Aktier för trading | Hitta bästa daytrading aktier april 2024
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

12 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Aktier

Aktier för trading? Så hittar du bästa aktierna för daytrading och swingtrading april 2024

Sidans innehåll

Välkommen till vår omfattande guide om daytrading med aktier! Om du är intresserad av att lära dig mer om hur du gör för att börja handla med aktier mer aktivt är du på helt rätt plats. I den här guiden kommer vi att utforska daytrading i detalj och ge dig de verktyg och den kunskap du behöver för att komma igång.

  • Daytrading är en handelsstrategi som innebär att köpa och sälja aktier inom samma handelsdag för att dra nytta av små prisförändringar.
  • Det är viktigt att stänga alla positioner innan handelsdagen slutar för att undvika risker som kan uppstå från övernattningshändelser som kan påverka aktiepriserna.
  • Daytraders använder teknisk analys, orderflöden och nyhetsuppdateringar för att göra informerade handelsbeslut, med fokus på att identifiera potentiella ingångs- och utgångspunkter för handel.

Vi kommer att täcka allt från de grundläggande begreppen och riskerna som är förknippade med daytrading till vad som är viktigt att tänka på när du vill hitta aktier att handla med.

Oavsett om du är en nybörjare som är nyfiken på att börja med daytrading eller en erfaren trader som vill förbättra dina färdigheter kommer du ha stor nytta av den här guiden. Så gör dig redo för att dyka in i världen av daytrading och låt oss tillsammans utforska ämnet!

Tips: I våra stora guide om Daytrading och Swingtrading kan du fördjupa dig mer samt ta del av konkreta strategier för framgångsrik aktiv handel!

Introduktion: Vad innebär daytrading med aktier?

Daytrading är en handelsstrategi där investerare köper och säljer aktier under samma handelsdag. Målet är att tjäna pengar genom att dra nytta av små prisförändringar som kan uppstå under handelsdagen.

Vad som framför allt utmärker daytrading är att alla positioner stängs innan handelsdagen är slut, vilket innebär att man som daytrader inte har en aktivt pågående trade över natten. Detta är viktigt eftersom det minskar risken för att positionen påverkas av händelser som kan inträffa efter marknadens stängning, såsom nyheter eller händelser som kan förändra priserna (så kallad “gap risk”).

Daytraders förlitar sig ofta på teknisk analys, orderflöden och nyheter för att fatta sina handelsbeslut. De analyserar prisgrafer, tekniska indikatorer, orderboken och aktuella nyheter för att försöka förutsäga framtida prisrörelser. Teknisk analys hjälper dem att identifiera potentiella ingångs- och utgångspunkter när det kommer till att handla aktier.

Vad krävs för att bli duktig inom daytrading?

Som ny daytrader behöver du ha koll på ett antal saker innan du kan börja handla aktier. Bland annat följande är viktigt för att lyckas:

1. Kunskap och erfarenhet

För att lyckas med daytrading krävs kunskap om finansmarknaderna och de tillgångar du handlar med. En ordentlig förståelse för börsen, prisbildningsprocesser och de faktorer som påverkar, såsom ekonomiska och politiska händelser, är avgörande. Erfarenhet spelar också en viktig roll, eftersom det är genom praktisk erfarenhet som du lär dig att tolka marknadssignaler och förbättra din handelsstrategi.

2. Risknivå

Din benägenhet att ta risker har en direkt påverkan på hur mycket pengar du kan tjäna och förlora. Att öka din risk, exempelvis genom användning av hävstångseffekt, kan leda till större vinster vid framgångsrika affärer. Samtidigt ökar detta dock risken för stora förluster om marknaden går emot dig. Din risk/reward-ratio, det vill säga balanseringen av risk och potentiell avkastning, är en central del av daytrading.

3. Handelskapital

Hur mycket pengar du tradear med påverkar hur mycket du kan tjäna. Ett större handelskapital möjliggör större positioner och därmed potentiellt större vinster. Många daytraders börjar med små belopp och ökar gradvis sitt handelskapital när de blir mer erfarna och framgångsrika.

4. Handelsstrategi

Att ha en välbeprövad strategi är avgörande innan du ger dig in i daytrading-världen. Det är bland annat nödvändigt att skapa en riskhanteringsplan för att skydda ditt kapital. Detta innebär att du måste fastställa din risktolerans, använda stopp loss-orderfunktionen och bestämma hur mycket av ditt kapital du är villig att riskera på varje enskild trade. Dessutom måste du utveckla en handelsstrategi som är i linje med dina mål och din personliga stil.

5. Mental styrka

Mentala färdigheter är en viktig komponent inom daytrading, eftersom det kan vara en extremt stressig aktivitet. Du måste kunna hantera känslor som rädsla och girighet samt bibehålla din disciplin och ditt tålamod även när marknaden är volatil och saker och ting inte går som väntat.

Den mentala aspekten är ofta den mest utmanande för nybörjare inom trading. Att ha en förutbestämd strategi inom daytrading med tydliga "regler" för hur du ska agera i olika situationer kan hjälpa dig att undvika att låta känslor styra dina beslut när pengar är på spel.

Sammanfattningsvis skiljer det sig åt mycket hur lyckad en daytrader blir. Inkomsten för daytraders varierar kraftigt beroende på kunskap, erfarenhet, risknivå och handelskapital. Det är möjligt att tjäna betydande belopp, men det är ingen garanti för framgång och kräver en noggrann och medveten strategi. Innan du börjar med daytrading är det viktigt att noggrant överväga dina mål och vara beredd på både vinster och förluster.

Hur hittar man bra aktier för daytrading?


När du ska hitta bra aktier att tradea med finns det en hel del att ha i åtanke. Det första du kan göra är att välja bland aktier som du hittar på olika typer av listor. Detta kan vara allt från en lista över ett visst index, till en lista med ett visst tema. När du hittat en aktie du tycker är intressant kan du kolla på ett antal faktorer för att avgöra om aktien är intressant att tradea med. Du kan bland annat hålla koll på detta:

Likviditet

Likviditeten i en aktie har betydelse för hur enkelt och snabbt du kan köpa eller sälja aktien på marknaden. Likviditeten, aktiens omsättning, mäter hur mycket utbud och efterfrågan en aktie har, vilket påverkar hur smidigt/snabbt det går att gå in eller ur en position.

Aktier med hög likviditet har många köpare och säljare som är redo att handla med dem. Det innebär att du kan köpa eller sälja stora mängder av aktien utan att påverka dess pris väsentligt. Hög likviditet är vanligtvis förknippad med större företag och populära aktier.

Aktier med låg likviditet har färre köpare och säljare. Om du försöker köpa eller sälja en stor mängd av en aktie med låg likviditet kan det leda till större prisrörelser och påverka marknaden mer dramatiskt. Eftersom aktien inte har lika många köpare och säljare kan det vara svårt för dig att ta eller släppa en position i aktien, särskilt om du handlar med stora summor.

För daytraders är likviditet en viktig faktor att överväga. Hög likviditet brukar innebära en låg skillnad mellan köp- och säljkurs, en så kallad “tight spread”, vilket gör det enklare att utföra snabba köp- och säljordrar. Det är avgörande när du vill kunna reagera snabbt på prisrörelser och andra händelser. Låg likviditet kan leda till större spridningar mellan köp- och säljpris, vilket inte är bra.

Även när du ska göra teknisk analys är likviditeten viktig eftersom hög likviditet ger mer tillförlitlig data. Aktier med hög likviditet ger exempelvis betydligt mer lättolkade candlesticks eftersom det finns ett stort antal handlare som agerar på dessa nivåer. Det gör att teknisk analys är mer pålitlig för aktier med hög likviditet.

Volatilitet

Volatilitet i aktiesammanhang innebär hur mycket en akties pris rör sig inom en viss tidsram. En volatil aktie har stora prisförändringar, medan en aktie med låg volatilitet inte förändras lika mycket i pris. I samband med daytrading är detta givetvis en viktig faktor att titta på eftersom att handla med en volatil aktie innebär ökade möjligheter att tjäna mer pengar på prisrörelserna, men givetvis också en ökad risk att förlora mer pengar.

ADR, eller Average Daily Range, är en populär metod för att avgöra hur volatil en aktie är. För att beräkna ADR i procent går man igenom prisdata för en aktie över en viss tidsperiod (bakåt i tiden) och får sedan fram ett procentuellt värde, exempelvis ADR på 3 % vilket innebär att aktien i snitt rör sig 3 % från högsta till lägsta under en handelsdag.

Ju högre procentuellt värde, desto högre volatilitet. Det är viktigt att komma ihåg att ADR i procent ger en historisk indikation av volatiliteten. Marknadsförhållandena kan ändras, och därför bör man övervaka ADR regelbundet och anpassa sina handelsstrategier därefter.

För att hitta volatila aktier kan du bland annat använda dig av nätmäklare eller plattformar för trading, såsom TradingView.

Stocks in Play


"Stocks in Play" är ett uttryck som används för att beskriva aktier som har extra stort fokus på sig och därmed är föremål för intensiv handel och större prisrörelser. Dessa kan vara särskilt intressanta för daytraders eftersom det kan finnas fina möjligheter att tjäna pengar på större prisrörelser.

Aktier blir ofta extra heta i samband med att bolaget kommer med en rapport eller att de kommer med någon typ av betydande nyhet. När en aktie hamnar i fokus i media brukar handeln också öka, vilket kan skapa möjlighet för traders, oavsett om det rör sig om negativ eller positiv mediebevakning.

En kombination av bra likviditet och en högre volatilitet brukar utgöra bra jaktmarker för en trader. Timingmässigt vill man dessutom gärna kombinera dessa aktier med aktuell nyhetsaktivitet som får marknaden att rikta blickarna “in Play” mot den specifika aktien/bolaget.

Sverige eller USA: Var hittar man lättast bra daytrading-aktier?

Aktiehandeln är global vilket innebär att du dels kan tradea med olika tillgångsslag, på olika marknader världen över. Som svensk aktiedaytrader blir det naturliga valet oftast att tradea med svenska, nordiska eller amerikanska aktier. Vilket land borde man egentligen fokusera på?

Läs mer nedan där vi listar olika fördelar och nackdelar med de olika länderna.

Fördelar med att tradea med svenska aktier

Svenska tider: Om du sitter i Sverige kan du ägna dig åt trading under vanliga kontorstider eftersom det är då svenska börsen är öppen.

Lokal kännedom: Att handla i sitt eget land kan ge dig en fördel när det gäller att förstå den nationella ekonomin, politiken och företagens händelser.

Lägre avgifter: I allmänhet är handelskostnaderna ofta lägre på den svenska börsen jämfört med utländska aktier, särskilt när du använder dig av en svensk nätmäklare. Du slipper även eventuella växlingsavgifter.

Nackdelar med att tradea på svenska marknaden

Sämre likviditet: Den svenska börsen är mindre än de större amerikanska börserna som NYSE och NASDAQ. Det kan betyda sämre likviditet i aktierna, vilket är negativt för daytraders.

Begränsat urval: Den svenska marknaden har en begränsad mängd företag att välja mellan jämfört med de omfattande listorna på amerikanska börser. Det kan göra det svårare att hitta bra tradingmöjligheter. I USA finns ungefär 10 gånger så många fler noterade aktier som i Sverige!

Fördelar med att tradea med amerikanska aktier

Stort urval: I USA kan du alltid räkna med att det finns många företag och sektorer att välja mellan, vilket ger dig möjlighet att diversifiera din portfölj och handla med aktier från olika branscher.

Hög likviditet: Amerikanska marknader är bland de mest likvida i världen, vilket ger dig möjlighet att snabbt köpa och sälja aktier till relativt smala spreadar.

Nackdelar med att tradea på den amerikanska marknaden

Tidsskillnad: Om du bor i Sverige och vill handla på de amerikanska börserna måste du hantera tidsskillnaden, vilket kan innebära att du måste vara aktiv från sen eftermiddag och under kvällen.

Komplexitet: Amerikanska marknader kan vara komplexa med olika regler och skatteregler som kan vara utmanande att förstå och hantera. Hos vissa nätmäklare sköts dock detta automatiskt.

Högre avgifter: Om du använder en svensk mäklare så är avgifterna för handel av amerikanska aktier högre än de för svenska. Courtage är generellt sett högre och i tillägg tillkommer dessutom avgift för valutaväxling.

Kom igång: Hur gör man för att börja med daytrading?

Det är både roligt och enkelt att börja med daytrading. Såhär går det till, steg för steg:

1. Skaffa kunskap

Det är ingen bra idé att dyka in i tradingvärlden med huvudet först, för att kunna tjäna pengar och leverera över lång tid är det avgörande att utbilda dig samt skaffa praktiskt tid/erfarenhet i marknaden. Du kan göra detta genom att använda utbildningsresurser som finns hos tradingplattformar såsom IG, IG Academy, såväl som böcker, bloggar, X (Twitter) etc.

2. Välj en handelsplattform

När du har en stabil grund av kunskap att stå på är det dags att skapa konto hos den handelsplattform som bäst passar dina mål och intressen. Handelsplattformar varierar i tillgängliga tillgångar och funktioner, så se till att välja en som erbjuder det du behöver.

3. Skapa ett handelskonto

Besök plattformens webbplats och genomför registreringen. Du behöver ange ett antal personliga uppgifter såsom namn, e-postadress och kontaktinformation. De flesta plattformar kräver identitetsverifiering via bank-ID för att följa de lagliga kraven och förhindra penningtvätt.

4. Sätt in pengar

Efter registrering och identitetsverifiering måste du sätta in pengar på ditt handelskonto. Det finns olika insättningsmetoder tillgängliga, såsom banköverföring, kreditkort och via e-plånbok.

5. Utforska plattformen

Det är viktigt att lära känna handelsplattformen och dess olika funktioner. Utforska handelsverktyg, diagram, orderutförande och analysverktyg som erbjuds på plattformen.

6. Utveckla en tradingstrategi

Innan du börjar daytrada är det klokt att utveckla en strategi. Definiera de tillgångar du vill handla med, välj hur du vill agera vid olika situationer och skapa regler för riskhantering. Ska du handla riktigt kortsiktigt som scalper, fokusera på daytrading eller hålla positioner längre som swingtrader eller positionshandlare?

Många handelsplattformar, såsom IG, erbjuder möjligheten att använda demokonton med virtuella pengar för övning. Detta ger dig chansen att bekanta dig med plattformen och testa din strategi utan att riskera riktiga pengar.

8. Börja daytrada

När du är redo är det dags att börja placera köp- och säljordrar i enlighet med din strategi. Det är en bra idé att börja med små belopp för att bli bekant med handelsprocessen och gradvis öka din handelsaktivitet när du blir mer självsäker.

Vilken plattform är bäst?

Det finns ett brett utbud av nätmäklare som du kan tradea hos. För renodlad trading anser vi att IG erbjuder en rad fördelar, men de svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet är fungerar också.

När vi pratar handel med aktier specifikt har Avanza fördelen att erbjuda direkthandel, medan IG erbjuder handel via olika former av finansiella derivatprodukter (t.ex CFD:er eller Turbos). IG är dock mer av en renodlad tradingplattform som erbjuder bättre verktyg för analys, orderhantering, utbildning etc.

Hos Avanza eller IG kan du smidigt komma igång genom att öppna ett konto helt gratis redan idag!

Tips: Läs gärna vår stora guide om CFD-trading såväl som guiden om IG.

Vilka andra instrument kan man tradea med?

Daytraders kan handla med flera olika finansiella instrument (utöver aktier) beroende på deras preferenser och tillgängliga marknader. Här är några vanliga finansiella instrument som daytraders kan handla med:

Valutor (Forex)

Daytrading på Forex-marknaden innebär handel med valutapar, som SEK/USD eller USD/EUR. Valutamarknaden är känd för sin höga likviditet och möjligheten att handla dygnet runt. Nedan listar vi några av tillgångens fördelar och nackdelar:

Hög likviditet: Forex-marknaden är en av de mest likvida marknaderna i världen, vilket gör att daytraders kan köpa och sälja valutor utan att behöva oroa sig för problem med att ta eller släppa positioner.

Dygnet runt-handel: Forex-marknaden är öppen dygnet runt, vilket ger daytraders flexibilitet när det gäller handelstider.

Komplexitet: Handel med valutapar kräver en förståelse för makroekonomiska faktorer och geopolitik.

Fördjupa dig: Vi rekommenderar vår stora guide om Forextrading.

Råvaror

Daytrading av råvaror involverar handel med varor som guld, olja, silver, eller jordbruksprodukter som vete och kaffe. Nedan listar vi några av tillgångens fördelar och nackdelar:

Mångfald av råvaror: Råvarumarknaden inkluderar en mängd olika tillgångar som guld, olja, metaller och jordbruksprodukter vilket gör att du kan välja att bli expert på en viss tillgång.

Prisrörelser: Priserna på råvaror kan vara känsliga för ekonomiska och geopolitiska händelser, vilket skapar handelsmöjligheter.

Kräver specialiserad kunskap: Handel med råvaror kräver en förståelse för specifika råvarumarknader och deras drivkrafter.

Tips: Läs gärna vår guide om Råvaruaktier.

Krypto


Kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum och andra digitala tillgångar har blivit populära för daytrading. Kryptomarknaden är känd för sin volatilitet och erbjuder potentiellt stora vinster. Nedan listar vi några av tillgångens fördelar och nackdelar:

Hög volatilitet: Kryptokurser som Bitcoin är kända för sin höga volatilitet, vilket kan skapa möjligheter för daytraders.

Låg inträdesbarriär: Många kryptomarknader är tillgängliga för handel med relativt låga kapitalkrav.

Höga risker och stor komplexitet: Kryptomarknaden är extremt volatil och dessutom förhållandevis ny och komplex och kan leda till snabba förluster.

Oreglerad marknad: Kryptomarknader generellt är inte reglerade, vilket ökar risken för bedrägerier och oegentligheter.

Brist på historisk data: Kryptovalutor är relativt nya och har begränsad historisk data, vilket kan göra teknisk analys svårare.

Tips: Läs gärna vår guide om att Handla med krypto.

FAQ – Fler frågor och svar om bästa aktierna för trading

Vad betyder tight spread?

En "tight spread" refererar till en smal eller liten skillnad mellan köp- och säljpriset för en finansiell tillgång, som exempelvis en aktie, valuta eller råvara. Spreaden är skillnaden mellan det högsta priset som någon är villig att betala (köp) och det lägsta priset som någon är villig att sälja (sälj) en tillgång för under en viss tidpunkt. En tight spread indikerar ett litet prisgap mellan dessa två nivåer.

Vad betyder likviditet?

Likviditet är ett mått för hur omsatt en viss aktie är, det vill säga hur mycket aktien köps och säljs. Bra daytrading-aktier har generellt sett hög likviditet eftersom det då är lättare att öppna och stänga sin position i aktien.

Vad betyder volatilitet?

Volatilitet är ett mått för att avgöra hur mycket en aktie rör sig i pris. Lämpliga daytrading-aktier har generellt sett högre volatilitet.

Vad är en stop loss-order?

En stop loss-order är en förinställd order som utlöses när en aktie når en viss prisnivå för att minska förluster. När stop loss-ordern aktiveras släpps positionen.

Vad är en take profit-order?

En take profit-order är en förinställd order som utlöses när en aktie når en viss vinstnivå för att säkra vinster.

Vad är candlesticks?

Candlesticks är diagramformationer som är bra verktyg i samband med att man köper och säljer aktier för att förstå prisrörelser och fatta beslut.

Vad innebär risk/reward-ratio?

Risk/reward-ration är förhållandet mellan den förväntade vinsten och den potentiella förlusten i en handel. Det används för att bedöma vilka daytrading-aktier som är värda att ta en position i.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 17 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.