anmälningsskyldigheten börjar gälla efter att affären för totalt 5 000 euro gjorts under ett år.

När är det förbjudet att handla som insider?

Insynshandel blir olagligt om handeln sker under en period då insidern har information om bolaget som allmänheten inte fått ta del av, till exempel inför en delårsrapport som ännu inte släppts eller dagarna före ett pressmeddelande går ut. Sådan handel skapar orättvisa förutsättningar på marknaden eftersom man utnyttjar insiderinformation som andra saknar. Detta är förbjudet och räknas som insiderbrott. Man får inte heller tipsa andra personer om att köpa eller sälja aktier i ett företag baserat på insiderinformation.

Exempel: En VD i ett bolag har gjort en intervju inför en pressrelease. Nyheten handlar om att bolaget snart kommer att bli uppköpta av ett annat bolag. Pressreleasen kommer dock inte att publiceras förrän om tre dagar, och det är först då som allmänheten får reda på nyheten. Under dessa dagar fram till offentliggörandet får VD:n inte köpa eller sälja aktier i det egna bolaget eftersom hen har insiderinformation som skulle kunna påverka aktiekursen.

När insiderhandel blir ett insiderbrott

Handlar man för egen ekonomisk vinning utifrån insiderinformation som inte är känd bland allmänheten, begår man med största sannolikhet ett insiderbrott. Följden riskerar att bli böter eller fängelsestraff.

Exempel: Låt oss säga att en ägare i ett företag vet om att företaget kommer att gå ut med ett pressmeddelande under de närmaste dagarna. Detta pressmeddelande innehåller nyheter som med största sannolikhet kommer att påverka aktiekursen. Om företagsägaren då tipsar en vän om att köpa aktier i företaget, innan pressmeddelandet nått allmänheten, kan det räknas som ekonomisk brottslighet. Ägaren kan ha gjort sig skyldig till ett insiderbrott.

Insynsregistret hos Finansinspektionen

Finansinspektionen har hand om det så kallade insynsregistret. I det registret kan du hitta uppgifter om personer i ledande positioner och transaktioner som har utförts av de och deras anhöriga. Det är personerna själva som har skyldighet att rapportera in transaktionerna till Finansinspektionen, för att skapa så hög transparens som möjligt i svenska börsnoterade bolag. Detta görs via FI:s hemsida, där även sökfunktionen finns tillgänglig för alla som vill söka på inrapporterade insidertransaktioner för ett särskilt företag. Du kan även söka i insynsregistret direkt här på Börskollen då vi hämtar samma data direkt från FI!

Insynshandel – Vad bör man som aktieägare tänka på vid insynshandel

Insynshandel pågår hela tiden på marknaden. Om du idag äger aktier eller planerar att köpa aktier i några olika bolag så är sannolikheten stor för att insynshandel förr eller senare sker i ett bolag som du är aktieägare i. Funderar du på vad det innebär för dig som aktieägare när en person i ledande ställning köper eller säljer för större summor?

Det finns inga självklara svar på hur eller om man ska agera vid sådana situationer, men utifrån vilket bolag det handlar om och vad insidern gör så kan man ibland göra vissa tolkningar. Ofta har insiders andra förutsättningar än vad man har som privatperson. Utifrån deras ekonomiska situation kan till exempel en VD köpa på sig ett stort antal aktier när kursen är på väg nedåt för att gå med vinst när kursen sedan, förhoppningsvis, återhämtar sig. Hur en insynsperson agerar kan ge dig en hint om hur du ska investera.

Varför en insynsperson väljer att sälja eller köpa aktier kan dock ha oändligt många anledningar. Det kan röra sig om privata skäl och behöver alltså inte nödvändigtvis vara relaterat till hur personen ser på bolaget i fråga! När det gäller aktieköp så ser många det som ett bra tecken när en insider köper på sig aktier i bolaget. Men köpet skulle å andra sidan kunna bero på att personen vill få mer i utdelning i framtiden, och inte bara att man tror att kursen kommer gå bra.

Fler frågor och svar om insynshandel / insiderhandel i aktier

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna för insynshandel aktier.

Vad är insiderhandel / insiderköp?

Insiderhandel eller insynshandel betyder att en insider i ett bolag handlar med aktier, eller andra finansiella instrument, i samma bolag. En insider (insynsperson) är någon som har tillgång till sådan information som allmänheten inte vet om. Exempel på insynsperson är VD, stora aktieägare, revisor eller anhöriga till dessa personer.

Får en VD handla med aktier i sitt eget företag?

Ja, även VD:ar och andra personer i ledande ställning får köpa och sälja aktier i sitt eget börsnoterade företag. Undantaget är om personerna vet saker som allmänheten ännu inte känner till, det vill säga att de har insiderinformation. Då får ingen handel ske förrän informationen blivit offentlig.

Hur fungerar FI insynsregister?

Finansinspektionen har ett insynsregister där du kan ta del av uppgifter om personer i ledande ställning och den handel som de och deras närstående gjort i ett företag. Det är företagen själva som anmäler dessa köp och försäljningar till FI. Ett börsnoterat bolag är skyldiga att rapportera in insynshandel till FI, för att marknaden ska förbli transparent och rättvis.

När är insynshandel tillåtet?

En företagsägare eller annan person med insyn i ett företag får vanligtvis köpa och sälja aktier precis som allmänheten. Undantaget är när man har särskild information, som allmänheten inte har tillgång till, som kan påverka aktiekursen. Det är olagligt att köpa eller sälja aktier om man till exempel vet att det kommer en nyemission eller att företaget fått erbjudande om att bli uppköpt, innan allmänheten vet om det.

Vad betyder PDMR?

PDMR är ett annat ord för insynsperson. Det innefattar därför till exempel VD och styrelse i ett bolag, som ibland kan ha tillgång till insiderinformation. PDMR är en förkortning för det engelska begreppet “person discharging managerial responsibilities”. På svenska blir det ungefär “person i ledande ställning”, och förkortas ibland också som PLS. Ett bolag måste ha en förteckning över alla PDMR och deras anhöriga.

Vad är en tyst period i insynshandel?

En tyst period betyder, inom insynshandel, att insiders inte får handla med bolagets aktier under en viss tid. Alla som är med i skapandet av en delårsrapport får under den tysta perioden inte köpa eller sälja aktier i företaget, eftersom de har tillgång till insiderinformation som ännu inte är känd för allmänheten. Först när delårsrapporten har kommit ut till allmänheten så är den tysta perioden slut och då får de delaktiga personerna också bedriva handel igen som vanligt.


Källmaterial