Bästa investmentbolag på börsen augusti 2021 | Listar hur alla presterat

10 min lästid

Att investera dina pengar innebär alltid en risk. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Bästa

Bästa investmentbolagen på börsen augusti 2021 (guide) – Topp 10-listan

Sidans innehåll

Om man tycker att en investering i en enskild aktie känns läskig, men samtidigt upplever att fonder känns för brett och tråkigt kan ett alternativ vara att investera i så kallade investmentbolag. På riskskalan skulle man kunna placera investmentbolagen mitt emellan direktägande i enskilda aktier och att köpa fonder.

Investmentbolag är ett bolag vars huvudsakliga verksamhet går ut på att köpa och sälja aktier i andra bolag.

Topplista – 10 bästa investmentbolagen Sverige augusti 2021 sett till kursutveckling

Innan vi går in på det mer teoretiska summerar vi de bästa svenska investmentbolagen sett till deras kursförändring i procent under de senaste 12 månaderna samt en kort introduktion till bolaget så att du ska kunna få en bättre bild av vilket investeringsfokus respektive investmentbolaget har.

Dessa kan ses som inspiration till fortsatt fördjupning och nedan summerar vi några andra listor över investmentbolag som vi gillar och tycker du bör läsa mer om.

Börskollen rekommenderar

⭐⭐⭐⭐⭐

  • Sveriges nöjdaste kunder 11 år i rad
  • Handla aktier, fonder och derivat
  • Bli kund snabbt, enkelt och gratis
Kom igång idag!

1) Vestum 3 372%
Vestum är en förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar bolag med exponering mot bygg- och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Bolaget är primärt verksamma inom Norden. Bolagets vison är att vara med och utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt genom att tillsammans med företagsledning adressera frågor inom strategi, processer och genomförande.

Läs mer och köp via Avanza

2) Dividend Sweden 253%
Dividend Swedens affärsidé är att investera i mindre svenska börsnoterade bolag, samt att kunna bistå med expertis inom finansieringslösningar. Målet är att investeringarna skall frambringa ökat aktieägarvärde främst via utdelningar. Investeringarna utförs vanligen via brygglån alternativt emissionsgarantier. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm.

Läs mer och köp via Avanza

3) Byggmästare AJ Ahlström 193%
Byggmästare Anders J Ahlström Holding är ett investmentbolag inriktade mot förvärv och utveckling av små- och medelstora bolag. Verksamheten drivs med ett aktivt ägande och via styrelserepresentation, där störst kompetens återfinns inom strategisk affärsutveckling. Investeringar görs i noterade – och onoterade bolag i olika faser, från tillväxtbolag till mognare bolag, runtom den nordiska marknaden.

Läs mer och köp via Avanza

4) Seafire 191%
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer och köp via Avanza

5) Volati 183%
Volati är en industrikoncern. Bolaget fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder. Volati driver verksamhet globalt med fokus på affärssegmenten handel, konsument och industri. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Läs mer och köp via Avanza

6) Stockwik 165%
Stockwik är ett investmentbolag. Affärsidén är att driva en långsiktig verksamhet där bolagen förvärvas med intentionen att behålla dem även på lång sikt. Idag investerar bolaget primärt i en portfölj av kvalitetsbolag. Inom bolaget finns en kompetens i form av affärsnätverk, bemanning och lång erfarenhet inom arbetsområdet. Bolagets huvudkontor ligger i Täby.

Läs mer och köp via Avanza

7) New Equity Venture (NEVI) 125%
New Equity Venture International är ett investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade bolag. Visionen är att vara en aktiv ägare som är delaktig i affärs- och strategiutveckling. Majoriteten av innehaven återfinns bland bolag verksamma inom IT-branschen. Bolaget har som mål att de innehav som är onoterade på sikt även skall noteras. New Equity Venture International har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer och köp via Avanza

8) Abelco 120%
Abelco Investment Group är ett investmentbolag. Bolaget investerar i olika tillväxtbolag, med störst inriktning mot IT-sektorn samt gaming. En stor del av investeringarna återfinns inom Norden och Sydostasien, där bolagets investerings- och venture modeller används som grund för affärsverksamheten. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer och köp via Avanza

9) EQT 97%
EQT är ett riskkapitalbolag. Bolaget verkar inom segmentet private equity och arbetar idag med investeringar och förvärv inom ett flertal sektorer och regioner på global nivå. Utöver huvudverksamheten förvaltar bolaget över diverse specialiserade investeringsfonder, samt innehas investeringar inom reala tillgångar. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Bolaget kom till under 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer och köp via Avanza

10) Bure Equity 92%
Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra vissa rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa ökat aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, medicin samt teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer och köp via Avanza

Listan senast uppdaterad: 2021-08-01. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Ett investmentbolag kan, precis som vilken annan aktie som helst, köpas och säljas dagligen på börsen men samtidigt får man den önskade riskspridningen (så kallad diversifiering) som lockar med fonder. Precis som för en fond lämnar du också över den löpande aktiva förvaltningen till ett förvaltningsteam med erfarenhet, som väljer vilka aktier som ska ingå och löpande tar alla tillhörande köp- och säljbeslut.

Om man nu har bestämt sig för att investera i investmentbolag framför rena aktier eller fonder, hur ska man då veta vilka man ska välja? För att bättre kunna ta ställning förklarar vi mer nedan om vad det innebär att investera i investmentbolag, viktiga begrepp som man bör känna till samt listar alla svenska investmentbolag och fördjupar oss mer kring vissa.

Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolag är ett bolag vars huvudsakliga verksamhet går ut på att köpa och sälja aktier i andra bolag i syfte att skapa avkastning för sina aktieägare. Bolagen de investerar i kan vara såväl välkända börsnoterade företag som mindre välkända onoterade bolag.

Den specifika “strategin” skiljer sig en hel del åt bland de svenska investmentbolagen. Som exempel kan nämnas investmentbolaget Industrivärden som endast investerar i och äger andra svenska välkända börsnoterade företag likt Ericsson, Volvo och Handelsbanken medan investmentbolaget Kinnevik har en helt annan inriktning och fokuserar på både svenska och utländska börsnoterade bolag som tyska Zalando och amerikanska Teladoc såväl som mindre välkända onoterade innehav såsom Babylon, Vivino och MatHem.

Om du väljer att investera i ett investmentbolag får du alltså automatiskt en riskspridning i form av indirekt ägande i ett antal andra företag – ibland fler och ibland färre, lite beroende på vilket investmentbolag vi pratar om. Den andra stora fördelen med investmentbolag är att bolaget själva tar de löpande besluten om när ett specifikt innehav ska säljas eller ett nytt bolag ska köpas in – i form av en löpande aktiv förvaltning.

Vad är substansrabatt och substanspremie?

Substansrabatt eller substanspremie är skillnaden mellan värdet på investmentbolaget och värdet på de bolag som investmentbolaget i sin tur äger.

Substansrabatt eller substanspremie är skillnaden mellan värdet på investmentbolaget och värdet på de bolag som investmentbolaget i sin tur äger. Om värdet på de ägda bolagen är högre än vad investmentbolagen kostar får de som köper aktier i investmentbolagen en rabatt, den så kallade substansrabatten, och om värdet är högre innebär det att man betalar en premie, den så kallade substanspremien.

Rabatten eller premien kan fluktuera kraftigt över tid. Som investerare vill man generellt sett hellre investera i ett investmentbolag när aktien handlas till en substansrabatt, men det finns som alltid flera variabler att väga in i ett köp- eller säljbeslut. Om man exempelvis månadssparar eller köper på väldigt lång sikt blir betydelsen också av mindre vikt.

Läs mer: Här kan du fördjupa dig mer om begreppet substansvärde.

Investera i investmentbolag Sverige

Nedan förklarar vi mer vad det innebär att investera i investmentbolag, skillnader mellan investmentbolag och fonder samt summerar olika användbara listor över svenska investmentbolag.

Köpa investmentbolag eller fond?

Ett investmentbolag har många likheter med en fond. När du investerar i en fond blir du så kallad andelsägare, vilket innebär att du äger du en andel av själva fonden och alltså även de faktiska tillgångarna som fonden väljer att investera i (vanligtvis aktier). Om tillgångarna i fonden går upp så ökar ditt innehav lika mycket. I fallet med ett investmentbolag äger du istället själva investmentbolaget och inte dess tillgångar (alltså aktierna). Detta är dock i regel inget som bör spela så stor roll för dig som investerare.

Gällande avgifterna så kan handel med investmentbolag likställas med handel med vilken annan aktie som helst, där man betalar ett så kallad courtage vid köp och sälj. Själva handeln med investmentbolagets aktie skiljer sig inte heller från den för andra aktier, och du kan köpa och sälja precis när du vill under börsens öppettider. I tillägg betalar man också en så kallad förvaltningskostnad, alltså den kostnad som investmentbolaget löpande tar ut för att driva och förvalta bolaget. Denna kostnad varierar från år till år och kan vara värd att hålla koll på. Den återfinns i investmentbolagets årsredovisningen.

När du köper en fond betalar du inget courtage, utan istället en årlig löpande procentuell så kallad förvaltningsavgift. Den mest relevanta jämförelsen för den som handlar på lång sikt blir alltså att jämföra investmentbolagets förvaltningskostnad och fondens förvaltningsavgift. Om du handlar mer aktivt bör du dock även väga in courtagekostnaden.

Sen brukar det i regel även vara så att ett investmentbolag har färre innehav i sin portfölj jämfört med en fond. De flesta svenska investmentbolagen har också generellt ett ganska stort fokus på svenska och nordiska bolag, varför det exempelvis kan vara svårt att få exponering mot mer exotiska marknader, länder eller specifika branscher (vilket många fonder erbjuder).

Sammantaget kan man alltså konstatera att det finns vissa skillnader, men att båda sparformerna trots allt erbjuder en bredare riskspridning än en direktinvestering i en enskild aktie samt med en aktiv förvaltning – många gånger av ett förvaltningsteam eller ledning med mångårig erfarenhet.

Tips: Om du föredrar att handla med vanliga fonder kan du spara in onödiga avgifter genom att använda SAVR! SAVR är en ny plattform där du kan äga över 1 300 av de bästa fonderna utan att år efter år betala provisioner till någon. Resultatet blir att kunderna betalar 30-50 % lägre avgifter, varje år!

→ Läs mer om hur du fondsparar billigare med SAVR!

Handla investmentbolag hos Avanza eller Nordnet?

Samtliga av de nedan listade investmentbolagen går att handla hos både Avanza och Nordnet. Bortsett från att courtaget möjligtvis kan skilja sig något åt mellan de båda populära nätmäklarna (och beroende på vilken courtageklass du väljer) tycker vi att tjänsterna i övrigt är likvärdiga och kan varmt tipsa båda två.

Börskollen rekommenderar

⭐⭐⭐⭐⭐

  • Sveriges nöjdaste kunder 11 år i rad
  • Handla aktier, fonder och derivat
  • Bli kund snabbt, enkelt och gratis
Kom igång idag!

Tips: Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att hålla dig uppdaterad på aktiemarknaden och istället vill automatisera ditt sparande vill tipsa om tjänsten Sigmastocks. Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att spara i aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj som skräddarsys efter dig och dina preferenser. Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

Läs mer och automatisera ditt aktiesparande med Sigmastocks

Om du vill automatisera ditt sparande men är mer intresserad av fonder rekommenderar vi istället att du besöker vår sida om fondrobotar.

Lista – 10 största svenska investmentbolagen augusti 2021

Här listar vi de tio största investmentbolagen i Sverige sett till deras senaste börsvärde.

1) Investor 652 miljarder SEK
2) EQT 402 miljarder SEK
3) Latour 215 miljarder SEK
4) Lundbergföretagen 152 miljarder SEK
5) Industrivärden 143 miljarder SEK
6) Lifco 115 miljarder SEK
7) Kinnevik 104 miljarder SEK
8) Bure Equity 34 miljarder SEK
9) Ratos 20 miljarder SEK
10) Creades 14 miljarder SEK

Listan senast uppdaterad: 2021-08-01. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Lista A-Ö – Alla svenska investmentbolag 2021

Här listar vi alla börsnoterade investmentbolag i Sverige i bokstavsordning. Genom att klicka på länkarna för respektive bolag kommer du till vår bolagssida där vi samlar nyheter, bloggar och mycket mer om bolaget.

Tips: Du kan även ladda ner vår gratis aktieapp och skapa bevakningar för de aktier du vill följa samt få en pushnotis vid nyheter händelser – smidigt va? För mer inspiration rekommenderar vi också vårt populära nyhetsbrev med 50.000 prenumeranter!

Abelco Investment
ACQ Bure SPAC
(läs mer om SPACar)
Aligro Planet SPAC (läs mer om SPACar)
Arbona
Bure Equity

Byggmästare AJ Ahlström
Creades
Dividend Sweden
EQT
Front Ventures
Havsfrun Investment
Idun Industrier
Industrivärden
Investor
Karolinska Development
Kinnevik
Latour
Lifco

Linc
Loudspring
Lundbergföretagen
Midway
NAXS Nordic Access
New Equity Venture
Northern CapSek
Ratos
Seafire
Stockwik
Svolder
Traction
Transferator
VEF

Vestum
VNV Global
Volati
Öresund

Listan senast uppdaterad: 2021-08-01. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Lär dig mer – 5 bra svenska investmentbolag

Av alla de svenska börsnoterade investmentbolagen listade ovan har vi här valt ut fem av de lite större och mer välkända som vi tycker kan utgöra en bra grund till fördjupning. Kanske platsar någon av dessa i din portfölj?

Investor

Investor, som bildades av familjen Wallenberg 1916, är en ägare av högkvalitativa globala företag. Som investmentbolag är Investor storägare i många av de svenska storbolagen, där de också valt att fokusera på sektorer och branscher som industri, telekom och fordonsindustrin. Man har ett långsiktigt investeringsperspektiv där man med genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, nätverk och finansiella styrka arbetar för att sina innehav ska prestera bättre än sina konkurrenter och nå sin fulla potential.

Några av Investors större och mer välkända innehav: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Electrolux Professional, Epiroc, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och EQT.

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Kinnevik

Kinnevik är ett svenskt investmentbolag som grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn och som idag agerar globalt. Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare genom att stötta de bästa digitala företagen. Man har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech och som långsiktig investerare tror man starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge bäst avkastning för sina aktieägarna över tid.

Några av Kinneviks större och mer välkända innehav: Zalando, Teladoc, Global Fashion Group, MatHem och Babylon.

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Video EFN Marknad: Kinneviks strategi för utdelning, återköp och investeringar.

Läs även: Största bolagen i Sverige – Hela topp 30-listan.

Latour

Investmentbolaget Latour grundades 1985 och har som övergripande affärsidé att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter för att internationaliseras. Latours verksamheter bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj med börsnoterade innehav. I samtliga innehav verkar Latour som aktiv huvudägare där styrelsearbetet är den viktigaste plattformen för hållbart värdeskapande.

Några av Latours större och mer välkända innehav: Alimak Group, Assa Abloy, Fagerhult, HMS Networks, Securitas och Sweco.

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Video EFN Marknad: Så investerar Svolder och Latour.

Industrivärden

Industrivärden har funnits sedan 1944 och är en långsiktig kapitalförvaltare med en koncentrerad portfölj av svenska börsnoterade bolag med god värdepotential. Aktieägarvärde skapas främst genom aktivt ägande i syfte att bidra till sina innehavs operativa och strategiska utveckling, samt genom en professionell investeringsverksamhet.

Några av Industrivärdens större och mer välkända innehav: Ericsson, Essity, Sandvik, SCA, Skanska, SSAB, Handelsbanken och Volvo.

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Creades

Creades bildades årsskiftet 2011/2012 och är ett investmentbolag som är en långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Creades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare främst genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en aktiv engagerad ägare, i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska och nordiska företag.

Några av Creades större och mer välkända innehav: Avanza Bank, Apotea, Instabox och Tink.

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Därutöver rekommenderar vi också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev samt laddar ner vår app (helt gratis). Texten nedan innehåller annonslänkar och investeringar är alltid förenade med risk.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos Avanza och Nordnet kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier. För att investera i fonder så billigt som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR där du kan äga över 1 300 av de bästa fonderna och betala 30-50 % mindre i avgifter, varje år!

Ett tips är att öppna konto hos flera av dessa för att dra nytta av ett större totalbelopp med courtagefri handel och låga avgifter!

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar kan vi verkligen rekommendera Hedvig. Vi jämförde direkt på deras site och sänkte vår egen kostnad för hemförsäkring med 2 436 kr per år, jämfört med det näst billigaste alternativet. Pengar som nu läggs på sparande istället.

Analysera dina favoritaktier med marknadens bästa tjänster

För dig som är nyfiken på teknisk eller fundamental analys tipsar vi om analystjänsterna TradingView och Börsdata. Plattformarna går att använda helt gratis och är annars väldigt prisvärda om du vill ha fler funktioner. Vi skulle inte klara oss utan dessa fantastiska tjänster!