Hållbara fonder | Bästa hållbara & gröna fonderna maj 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

12 min lästid

Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent skriver han allt ifrån breda nyheter om privatekonomi till nischade artiklar om specifika aktier.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Hållbara

Hållbara fonder (stor guide) – Bästa hållbara / gröna fonderna att investera i maj 2024

Sidans innehåll

Vill du skapa ett mer hållbart sparande? Så kallade hållbara fonder och gröna fonder gör att du kan investera med gott samvete, eftersom dessa tar hänsyn till olika saker som miljö och mänskliga rättigheter. Läs mer i den här guiden om hur du kan påverka genom pengarna som du placerar! Vi har också tagit fram topplistor för att hjälpa dig välja rätt i det stora utbudet av fonder.

 • Hållbara och gröna fonder erbjuder investerare möjligheten att bidra till positiva miljö- och sociala förändringar samtidigt som de får en ekonomisk avkastning, genom att investera i företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor.
 • Dessa fonder tar hänsyn till miljöpåverkan och mänskliga rättigheter, och väljer investeringar som stöder företag med hållbara verksamhetsmodeller och lösningar på globala problem såsom klimatförändringar, föroreningar, och sociala orättvisor.
 • Guiden inkluderar topplistor och rekommendationer för att hjälpa investerare att navigera det växande utbudet av hållbara fonder, vilket gör det enklare att välja fonder som inte bara är lönsamma men också bidrar till en positiv samhällsförändring.

De allt mer uppmärksammade klimat- och miljöfrågorna har gjort att såväl privatpersoner som företag fått upp ögonen för hållbarhet. Jordens resurser är begränsade och allt fler företag ställer om till mer hållbar verksamhet för att försöka lösa globala problem och dess konsekvenser – som fossila bränslen, koldioxidutsläpp, global uppvärmning, avskogning, förstörda ekosystem och förlorade arter som följd, förorenade hav och matbrist.

Det gör också att utbudet av hållbara företag att investera i ökar. Många etablerade företag ställer om till hållbara lösningar, samtidigt som nya bolag dyker upp med syftet att gynna samhället och stoppa klimat- och miljöproblem, men även jobba för rättvisa arbetsvillkor, jämställdhet och ekonomisk hållbarhet.

Vill du vara med och påverka miljön och mänskliga rättigheter i rätt riktning? Då ska du med fördel välja ansvarsfulla investeringar som tar hänsyn till detta!

Topplista 2024 – Bästa hållbara fonderna senaste 1, 3 och 5 åren (svenska och globala)

Med det sagt ska vi i denna guide kika närmare på ett urval av de bäst presterande hållbara fonderna just nu. Nedan listar vi de tre bästa fonderna inom grön/förnyelsebar energi som har haft högst procentuell avkastning under den senaste 1, 3 respektive 5-årsperioden – såväl svenska som globala räntefonder som du kan spara i!

Du kan klicka dig vidare och läsa mer om fonden hos Avanza, där du bland annat finner information om hur populär den är (mätt som antal fondandelsägare), dess fond-/förvaltningsavgift och även fondbetyget (baserat på Morningstars rating).

Dessa "bästa fonderna"-listor kan ses som inspiration för fortsatt fördjupning innan du investerar dina pengar!

Bästa fonderna inom miljö och grön energi

Gröna fonder och fonder inom miljö och förnybar energi har fått ett uppsving som följd av större medvetenhet om klimatförändringar. Allt fler som investerar vill placera sina pengar i fonder som ger gott samvete. Här ingår till exempel bolag inom vindkraftverk, solenergi, vattenrening och återvinning.


Bästa gröna fonderna – 1 år

 1. Pictet - Global Envir Opps P USD 25 %
 2. Simplicity Green Impact A 25 %
 3. Pictet-Clean Energy Transition R USD 24 %

Bästa gröna fonderna – 3 år

 1. Pictet - Global Envir Opps P USD 33 %
 2. Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR 31 %
 3. Jupiter Global Elgy Gr L EUR Acc 30 %

Bästa gröna fonderna – 5 år

 1. RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR 113 %
 2. Pictet-Clean Energy Transition R USD 98 %
 3. BGF Sustainable Energy A2 95 %

Alternativ: Sigmastocks – För dig som istället vill fokusera på automatisk sparande i aktier

Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att söka fram de bästa fonderna eller aktierna på egen hand, utan istället vill automatisera ditt sparande, vill vi tipsa om tjänsten Sigmastocks.

Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att investera dina pengar i bra aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj där ett urval av aktier skräddarsys efter dig och dina preferenser.

Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp av aktier till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

Bonus: 5 bästa fonderna med högst hållbarhetsbetyg

För dig som vill fokusera extra mycket på just hållbarhet har vi här valt de fonder med högst hållbarhetsbetyg (5 av 5) hos Avanza och därefter sorterat på högst avkastning.

Bästa hållbara fonderna – 1 år

 1. Swedbank Robur Technology A 56 %
 2. East Capital New Europe A1 SEK 54 %
 3. GP Bullhound Global Technology A 54 %

Bästa hållbara fonderna – 3 år

 1. Swedbank Robur Technology A 78 %
 2. East Capital New Europe A1 SEK 70 %
 3. Swedbank Robur Globalfond A 66 %

Bästa hållbara fonderna – 5 år

 1. Swedbank Robur Technology A 209 %
 2. Swedbank Robur Globalfond A 177 %
 3. GP Bullhound Global Technology A 147 %

Listan senast uppdaterad: 2024-04-28. Källa/inspiration: Avanza.

Välja in – och välja bort – för ett hållbart sparande

Att spara hållbart blir viktigare för allt fler. Genom att spara i fonder som tar hänsyn till hållbarhet ser du till att stötta bolag som bryr sig om bland annat mänskliga rättigheter, och samtidigt väljer bort företag som inte har en plan för att ersätta fossila bränslen. Det finns flera olika typer av hållbarhetsfonder, bland annat:

Här får du mer information om vad hållbara fonder innebär, på vilka sätt du kan påverka med dina investeringar. Du får också ta del av listor över bästa hållbarhetsfonder, i Sverige och globalt.

Tips: Läs mer i våra gröna aktierelaterade guider om Förnyelsebar energi, Elbilsaktier och Vätgasaktier.

Introduktion: Vad är hållbara fonder?


Hållbara fonder arbetar för att välja in företag som på olika sätt jobbar för en mer hållbar värld. Samtidigt väljer de bort bolag som inte lever upp till fondens krav. Det kan gälla flera olika kriterier: allt från arbete med att minska koldioxidutsläpp till mänskliga rättigheter och humana arbetsförhållanden.

Ofta är kriterierna relaterade till FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Hållbarhetsfonder måste även följa de riktlinjer som finns från Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF.

När vi pratar om hållbarhet inom fonder kan det därmed innefatta flera olika områden, bland annat:

 • Förnyelsebar energi
 • Minskning av koldioxidutsläpp
 • Hållbart jordbruk
 • Motverkande av skövling av skogar
 • Tillhandahållande av rent dricksvatten
 • Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden
 • Exkludering av verksamheter som genererar vinst genom till exempel alkohol, tobak, vapen, fossila bränslen eller kommersiell spelverksamhet

Definitionen av en hållbar fond

Hållbarhet är ett begrepp som frekvent förekommit under de senaste åren, både på börsen och många andra områden. När det gäller att spara hållbart kan det också tolkas på olika sätt. Är det en hållbarhetsfond om den väljer in företag som använder hållbara material, men inte nödvändigtvis investerar i företag som aktivt arbetar med att minska orättvisor och ojämlikhet? Vilka hållbarhetsaspekter ska du som sparar välja, och vilka av företagen borde man välja bort?

Svaret på frågorna är inte helt enkelt. Men generellt sett innebär en hållbarhetsfond att man tänker långsiktigt på miljön och mänskliga rättigheter, för att påverka världen positivt på lång sikt och inte bara fokusera på att generera högsta möjliga vinst här och nu.

Vad är en ESG-fond?

ESG-fonder är ett annat begrepp för fonder som tar hänsyn till hållbarhet. Inom fondförvaltning hör man ofta talas om ESG, som står för Environment, Social, Governance. Detta betyder med andra ord att förvaltaren jobbar med frågor inom miljö, social hållbarhet som mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, samt ägarstyrning.

Grundar sig i FN:s globala mål

FN-initiativet PRI handlar även det till stor del om att fondbolaget ska jobba med ESG-frågorna. PRI står för Principles for Responsible Investments (principer för ansvarsfulla investeringar). Fondförvaltare kan ansluta sig till detta initiativet, och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. Både ESG och PRI grundar sig i FN:s 17 globala mål.

Man pratar även om ESG-risk och hållbarhetsrisk. Riskvärdet fastställs av Morningstar, mellan 100 och 0. En lägre siffra betyder större chans till att kunna hantera risker relaterade till miljö, klimat och socialt ansvar. Ett värde över 30 anses vara högt.

Vad är en etisk fond?

Etisk fond, även kallat SRI eller etikfond, ingår också i benämningen hållbara fonder och företagen man väljer in är ofta samma. Här syftar man på investeringar i olika bolag som jobbar med etiska och moraliska värderingar. SRI står för Social Responsible Investments. Det innebär att fonden investerar i verksamheter som aktivt bedriver hållbarhetsarbete för en bättre miljö och jämställdhet. Men det kan även handla om investeringar i nytänkande bolag som till exempel gynnar välmående. Etikfonder väljer bort bolag där det på olika sätt finns brist på etik, till exempel verksamheter som utövar plågsamma djurförsök eller arbetar med tobak och alkohol.

Så vad ska jag välja?

Beroende på hur du vill bidra till hållbarhet i samhället är det upp till dig hur du vill fördela dina investeringar. Hållbarhet är ju ett väldigt brett område och fondförvaltarna kan använda olika sätt för att jobba med ESG.

 • Välja bort placeringar som inte uppfyller kraven, till exempel bolag med koppling till vapen, korruption eller utvinning av fossila bränslen.
 • Välja in bolag som har en positivt inverkan på miljö och sociala frågor.
 • Försöka påverka bolag till bättre hållbarhetsarbete, till exempel genom dialog med ägarna eller att rösta på bolagsstämmor.

Fonden kan till exempel fokusera på helheten och påverka bolag inom såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt ansvar. Är du mest intresserad av bästa miljöval kan du fokusera på gröna fonder med sådan märkning – läs mer om hur du urskiljer fonden med hjälp av klassificeringar här nedan.

Du kan även påverka med ditt sparande genom investeringar i grön teknik, där fonden investerar i företag som driver utvecklingen framåt inom bland annat solenergi, vindkraft och återvinning.

Tips – Spara smidigare med fondroboten Lysa

Om du föredrar att helt automatiserat fondsparande som är anpassat efter dina personliga sparmål tipsar vi om att spana in den populära fondroboten Lysa.

(Reklamlänk till Lysa.)

Hållbarhetsbetyg och hållbarhetsklassificeringar på fonder

Det finns några olika hållbarhetsklassificeringar som gör det enklare för dig att spara i bolag med en mer hållbar strategi.

Svanenmärkning
Nordens officiella miljömärkning. Symbolen är lätt att känna igen för de flesta och innebär att fonden måste välja bort vissa branscher och företag som man tycker är problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv.

Morningstars märkning för låg koldioxidrisk
Symbolen är ett grönt löv. Kravet för att en fond ska anses ha låg koldixiodrisk är att den har en begränsad exponering mot fossila bränslen och har bra förutsättningar att ställa om till förnybar energi med låga CO2-utsläpp.

Morningstars hållbarhetsbetyg
Här kan du se hållbarheten på fonden i förhållande till andra alternativ i samma kategori. Symbolerna består av små jordglober, där fem är högsta betyget.

Hållbarhetsindikator av Morningstar
Ytterligare ett värde som tas fram av Morningstar, på en skala mellan 0 och 100. Baserat på ESG, det vill säga miljöarbete, socialt ansvar och bolagsstyrning.

EU-regler för information om hållbarhet

En ny förordning från EU innebär att det införs en informationsstandard för hållbara investeringar, så att det blivit enklare att jämföra fonder. Förordningen kommer att vara fullt ut tillämpad i december 2023 och påverkar den information som finns att läsa vid en fond. Fonder som framförallt verkar för hållbara investeringar kommer att delas in i två kategorier: Artikel 8 och Artikel 9.

Ljusgröna fonder: Artikel 8

Så kallade ljusgröna produkter klassificeras som Artikel 8. En sådan fond ska främja hållbarhet, men det är inte det huvudsakliga målet.

Mörkgröna fonder: Artikel 9

Mörkgröna produkter, Artikel 9, innebär att fonden ska ha just hållbarhet som mål för allt som de investerar i. De aktiviteter som ett bolag jobba med får dock inte bidra till att något av de andra målen tar skada. Till exempel kan ett bolag som jobbar för bättre miljö inte klassas som hållbart om det inte tar hänsyn till rättvisa villkor för de som arbetar i företaget.

Fördelar och nackdelar med hållbara fonder

Dags att sammanfatta möjligheter och risker med hållbara fonder, innan vi tar en titt på topplistorna för inspiration till vilka fonder som gett bäst avkastning de senaste åren!

Fördelar:

 • Möjlighet till mindre risk tack vare att företagen har en hållbar, långsiktig strategi.
 • Bra för månadssparande, då du också sprider riskerna över tid.
 • Känslan av att vara med och bidra till en mer hållbar värld samtidigt som du har chans till avkastning på sikt.
 • Möjlighet att välja fonder som arbetar för de frågor just du brinner för – som minskad fattigdom, rättvisa arbetsförhållanden, främjande av fred och stoppa klimatkrisen.

Nackdelar:

 • Risk att du inte får tillbaka ditt investerade kapital – samma gäller dock för alla aktier och fonder.
 • Vissa fonder kan ha höga avgifter. Var noga med att jämföra avgifterna, tillsammans med historisk avkastning och risknivå.
 • Det kan vara svårt att veta hur grön eller etisk som fonden faktiskt är. Ta därför hjälp av symboler och märkningar och läs den information som finns.

Tips – Ladda ner vår populära app för inspiration till bästa gröna fonderna 2024

Kom igång: Så gör du för att börja investera i bra hållbara fonder i 5 enkla steg

För att börja investera i hållbara fonder behöver du ha ett konto hos en bank eller en nätmäklare. Vi rekommenderar någon av nätmäklarna Avanza eller Nordnet – de största nätbankerna i Sverige. Här kan du utan kostnad öppna ett konto med hjälp av BankID, förutsatt att du fyllt 18 år.

För att börja investera letar du upp fonden genom att söka på dess namn, eller ta hjälp av olika listor hos nätbanken. Se till att du först har överfört pengar från din vanliga bank, eller sätt upp ett månadssparande som automatiskt gör överföringen åt dig.

 1. När du hittat rätt fond klickar du på “Köp”.
 2. Välj vilket konto som pengarna ska tas från.
 3. Fyll i belopp som du vill köpa fondandelar för.
 4. Skicka iväg din fondandelsorder.
 5. Vänta tills ordern gått igenom och fortsätt sedan med fördel att månadsspara. Tänk långsiktigt så ökar chanserna att ditt innehav får god avkastning med åren!

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och ha möjlighet att handla helt avgiftsfritt!

Fördjupning: Handelsbanken Hållbar Energi och X andra populära gröna fonder

Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi är en aktiefond som 2020 fick pris för sin förvaltningsstrategi i Årets ansvarsfulla fondprestation, en tävling anordnad av Länsförsäkringar. Denna fond är Svanenmärkt och investerar globalt i företag som utvecklar eller nyttjar olika sätt som kan minska klimatpåverkan.

Du får genom ägande i fonden exponering mot marknader i bland annat USA, Asien och Europa. Avgift liksom risknivå är relativt höga. Det som lockar med fonden är istället, utöver hållbarhetsarbetet, chansen till hög avkastning.

SPP Grön Obligationsfond

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i gröna obligationer, vilka har en tydlig positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden exkluderar bolag inom bland annat spel, vapen, tobak, alkohol, pornografi, cannabis och energisektorn. Eftersom detta är en räntefond är avgiften och historiska avkastningen, liksom risken, relativt låg.

Nordea Klimatfond

Nordea Klimatfond är en aktiefond som placerar globalt i bolag som indirekt eller direkt medverkar i satsningar som ger en effektivare användning av jordens resurser. Det kan handla om förnyelsebar energi, grön teknik, biobränsle, vatten- och avfallshantering och jordbruk. Avgiften är relativt hög men fonden har samtidigt haft en hög historisk avkastning.

CB Save Earth Fund

CB Save Earth Fund är ytterligare en aktiefond, här med fokus på bolag inom miljöteknik, vattenhantering och förnybar energi i Nordamerika, Europa och Asien. Förvaltningen följer PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Aktierna ingår dels i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index, dels i aktivt och passivt förvaltade fonder.

Gröna fonder Avanza

Letar du efter hållbara fonder Avanza finns ett stort utbud av såväl hållbar energi fonder som etikfonder och grön teknik-fonder. Avanza har en hållbarhetsindikator vid varje fond som gör att du kan se dess bedömning utifrån ESG. Det går även att titta efter Svanenmärkning, Morningstars hållbarhetsbetyg med jordglober eller stämpeln för låg CO2-risk. Det går även att skapa en hållbarhetsstämpel utifrån dina egna preferenser!

Fler frågor och svar om att investera i hållbarhetsfonder

Vad är en hållbar fond?

Fonden tar hänsyn till hållbarhet på olika sätt. Till exempel kan förvaltaren välja bort bolag som inte aktivt jobbar med hållbarhet eller bedriver verksamhet inom områden som tobak, alkohol, vapen och fossila bränslen. Förvaltaren kan istället välja in de företag som aktivt jobbar med hållbarhetsarbete, som minskning av koldioxidutsläpp, rättvisa arbetsvillkor och jämställdhet.

Vad är gröna fonder?

En grön fond fokuserar särskilt på miljö, närmare bestämt ser man till att investeringarna aktivt arbetar för hållbarhetsarbete som påverkar vår miljö i en positiv riktning.

Hur investerar jag hållbart?

Du kan med fördel leta efter Svanenmärkning eller Morningstars märke för lågt koldioxidutsläpp. Det finns idag ett allt större utbud för dig som vill spara, få avkastning och samtidigt bidra till bättre hållbarhet och miljö. I listorna högre upp i texten hittar du inspiration.

Vad betyder artikel 9 fonder?

Artikel 9 fonder kallas också för mörkgröna fonder och är den högsta hållbarhetsnivån i EU-regelverket. Dessa fonder investerar hållbart genom att välja bort företag som inte lever upp till kraven på hållbarhetsarbete. Artikel 9 fonder gör ansvarsfulla investeringar i bolag med mål som ska bidra till att lösa klimatutmaningarna och bidra till ett mer hållbart samhälle. Investeringarna kan ha både sociala mål och miljömål.

Vilka fonder är mest hållbara?

Det är svårt att rangordna de olika fonderna efter hållbarhet. Beroende på vad du tycker är viktigast kan du titta efter märkningar på fonden, som Svanen eller Morningstars gröna löv för lågt koldioxidutsläpp. På Avanza kan du sortera efter hållbarhetsbetyg och välja bort branscher, samt filtrera så att du endast ser fossilfria, Svanenmärkta eller med låg Co2-risk.

Hur hittar jag mer information om en fond är hållbar?

Du kan ta del av information på fondens faktablad eller direkt hos nätmäklaren. Där står det hur förvaltningen jobbar med att välja in bolag, vad som gör att de väljer bort vissa bolag, och hur de arbetar för att påverka bolag som de är andelsägare i.

Är det värt att spara i hållbara fonder?

Det beror på vilken fond du väljer och hur dess avkastning och avgift ser ut. Genom att du väljer bort bolag som inte har ett aktivt hållbarhetsarbete, utan istället investerar i bolag med mål att gynna miljön, bidrar du dock till att påverka bolag positivt. Många tycker att hållbara investeringar är värt det inte bara för samvetets skull, utan även eftersom det sker en global omställning till hållbarhet.

Hur stor risk innebär det att spara hållbart?

Alla investeringar innebär en risk och det är inte säkert att du får tillbaka dina sparade pengar. Sparar du långsiktigt ökar dock chansen för att du ska få bra avkastning. Det är alltid viktigt med diversifiering i portföljen, så att du inte lägger alla dina ägg i en korg. Att månadsspara och investera långsiktigt är andra bra sätt att minska din risk.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 28 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
I rollen som skribent brinner Daniel Åstrand för att utveckla Börskollen till den givna platsen för alla med intresse för börs och investeringar. Som skribent har han stor kunskap inom och skriver gärna om såväl större börsnyheter och makro, mer nischade aktie- och investeringsuppslag, investeringsstrategier och trading samt även bredare artiklar och guider inom privatekonomi.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader