Hävstång aktier | Så fungerar handel med hävstång / belåning - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

11 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Hävstång

Hävstång aktier – Allt du behöver veta om att handla aktier med hävstång / belåning 2024 maj

Sidans innehåll

Genom att handla aktier med hävstång eller belåning går det att få högre avkastning, utan att du behöver investera mer pengar. Men hävstång innebär också att du riskerar större förluster – därför är det viktigt att förstå hur konceptet med belåning och hävstångsprodukter fungerar innan du börjar.

 • Hävstångsprodukter som CFD:er och ETP:er möjliggör högre avkastning genom att använda lånade medel, vilket ökar både potentialen för vinst och risken för förlust.
 • Hävstångseffekten innebär att investerare kan uppleva större värdeförändringar än den faktiska marknadsrörelsen, vilket kräver noggrann riskhantering.
 • Det är viktigt att förstå mekanismerna och riskerna med hävstångshandel innan du börjar, inklusive att rätt strategier och verktyg används för att hantera potentiella förluster.

I den här guiden förklarar vi hur du handlar aktier med hävstång. Vilka fördelar och risker finns, och hur kommer man igång? Du får här tips på vad som är bra att tänka på när du handlar med hävstång eller belåning på din portfölj och hur du gör för att komma igång.

Förutom aktier kan du även läsa om olika finansiella instrument och derivat som finns med hävstång – både börshandlade produkter som ETP:er eller ETF:er och icke-börshandlade som CFD-handel.

Så fungerar hävstång för investeringar

Begreppet hävstång har idag många användningsområden. Kraften som uppstår, det som kallas hävstångseffekt, hävstångsverkan eller hävstångskraft, tillämpas i saker som till exempel saxen, kofoten och skottkärran. Gemensamt för all hävstång är att den ökar eller minskar den resulterande kraften som en påverkande kraft har. Du kan känna av hur kraftfull hävstångseffekten är genom att använda till exempel en nötknäppare för att öppna en valnöt. Det hårda skalet går itu enkelt när du greppar ytterst på handtagen.

Samma hävstångseffekt går att uppnå med aktier på börsen och i handel med andra finansiella instrument. Att handla med hävstång för investeringar innebär att man använder hävstångskraft på finansiella produkter för att få större vinster, jämfört med om man handlar utan hävstång. Detta kallas för leverage eller leverage trading på engelska.

Poängen med hävstång är att få en större värdeförändring än marknadens, både i uppgång och nedgång. Hävstången som uppstår ger potential till större avkastning, men ökar också risken att förlora mer pengar än vanligt. Jämfört med en normal investering ökar både den positiva och negativa avkastningen och ju större hävstång du använder, desto mer kraft i investeringen.

Chans till större avkastning…

Genom att handla med hävstång, oavsett om det gäller börshandlade produkter som aktier eller icke-börsnoterade som CFD-kontrakt, kan du få ökad exponering mot marknaden utan att betala hela investeringsbeloppet själv.

Hävstångsgraden varierar, det vill säga hur stor den totala exponeringen är jämfört med ditt kontantbehov/säkerhetskrav (margin på engelska). För en relativt liten insats kan du få stor exponering för den underliggande tillgången. Om marknaden går som förväntat kommer det innebära större avkastning.

…men stor risk för snabba förluster

Innan du handlar med hävstång är det dock viktigt att veta att det finns stor risk för snabba förluster på grund av just hävstångseffekten. Hävstångsverkan kan leda till större vinster, men också större förluster vilket kan leda till att även professionella kunder förlorar pengar på grund av hävstången.

Innan du börjar med att investera kapital med hävstång är det därför bra att du förstår hur derivatinstrument med inbyggd hävstång (som exempelvis CFD-kontrakt eller ETP:er) fungerar. Ju mer du vet, desto mindre är risken att du kommer förlora dina pengar.

Introduktion: Vad innebär det att handla aktier med hävstång?

Till att börja med, vad innebär det att handla aktier med hävstång? När du handlar aktier med hävstång betyder det att du använder hävstången för att öka din vinstpotential. Med andra ord så är målet med hävstång på aktier att öka din potentiella avkastning.

 • Genom att använda hävstång kan du köpa fler aktier än vad du normalt skulle göra med samma summa pengar, vilket till exempel gör det lättare för personer med en mindre budget att investera.
 • Även om hävstångseffekten är förenad med vissa risker, gör de belöningar som den medför den till ett attraktivt alternativ för många investerare.
 • Det är viktigt att vara medveten om risken att förlora mer än vanligt på grund av hävstången och att du därför kommer ihåg att inte investera mer än vad du har råd att förlora.

För att handla aktier med hävstång har du i stort sett två olika alternativ. Antingen kan du välja att belåna hela din portfölj (använda aktier belåning) hos din nätmäklare eller kan du använda dig av färdigpaketerade finansiella instrument som har en färdig inbyggd hävstång. Nedan berättar vi mer!

Portföljbelåning genom användning av värdepapperskredit

Det första alternativet är att låna pengar till din portfölj hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet. Det är ett populärt och förhållandevis enkelt alternativ om man vill hålla sig till börsnoterade investeringar. För aktier hävstång används dina nuvarande investeringar i aktier och fonder som en säkerhet för ett lån, en värdepapperskredit – tänk ungefär som när din kontantinsats samt bostadens värde ligger som säkerhet för ditt bolån.


Syftet med lånet är att erhålla ytterligare kapital som du sedan kan använda för att öka hävstången på dina nuvarande eller helt nya innehav (som aktier, men även fonder eller andra värdepapper). Ett sådant lån kallas ofta för värdepapperskredit, värdepapperslån eller portföljbelåning. Att låna för att investera ger både fördelar och nackdelar.

 • Du får hävstång på ditt investerade kapital, vilket gör att du kan få högre avkastning när börsen går bra.
 • Hävstången innebär dock även att du kommer att förlora mer kapital när börsen istället går ner.
 • På lång sikt kan lånet göra att du får ut mer av ditt sparande, men samtidigt bör du alltid kunna klara av stora börsnedgångar när de kommer.
 • En fördel är att du kan handla aktier, fonder och värdepapper när du vill tack vare lånet, istället för att vänta till lönedagen.

Kostnad: Du betalar ränta på din portföljbelåning/värdepapperskredit

När du använder värdepapperskredit behöver du betala en viss procent ränta till nätmäklaren, precis som vilket lån som helst. Räntan beror dels på det allmänna ränteläget på marknaden men också på hur mycket pengar som du lånar (din belåningsgrad) och vilka värdepapper du äger, eftersom dessa är långivarens säkerhet. Räntorna är rörliga, så tänk på att den procent du har vid början av lånet kan komma att ändras.

Du kan även få rabatt på räntan ibland vid låg belåningsgrad. Villkoren hos Avanza för att få rabatt är att du inte får ha några optioner, terminer eller blankningsaffärer på det konto där du har lånet, att du har minst tre aktier eller ETF:er godkända för rabatt eller minst en godkänd fond, samt att varje enskilt värdepapper som är godkänt för rabatt max får stå för 49 procent av värdet.

Olika derivatinstrument med inbyggd hävstång

Det andra alternativet är att handla specifika finansiella derivatinstrument för handel med hävstång. Till skillnad från värdepapperskredit, där du får hävstång genom att ansöka om belåning i portföljen, så rör det sig här istället om produkter där hävstångseffekten är inbyggd – så kallade derivat. Det finns en stor mängd olika typer av finansiella derivatprodukter, såväl med som utan hävstång. Vanliga hävstångsprodukter är exempelvis CFD-kontrakt, såväl optioner, terminer eller olika ETP:er som Mini Futures eller Bull & Bear-certifikat.

Vid sådana här hävstångsinvesteringar äger du inte själva aktien i fråga, utan ett annat instrument som speglar prisutvecklingen för den underliggande aktien men med en viss hävstångseffekt (t.ex gånger 2, 4 eller 10). Om du till exempel handlar med CFDs för aktier så äger du alltså inte aktierna, och kan därmed inte ta del av aktieutdelningar, utan istället tecknar du ett slags kontrakt med handelsplattformen. Kontraktet följer kursen på en underliggande produkt i upp- och nedgång och för det betalar du vanligtvis en avgift i form av courtage, spread och/eller ränta (på samma vis som du har en räntekostnad för att låna pengar till din portfölj, fast här är det istället inbakat i själva instrumentet).

Det finns dels börshandlade produkter som ETP:er och ETF:er som du kan handla med hos Avanza och Nordnet och dels icke-börshandlade som CFD-kontrakt där handel med hävstång sker via mäklarens plattform (t.ex IG eller eToro). För flera av dessa typer av hävstångsprodukter kan du dessutom spekulera i både upp- och nedgång, alltså både “gå lång” och “gå kort” (blanka).

Exempel på produkter / instrument med hävstång:

 • CFD:s
 • Terminer
 • Optioner
 • Warranter (ETP)
 • Mini futures (ETP)
 • Bull & Bear-certifikat (ETP)

CFD:s

CFD innebär möjligheten att spekulera i hur en tillgång kommer att öka eller minska i pris, utan att behöva äga tillgången. CFD ger en hävstång så att du endast investerar en liten del av det totala värdet på positionen som du öppnar. CFD trading ger tillgång till många olika marknader, allt från kryptovalutor till aktier och råvaror. Handel med CFD sker utanför börsen, hos särskilda tradingplattformar som till exempel IG.

Optioner

En option är en rättighet, bunden till en specifik aktie. Det finns köpoptioner och säljoptioner, vilket innebär att du får rätten att antingen köpa eller sälja en underliggande aktie till ett på förhand bestämt pris, under en bestämd tidsperiod. Med optioner går det att skapa en hävstångseffekt då även en liten insats kan ge väldigt hög procentuell avkastning.

Terminer

Terminer är överenskommelser mellan två parter att köpa eller sälja något till ett bestämt pris vid en bestämd tidpunkt, liknande hur optioner fungerar. Skillnaden är att båda parter är skyldiga att fullfölja avtalet. Det finns två olika typer av terminer:

 • Futures, avräknas dagligen så att en summa motsvarande dagens minskning eller ökning dras från eller betalas till ditt konto nästa dag.
 • Forwards, där avräkningen bara sker på slutdagen.

För terminer är säkerhetens värde mindre än terminpositionens värde, vilket ger en inbyggd hävstångseffekt.

Mini futures

Mini futures är en börshandlad produkt som består av antingen mini long eller mini short. Det betyder att du kan handla med dem hos till exempel Avanza. Mini futures följer utvecklingen på en underliggande tillgång, till exempel en råvara eller en aktie. Med Mini futures får du en så kallad linjär hävstång, alltså att hävstången ändras med tiden. Den inbyggda hävstången multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången.

Warranter

Warranter fungerar på liknande sätt som optioner, men på lösendagen har warranten ett realvärde som avräknas kontant. Medan du med optioner köper eller säljer en underliggande tillgång, så får du en summa pengar motsvarande värdet på din warrant. Warranter räknas dessutom som värdepapper, till skillnad från optioner som är avtal. Hävstången i warranten gör att värdet på din investering ändras mer än värdet på den underliggande tillgången och ger dig större exponering mot marknaden.

Bull & Bear-certifikat

Bull och Bear-certifikat är ytterligare en produkt med hävstång. De är noterade på en börs och följer utvecklingen på en underliggande tillgång som till exempel ett index eller en aktie. Bull & Bear-certifikaten har en konstant, daglig hävstång. Värdet på produkten kommer därmed att utvecklas med hävstången multiplicerat med den underliggande tillgångens utveckling per dag.

 • Ifall du tror att tillgången ska öka i värde köper du Bull-certifikat (gå lång).
 • Om du tror att den ska minska så köper du ett Bear-certifikat (gå kort).

Avgifter för hävstångsprodukter

Du betalar en ränta på pengarna som du lånat för hävstången, oavsett om det rör sig om portföljbelåning och värdepapperskredit för att kunna investera i mer aktier, eller om det rör sig om produkter med inbyggd belåning som CFD eller ETP:er. Det är vanligast att räntan dras automatiskt från din produkt. I tillägg betalas vanligtvis också en transaktionskostnad för köp/sälj i form av courtage eller så kallad spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs).

Risker / nackdelar med hävstång

Hävstång ger alltså chans till större avkastning, men det medför också risker och nackdelar.

 • Eventuella förluster blir större med hävstång.
 • Du betalar ränta för hävstången.
 • Vid CFD-kontrakt eller annan handel med derivatprodukter äger du inte den underliggande tillgången (t.ex aktien). Därmed kan du inte ta del av till exempel aktieutdelning eller rösta på bolagsstämmor.
 • CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär att du behöver stora kunskaper.
 • Risk för snabba förluster på grund av hävstången.
 • Det finns risk för ett margin call från nätmäklaren ifall du har CFD-positioner där kursutvecklingen rör sig i motsatt riktning. Då måste du sätta in mer pengar, annars kan din position tvångsstängas.

Kom igång: Så börjar du handla aktier med hävstång

Ansöka om värdepapperskredit

Så gör du för att låna pengar hos Avanza för aktier med hävstång, med dina värdepapper som säkerhet:

 1. Välj “Värdepapperskredit” i menyn och klicka på Ansök.
 2. Logga in med BankID om du inte redan är inloggad.
 3. Välj vilket konto du vill använda. Du behöver ha befintliga värdepapper som säkerhet för att kunna använda kredit för att köpa nya.
 4. När du valt konto ser du vilken ränta du kan få för olika lånebelopp.
 5. Du får svara på några frågor och signerar med BankID.
 6. Avanza tar en kreditupplysning och vid godkännande får du besked inom någon dag.
 7. Du får veta maxgränsen för din kredit, det vill säga hur mycket du får låna, men denna gräns kan ändras beroende på dina fonder och aktier.
 8. Nu kan du börja handla med krediten. Räntan dras automatiskt varje månad från kontot. För att betala av lånet kan du sälja värdepapper eller sätta in pengar på kontot. Du bestämmer själv hur mycket av krediten som du vill använda och betalar bara ränta för den del du nyttjar.

Handla med inbyggd hävstång hos CFD-aktör

Ifall du vill handla i aktier via CFDs behöver du vända dig till en handelsplattform som IG eller eToro. Så öppnar du ett tradingkonto online:

 1. Fyll i dina uppgifter i ett formulär på nätet. Du anger e-post, användarnamn och lösenord och verifierar sedan din identitet.
 2. Hos IG kan du också välja vilka kontotyper du vill ha, till exempel CFD, turbowarranter eller barriers och optioner.
 3. Bläddra i utbudet för att hitta det vill investera i och sätt in pengar för att börja investera.
 4. För att köpa trycker du helt enkelt på den tillgång du är intresserad av, väljer antal och pris och till slut “Köp”. På samma sätt fungerar det att sälja.

Vanliga frågor och svar om att handla med hävstång

Vad är aktier med hävstång?

Hävstång uppstår när du använder ett lån för att finansiera delar av din investering. Det kan antingen ske genom att du lånar pengar till din portfölj på börsen för att köpa fler aktier och fonder, eller genom att du investerar i produkter med inbyggd hävstång som till exempel CFD.

Fördelar med hävstångshandel?

Hävstång är ett sätt att öka exponeringen som du får mot marknaden, utan att behöva investera mer pengar. Du tar på så sätt en större position än om du bara hade köpt den underliggande tillgången. Därmed kan den potentiella avkastningen öka flera gånger om, få pengar över till annat och även gå med vinst när marknaden går neråt (gå kort).

Vad betyder säkerhetskrav på hävstång?

Handel med säkerhetskrav innebär att det krävs ett visst belopp för att öppna en position med hävstång och hålla den öppen.

Hur gör jag för att börja med hävstångshandel?

För att använda hävstång Avanza kan du ansöka om värdepapperskredit direkt hos nätmäklaren och börja handla aktier. Ifall du istället vill nyttja hävstången på icke-börshandlade produkter som CFD-kontrakt kan du öppna ett konto hos en tradingplattform på nätet.

Vad är CFD handel?

CFD-kontrakt, Contracts for differences, följer utvecklingen på en underliggande tillgång som till exempel aktier. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär att du kan få fördelar från hävstången som uppstår. Det är viktigt att man först förstår hur CFD-kontrakt fungerar och att många förlorar pengar på CFD-handel genom förhastade beslut.

Hur fungerar och hur köper man aktier med hävstång?

På börsen fungerar det genom att du tar ett lån för din portfölj för att investera mer. Dina andra värdepapper fungerar som säkerhet hos nätmäklaren. Hos t.ex Avanza kan du också handla med flera olika färdiga derivatinstrument med inbyggd hävstång, som exempelvis Bull & Bear-certifikat, Mini Futures eller warranter. Du kan också handla med CFDs via en tradingplattform som exempelvis IG eller eToro.

Vad kostar det att handla med hävstång?

Eftersom du lånar pengar så kommer du att betala avgift i form av ränta för hävstången. När du lånar pengar av handelsplattformen så tar nätmäklaren betalt för detta. Räntan är rörlig och beror bland annat på din belåningsgrad ifall du lånar pengar för att investera i aktier på Avanza. För färdiga derivatprodukter betalar du också vanligtvis en ränta som bakas in och dras av direkt i produkten, samt i tillägg även eventuella transaktionskostnader för dina köp och försäljningar.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 17 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.

Du har läst

Hävstång aktier – Allt du behöver veta om att handla aktier med hävstång / belåning 2024 maj

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader