Insiderhandel november 2021 | Sök & bevaka insynshandel - Börskollen

Insiderhandel

Sök och bevaka all insynshandel från Finansinspektionen

Vi hämtar rapporterad insynshandel direkt från insynsregistret hos Finansinspektionen. Här kan du enkelt och smidigt söka fram all insynshandel på bolag eller person. Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om insiderhandel, vad det innebär och hur det rapporteras.

Insynshandel rapporterad till Finansinspektionen.Senaste inläsning: Idag 02:31

Sökresultat insynstransaktioner

VISA FLER

Tips

1. Är du osäker på vad alla termer betyder? Här finner du en lathund över de olika transaktionskategorierna.
2. Klicka på bolagsnamnet i tabellen för att se insynshandel för just den specifika aktien.
3. Ladda hem vår kostnadsfria aktieapp så skickar vi en pushnotis om det sker en ny insynstransaktion i något av dina bevakade bolag.
Insiderhandel

Insiderhandel – Sök och bevaka all insynshandel från Finansinspektionen november 2021

Nedan finner du svar på frågor som “vad är insynshandel / insiderhandel?”, “vad är och betyder det att vara insider?” och “när får insider handla?”.

Insynshandel – att handla som insider

Information är i princip allt när det kommer till handel på börsen. Den information som finns i företags balans- och resultaträkningar, delårsrapporter och i media generellt är ofta tillräckligt för att få förutsättningarna att göra smarta köp och sälj. Men total insyn är svårt att få i ett företag, oavsett om man är aktieägare i företaget eller inte. Den som har tillgång till denna information - insiderinformation - har tveklöst en fördel gentemot andra aktieägare. Därför är insiderhandel och insynshandel tydligt reglerat. Här beskriver vi hur det fungerar.

Vad betyder insider och insiderinformation?

Vad som räknas till insiderinformation är inte helt lätt att bedöma i alla lägen, men definitionen är relativt enkel. All information som inte är allmänt känd eller officiell anses vara insiderinformation. Handlar man för egen ekonomisk vinning utifrån insiderinformation som inte är känd bland allmänheten, begår man med största sannolikhet insiderbrott.

Exempel:
Låt säga att du är ägare i ett företag och vet att företaget kommer att gå ut med ett pressmeddelande de närmaste dagarna. Detta pressmeddelande kommer nästan garanterat att påverka aktiekursen. Om du därmed köper eller säljer utifrån den informationen, innan informationen nått allmänheten, kan det uppfattas som ekonomisk brottslighet.

Hur fungerar det då om insiderinformationen endast är rykten, eller saker man råkat höra på kafferasten? Det är här som gråzonen växer kring vad som räknas som brottsligt eller lagligt. Generellt ska inte rykten omfattas i begreppet insiderinformation, men det har funnits fall då rykten bevisats/ansetts vara mer konkreta och specifika än tidigare påståtts. Man är inte immun mot att anklagas för insiderhandel bara för att man inte är ägare eller annan person med insyn i företaget.

Vad är insynshandel / insiderhandel?

Insynshandel är namnet på det som händer när en så kallad insider handlar med aktier och/eller andra finansiella instrument i ett företag som de har insiderinformation om. Det gäller oftast en ägare eller anhörig till ägare, men inte alltid.

Insiderhandel är inte olagligt, men det finns regler och riktlinjer för hur det ska gå till och vid vilken tidpunkt. Tidpunkten är på många sätt det viktigaste - företag är skyldiga att delge information som kan komma att påverka aktiekursen, till exempel via pressmeddelande, och en insider får inte köpa eller sälja något relaterat till företaget förrän informationen har nått allmänheten. Syftet är alltså att man inte ska kunna ha någon orättvis fördel gentemot andra aktieägare utan insyn.

När är det lagligt att handla som insider?

Först och främst är det viktigt att upprepa att insiderhandel i grunden inte är olagligt. Personen som har insyn i företaget får köpa och sälja aktier och eventuella andra finansiella instrument precis som vilken annan person som helst. Skillnaden ligger, som beskrivits tidigare i denna artikel, på om handeln utförs under en period då allmänheten inte har tillgång till samma information som insynspersonen.

Företag är skyldiga att göra en förteckning över dessa personer i företaget som har insyn i företaget (så kallad insiderförteckning). Även om en insider får köpa och sälja så finns det rekommendationer och riktlinjer som säger att en sådan person bör investera långsiktigt. Det är inget krav, men det är ett sätt att undvika onödig misstanke om eventuell olaglig insiderhandel.

På Finansinspektionens hemsida kan man läsa om det som innefattar så kallat marknadsmissbruk. Generella regler om insiderinformation, röjning av insiderinformation och marknadsmanipulation är områden som regleras.

Insynsregistret Finansinspektionen

På FI:s sida kan man även hitta insynsregistret (det är från detta register som Börskollen hämtar all information om insynstransaktioner). Där listas uppgifter om personer i ledande positioner och transaktioner som har utförts av dem och deras anhöriga. Det är personerna själva som har skyldighet att rapportera in transaktionerna till Finansinspektionen för att skapa så hög transparens som möjligt. Detta görs via FI:s hemsida där även sökfunktionen finns tillgänglig för alla som vill söka på inrapporterade insidertransaktioner inom ett specifikt företag. Om en person inte har handlat för mer än 5,000 kronor under ett år, finns det ingen anmälningsskyldighet.