Guldpriset idag | Kursgraf: Guldpriset i realtid - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Guldpriset idag – Se realtidskurs för guldpriset just nu

Guldpriset är en ständigt aktuell variabel i den globala ekonomiska och geopolitiska diskussionen. Guldet är trots allt en ädelmetall med såväl kulturell som ekonomisk betydelse och påverkar allt från investeringsportföljer till länders valutareserver. Det har även en direkt och indirekt inverkan på allt från inflationsnivån till priserna på olika varor och tjänster.

Många investerare följer därför vår guldpriset-graf för att förstå guldets prisrörelser. På denna sida presenterar vi realtidsdata i form av kursgrafer för såväl guld som silver. Längre ner på sidan kan du också läsa på om de faktorer som påverkar priset samt hur ädelmetaller påverkar den globala ekonomin.

Kursgraf – Guldpriset idag

Denna kursgraf visar guldprisets rörelser över tid och hjälper dig att hålla ett öga på marknadstrenderna.

Kursgraf – Silverpriset idag

Silver är likt guld en viktig indikator på dynamiken på marknaden. I grafen nedan kan du se prisutvecklingen för denna ädelmetall.

Faktorer som påverkar aktuella guldpriser

Det aktuella guldpriset är resultatet av flera olika faktorer som samverkar. Dessa är några av de faktorer som har störst inverkan på priset på guld:

Utbud och efterfrågan

Det mest grundläggande konceptet för prissättning av ädelmetaller är utbud och efterfrågan. Något förenklat stiger priset när efterfrågan på guld ökar och utbudet förblir oförändrat eller minskar.

Inflation

Guld har traditionellt sett varit en säker hamn som skyddar mot inflation. När valutors värde minskar tenderar guldets värde att öka. Därför är guldet ett populärt investeringsalternativ i tider av ekonomisk osäkerhet.

Räntor

Centralbankernas räntepolitik kan också påverka guldpriset. Lägre räntor innebär en minskad alternativkostnad för att hålla guld istället för att investera i räntebärande instrument. Om räntorna istället ökar blir det allt annat lika mindre lockande för investerare att investera i guld.

Valutakurser

Dagens guldpris per gram korrelerar ofta med den amerikanska dollarn (USD). En svagare dollar gör guld billigare för investerare som håller andra valutor, vilket kan öka efterfrågan. Å andra sidan kan priset på guld ofta sjunka i takt med att dollarn förstärks.

Politiska faktorer

Geopolitisk osäkerhet, som krig och ekonomiska sanktioner, kan driva upp efterfrågan på guld som en trygg placering. Därmed påverkas priset positivt av osäkerhet i omvärlden.

Spekulation

Priset på guld och silver kan också påverkas av spekulation i marknaden. När investerare förutser en eventuell prisökning kan de börja köpa stora volymer av ädelmetaller och därmed snabbt driva upp priset kortsiktigt.

Centralbankernas agerande

När centralbanker köper eller säljer guld kan detta påverka guldpriset. Om en centralbank till exempel beslutar sig för att sälja av en del av sin guldreserv kan detta potentiellt pressa ned priset.

Så påverkar guld och silver den globala ekonomin

Guld och silver har en komplex och mångfacetterad inverkan på den globala ekonomin. Dessa båda metaller tillhör tillgångsslaget ädelmetaller men är även viktiga råvaror som används i många olika industrier. De påverkar den globala ekonomin på bland andra följande sätt:

  • Stabiliserande faktor. Guld och silver används för att stabilisera finansmarknaderna, särskilt i tider av hög volatilitet.
  • Valutareserver. Många länder håller guld som en del av sina valutareserver och stabiliserar på så vis sina ekonomier.
  • Investering och handel. De globala priserna på guld, silver och andra ädelmetaller påverkar handelsbalansen mellan länder som är stora producenter respektive konsumenter av metallerna.
  • Råmaterial i industrier. Ädelmetaller används också i många industrier, däribland inom elektronik- och läkemedelsindustrin. Detta gör att metaller som silver, guld, platina och palladium är kritiska för den globala ekonomin.
  • Påverkan på finansiella instrument. Priset på guld respektive silver påverkar också en rad olika finansiella instrument som är kopplade till dem. Några exempel på sådana är ETF:er, terminer och optioner. Detta samband skapar en ytterligare komplexitet på finansmarknaden och påverkar också den sammantagna ekonomiska aktiviteten på marknaden.
  • Kopplingen till valutor och räntor. Priset på guld och silver har ofta en omvänd relation till räntor och valutor, särskilt den amerikanska dollarn. När dollarn är svag tenderar priset på guld och silver att stiga, och vice versa. Detta samband gör ädelmetaller till ett viktigt verktyg för investerare som vill diversifiera sina portföljer och skydda sig mot valutarisk.

Tips till dig som vill investera utifrån aktuellt guldpris idag

Är du intresserad av att göra investeringar utifrån aktuellt guldpris idag? Då bör du tänka på att:

  • Förstå de grundläggande drivkrafterna. Oavsett om du vill köpa eller sälja guld är det viktigt att förstå de grundläggande drivkrafterna som påverkar dess pris. På denna sida berör vi flera av dessa, däribland utbud och efterfrågan, inflation, räntor och geopolitiska händelser.
  • Välj investeringsform. Det finns flera sätt att investera i guld, inklusive fysiskt guld (såsom guldtackor och mynt). Två alternativa sätt är via ETF:er (börshandlade fonder) som spårar guldpriset eller via aktier i bolag med gruvverksamhet. Alla dessa varianter har sina unika risker och fördelar, så välj den som bäst passar din investeringsstrategi.
  • Diversifiera portföljen. En balanserad portfölj med en mix av ädelmetaller, aktier och obligationer kan ofta erbjuda en högre riskjusterad avkastning.
  • Följ nyhetsflödet och ta del av analyser. Håll dig uppdaterad om geopolitiska händelser, ekonomiska indikatorer och analyser från experter på området.

Priset på guld och silver är resultatet av en komplex blandning av ekonomiska, politiska och sociala faktorer. Med en god förståelse för dessa dynamiker kan du bli en mer välinformerad investerare. Förståelsen kan även hjälpa dig att hantera det allt mer osäkra ekonomiska landskapet. Utrustad med rätt kunskap och en bra strategi kan du utgå från aktuellt guldpris idag och göra en klok långsiktig investering i guld.

Fler frågor och svar om guldpriset

Vad händer med guldpriset vid inflation?

I tider av hög inflation tenderar guldpriset ofta att stiga. Detta beror på att många investerare ser guld som en säker tillgång som kan skydda deras köpkraft när värdet på pengar minskar.

Hur påverkas guldpriset av räntor?

När räntorna stiger kan guldet bli en mindre attraktiv investering. Detta eftersom det då blir dyrare att hålla guld jämfört med att investera i räntebärande tillgångar. Omvänt kan fallande räntor göra guld mer attraktivt.

Är guld en bra långsiktig investering?

Guld har historiskt sett varit en stabil tillgång och ses ofta som en bra långsiktig investering. Men det är viktigt att vara medveten om de risker och marknadsförhållanden som kan påverka dess värde över tid och göra en egen analys.

Vilken inverkan har geopolitiska händelser på guldpriset?

Geopolitiska händelser som krig, politiska omvälvningar och handelskonflikter kan leda till en ökande efterfrågan på guld som en "säker hamn". Därmed kan priset på denna råvara påverkas positivt av en skakig omvärld.

Nyhetsbrev

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader