Jämför ATV-försäkring 2024 | Hitta billigaste ATV-försäkringen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

8 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
ATV

ATV försäkring (guide) – Jämför och hitta bästa ATV-försäkringen 2024

Sidans innehåll

Att äga en ATV (terränghjuling) ger en stor frihetskänsla och möjlighet till spännande äventyr. Till exempel kan du utforska avlägsna skogar, använda din fyrhjuling i lantbruket eller bara njuta av lite terrängkörning som hobby. Men med denna spänning och frihet följer också ett ansvar att skydda dig själv, din fyrhjuling och andra. Därför är det viktigt att se till att du har rätt ATV-försäkring.

 • Att äga en ATV innebär både frihet och ansvar, och det är viktigt att ha en passande ATV-försäkring för att skydda dig själv, din fyrhjuling och andra.
 • Vår guide tillhandahåller en omfattande översikt av olika försäkringar, vad de täcker och hur du kan jämföra dem för att säkerställa att du får det skydd du behöver baserat på hur du använder din ATV.
 • Genom att förstå vad en ATV-försäkring innebär och vilka alternativ som finns tillgängliga, kan du göra ett välgrundat val som passar din användning, vare sig det är för arbete eller nöje.

Letar du efter en bra ATV-försäkring? Med hjälp av Compricers smidiga tjänst kan du här jämföra försäkringar och hitta en billig och bra försäkring till din ATV. Jämför själv och teckna direkt online – alltid helt kostnadsfritt att jämföra.

Vi har skapat denna guide för att ge dig en översikt av hur du jämför och hittar den bästa försäkringen för din ATV. Genom att läsa vidare kommer du få information om vad en ATV-försäkring är och varför den är viktig. Vi berättar även hur du kan säkerställa att du får det skydd du behöver. Det är viktigt att känna till vilka olika typer av försäkringar som finns och vad de täcker. Med vetskap om detta kan du välja den försäkring som bäst passar dig.

Så oavsett om du använder din fyrhjuling för nöjeskörning, arbete eller båda delar rekommenderar vi dig att läsa vidare. Målet med denna guide är nämligen att ge dig de verktyg och den kunskap du behöver för att hitta rätt i försäkringsdjungeln.

I guiden kan du läsa dig till:

 • Vad en ATV-försäkring är.
 • Vilka olika typer av försäkringar du kan välja mellan.
 • Hur du väljer rätt försäkring utifrån ditt behov.

Så fortsätt att läsa för att få hjälp med att fatta rätt beslut.

Vad är en ATV-försäkring?

En ATV-försäkring är en särskild försäkringsprodukt som är till för att skydda dig som äger och kör en terränghjuling. Precis som med andra fordon är det viktigt att ha en försäkring som skyddar mot olika risker och oväntade händelser. En ATV kan som bekant vara en stor investering, och med rätt försäkring skyddar du den och dig själv mot olika sorters skador och ansvarsfrågor.

Enligt lag behöver du ha minst en trafikförsäkring

I Sverige är det enligt lag krav på att ha en grundläggande trafikförsäkring. Detta krav gäller alla fordon som används i trafiken. Försäkringen ersätter skador som din fyrhjuling kan orsaka på andra personer eller deras egendom. Med detta sagt finns det i huvudsak tre olika typer av ATV-försäkringar som du kan välja mellan:

 • Trafikförsäkring. Detta är den mest grundläggande typen av försäkring. Det är lagkrav på att ha minst en sådan om du ska köra din ATV på offentliga vägar. Försäkringen gäller skador som du kan orsaka på andra personer eller deras egendom. Däremot ger den ingen ersättning för skador på din egen fyrhjuling.
 • Halvförsäkring. Denna försäkring ger ett bredare skydd än bara trafikförsäkringen. Den inkluderar ofta ett skydd mot stöld, brand, rättning och vissa former av rättsskydd. En halvförsäkring kan vara ett bra val om du vill få ett mer omfattande skydd än det minsta skydd som krävs enligt lag. Samtidigt kostar en halvförsäkring inte fullt lika mycket som en helförsäkring.
 • Helförsäkring. Detta är den mest omfattande typen av försäkring. Den täcker allt som halvförsäkringen innefattar och mer därtill. Till exempel kan du få skydd för skador på din egen ATV. Detta oavsett om skadan har uppstått genom en trafikolycka, skadegörelse eller någon annan olyckshändelse. Helförsäkringen är att föredra om du har en ny eller dyrare ATV, då risken är större för kostsamma skador.

Få ersättning för skador som är relevanta för dig

Denna tabell visar vad som generellt sett ingår i försäkringen beroende på om du väljer en trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.


Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Skador på annans egendom

Ja

Ja

Ja

Personskador

Ja

Ja

Ja

Stöld, brand, glas och rättsskydd

Nej

Ja

Ja

Skador på egen ATV (olycka, skadegörelse)

Nej

Nej

Ja

Assistans vid driftstopp

Nej

Ja

Ja

Ersättning vid totalskada

Nej

Begränsad

Ja

Som du ser i tabellen ovan ger trafikförsäkringen ett begränsat skydd medan halvförsäkringen täcker mer och helförsäkringen allra mest.

Så väljer du rätt ATV-försäkring

För att kunna hitta den rätta ATV-försäkringen utifrån ditt behov bör du se till dessa faktorer:

 • Användning. Hur du använder din ATV påverkar vilken försäkring som är mest lämplig att teckna. Använder du i huvudsak din fyrhjuling för arbete, nöje eller en kombination av båda delar?
 • Värde. Värdet på din ATV spelar också en viktig roll när du ska välja försäkring. En dyrare modell kan motivera en mer omfattande försäkring, såsom en helförsäkring.
 • Behov och preferenser. Fundera över din personliga risktolerans och ekonomiska situation. Är du villig att betala en högre premie för att få ett omfattande skydd, eller föredrar du en lägre premie men en högre självrisk?
 • Jämförelser. Använd en jämförelsetjänst för att jämföra ATV-försäkringar från flera olika försäkringsbolag. På så sätt kan du enkelt jämföra de olika försäkringarnas skydd och priser. Här på sidan hittar du ett smidigt digitalt verktyg som kan hjälpa dig att göra en sådan jämförelse.

Ställ dig därför följande frågor för att sätta fingret på ditt försäkringsbehov:

 • Hur ofta och var använder jag min ATV?
 • Vilken risknivå är jag bekväm med?
 • Hur mycket är min ATV värd?
 • Vilka är mina ekonomiska förutsättningar i övrigt?
 • Vilka specifika risker finns kopplade till mitt användningsområde?

Utifrån dina svar på dessa frågor kan du bilda dig en uppfattning om huruvida en trafik-, halv- eller helförsäkring är att föredra. Läs mer om detta genom att ta del av våra fiktiva användningsfall lite längre ner på denna sida – dessa belyser tre vanliga sätt att använda en ATV.

Därför är det viktigt att välja rätt ATV-försäkring

Det är viktigt att välja rätt försäkring för att säkerställa att du får ersättning för eventuella skador och kostnader som kan uppstå. En bra ATV-försäkring skyddar inte bara din ekonomiska investering i fyrhjulingen, utan ger dig även en trygghet när du ger dig ut på äventyr i terrängen. Försäkringen gör att du kan fokusera på att njuta av din hobby med vetskapen att både du och din terränghjuling är skyddade.

Det finns flera bra alternativ att välja mellan

Flera svenska försäkringsbolag tillhandahåller ATV-försäkringar och dessa finns i sin tur tillgängliga i diverse utföranden. Några exempel på bra alternativ som du kan vilja titta närmare på är:

 • Svedea. Detta försäkringsbolag erbjuder ett brett utbud av försäkringar för ATV:er. De har såväl en trafikförsäkring som en halvförsäkring och en helförsäkring. Dessutom tillhandahåller de även tilläggsförsäkringen XL som innefattar högre ersättning för utrustning och tillbehör. Detta tillägg inkluderar även en olycksfallsförsäkring, krisförsäkring, stilleståndsersättning m.m.
 • If. Även detta försäkringsbolag tillhandahåller ATV-försäkringar med ett brett skydd. De har såväl den lagstadgade trafikförsäkringen som en halvförsäkring och en helförsäkring. Du kan få skydd för personskador, skador på andras egendom, stöld av fordonet eller från fordonet, brand, glasskada, rättsskydd och vagnskada. Om du använder en spårsändare kan du få en lägre självrisk.
 • Dina Försäkringar. Ytterligare ett försäkringsbolag som du kan vända dig till för att försäkra din ATV. Du kan få ersättning för stöld och skadegörelse, brand och trafikolyckor samt personskador. Även här kan du välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring. De tre alternativen erbjuder olika nivåer av skydd och självrisker.

Utöver dessa tre försäkringsbolag finns det även fler att välja mellan. Skillnaderna ligger främst i detaljerna kring vad som täcks i specifika situationer. Även självriskerna, tilläggstjänsterna och prissättningen skiljer sig åt mellan de olika alternativen. För att hitta den bästa ATV-försäkringen för just ditt behov bör du jämföra dessa aspekter noggrant. Det kan du enkelt göra med hjälp av det jämförelseverktyg som du hittar här på sidan.

Det finns en försäkring för varje ATV-förare

Det finns en försäkring som passar varje ATV-förare För att visa hur du kan resonera när du ska teckna ATV-försäkring har vi skapat följande personas:

Äventyraren Lisa använder sin ATV för terrängkörning

Lisa älskar äventyr och använder främst sin ATV för terrängkörning i skog och mark. Hon utsätter ofta sin terränghjuling för krävande förhållanden som medför en ökad risk för skador.

Lisa bör överväga att teckna en helförsäkring som inkluderar vagnskadeförsäkring. En sådan täcker nämligen skador på den egna ATV:n i händelse av en olycka. En tilläggsförsäkring som täcker utrustning och tillbehör kan också vara intressant för henne. Detta med tanke på den extra utrustning hon använder på sina äventyr.

Gårdsägaren Johan använder sin ATV för arbete på gården

Johan använder sin ATV för att förenkla det dagliga arbetet på gården. Till exempel transporterar han material och underhåller marken med hjälp av sin fyrhjuling. Hans sätt att använda ATV:n innebär en lägre risk för omfattande skador. Däremot är sannolikheten stor för att slitage och mindre skador uppstår över tid.

Johan kan finna att det räcker gott med en halvförsäkring. Försäkringen täcker stöld och brand. Men han kan vilja överväga att lägga till en maskinskadeförsäkring om en sådan erbjuds. På så vis kan han gardera sig mot mekaniska fel.

Erik använder sin ATV för att göra utflykter på familjens ägor

Erik äger en ATV som han använder för att utforska familjens stora skogsmark. Han kör huvudsakligen sin fyrhjuling på privat mark och använder den sällan på allmänna vägar. Han bedömer risken för omfattande skador eller stöld som låg. Dessutom är han en försiktig förare som har strikta rutiner för när och hur ATV:n används.

Erik bestämmer sig för att en trafikförsäkring är tillräcklig utifrån hans användning av fyrhjulingen. Det är ett lagkrav på att ha en trafikförsäkring och den täcker hans skadeståndsansvar om han skulle orsaka skada på någon annan person eller någons egendom. Därmed ger försäkringen honom en grundläggande trygghet, samtidigt som han följer lagen.

Vanliga frågor och svar om ATV-försäkring

Vad kostar det att försäkra en ATV?

Kostnaden för att försäkra en ATV varierar beroende på flera olika faktorer. ATV:ns värde, hur den används och vilken typ av försäkring du har valt är några sådana faktorer. Priserna kan skifta från ungefär tusenlappen till flera tusen kronor per år.

Måste man ha försäkring på en ATV?

Ja, enligt svensk lag måste alla TV:er som används i trafiken ha minst en trafikförsäkring. En sådan försäkring ger dig ett skydd mot skador på andra personer och egendom. Här gäller alltså samma regler som för bilförsäkringar.

Hur mycket kostar det att äga en fyrhjuling?

Utöver inköpspriset kostar en fyrhjuling även i underhåll, bränsle och försäkring. Totalt sett kan kostnaden variera från några få tusenlappar per år till tiotusentals kronor om året. En viktig faktor som påverkar är hur mycket du använder din ATV.

Hur många ATV försäkringar har Svedea?

Svedea har fem ATV-försäkringar. Utöver sin trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring erbjuder de även ett XL-tillägg för halv- och helförsäkringen. Du kan därmed välja den försäkring som passar dig och din fyrhjuling bäst.


Källmaterial

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 18 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.

Du har läst

ATV försäkring (guide) – Jämför och hitta bästa ATV-försäkringen 2024

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen
Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.