Investera i råvaror | Bästa råvaruaktierna juli 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

23 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Råvaror

Råvaror aktier & aktuella råvarupriser – Så investerar du i råvaror som olja, guld och metaller juli 2024 (stor guide)

Sidans innehåll

Världens råvarumarknad tenderar att röra sig i långa "boom and bust"-cykler och på senare tid har det onekligen varit ett starkt klimat för råvaror såsom brun energi (olja och gas), ädelmetaller (guld och silver) samt olika former av bas- och industrimetaller (koppar, aluminium, nickel, zink etc). Men, hur gör man om man är intresserad av att investera i råvaror och vad bör man tänka på?

 • Investering i råvaror erbjuder en utmärkt diversifiering för din portfölj, särskilt som skydd mot ekonomisk osäkerhet och inflation, där guld ofta anses vara en "safe haven".
 • Du kan investera i råvaror genom olika finansiella instrument som aktier, fonder och derivatprodukter, vilket ger exponering mot prisutvecklingen för olika råvaror som olja, guld, och basmetaller.
 • Förståelse för de olika kategorierna av råvaror och deras prisrörelser är viktigt för att bygga en effektiv råvaruportfölj och för att kunna dra nytta av de möjligheter samt hantera de risker som råvarumarknaden erbjuder.

I denna guide lär du dig mer om olika råvaror som investering, vilka olika aktier, fonder och andra instrument (derivatprodukter) som du kan använda för att exponera dig mot prisutvecklingen för olika råvaror, möjligheter och risker med råvaruinvesteringar samt kan även följa utvecklingen för olika populära råvarupriser och nyhetsflödet som rör råvarumarknaden. Häng med!

Tips: Om du är du är mer intresserade av mer gröna alternativ tipsar vi istället om våra guider om Gröna aktier, Vätgasaktier samt Elbilsaktier.

Introduktion: Investera i råvaror som energi, ädelmetaller och basmaterial

Att investera i råvaror brukar oftast ses som ett bra komplement till börsen och aktier. När världsekonomin skakar brukar till exempel guld ses som en “safe haven” – och i synnerhet i tider av stigande eller hög inflation. Utöver guld finns det även andra råvaror som du kan använda som komplement till din aktieportfölj och det går även att investera i råvaruaktier av olika slag.

Historiskt sett har det till exempel hänt att börsen har fallit medan exempelvis olje- eller guldpriset istället har stigit kraftigt. Att vikta sina investeringar mot olika råvaror kan alltså vara ett bra sätt för att diversifiera sin portfölj så att man får bättre riskspridning och har möjlighet att få positiv utveckling även när börsen som helhet går sämre.

För att få bättre koll på råvaror och vad man är intresserad av att investera i är det bra att dela upp dem i olika kategorier. Nedan följer en kort genomgång av några av de kategorier som finns och längre ned i texten går vi in på några av de viktigaste råvarorna inom dessa respektive områden för att du ska få bättre koll på hur du kan bygga en råvaruportfölj!

Energiråvaror

Energiråvaror är på olika sätt kopplade till energiförbrukning. Det kan till exempel handla om olja, naturgas eller kol. På många sätt är det dessa råvaror som får världen att snurra när det kommer till allt från transport till uppvärmning.

Ädelmetaller

Bland ädelmetallerna hittar vi främst guld och silver men även palladium och platina. Dessa är råvaror som används av två skäl; dels har de praktiska användningsområden inom delar av industrin, exempelvis som komponenter till fordon eller i elektronik och dels ses de som en form av trygghet vid tuffare ekonomiska tider. Detta gäller framför allt guldet, där dess begränsade utbud innebär att man inte enkelt kan skapa nytt guld ut “tomma intet” (vilket på sätt och vis är fallet med vanliga pengar) och gör att det ofta ses som en bra tillgång mot just stigande inflation.

Tips: Läs också vår stora guide om att Investera i guld.

Industrimetaller

Industrimetaller är olika metaller som ofta har flera olika användningsområden, allt från att vara grundmaterial i köksprodukter till att leda ström. Exempel på industrimetaller är aluminium och koppar.

Basmaterial

Basmaterial är ofta enklare, mindre förädlade råvaror med olika användningsområden. Det kan till exempel röra sig om skogsmaterial såsom timmer. I denna kategori kan man givetvis även argumentera för att olika former av livsmedel kan placeras, så som vete, majs, ris, sojabönor etc.

Tips: Ladda ner Börskollens populära app för att följa och bevaka populära råvaruaktier

Topplista – Bästa råvaruaktierna senaste 1, 3 och 5 åren

Innan vi går in på djupet kring vad det innebär att investera i råvaror på börsen listar vi de råvaruaktierna som har presterat bäst avkastningsmässigt under de senaste 1, 3  respektive 5 åren. Vi har gjort ett manuellt urval av populära aktiekandidater – men givetvis finns det många fler bolag att addera till listan!

Därutöver listar vi aktuellt börsvärde för att du ska få en känsla för bolagets storlek samt landet där aktien går att handla (och ibland, om annan, härkomst). Vi har heller inte tagit hänsyn till eventuella utdelningar eller avknoppningar. Du kan klicka dig vidare och läsa mer om råvaruaktierna hos nätmäklaren Avanza.

Att aktierna är "vinnare" under dessa tidsperioder är förvisso ingen garanti för framtida avkastning, men en generell tumregel kan vara att snegla mer på vinnarlistorna än motsvarande förlorarlistor – detta då vinnare oftast gör mycket rätt och antagligen har goda chanser att fortsätta prestera!

Råvaruaktier – Bästa senaste 1 året

 1. Cameco 75 % (USA/Kanada, 30 miljarder USD)
 2. Fortuna Silver Mines 68 % (USD/Kanada, 2,0 miljarder USD)
 3. International Petroleum 59 % (Sverige/Kanada, 18 miljarder SEK)
 4. Southern Copper 56 % (USA, 86 miljarder USD)
 5. Ivanhoe Mines 46 % (Kanada, 22 miljarder CAD)

Råvaruaktier – Bästa senaste 3 åren

 1. International Petroleum 253 % (Sverige/Kanada, 18 miljarder SEK)
 2. Cameco 184 % (USA/Kanada, 30 miljarder USD)
 3. FLEX LNG 135 % (Norge, 16 miljarder NOK)
 4. Africa Oil 132 % (Sverige/Kanada, 8,5 miljarder SEK)
 5. Ivanhoe Mines 112 % (Kanada, 22 miljarder CAD)

Råvaruaktier – Bästa senaste 5 åren

 1. Cameco 392 % (USA/Kanada, 30 miljarder USD)
 2. Freeport-McMoRan 344 % (USA, 72 miljarder USD)
 3. Ivanhoe Mines 342 % (Kanada, 22 miljarder CAD)
 4. International Petroleum 232 % (Sverige/Kanada, 18 miljarder SEK)
 5. Lundin Gold 230 % (Sverige/Kanada, 37 miljarder SEK)

Listan senast uppdaterad: 2024-06-25. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Prissättning och handel av råvaror sker på terminsmarknaden

Handel med råvaror sker traditionellt med terminer på den så kallade terminsmarknaden. Terminsmarknaden är en form av handelsplats (börs) och en termin är en form av finansiellt instrument som innebär att ett avtal ingås mellan två parter om att köpa eller sälja en vara till ett visst pris vid ett visst framtida datum. Mellanskillnaden på varans pris från att avtalet ingås till att datumet infaller är vinsten eller förlusten för transaktionens två parter.

För att bättre förstå hur terminsmarknaden fungerar får vi backa bandet ända tillbaka till 1500-talets Amsterdam där en mer sofistikerad form av råvaruhandel tog form. På den tiden handlade det inte primärt om att investerare skulle göra ekonomiska klipp på prisutvecklingen utan snarare om att exempelvis bönder eller andra producenter av råvaror ville vara säkra på att få betalt för sin framtida skörd/produktion.


Genom att säljare (exempelvis en bonde) ingick ett framtida avtal med en köpare (exempelvis en brödtillverkaret) kunde säljaren vid ett tidigare skede känna större trygghet i att kunna erhålla ett visst pris för sin framtida veteskörd, samtidigt som köparen kunde säkerställa dels tillgång till vete men även till ett förutbestämt pris. Detta skapade bättre framförhållning och ökad trygghet för samtliga involverade parter.

Om vi spolar fram till dagens terminshandel så förekommer givetvis fortfarande det traditionella syftet där säljaren faktiskt levererar en vara till köparen, men i allt större utsträckning rör sig råvaruhandel numera istället mer om helt finansiella transaktioner där terminspositionen stängs före kontraktets slutdatum och ingen fysisk leverans äger rum.

Det här skulle delvis kunna liknas vid aktiehandel där det är väldigt få som köper aktier för att få ta del av den faktiskt rösträtten i bolaget, utan där det istället primärt handlar om att kunna tjäna pengar på aktiens eventuella kursökning (och/eller aktieutdelning). På samma sätt är det få som investerar i råvaror som är ute efter den faktiska råvaran, där syftet istället är att kunna tjäna pengar på prisökningen.

Prisutvecklingen för olika råvaror styrs, precis som mycket annat i vår ekonomi, i grunden av av utbud och efterfrågan. Om till exempel tillgången av vete minskar i världen på grund av dåliga skördar, medan efterfrågan är fortsatt hög, så kommer priset på vete att öka. Längre ner i denna guide kommer vi att fokusera mer på olika typer av händelser som kan få stor inverkan på prisutvecklingen för olika råvaror.

Bonusvideo: Mer från EFN Marknads Albin Kjellberg om att investera i råvaror.

Lär dig mer om 11 olika råvaror – Exempel på populära råvaruaktier (och fonder) att investera i

Det finns en stor mängd olika råvaror att investera i – nedan listar vi några av de mer populära, ger en kort beskrivning av råvaran samt belyser ett antal populära svenska eller internationella bolag/aktier som helt eller delvis har exponering mot prisutvecklingen för råvaran eller sektorn som helhet.  Du kan klicka dig vidare och läsa mer om bolagen hos Avanza.

Olja som investering – 3 populära oljeaktier

Oljan brukar kallas det svarta guldet och det är inte svårt att förstå varför. Trots att världen är på väg att ställa om till förnybar energi så utgör oljan fortfarande en otroligt stor del av världens energiförbrukning. Det är relativt få länder som producerar stora mängder olja vilket gör att de har stort inflytande över prissättningen. Oljan är dessutom en begränsad resurs vilket gör att priserna kan variera kraftigt beroende på tillgång och efterfrågan.


USA, Saudiarabien, Ryssland, Kanada och Kina tillhör världens största oljeproducenter. När man talar om olja brukar det ofta talas om OPEC. OPEC är en form av kartell där flera av världens största oljeproducerande länder är med. Tillsammans kan de påverka både världsproduktionen och därigenom delvis påverka priset på oljan.

Kursgraf – Brentoljepriset just nu
Brentolja är en ledande global prisreferens för råolja och används som standard för europeiska oljeköp.

Kursgraf – Crudeoljepriset just nu
Crudeolja är en amerikansk råolja och en viktig referenspunkt för oljepriserna inom USA.

International Petoleum (IPCO) aktie
International Petroleum är ett kanadensiskt olje- och gasbolag. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering och distribution av olje- och gasförnödenhter runtom den globala marknaden. Störst verksamhet och investeringar återfinns för närvarande inom Europa och Sydostasien. Bolaget avknoppades från Lundin Petroleum under 2017 och har sitt huvudkontor i Vancouver.

Equinor aktie
Equinor är verksamma inom energisektorn. Bolaget innehar verksamhet inom prospektering, utbyggnad och produktion inom olje- och gasindustrin, med störst närvaro på den norska kontinentalsockeln. Utöver fokuserar bolaget på utveckling av miljövänliga energikällor, där en stor del investeringar återfinns inom förnybar energi och vindkraft. Bolaget grundades 1972 och har sitt huvudkontor i Stavanger.

Tethys Oil aktie
Tethys Oil är verksamma inom energisektorn. Bolaget arbetar med prospektering och vidare exploatering av olje- och gasförnödenheter runtom den globala marknaden. Störst andel av råvarorna består av olja och naturgas, som vidare distribueras till ett flertal industriella aktörer runtom Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Bolaget grundades under 2001 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Naturgas som investering – 3 populära naturgasaktier

Även naturgasen är en begränsad tillgång som bildades i jordskorpan för många miljoner år sedan. Naturgasen används precis som olja främst till energiförbrukning och är ett något mer miljövänligt alternativ (av de “bruna” energislagen). Vårt grannland Norge tillhör världens femte största naturgasproducent. Ryssland, Norge och Qatar står totalt för mer än hälften av världens naturgasproduktion.

Equinor aktie
Equinor är verksamma inom energisektorn. Bolaget innehar verksamhet inom prospektering, utbyggnad och produktion inom olje- och gasindustrin, med störst närvaro på den norska kontinentalsockeln. Utöver fokuserar bolaget på utveckling av miljövänliga energikällor, där en stor del investeringar återfinns inom förnybar energi och vindkraft. Bolaget grundades 1972 och har sitt huvudkontor i Stavanger.

FLEX LNG
FLEX LNG är ett norskt bolag verksamma inom olje- och gasindustrin. Bolaget levererar LNG-bärare (flytande naturgas) och transport samt återförgasning av så kallade FSRU- enheter (Floating Storage Regasification Unit). Bolaget äger och förvaltar över flera LNG fartyg i olika storlekar. Bolaget är registrerat i Bermuda och förvaltningen sköts via huvudkontoret i London.

Kosmos Energy aktie
Kosmos Energy är ett olje- och gasbolag som prospekterar och utvinner olja och gas i Afrika och Sydamerika. Verksamheten bedrivs offshore utanför Afrikas västkust. Bolaget fokuserar på att låsa upp nya kolvätesystem och låta upptäckta bassänger växa genom efterföljande lyckade prospektering. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Hamilton, Bermuda.

Guld som investering – 4 populära guldaktier


Ädelmetallen guld används både i smycken, i industrin och som en ekonomisk säkerhet. Många länder har enorma guldreserver för att backa upp sin ekonomi. Guldpriset påverkas ofta av den världsekonomiska situationen. Vid sämre tider brukar guldpriset stiga då efterfrågan ökar eftersom många vänder sig till guldet då det ses som ett tryggt, inflationssäkert alternativ. Idag är världens fem största guldproducenter Kina, Australien, Ryssland, USA och Kanada.

Kursgraf – Guldpriset just nu

Barrick Gold aktie
Barrick Gold är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget förvaltar över operativa gruvor och utvecklingsprojekt i USA, Kanada, Sydamerika, Australien och Afrika med flera. Bolaget utvinner i huvudsak guld. Övriga produkter som hanteras inkluderar även silver och koppar. Barrick Gold grundades 1983 har sitt huvudkontor Toronto, Kanada.

Gold Fields aktie
Gold Fields är ett gruvbolag med inriktning på guld. Bolaget är en av de största producenterna av guld i hela världen. Brytning samt beräknade fyndigheter finns primärt i Sydafrika men även i Australien och Peru. Brytning sker såväl under jord som i dagbrott. Även en begränsad andel koppar bryts. Bolaget grundades 1887 och har sitt huvudkontor i Johannesburg, Sydafrika.

Lundin Gold aktie
Lundin Gold är verksamma inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserade mot prospektering och vidare utvinning av ädelmetaller och mineraler. Störst andel av råvarorna består av guldförnödenheter, där verksamhet innehas inom den sydamerikanska marknaden. Kunderna består av återförsäljare på global nivå. Bolaget ingår i Lundin koncernen och har sitt huvudkontor i Vancouver.

Freeport-McMoRan aktie
Freeport-McMoRan, även kallad Freeport, är ett gruvbolag. Deras segment omfattar raffinerade kopparprodukter, koncentrerad koppar, guld, molybden, olja och övriga naturresurser. Bolaget innehar idag verksamhet i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien. Freeport grundades ursprungligen som Texas Freeport Sulphur Company under 1912 och har sitt huvudkontor i Phoenix, Arizona.

Silver som investering – 3 populära silveraktier

Silvret har flera olika användningsområden. Förutom att vara oerhört populärt i smycken kan silver bland annat används för att leda elektricitet och för att döda bakterier. Detta har gjort att ädelmetallen fått en roll i bland annat i energibranschen och medicinsektorn. Även silvret tenderar att spela viss roll som en form av safe haven under sämre ekonomiska tider. Mexiko toppar listan över världens silverproducenter följt av Kina, Peru, Ryssland och Australien.

Kursgraf – Silverpriset just nu

First Majestic Silver aktie
First Majestic Silver är ett gruvföretag som fokuserar på silverproduktion, huvudsakligen i Mexiko. Företaget äger och driver för närvarande större producerande silvergruvor runtom den globala marknaden. En del av projekten drivs även i samarbete med övriga aktörer på marknaden. Bolaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.

Pan American Silver aktie
Pan American Silver är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av silver. Övriga produkter som tillverkas inkluderar exempelvis guld. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom USA, Mexiko, Peru och Argentina. Pan American Silver grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.

Fortuna Silver Mines aktie
Fortuna Silver Mines är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av silver. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Sydamerika. Fortuna Silver Mines grundades 1980 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.

Koppar som investering – 3 populära kopparaktier

Koppar är en av världens mest använda metaller och det är inte svårt att förstå varför. Användningsområdena är många på grund av råvarans goda förmåga att leda både värme och elektricitet. Priset av koppar går ofta hand i hand med konjunkturen och till skillnad från guldpriset brukar kopparn stiga under högkonjunktur. Detta beror till stor del på att behovet ökar, bland annat eftersom fler byggnadsprojekt genomförs. Bland världens största kopparproducenter hittar vi USA, Mexiko, Spanien, Portugal och Japan.

Lundin Mining aktie
Lundin Mining är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom exploatering, prospektering samt distribution av ädelmetaller och övriga råvaror. Störst andel av råvarorna består av koppar, nickel, bly och zink, som vidare utvinns runtom den europeiska marknaden, samt via diverse utbyggnadsprojekt i Afrika. Bolaget innehar även andelar i internationella gruv- och prospekteringsprojekt. Huvudkontoret ligger i Vancouver.

Boliden aktie
Boliden är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, zink, koppar och nickel. Övriga produkter som tillverkas inkluderar kopparsulfat, selen samt järnsand. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot bygg- och fordonsindustrin. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag runtom den europeiska marknaden.

Southern Copper aktie
Southern Copper är ett gruvbolag med verksamhet i ett antal stater i Sydamerika. Bolaget äger och driver gruvor i dagbrott och metallurgiska komplex som producerar koppar, molybden, zink och ädelmetaller. Bolaget grundades 1952 och har sitt huvudkontor i Phoenix, Arizona. Southern Copper är ett dotterbolag till Americas Mining Corporation.

Aluminium som investering – 4 populära aluminiumaktier

Även aluminiumet har väldigt breda användningsområden vilket gör det till en eftertraktad metall. Du hittar aluminium i allt från läskburkar till flygplan. Priset påverkas ofta av olika former av utbuds-relaterade händelser såsom problem med leveranser och utbrytning. Kina, Ryssland, Kanada, Förenade Arabemiraten och Indien toppar listan över aluminiumproduktion i världen.

Norsk Hydro aktie
Norsk Hydro är en global industrikoncern. Bolaget är specialiserade inom framställandet av specialiserade aluminiumlösningar. Aluminium utvinns ifrån bergarten bauxit och bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från utvinning till tillverkning av valsade och strängpressade aluminiumkomponenter. Idag förvaltar bolaget utöver kärnverksamheten över ett vattenkraftverk som används i produktionen av aluminium. Bolaget etablerades 1905 och har sitt huvudkontor i Oslo.


Gränges aktie
Gränges är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillverkar produkter i valsad aluminium, med störst specialisering inom valsade produkter till värmeväxlarindustrin, vilket innefattar pläterad plåt, ranka och rör. Kunderna återfinns främst inom fordonsindustrin och produkterna vidaresäljs på den globala marknaden, med störst närvaro inom Europa, Nordamerika och Asien. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Reliance Steel & Aluminum aktie
Reliance Steel & Aluminum är ett metallgrossistföretag som distribuerar och bearbetar stål och aluminium. Bolagets produkter omfattar legering, rostfritt och specialstål, aluminium, mässing och koppar. Reliance driver bearbetnings- och distributionscentra i hela USA. Bolaget grundades 1939 och har sitt huvudkontor i Los Angeles, Kalifornien.

Alcoa aktie
Alcoa är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget arbetar med utveckling av aluminiumprodukter samt återvinning. Produktportföljen inkluderar en mängd olika aluminiumprodukter. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice, support och underhåll. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Nordamerika.

Nickel som investering – 3 populära nickelaktier

Den största delen av världens nickel används till framställning av rostfritt stål. Bland världens största producenter hittar vi Filippinerna, Ryssland, Kanada, Indonesien och Australien.

Lundin Mining aktie
Lundin Mining är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom exploatering, prospektering samt distribution av ädelmetaller och övriga råvaror. Störst andel av råvarorna består av koppar, nickel, bly och zink, som vidare utvinns runtom den europeiska marknaden, samt via diverse utbyggnadsprojekt i Afrika. Bolaget innehar även andelar i internationella gruv- och prospekteringsprojekt. Huvudkontoret ligger i Vancouver.

Boliden aktie
Boliden är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, zink, koppar och nickel. Övriga produkter som tillverkas inkluderar kopparsulfat, selen samt järnsand. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot bygg- och fordonsindustrin. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag runtom den europeiska marknaden.

Bluelake Mineral aktie
Bluelake Mineral ärv verksamma inom prospektering. Bolaget bedriver gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Metallerna används vanligen i rostfritt stål, regleringar, gjutgods samt elektroder. Metallerna kan användas som slutprodukt inom bygg, arkitektur och vattenförsörjning. Bolaget gick tidigare under namnet Nickel Mountain Resources. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.

Palladium som investering – 3 populära palladiumaktier

Palladium är en ädelmetall som framför allt används till katalysatorer i bilar där de omvandlar giftiga ämnen till mindre skadlig koldioxid och ånga. Utöver det används det i stor utsträckning till elektronik. Precis som med koppar kan palladium alltså påverkas av konjunkturen då högkonjunktur generellt sett innebär större efterfrågan på bilar och elektronik. Ryssland, Sydafrika, Kanada, USA, Zimbabwe är världens största producenter.

Palladium One Mining aktie
Palladium One Mining är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av nickel och koppar. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot den industriella sektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar.

Sibayne Stillwater aktie
Sibanye Stillwater är verksamma inom metallindustrin. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av palladium, guld, silver och koppar. Övriga produkter som tillverkas inkluderar platina och rodium. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst inriktning mot industrisektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Syd- och Nordamerika samt Sydafrika.

Platinum Group Metals aktie
Platinum Group Metals ett gruv- och prospekteringsbolag med störst verksamhet i Sydafrika. Kärnverksamheten består av utvinning av metaller primärt platina- och palladium men även koppar och nickel samt andra bas- och ädelmetaller. Bolaget är aktiva genom hela prospekteringskedjan. Platinum Group Metals grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.

Platina som investering – 3 populära platinaaktier

Platina är en sällsynt ädelmetall med många användningsområden. Platina hittar vi bland annat i smycken, läkemedel och inom fordonsindustrin. Eftersom en stor del av världens platina används i bilindustrin så kan man applicera samma tumregel kring platinapriset som för palladiumpriset. Det vill säga att bättre ekonomiska tider leder till ökad användning av platina och därmed högre priser.

Vale aktie
Vale är verksamma inom metallindustrin. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av olika metaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, koppar och aluminium. Övriga produkter som tillverkas utöver huvudverksamheten inkluderar exempelvis ädelmetaller. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst inriktning mot den tyngre industriella sektorn. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom Sydamerika.

Sibayne Stillwater aktie
Sibanye Stillwater är verksamma inom metallindustrin. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av palladium, guld, silver och koppar. Övriga produkter som tillverkas inkluderar platina och rodium. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst inriktning mot industrisektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Syd- och Nordamerika samt Sydafrika.

Platinum Group Metals aktie
Platinum Group Metals ett gruv- och prospekteringsbolag med störst verksamhet i Sydafrika. Kärnverksamheten består av utvinning av metaller primärt platina- och palladium men även koppar och nickel samt andra bas- och ädelmetaller. Bolaget är aktiva genom hela prospekteringskedjan. Platinum Group Metals grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.

Uran som investering – 3 populära uranaktier

Uran används framför allt som kärnbränsle i kärnkraftsreaktorer runtom i världen. Priset kan därför påverkas av olika politiska rörelser när det kommer till synen på kärnkraft vilket i sin tur styr efterfrågan. Om flera länder exempelvis väljer att stänga ned kärnkraftverk och istället använda andra energikällor kommer efterfrågan minska. Omvänt kan gälla om länder vars energiproduktion till stor del består av gröna energikällor har otur med vädret. Om det blåser mindre och är mindre sol kan det leda till att vindkraftverk och solceller inte producerar tillräckligt vilket gör att de måste använda mer uran för att producera kärnkraftsenergi. Kazakstan är världens största uranproducent följt av Kanada, Australien, Namibia och Niger.


Uranium Royalty aktie
Uranium Royalty är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av uran och övriga liknande resurser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot den industriella sektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Nordamerika.

Cameco aktie
Cameco är ett gruvföretag som utforskar, utvecklar, bryter, förädlar, omvandlar och tillverkar uran. Uranbrytningen sker i Kanada och USA. Bolaget erbjuder upparbetat uran till försäljning som bränsle för att generera el i kärnkraftreaktorer. Cameco arbetar över hela världen. Bolaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Saskatoon, Kanada.

Energy Fuels aktie
Energy Fuels är verksamma inom gruvindustrin. Kärnverksamheten består av prospektering investeringar samt försäljning av uran. Övrig verksamhet innefattar drift av anläggningar för återvinning av uran. Bolaget har royalties och investeringar i gruvor och prospekteringar främst i Nordamerika. Energy Fuels grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Lakewood, Colorado.

Skog som investering – 3 populära skogsaktier

Träden vi hittar i skogen används bland annat för att bli papper eller till byggnadsmaterial. Även priset på timmer styrs av utbud och efterfrågan, som i den här fallet givetvis påverkas en hel del av klimatet för bostadsbyggande och infrastruktur runt om i världen. Bland de länder som är stora inom skogsindustrin hittar vi USA, Kanada, Ryssland, Kina och Tyskland. Även Sverige har en stor roll i den internationella träindustrin och det finns flera stora svenska aktiebolag i sektorn.

Holmen aktie
Holmen är en global skogsindustrikoncern. Bolaget fokuserar på tillverkning och distribution av pappersprodukter. Utbudet inkluderar exempelvis tryckpapper, kartong och trävaror. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment och dotterbolag, och en stor del av affärsverksamheten fokuserar på ägande och förvaltning av större skogsmarker runtom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

SCA aktie
Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, är verksamma inom skogsbranschen. Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna resurs har SCA byggt en utvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, samt tjänster för skogsägare och transportlösningar. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.

Stora Enso aktie
Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades under 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Listan senast uppdaterad: 2023-08-31. Källa/inspiration: Avanza.

Bonus: 3 populära råvarufonder att investera i

Om du istället för direktinvestering i aktier vill sprida dina risker ytterligare går det att välja ut ett antal råvarufonder där du automatiskt får en bred spridning av olika aktier med fokus på råvarumarknaden som helhet. Nedan listar vi några:

Allianz Global Metals and Mining A EUR
Fonden investerar på den globala aktiemarknaden, främst inom råvarurelaterade bolag. Fondens största geografier är Kanada, Australien och Storbritannien och några av dess största innehav är BHP Group, Anglo American och Rio Tinto.

BGF World Mining A2
Globalt investerar fonden minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper (t.ex. aktier) i företag vars huvudsakliga verksamhet ägnas åt inom gruvsektorn och/eller produktion av bas- och ädelmetaller och/eller mineral. Fonden innehar inte guld eller metaller i fysisk form. Fondens största geografier är Kanada, Australien och Storbritannien och några av dess största innehav är Glencore, BHP Group och Anglo American.

JPM Global Natural Resources A (acc) EUR
Fonden strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i råvaruföretag över hela världen. Fondens största geografier är USA, Kanada och Storbritannien och några av dess största innehav är Freeport-McMoRan, Rio Tinto och Shell.

Listan senast uppdaterad: 2023-08-31. Källa/inspiration: Avanza.

Tips: Om du vill fördjupa dig mer rekommenderar vi vår stora guide om Råvarufonder.

Tips – Spara smidigare med fondroboten Lysa

Om du föredrar att handla med vanliga fonder du enkelt automatisera ditt sparande med hjälp av den populära fondroboten Lysa.

(Reklamlänk till Lysa.)

Hur gör man för att investera i råvaror? 5 olika sätt att handla med råvaror

Om du vill komma igång med dina råvaruinvesteringar så finns det flera olika tillvägagångssätt! Varje metod har sina för- respektive nackdelar och nedan går vi igenom de vanligaste metoderna samt deras styrkor och svagheter.

1) Investera i råvaruaktier

Ett alternativ för att få exponering mot råvarumarknaden är att köpa aktier i bolag vars verksamhet sysslar med en viss råvara eller har exponering mot sektorn. Det kan till exempel röra sig om ett oljebolag vars affärsidé är att borra för att söka efter nya oljekällor att exploatera.

Fördelen med detta är att du kan lyckas hitta otroligt fina bolag som lyckas ta tillvara på olika former av råvaror på ett bra sätt. Nackdelen kan däremot vara det omvända, om exempelvis om oljepriset stiger kraftigt så spelar det ingen roll om bolaget inte lyckas hitta några nya oljekällor och på så vi ta del av det högre oljepriset.

Råvaruaktier har ofta hemvist i länder där det finns mer av just den specifika råvaran. I Kanada finns det till exempel flera många aktier inom uranbrytning medan vi i Sverige hittar ett antal aktier inom skogssektorn. Detta kan ibland göra att det blir klurigt om man vill ha en portfölj som endast bestående av svenska aktier.

2) Investera i den fysiska råvaran

Det mest traditionella sättet är att köpa en specifik råvara är att helt enkelt äga den i fysisk form. Det är fortfarande relativt vanligt att köpa exempelvis guld eller silver, dels genom smycken och liknande men även i form av guldmynt eller tackor i syfte att äga en större mängd av guldet som en ren investering.

Det fungerar bra för vissa typer av råvaror, men blir desto svårare (för att inte säga omöjligt) för andra typer. Att köpa ett guldhalsband är enkelt men att lagra en större mängd naturgas eller radioaktivt uran är desto svårare.

3) Investera i råvaruterminer

Den största delen av världens råvaror handlas som terminer på olika terminsmarknader runtom i världen. För vanliga privatsparare är det dock ofta väldigt svårt att få tillgång till dessa terminsmarknader, och därför lämpar det sig i så fall bättre att handla andra former av derivat (se nedan).

4) Investera i andra former av råvaruderivat

Bland de olika former av derivat hittar vi bland annat ETP:er vilket står för Exchange-Traded Products och översätts till börshandlade produkter, ETF:er som står för Exchange-Traded Funds eller börshandlade fonder eller CFD:er som står för Contract for Difference. Produkterna går vanligtvis att handla både med och utan hävstång – ETP:er och ETF:er hos populära nätmäklare som Avanza och Nordnet och CFDs hos andra former av internationella tradingmäklare som IG eller eToro.


I fallet med råvaror är dessa derivats roll att spegla olika råvarors utveckling på terminsmarknaderna. Istället för att handla själva råvaruterminen direkt så investerar du alltså istället i exempelvis en ETP som följer priset på den underliggande råvaran. Detta är ett enkelt och smidigt sätt att få direkt exponering mot prisutvecklingen för en specifik råvara.

Om du börjat intressera dig för råvaror är chansen stor att du kommer hitta någon råvara du tror lite extra på. Kanske tycker du att det där gruvbolaget fokuserar på för många typer av metaller eller så är du osäker på vilket oljebolag som faktiskt kommer leverera framöver. Om du då vill få spridning mot en specifik råvara utan att blanda in aktiebolag eller råvarufonder så kan du investera i derivat!

Med så kallade ETPs (Exchange-traded product) och ETFs (Exchange-traded funds) kan du få spridning mot olika råvaror och följa deras pris. Detta innebär att om oljepriset går upp med 3% så går även din ETP upp med 3%. Har du bra koll på världsläget och kan tyda olika megatrender och liknande så har du goda möjligheter att tjäna pengar på utvecklingen på olika råvaror. Börjar du till exempel ana att inflationen är på väg att stiga så kan det vara en idé att läsa på lite extra om guldet för att se om det är läge att investera i en ETP som följer guldets utveckling.

Tips: Här kan du läsa mer om handel med derivat samt se vilka råvaror som finns att handla hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.

5) Investera i råvarufonder

Utöver aktier går det givetvis också att köpa fonder, vilket vanligtvis innebär att man köper en korg av aktier. Det finns olika typer av fonder inom detta områden, där vissa fokuserar mer på en viss typ råvara medan andra viktar sig mot en bredare samling råvaror. I Sverige har vissa av dessa fonder bytt fokus under de senaste åren till att fokusera mer på grön energi men internationellt finns fortfarande ett flertal renodlade råvarufonder (se exempel ovan).

Guide: Så kan du handla råvaror hos Avanza eller Nordnet

Det vanligaste sättet för svenskar att investera i råvaror är via de populära svenska nätmäklarna Avanza eller Nordnet. Där behöver du ett konto som du sätter in pengar på och kan sedan välja mellan ett stort antal aktier, fonder och derivat med fokus på råvaror. Nedan förklarar vi kort vilka steg som du behöver ta för att handla råvaruaktier, råvarufonder eller andra börshandlade investeringsprodukter knutna till råvaror.

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och ha möjlighet att handla helt courtagefritt!

 1. Registrera dig på Avanza eller Nordnet och för över pengar till ditt konto (båda mäklarna erbjuder generösa “kom igång-rabatter” för dig som är ny till aktiehandel).
 2. Sök upp ett bolag, råvarufond eller en ETP/ETF som du vill investera i. I den här artikeln har vi massor av inspiration kring olika värdepapper inom råvaror så en bra början kan vara att titta på bolagen vi listat. För att hitta ETP/ETF fungerar det oftast enklast att söka på råvarans namn så kommer olika derivat upp.
 3. När du valt ut det eller de värdepapper du vill investera i är det bara att välja hur mycket pengar du vill investera och sen trycka på köp.

Tänk på detta: Möjligheter och risker med att investera i råvaror

Innan du kommer igång med dina råvaruinvesteringar så finns det en del saker som är värda att tänka på. Råvaror kan svänga ganska kraftigt i pris beroende på omvärldssituationen och detta innebär såklart att du som investerare kan dra nytta av det och få fin avkastning men också att du kan se dina investeringar falla kraftigt på kort tid.

Priserna på råvaror kan vara svåra att förutse då de ofta är kopplade till geopolitik av olika slag. Allt från krig till pandemier kan påverka priserna kraftigt då det kan leda till minskat utbud och ökad efterfrågan. När det kommer till energiråvaror är miljöpolitiken också värd att ha i åtanke, där allt fler länder stegvis vill ställa om till grön energi. Innan du sätter igång är det alltså viktigt att läsa in dig ordentligt på ämnet och att ta ställning till flera olika faktorer!

Fler frågor och svar om att investera i råvaror som olja, guld och metaller

Vilka är riskerna med att investera i råvaror?

Den största risken med råvaror är att de kan svänga relativt kraftigt i pris, ofta beroende på saker som är svåra att förutspå såsom kriser eller politiska beslut. Prissvängningarna innebär dock inte bara risker utan givetvis också möjligheter till högre avkastning.

Vad styr priset på råvaror?

Priset på råvaror påverkas av en mängd olika faktorer. Grundregeln är dock att utbud och efterfrågan styr, vilket i sin tur påverkas av till den ekonomiska konjunkturen, olika geopolitiska händelser etc.

Hur investerar man i råvaror?

Det finns flera olika sätt att investera i råvaror, allt från att köpa de fysiska råvarorna direkt (exempelvis fysiska guldtackor) till att investera i olika former av derivat som följer råvarupriserna eller aktier/fonder som fokuserar helt eller delvis på företag vars affärsverksamhet på olika sätt ägnar sig åt råvaror.

Är råvaror en bra investering?

Råvaror kan ses som ett bra komplement till dina övriga investeringar och kan över längre tidsperioder ses som en form av ytterligare riskspridning som tenderar att jämna ut svängningarna i din portfölj. Som alltid är det dock viktigt att man sätter sig in och läser på om de olika råvarorna, och vad som styr priset på dessa, innan man investerar.

Går mina oljeaktier upp om oljepriset stiger?

Att oljepriset stiger är ingen garanti för att dina aktier i ett företag som sysslar med olja kommer stiga. Som utgångspunkt gynnas producerande oljebolag givetvis av ett stigande oljepris, det finns exempel på bolag som ägnar sig åt oljeborrning utan att hitta någon olja, alternativt mindre olja än de förväntat sig. I ett sådant fall kan aktiens kurs mycket väl falla kraftigt trots att priset på olja stiger. Det är med andra ord viktigt att man sätter sig in i och skaffar sig en bättre förståelse för bolagets specifika verksamhet innan man investerar.

Finns det några svenska råvaruaktier att investera i?

Både ja och nej. Inom vissa områden, såsom exempelvis skogsindustrin finns det ett flertal fina svenska bolag. Tittar man däremot på andra områden såsom bolag med verksamhet inom utvinning av uran så kan det däremot vara svårt att hitta svenska aktier. Detta beror helt enkelt på att Sverige inte har lika mycket uran som länder som Kanada. Att bygga en råvaruportfölj med enbart svenska aktier kan alltså vara svårt, men det finns lyckligtvis även intressanta internationella bolag som bedriver verksamhet inom de flesta typer av råvarukategorier. I den här artikeln har vi listat flera av dessa.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 25 juni 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader