Investmentbolag | Bästa investmentbolagen Sverige juni 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

19 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Investmentbolag

Investmentbolag Sverige och utländska som investering (stor guide) – Bästa investmentbolagen på börsen juni 2024

Sidans innehåll

Om man tycker att investering i enskilda aktier känns läskig, men samtidigt upplever att fonder känns för brett och tråkigt kan investmentbolag vara ett perfekt alternativ. På riskskalan skulle man kunna placera investmentbolagen mitt emellan direktägande i enskilda aktier och att köpa vanliga fonder – perfekt för dig som är nybörjare och vill ta nästa steg och börja köpa aktier?

 • Investmentbolag erbjuder en balans mellan risken med enskilda aktier och den breda exponeringen av fonder, vilket gör dem idealiska för nybörjare som vill börja med aktieinvesteringar.
 • Det finns specifika fonder som enbart investerar i investmentbolag, såsom Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Kavaljer Investmentbolagsfond, vilket kan erbjuda en annorlunda ingång till aktiemarknaden.
 • Investmentbolag värderas utifrån begrepp som substansrabatt och substanspremie, vilka vi kommer att behandla mer ingående nedan.

Det finns också vissa specifika investmentbolagsfonder som enbart fokuserar på att investera i investmentbolag, exempelvis Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Globalfond Investmentbolag och Kavaljer Investmentbolagsfond – vilka du läser mer om nedan!

Investmentbolag är ett bolag vars huvudsakliga verksamhet går ut på att köpa, sälja och äga aktier i andra bolag."

Nedan får du lära dig mer om investmentbolag (även konglomerat, investeringsbolag, riskkapitalbolag och private equity), hur dom värderas och relevanta begrepp som substansrabatt och substanspremie, skillnaderna mellan investmentbolag och vanliga fonder, de bästa investmentbolag i Sverige sett till kursutveckling samt ett antal bra populära, välkända svenska och utländska investmentbolag.

Längst ner finns du också ett nyhetsflöde med aktuella nyheter om branschen och bolagen som ingår!

Som alltid är det på sin plats med en riskupplysning där man ska ha förståelse för att en investering i investmentbolag kan både öka och minska i värde och att historisk avkastning inte på något vis utgör en garanti för framtida avkastning.

Att investera i investmentbolag, i synnerhet de större och med välkända, får dock anses innebära en klart lägre risk än investering i de flesta enskilda aktierna – och inte minst i relation till att köpa olönsamma "förhoppningsbolag".

Topplista juni 2024 – Bästa investmentbolagen i Sverige senaste 1, 3 och 5 åren

Innan vi går in på det mer teoretiska delarna summerar vi de bästa investmentbolagen sett till deras avkastning i procent under de senaste 1, 3 och 5 åren samt en kort beskrivning av respektive investmentbolaget så att du ska kunna få en bättre bild av vilket investeringsfokus företaget har – vissa investmentbolag fokuserar nämligen enbart på att äga aktier i andra börsnoterade företag, andra investmentbolag investerar bara i onoterade bolag och andra både och.

Dessa kan ses som inspiration till fortsatt fördjupning och längre ner finner du fler bra topplistor (och även utländska investmentbolag) för ytterligare fördjupning. Tänk dock på att framtida avkastning är ingen garanti och att en investering i investmentbolag, precis som andra typer av aktier, kan minska i värde.

Bästa investmentbolagen 1 år

 1. Transferator 83 %
  Transferator är ett investmentbolag som investerar i onoterade och noterade tillväxtbolag. Visionen är att vara en aktiv ägare och att på sikt skapa långsiktig värdepotential i bolaget och därmed till aktieägarna. Bolaget investerar i ett flertal olika branscher på den nordiska marknaden, främst inom spelsektorn. Transferator etablerades 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 2. EQT 55 %
  EQT är ett riskkapitalbolag. Bolaget verkar inom segmentet private equity och arbetar med investeringar och förvärv inom ett flertal sektorer och regioner på global nivå. Utöver huvudverksamheten förvaltar bolaget över specialiserade investeringsfonder, samt innehar investeringar inom reala tillgångar. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Bolaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 3. Bure Equity 44 %
  Bure Equity är ett investmentbolag. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra större rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, vård och omsorg samt IT-sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
 4. Latour 44 %
  Latour är ett investmentbolag. Bolaget är specialiserat inom investering, ägande och vidare förvaltning av små- och medelstora företag. Störst affärsinriktning återfinns inom den industriella sektorn, samt tillverkningsindustrin. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag, huvudsakligen genom styrelserepresentation och aktiv ledning. Latour investerar i såväl noterade som onoterade bolag. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
 5. VNV Global 32 %
  VNV Global är ett investmentbolag med fokus på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Bolagets affärsidé är att identifiera och investera i tillgångar med värdeökningspotential, med ett övergripande fokus på bolag med starka nätverkseffekter. Portföljen består av innehav inom sektorerna digital hälsa, mobilitet och online marknadsplatser. Bolaget gick tidigare under namnet Vostok New Ventures. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bästa investmentbolagen 3 år

 1. Transferator 405 %
  Se ovan.
 2. Lifco 50 %
  Lifco är en finansiell koncern. Bolaget fokuserar på investeringar inom särskilda nischmarknader. En större del av verksamheten är inriktat mot förvärv och vidareutveckling av tillväxtbolag, med fokus på att leverera resultattillväxt och kassaflöden på lång sikt. Verksamheten styrs utifrån koncernens självständiga dotterbolag, med störst närvaro inom Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Enköping.
 3. Investor 50 %
  Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen år 1916 och bolaget är storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med värdepotential. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 4. Haki Safety 29 %
  HAKI Safety är en industrikoncern som erbjuder säkerhetsprodukter och -lösningar på tillfälliga arbetsplatser inom infrastruktur, energi, industri och bygg. Bolaget tillhandahåller ett komplett utbud av produkter och lösningar inom systemställningar, arbetsplatssäkerhet, digitala lösningar samt tekniskt stöd. Bolaget bildades 1989 som en avknoppning från Skåne-Gripen och har sitt huvudkontor i Malmö.
 5. Volati 16 %
  Volati är en industrikoncern. Bolaget fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder. Volati driver verksamhet runtom den globala marknaden med fokus på affärssegmenten handel, konsument och industri. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bästa investmentbolagen 5 år

 1. Transferator 472 %
  Se ovan.
 2. Lifco 190 %
  Se ovan.
 3. Volati 173 %
  Se ovan.
 4. Investor 163 %
  Se ovan.
 5. Svolder 137 %
  Svolder är ett investmentbolag. Bolaget investerar och förvaltar noterade börsbolag, främst koncentrerade till nordiska små - och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig aktör samt skapa en avkastning för aktieägarna på lång sikt. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till industrisektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Listan senast uppdaterad: 2024-05-29. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Bonus – Sveriges 10 mest ägda investmentbolagen

Att en aktie är populär (baserat på antal ägare hos Sveriges största nätmäklare Avanza) är förvisso ingen garanti för att aktien kommer att stiga i pris, men det kan ändå ge en bra bild över hur andra investerar resonerar. Nedan finner du de 10 mest ägda investmentbolagen i Sverige idag.

I det fall det finns såväl en A- som en B-aktie (eller annan) så har vi bara listat den med flest ägare och ej slagit samman de båda aktierna.

 1. Investor 378 981 ägare
 2. Kinnevik 112 910 ägare
 3. Latour 100 283 ägare
 4. Industrivärden 72 256 ägare
 5. Svolder 47 331 ägare
 6. Lundbergföretagen 42 842 ägare
 7. EQT 42 713 ägare
 8. Bure 37 105 ägare
 9. Creades 33 370 ägare
 10. Ratos 32 445 ägare

Listan senast uppdaterad: 2024-04-03. Källa/inspiration: Avanza.

Eller varför inte ett vanligt sparkonto? Här hittar du den bästa räntan just nu

Om du i tillägg till aktier söker avkastning till lägre risk erbjuder sparkonton numera hyfsad ränta – i synnerhet om du kan tänka dig att binda dina pengar under en period. Nedan ser du aktuella sparräntor från olika banker och i vår stora guide Bästa sparräntan kan du fördjupa dig mer.

Nedan kan du jämföra traditionella sparkonton i tabellen från Compricer, som uppdateras löpande per automatik så att du alltid får se aktuell ränta från flera olika aktörer på marknaden. Här ser du den aktuella rörliga räntan samt räntan för olika bindningstider.

Introduktion till att investera i svenska och utländska investmentbolag

Ett investmentbolag kan, precis som vilken annan aktie som helst, köpas och säljas dagligen på börsen och samtidigt får man den önskade riskspridningen (så kallad diversifiering) som lockar med att köpa fonder. Precis som för en fond lämnar du också över den löpande aktiva förvaltningen till ett förvaltningsteam med erfarenhet, som väljer vilka aktier som man ska investera i och löpande tar alla tillhörande köp- och säljbeslut.

Om man nu har bestämt sig för att investera i investmentbolag framför vanliga aktier eller fonder, hur ska man då veta vilka man ska välja? För att bättre kunna ta ställning förklarar vi nedan mer om vad det innebär att investera i investmentbolag, viktiga begrepp som substansvärdering, substansrabatt och substanspremie samt listar alla svenska investmentbolag, några populära utländska investmentbolag och fördjupar oss mer kring några av de större och mer välkända.

Vad är ett investmentbolag?


Investmentbolag är ett bolag vars huvudsakliga verksamhet går ut på att köpa och sälja aktier i andra bolag i syfte att skapa avkastning för sina aktieägare. Bolagen de investerar i kan vara såväl andra välkända börsnoterade företag som mindre kända onoterade bolag. Inom definitionen brukar även andra typer av investeringsbolag, konglomerat, riskkapitalbolag samt private equity inrymmas.

Den specifika “förvaltningsstrategin” skiljer sig en hel del åt bland olika svenska investmentbolag. Som exempel kan nämnas investmentbolaget Industrivärden som endast investerar i och äger andra svenska välkända börsnoterade företag likt Ericsson, Volvo och Handelsbanken medan investmentbolaget Kinnevik har en helt annan inriktning och fokuserar på både svenska och utländska börsnoterade bolag som tyska Zalando och amerikanska Teladoc såväl som mindre välkända onoterade innehav såsom Vivino och MatHem.

Om du väljer att investera i ett investmentbolag får du alltså automatiskt en riskspridning i form av indirekt ägande i ett antal andra företag – ibland fler och ibland färre – lite beroende på vilket investmentbolag vi pratar om.

Den andra stora fördelen med investmentbolag är att bolaget själva tar de löpande besluten om när ett specifikt innehav ska säljas eller ett nytt bolag ska köpas in – i form av en så kallad löpande aktiv förvaltning. Det är i sig ingen garanti för framtida avkastning, men får ändå anses utgöra en viss trygghet vid en jämförelse med att man själv som investerare konstant ska fatta dessa beslut på egen hand. Många av investmentbolagen uppvisar dessutom en mycket imponerande historisk avkastning!

Vad är substansvärde, substansrabatt och substanspremie?

Substansrabatt eller substanspremie är skillnaden mellan värdet på investmentbolaget och värdet på de bolag som investmentbolaget i sin tur äger (substansvärdet)."

Substansrabatt eller substanspremie är skillnaden mellan värdet på investmentbolaget och värdet på de bolag som investmentbolaget i sin tur äger (även kallat substansvärde investmentbolag). Om värdet på de ägda bolagen, alltså dess substansvärde, är högre än värdet på själva investmentbolaget får de som köper aktier i investmentbolagen en rabatt, den så kallade substansrabatten, och om värdet är högre innebär det att man betalar en premie, den så kallade substanspremien.

Rabatten eller premien kan både öka och minska över tid. Som investerare vill man generellt sett sträva efter att investera i ett investmentbolag när aktien handlas till en substansrabatt. Som alltid finns det dock fler variabler att väga in i ett köp- eller säljbeslut och en tumregel kan där vara att det är bättre att "betala lite för mycket" för kvalité än att "snåla" och riskera att bli sittande med "skiten".

Om man å andra sidan vill börja månadsspara eller köper investmentbolag på väldigt lång sikt blir dock betydelsen av mindre vikt då man sprider ut sina köper över en längre tidsperiod och köper i såväl uppgång som nedgång (och antagligen till såväl substansrabatt som substanspremie).

Hur tar man reda på aktuell substansrabatt / substanspremie för olika investmentbolag?


Som vi har förklarat ovan är substansrabatten (eller substanspremien) rörliga variabler som konstant ändrar sig i takt med att priset på ett investmentbolag samt dess aktuella aktieinnehav stiger eller faller i värde.

Flera av de mer välkända svenska investmentbolagen rapporterar själva sina substansvärden på månads- eller kvartalsvis, antingen direkt på sin hemsida alternativt i samband med publiceringen av sin kvartalsrapport. Genom att besöka investmentbolagets hemsida eller läsa rapporten kan man som investerare ta del av det aktuella substansvärde för senast tillgängliga perioden. Substansvärdet (per aktie) kan sedan ställas i relation till priset på själva investmentbolagets egen aktie, och skillnaden mellan dessa värde är det som utgör aktuell substansrabatt eller -premie.

För en mindre aktiv investerare räcker det vanligtvis att slå ett öga på aktuell rabatt eller premie några gånger per år, men för den mer aktive investeraren hinner mycket hända under en månad eller ett kvartal och de värden som bolagen själva rapporterar riskerar dessvärre att snabbt bli utdaterade.

För att hålla sig helt uppdaterad behöver man med andra ord dagligen (eller valfri annan tidsperiod) manuellt beräkna substansvärdet genom att följa kursutvecklingen för investmentbolagets innehav. Detta är fullt möjligt i de fall ett investmentbolag endast äger andra börsnoterade aktier som prissätts dagligen på börsen, men mer komplext om ett investmentbolag även äger onoterade innehav (då det inte finns någon daglig prissättning för dessa).

Om Investmentbolag X exempelvis äger tio andra börsnoterade företag, kan man helt enkelt följa kursutveckligen för dessa och på så vis manuellt beräkna aktuellt substansvärde under de tidsperioder som går mellan de tillfällen som bolaget själva rapporterar sin substans. Substansvärdet kan sedan ställas i relation till priset på investmentbolagets aktie – om substansvärdet är högre innebär det en rabatt och vice versa. I fallet med Investmentbolag Y, som har fem börsnoterade och fem onoterade innehav kan man på samma vis enkelt beräkna den delen av substansen som rör de noterade aktierna.

För de onoterade aktierna är antagligen det mest rättvisande och aktuella värdet det som bolaget själva rapporterade senast. Det ger med andra ord ett långt ifrån exakt substansvärde, men blir å andra sidan mer uppdaterat än ett endast utgå från bolagets egna rapporterade värde (i synnerhet i de fall värdet är upp till ett kvartal gammalt).

Ytterligare ett tips är att besöka sajten Ibindex som bevakar ett antal av de större och mer populära investmentbolagen och löpande beräknar och listar aktuella substansrabatter och -premier.

Exempel – Investor B substansvärde Q2 2021

Låt oss ta ett exempel med Sveriges största börsnoterade investmentbolag, Investor (B). I Investors senaste kvartalsrapport för andra kvartalet (perioden april-juni 2021) kan vi läsa följande;

"Det justerade substansvärdet uppgick till 658 748 Mkr (215 kronor per aktie) per den 30 juni 2021, en ökning om 33 180 Mkr, motsvarande 5 procent inklusive återlagd utdelning, under kvartalet. "

Per den 30 juni 2021 var alltså Investors substansvärde 215 kronor per aktie. Investor B-aktien stängde samma dag på kursen 197,25 kronor. Substansrabatten är 215-197,25 = 17,75 kronor, eller uttryckt i procent en substansrabatt på ca 8,3 procent vid det angivna datumet.

Om man vill ha ett mer aktuellt värde får man antagligen försöka att räkna ut det själv eller helt enkelt vänta tills nästa tillfälle som Investor själva uppdaterar sitt substansvärde (i samband med sin kommande kvartalsrapport) eller kika in hos Ibindex.

Lista – Vilka investmentbolag handlas till substansrabatt just nu?


Som vi tidigare har förklarat fluktuerar substansvärdet för respektive investmentbolag på daglig basis. De av bolagen själva rapporterade värdena är givetvis relativt aktuella i samband med publicering, men blir sedan utdaterade i takt med att priset för såväl investmentbolaget som dess innehav ändras.

Med andra ord får man antingen förhålla sig till delvis utdaterad information alternativ utgå från manuellt beräknade substansvärden. För manuellt beräknade värden bör dessutom understrykas att värdet i sig blir lite mer av en gissning i de fall investmentbolaget investerar delvis eller uteslutande i andra onoterade bolag.

Med det sagt, nedan listar vi de investmentbolag som just nu handlas till substansrabatt, samt deras senaste beräknade rabatt, som finns att bevaka hos tjänsten Ibindex. Som alltid bör dock understrykas att det inte per definition innebär att investmentbolaget utgör en bra investering.

Substansrabatt investmentbolag 2024:

 1. Karolinska Development 66,28 % substansrabatt
 2. First Venture 59,03 % substansrabatt
 3. VNV Global 50,36 % substansrabatt
 4. VEF 43,23 % substansrabatt
 5. Kinnevik 29,55 %  substansrabatt
 6. NAXS 20,01 % substansrabatt
 7. Spiltan 19,75 % substansrabatt
 8. Byggmästare AJ Ahlström 13,45 % substansrabatt
 9. Investor 9,98 % substansrabatt
 10. Traction 5,42 % substansrabatt
 11. Industrivärden 2,69 % substansrabatt
 12. Lundberg 1,61 % substansrabatt

Listan senast uppdaterad: 2024-05-29. Källa/inspiration: Ibindex.

Läs även: Utdelningsaktier och direktavkastning – Bästa och mest stabila utdelningsaktierna (guide)

Köpa investmentbolag eller fond?


Nu ska vi gå in lite mer på djupet kring de likheter och skillnader som finns mellan att investera i investmentbolag respektive att investera i fonder.

Ett investmentbolag har många likheter med en fond. När du investerar i en fond blir du så kallad andelsägare, vilket innebär att du äger en andel av själva fonden och alltså även de faktiska tillgångarna som fonden väljer att investera i (vanligtvis aktier). Om tillgångarna i fonden går upp så ökar ditt innehav lika mycket. I fallet med ett investmentbolag äger du istället själva investmentbolaget och inte dess tillgångar (alltså aktierna). Detta är dock i regel inget som bör spela så stor roll för dig som investerare.

Gällande avgifterna så kan handel med investmentbolag likställas med handel med vilken annan aktie som helst, där man betalar ett så kallat courtage vid köp och sälj. Själva handeln med investmentbolagets aktie skiljer sig inte heller från den för andra aktier, och du kan köpa och sälja precis när du vill under börsens öppettider. I tillägg betalar man också en så kallad förvaltningskostnad, alltså den kostnad som investmentbolaget löpande tar ut för att driva och förvalta bolaget. Denna kostnad varierar från år till år och kan vara värd att hålla koll på. Den återfinns i investmentbolagets årsredovisningen.

När du köper en fond betalar du inget courtage, utan istället en årlig löpande procentuell så kallad förvaltningsavgift. Den mest relevanta jämförelsen för den som handlar på lång sikt blir alltså att jämföra investmentbolagets förvaltningskostnad och fondens förvaltningsavgift. Om du handlar mer aktivt bör du dock även väga in courtagekostnaden.

Sen brukar det i regel även vara så att ett investmentbolag har färre innehav i sin portfölj jämfört med en fond. De flesta svenska investmentbolagen har också generellt ett ganska stort fokus på svenska och nordiska bolag, varför det exempelvis kan vara svårt att få exponering mot mer exotiska marknader, länder eller specifika branscher (vilket många fonder erbjuder).

Sammantaget kan man alltså konstatera att det finns vissa skillnader, men att båda sparformerna trots allt erbjuder en bredare riskspridning än en direktinvestering i en enskild aktie samt med en aktiv förvaltning – många gånger av ett förvaltningsteam eller ledning med mångårig erfarenhet.

Populära fonder inriktade på investmentbolag

Som vi nämnde i inledningen av denna guide finns det också specifika fonder som enbart fokuserar på att investera i olika investmentbolag. För den som inte själv vill välja ut, bevaka och investera direkt olika investmentbolag kan detta vara ett mycket bra alternativ för att uppnå en god riskspridning i sin portfölj. Nedan listar vi några populära fonder investmentbolag samt deras rating hos Morningstar – klicka dig gärna vidare och läs mer om respektive!

 1. Kvartil Investmentbolag+ Calculus A → 5/5
  Kvartil Investmentbolag+ Calculus är en fond med fokus på aktier och andra överlåtbara värdepapper utgivna av investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär i Sverige. Som ett led i att replikera innehav i investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär kan fonden även placera i enskilda aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Placeringarna sker i svenska och/eller utländska överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även ha negativa exponeringar mot enskild aktie, aktie- och räntemarknad, valutor samt finansiellt index. Derivatinstrument får användas såsom ett led i fondens placeringsinriktning samt för att effektivisera förvaltningen. Fonden kan förväntas ha låg valutaexponering över tid.
 2. Spiltan Aktiefond Investmentbolag → 4/5
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktiefond som i huvudsak placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag samt företag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat. Fonden ger en bred exponering mot Stockholmsbörsen och är ett alternativ till att investera i en traditionell svensk indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör fondens låga avgift på 0,22% per år. Målet med fonden är att ge en bättre avkastning över tid än Stockholmsbörsen till en avgift i nivå med traditionella indexfonder.
 3. Kavaljer Investmentbolagsfond A → 4/5
  Kavaljer Investmentbolagsfond är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i 20-35 investmentbolag, konglomerat och ”serieförvärvare”. Fonden kan investera i hela världen. Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag. Dessa bolag kan vara både noterade och onoterade. Konglomerat är bolag som oftast till 100% äger andra onoterade bolag i olika branscher. ”Serieförvärvare” är bolag som i hög takt kontinuerligt förvärvar andra bolag. Gemensamt för dessa tre kategorier är att de ger en god riskspridning och en aktiv förvaltning till låga kostnader. Fondens innehav utmärker sig genom att de lyckats uppvisa tillväxt och god avkastning under lång tid samt att de har en erfaren och bevisat kompetent ledning. Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex.
 4. Spiltan Globalfond Investmentbolag → 4/5
  Spiltan Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltad globalfond med en avgift på 0,57% per år. Fonden investerar i ett urval av cirka 30 stycken investmentbolag runt om i världen, genom vilka du blir delägare i ett stort antal bolag. Genom investmentbolagen får du en geografisk exponering som liknar globalindex samt en god spridning över olika branscher. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, men till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder.
 5. Tellus Globala Investmentbolag → 4/5
  Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden. Många av världens främsta investerare och företagare såsom Jeff Bezos, Jack Ma & Bernard Arnault har sina egna placeringar i noterade investmentbolag/holdingbolag/konglomerat. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen. Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.

Listan senast uppdaterad: 2024-04-03. Källa/inspiration: Avanza/Morningstar.

Köpa olika investmentbolag hos Avanza eller Nordnet?

Samtliga av här listade svenska och utländska investmentbolag samt fonderna går att handla hos både Avanza och Nordnet. Bortsett från att courtaget möjligtvis kan skilja sig något åt mellan de båda populära nätmäklarna (och beroende på vilken courtageklass du väljer) tycker vi att tjänsterna i övrigt är likvärdiga och kan varmt tipsa båda två.

Topplista – 10 största svenska investmentbolagen juni 2024

Storlek behöver givetvis inte vara synonymt med att just dessa investmentbolag kommer att vara de bästa investeringarna framåt, men det tenderar att innebära att bolagen är mer välkända, genomlysta och oftast mer stabila.

Nedan listar vi de tio största investmentbolagen i Sverige sett till deras senaste börsvärde.

 1. Investor 867 miljarder SEK
 2. EQT 404 miljarder SEK
 3. Latour 192 miljarder SEK
 4. Industrivärden 157 miljarder SEK
 5. Lundbergföretagen 138 miljarder SEK
 6. Lifco 125 miljarder SEK
 7. Kinnevik 34 miljarder SEK
 8. Bure Equity 27 miljarder SEK
 9. Storskogen 13 miljarder SEK
 10. Ratos 13 miljarder SEK

Listan senast uppdaterad: 2024-05-29. Källa/inspiration: Börsdata.

Lista – 10 populära utländska investmentbolag

Nedan listar vi ett antal stora välkända utländska investmentbolag eller konglomerat som förhoppningvis kan inspirera till fortsatt läsning.

Ett av de mest kända amerikanska investmentbolagen är förmodligen Berkshire Hathaway, som är grundat av den investeraren, tillika en av världens rikaste personer, Warren Buffett. Vi tror också att många av er är bekanta med det franska lyxkonglomeratet Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

 1. Berkshire Hathaway (USA)
 2. Brookfield Asset Management (USA)
 3. BlackRock (USA)
 4. Danaher (USA)
 5. Louis Vuitton Moët Hennessy (Frankrike)
 6. Alleghany Corporation (USA)
 7. Loews Corporation (USA)
 8. State Street Corporation (USA)
 9. Pernod Ricard (Frankrike)
 10. Liberty Global (USA)

Listan senast uppdaterad: 2024-05-29. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Lär dig mer – 5 bra välkända svenska investmentbolag

Av alla de svenska börsnoterade investmentbolagen listade ovan har vi här valt ut fem av de lite större och mer välkända som vi tycker kan utgöra en bra grund till fördjupning. Kanske platsar något av dessa i din portfölj?


Investor

Investor, som bildades av familjen Wallenberg 1916, är en ägare av högkvalitativa globala företag. Som investmentbolag är Investor storägare i många av de svenska storbolagen, där de också valt att fokusera på sektorer och branscher som industri, telekom och fordonsindustrin. Man har ett långsiktigt investeringsperspektiv där man med genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, nätverk och finansiella styrka arbetar för att sina innehav ska prestera bättre än sina konkurrenter och nå sin fulla potential.

Några av Investors större och mer välkända innehav: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Electrolux Professional, Epiroc, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och EQT.

Kinnevik

Kinnevik är ett svenskt investmentbolag som grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn och som idag agerar globalt. Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare genom att stötta de bästa digitala företagen. Man har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech och som långsiktig investerare tror man starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge bäst avkastning för sina aktieägarna över tid.

Några av Kinneviks större och mer välkända innehav: Zalando, Teladoc, Global Fashion Group, MatHem och Babylon.

Video EFN Marknad: Kinneviks strategi för utdelning, återköp och investeringar.

Läs även: Största bolagen i Sverige – Hela topp 30-listan.

Latour

Investmentbolaget Latour grundades 1985 och har som övergripande affärsidé att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter för att internationaliseras. Latours verksamheter bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj med börsnoterade innehav. I samtliga innehav verkar Latour som aktiv huvudägare där styrelsearbetet är den viktigaste plattformen för hållbart värdeskapande.

Några av Latours större och mer välkända innehav: Alimak Group, Assa Abloy, Fagerhult, HMS Networks, Securitas och Sweco.

Video EFN Marknad: Så investerar Svolder och Latour.

Industrivärden

Industrivärden har funnits sedan 1944 och är en långsiktig kapitalförvaltare med en koncentrerad portfölj av svenska börsnoterade bolag med god värdepotential. Aktieägarvärde skapas främst genom aktivt ägande i syfte att bidra till sina innehavs operativa och strategiska utveckling, samt genom en professionell investeringsverksamhet.

Några av Industrivärdens större och mer välkända innehav: Ericsson, Essity, Sandvik, SCA, Skanska, SSAB, Handelsbanken och Volvo.

Creades

Creades bildades årsskiftet 2011/2012 och är ett investmentbolag som är en långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Creades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare främst genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en aktiv engagerad ägare, i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska och nordiska företag.

Några av Creades större och mer välkända innehav: Avanza Bank, Apotea, Instabox och Tink.

Lista A-Ö – Alla svenska investmentbolag 2024

Här listar vi alla börsnoterade investmentbolag i Sverige i bokstavsordning. Genom att klicka på länkarna för respektive bolag kommer du till vår bolagssida där vi samlar nyheter, bloggar och mycket mer om bolaget.

Abelco Investment
ACQ Bure SPAC (läs mer om SPACar)
Aligro Planet SPAC (läs mer om SPACar)
Arbona
Athanase Innovation
Bure Equity
Byggmästare AJ Ahlström
Creades
Dividend Sweden
Doxa
Epti
EQT
First Venture
Flat Capital
Front Ventures
Havsfrun Investment
Hilbert Group
Idun Industrier
Industrivärden
Spiltan
Investor
Karolinska Development
Kinnevik
Latour
Lifco
Linc
Loudspring
Lundbergföretagen
Midway
MTI Investment
NanoCap
NAXS Nordic Access
Northern CapSek
Ratos
Seafire
Stockwik
Storskogen
Svolder
Traction
Transferator
VEF
Vestum
VNV Global
Volati
Öresund

Listan senast uppdaterad: 2023-06-27. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Frågor och svar om investmentbolag – Vilka är de bästa investmentbolagen?

Är investmentbolag en bra investering?


Det är alltid svårt att ge ett tydligt svar på om något är en bra investering eller inte, då det är avhängt vilka investmentbolag man väljer, när man köper/säljer, hur lång investeringshorisonten är etc. Investmentbolag har dock generellt sett haft en bra historisk avkastning och får anses utgöra en relativt trygg placering i och med riskspridningen i form av flera olika aktieinnehav samt sitt elementet av aktiv förvaltning.

Som nybörjare kan det dock vara klokt att hålla sig till de lite större och mer välkända investmentbolagen (alternativt en eller flera investmentbolagsfonder), gärna investera till substansrabatt (eller i varje fall inte till rejäl premie) samt överväga ett kontinuerligt månadssparande över en lång tidsperiod.

Det är också bra att understryka att en investering i investmentbolag per definition innebär att du får indirekt exponering mot de bolag som investmentbolaget väljer att investera i. Med det sagt kommer framgången för investmentbolaget att vara nära förknippad med utvecklingen för de bolag som de i sin tur väljer att investera i. Det kan alltså vara klokt att lägga lite energi på att undersöka de bolag som respektive investmentbolag har investerat i samt bilda sig en uppfattning kring om man tror på dessa bolag (samt investmentbolagets övergripande inriktning och strategi).

Hur många investmentbolag ska man ha i portföljen?

I och med att investmentbolag i sig redan innebär en diversifiering i flera olika aktier så kan 4-6 olika investmentbolag utgöra en bra bas i portföljen. Återigen kan det också vara klokt att se vilka bolag som investmentbolagen faktiskt har investerat och se så att dessa inte överlappar mycket eller att man själv redan äger några av dessa vanliga aktier direkt (och således får "dubbelexponering").

Ett alternativ är som sagt att istället investera i 1-2 rena investmentbolagsfonder.

Vad är / innebär substansrabatt i ett investmentbolag?

Substansrabatt uppstår när värdet av investmentbolagets alla aktier, alltså dess substansvärde, är högre än värdet på själva investmentbolaget. Det innebär med andra ord att man kan köpa innehållet i ett investmentbolag till en rabatt jämfört med att köpa respektive innehav själv på egen hand.

Vad är / innebär substanspremie i ett investmentbolag?

Substanspremie är det motsatta och uppstår när värdet av investmentbolagets alla aktier, alltså dess substansvärde, är lägre än värdet på själva investmentbolaget. Det innebär med andra ord att betalar mer för att köpa investmentbolaget jämfört med att köpa respektive innehav själv på egen hand.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 29 maj 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Du har läst

Investmentbolag Sverige och utländska som investering (stor guide) – Bästa investmentbolagen på börsen juni 2024

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen