Oljepriset idag | Kursgraf: Oljepriset i realtid (Brent & Crude)
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Oljepriset idag – Se realtidskurs för oljepriset just nu (Brent & Crude)

Oljepriset är ett av de ämnen inom ekonomi och geopolitik som diskuteras och analyseras allra flitigast. Olja är en viktig råvara och drivande kraft bakom mycket som formar vår vardag, från priset på bensin till kostnaden för olika varor och tjänster. Därför är det viktigt att förstå hur oljan prissätts och hur detta pris påverkar såväl världsekonomin i stort som din privatekonomi.

Graferna nedan visar aktuella priser för brentolja respektive WTI-olja. Lite längre ner finner du även all information som du behöver för att sätta dig in i oljepriset och dess drivkrafter.

Brentolja – Oljepriset just nu

Brentolja är en ledande global prisreferens för råolja och används som standard för europeiska oljeköp.

Crudeolja – Oljepriset just nu

Crudeolja är en amerikansk råolja och en viktig referenspunkt för oljepriserna inom USA.

Vad är Brent och Crude?

För den oinvigde kan det vara förvirrande att det finns två olika oljepriser att hålla koll på. Det är dock viktigt att hålla isär dem eftersom det rör sig om två olika typer av råolja:

  • Brent. Brentolja kallas den råolja som utvinns från Nordsjön. Brent är standarden för prissättning av olja i Europa och används därför som referenspris för internationellt när olja handlas.
  • Crude. Crude-oljan kallas också WTI (West Texas Intermediate) och är en råolja som i huvudsak utvinns i USA. Detta är den underliggande råvaran på den amerikanska råvaruterminsbörsen NYMEX (New York Mercantile Exchange). Denna prissättning fokuserar främst på den amerikanska marknaden.

Skillnaderna mellan Brent och Crude

Dessa är de viktigaste skillnaderna mellan de båda typer av råolja som styr dagens oljepriserna i världen.

  • Ursprung. Brent utvinns i Nordsjön medan Crude oftast utvinns i USA.
  • Sötma och ljushet. Brent är vanligtvis sötare och lättare, vilket gör den enklare att raffinera.
  • Pris. Brent tenderar att vara dyrare än Crude på grund av transportkostnader och geopolitiska faktorer.
  • Marknad. Brent används som en global referenspunkt för oljepriset, medan Crude främst används som referenspris på den amerikanska marknaden.

Oljepriset påverkar ekonomin och världsmarknaderna


Priset per fat olja är den måttenhet som används för att bedöma och jämföra oljepriser på en global nivå. Dessa priser har en direkt inverkan på ekonomin. Höga sådana kan leda till inflation och minskad köpkraft, och låga priser kan stimulera ekonomisk tillväxt. Priset på olja påverkar också handelsbalansen för de länder som importerar respektive exporterar olja.

Oljepriset har också ett nära samband med geopolitiska händelser och aktiviteten på de globala ekonomiska marknaderna. Priset på olja kan påverkas av såväl politiska oroligheter som naturkatastrofer och förändringar i den globala tillgången och efterfrågan.

Oljepriset styrs av flera olika faktorer

Prissättningen på olja styrs av flera olika faktorer, däribland dessa:

  • Utbud och efterfrågan. Detta är den mest grundläggande ekonomiska principen överlag och den styr även priset på olja.
  • Geopolitiska faktorer. Krig, politisk instabilitet och liknande tenderar att påverka oljans prisutveckling.
  • Ekonomiska indikatorer. Arbetslöshetssiffror, produktionssiffror och räntesatser är några exempel på ekonomiska indikatorer som kan påverka oljepriset.
  • Teknologiska framsteg. Teknologiska framsteg som underlättar utvinning och raffinering av olja kan bidra till att sänka produktionskostnaderna. Därigenom skulle sådana framsteg också kunna påverka oljans prisutveckling.

Så påverkar oljepriset andra tillgångsklasser

Oljepriset har en komplex och ibland indirekt påverkan på andra tillgångsklasser. Priset på råolja kan bland annat påverka prissättningen av aktier, obligationer, valutor och till och med ädelmetaller som guld. Nedan förklarar vi kortfattat hur dessa samband ser ut.

Kopplingen mellan oljepriset och aktier

För energiföretag, i synnerhet oljebolag, har priset på olja en nära korrelation med företagets lönsamhet. Högre oljepriser kan leda till stigande aktiekurser för denna typ av bolag. Samtidigt kan högre priser på olja öka driftskostnaderna för transportföretag och därmed negativt påverkat hur deras aktier handlas.

När priset på råolja handlas upp kan detta också leda till ökade produktions- och transportkostnader. Dessa riskerar att sprida sig vidare i ekonomin och även drabba företag som är verksamma inom andra branscher. Till exempel kan företag som är verksamma inom detaljhandel och andra konsumentnära branscher drabbas av minskande vinstmarginaler och därmed sjunkande aktiekurser.

Handla oljeprisets stora prissvängningar upp och ner?

Om du vill kapitalisera på handel med oljepriset tipsar vi om nedan tjänster som erbjuder olika typer av finansiella instrument för att investeirng eller trading med olja.

Läs mer: Om du är intresserad att fördjupa dig mer kring aktier eller fonder som är exponerade mot råvaror rekommenderar vi våra guider Råvaruaktier och Råvarufonder.

Sambandet mellan olja och obligationer

Oljepriset är även relevant för den som investerar i obligationer. Ett ökat pris på olja kan nämligen leda till inflation och i förlängningen påverka räntor samt obligationspriser. Länder som är nettoexportörer av olja kan dock se att deras offentliga finanser förbättras. Detta innebär att deras kreditbetyg kan påverkas positivt och därmed även priset på deras statsskulder.

Även valutor påverkas av oljepriset

Länder som är stora exportörer av olja kan se att deras valutor stärkas i takt med högre oljepriset. Så är bland annat fallet med Norge och Saudiarabien. Å andra sidan kan länder som är stora importörer av råvaran uppleva en försvagning av valutan när priserna på olja stiger.

Guldet brukar stiga i takt med att oljan gör detsamma

Guld ses ofta som en säker tillgång och många investerare flockas kring denna råvara när oljepriserna stiger och skapar ekonomisk osäkerhet. Guldet ses då som en “säker hamn” och guldpriset tenderar att stiga i ett sådant scenario. Kort och gott kan alltså ökande oljepriser leda till högre priser även på ädelmetaller.

Fler frågor och svar om oljepriset och olja som investering

Vad händer om oljepriset höjs?

När oljepriset stiger påverkas ekonomin ofta negativt på grund av ökade kostnader för produktion och transport. De ökade kostnaderna kan även leda till ökad inflation. Ett stigande oljepris kan dock vara fördelaktigt för exportörer och investerare.

Hur kommer oljepriset utvecklas?

Det är svårt att förutse exakt hur oljepriset kommer att utvecklas då det påverkas av en mängd olika faktorer. Genom att följa nyhetsrapporteringen och läsa marknadsanalyser kan du bilda dig en uppfattning om prisutvecklingen.

Varför stiger oljan?

Oljan kan stiga av flera olika anledningar inklusive ökad efterfrågan, minskat utbud, geopolitiska händelser eller till och med väderförändringar som påverkar produktionen. Spekulation i marknaden är en annan faktor som ibland kan påverka priset.

Hur ser framtiden ut för oljan?

Framtiden för oljan är osäker och påverkas av faktorer som globala klimatmål, den teknologiska utvecklingen inom förnybar energi och geopolitiska förändringar. Trender indikerar på ett långsiktigt minskat beroende av fossila bränslen som olja.

Vad är OPEC och hur påverkar de oljepriset?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) är en organisation som består av oljeexporterande länder. De har som mål att stabilisera oljepriserna och kan påverka oljepriset genom att justera sina produktionskvoter.

Nyheter om råvaror

Visa fler

Nyhetsbrev

Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.