Sveriges största företag | 30 största bolagen juni 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

15 min lästid

Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent skriver han allt ifrån breda nyheter om privatekonomi till nischade artiklar om specifika aktier.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Sveriges

Sveriges största företag juni 2024 (stor guide) – Hela topp 30-listan över svenska (och amerikanska) företag med störst börsvärde

Sidans innehåll

Sverige är en framgångsrik företagarnation med många stora företag, varav flertalet också är börsnoterade. Att ett bolag är börsnoterat innebär att du som privatperson också har en möjlighet att köpa aktier i företag och således ta del av företagets resa – med såväl värdestegring som utdelning om bolaget utvecklas bra.

 • Börsnoterade företag erbjuder möjligheten för privatpersoner att investera och delta i företagets ekonomiska resa genom aktieköp, vilket kan leda till både värdestegring och utdelningar.
 • Företagets storlek kan mätas på flera sätt i börssammanhang, vanligtvis baserat på börsvärde, total omsättning, eller antal anställda, beroende på vad som är mest relevant för situationen.
 • Guiden listar de 30 största svenska börsnoterade företagen, vilket ger en översikt över de mest framstående aktörerna i Sveriges ekonomi sett till aktuellt börsvärde.

I denna guide kikar vi närmare på vilka variabler som kan användas för att avgöra storleken på ett bolag samt listar de 30 största svenska börsnoterade företagen, sett till aktuellt börsvärde.

Introduktion: Sveriges största företag – omsättning, anställda eller börsvärde?

Till att börja med, hur mäter man ett företags storlek? Det går att använda flera olika metoder för att definiera storleken på en verksamhet och det är egentligen omöjligt att säga vilket som är det bästa. Det beror på situation. I börssammanhang, när det gäller att köpa och sälja aktier, är det till exempel logiskt att utgå från företagets värde på börsen när man mäter storlek.

Gemensamt för alla metoder är att man tittar på siffror och statistik för bolaget och på så sätt får fram vilka som är störst inom det området. För att veta vilka företag som är störst i Sverige kan vi utgå från något av följande:

 • Företagets börsvärde, det vill säga antal aktier multiplicerat med nuvarande aktiekurs.
 • Total omsättning i verksamheten – hur mycket bolaget säljer för.
 • Antal anställda, helt enkelt hur många som arbetar i företaget.
 • Eller andra former av nyckeltal.

Största bolag på börsen

Vanligast är att man mäter storleken baserat på den första punkten i listan här ovanför: bolagets börsvärde. För att räkna ut börsvärdet multiplicerar man totalt antal utestående aktier med det nuvarande priset på en aktie. På så vis får man en tydlig jämförelse av storleken på företaget jämfört med andra, vilket många investerare ser som en fördel.


Du kanske känner igen begreppen Small Cap, Mid Cap och Large Cap? Det är kategorier som börsnoterade företag delas in i baserat på börsvärdet (och även andra variabler). Var gränsen går mellan dessa grupper kan variera beroende på land, men gemensamt är att Large Cap-bolagen generellt sett är större, mer mogna och genomlysta än mindre bolag på Small Cap eller andra ännu mindre börslistor.

Värt att komma ihåg är dock att börsvärdet inte alla gånger är en helt rättvis spegling av storleken. Ibland blir nämligen aktiepriserna övervärderade eller undervärderade. Detta på grund av att värdet på en aktie är beroende av vad marknaden vill betala. Men tittar man på de största bolagen så brukar börsvärde trots allt vara ett bra mått i de flesta fall.

Det är just börsvärdet som vi kommer att utgå från i den här texten, och därmed kommer du få ta del av Sveriges (och några av världens) största börsnoterade bolag.

Sveriges största företag efter omsättning

Ett annat vanligt sätt att rangordna företag efter storlek är baserat på deras omsättning. Med andra ord, hur mycket företaget säljer för varje år. Man kan däremot argumentera att omsättning inte alltid är det mest rättvisa sättet att mäta storleken, eftersom den inte säger något om andra relevanta siffror som marginaler och resultat. Ett företag kanske har en hög omsättning, men säljer varor eller tjänster med dålig lönsamhet, medan ett annat företag säljer före en mindre summa, men till en betydligt högre marginal.

Sveriges största arbetsgivare

Att titta på antalet anställda är ytterligare ett sätt att ranka Sveriges största företag. De allra flesta företag i Sverige är små eller medelstora, det vill säga att deras antal anställda är färre än 250. Bara 0,1 procent av alla svenska företag har över 250 anställda. Trots det så utgör dessa storföretag den grupp som totalt sett har flest anställda, fler än en miljon personer.

Att definiera storleken efter antal anställda kan bli missvisande, inte minst för att många verksamheter idag anlitar konsulter och andra externa resurser. Siffrorna kan också skilja sig åt beroende på om man räknar med anställda i Sverige, Norden eller internationellt, och huruvida antalet anställda i dotterbolag räknas med eller inte.

Bland Sveriges största arbetsgivare, räknat efter flest anställda i hemlandet, hittar vi bland andra Securitas, H&M, Ericsson, Volvo, Electrolux och Assa Abloy. Världens största arbetsgivare är amerikanska detaljhandelskedjan Walmart, med totalt över 2 miljoner anställda.

Andra nyckeltal för att mäta storlek

För att få en så rättvis bedömning som möjligt av storleken kan man använda flera olika nyckeltal, som komplettering till omsättningen.

 • Kassalikviditet: Bra kassalikviditet betyder att företaget kan betala på kort sikt med hjälp av sina tillgångar från omsättning, inte medräknat vaulager och pågående arbeten. Ett mått på företagets kortsiktiga betalningsförmåga, helt enkelt.
 • Bruttomarginal: Ett bra sätt att jämföra olika bolag, samt en indikator på hur stor lönsamhetspotential bolagets affärsmodell har.
 • Rörelseresultat: Skillnaden mellan kostnader och intäkter, före räntor och skatter.

Vilka är Sveriges största företag på Stockholmsbörsen?

Är du nyfiken på vilka Sveriges största företag på börsen är, och känner du igen alla namnen? Här har vi utgått från företagens börsvärde och ordnat deras positioner i listan efter denna siffra. Dessa jättar är populära val bland många som handlar med aktier. Längre ner i texten kan du läsa mer om hur du går tillväga för att köpa och sälja aktier i Sveriges största företag.

Topp 10-listan – Största företagen i Sverige

Nedan listar vi de tio största företagen och deras tillhörande börsvärde. I parentes står även hur kursutvecklingen har sett ut för aktien under de senaste 12 månaderna. Du finner också en kort presentation av respektive bolag och kan klicka dig vidare för att läsa mer.

Längre ner finner du även resterande bolag 11-30. Pilarna illustrerar om bolaget har stått still (→), klättrat (↑) eller fallit (↓) på listan i förhållande till vår senaste uppdatering samt tidigare position i parentes.

Den som är riktigt petig kan påpeka att ett bolags härkomst i normala fall definieras baserat på i vilket land dessa huvudkontor är beläget, och utgår man från detta skulle vissa av bolagen på listan i så fall inte falla inom ramarna för “Sveriges största”. Vi har dock valt att hålla det enkelt och därmed inte ta hänsyn till vart huvudkontoret är beläget utan de bolag av de som är noterade i Sverige med störst börsvärde i kronor mätt.

Vi strävar efter att uppdatera listan ungefär månadsvis!

 1. AstraZeneca 2 512 miljarder SEK (3 %) → (1)
  AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.
 2. ABB 1 080 miljarder SEK (43 %) → (2)
  Svensk-Schweiziska ABB är en global leverantör inom kraft- och automationsteknik. Koncernen består av ett flertal divisioner med kärnverksamheten inriktad mot tekniska lösningar som används inom energi- och industrisektorn. Exempel på lösningar innefattar kontrollsystem, mjukvaror, samt batterisystem. ABB är idag verksamma inom alla globala regioner, med störst närvaro inom Nordamerika och Europa. Huvudkontoret ligger i Zürich, Schweiz.
 3. Atlas Copco 992 miljarder SEK (25 %) → (3)
  Atlas Copco är ett verkstadsbolag. Bolaget tillhandahåller kompressorer, luftbehandlingssystem, vakuumlösningar, industriverktyg och monteringssystem samt energi- och flödeslösningar. Verksamheten omfattar även uthyrning och eftermarknadsservice. Idag har bolaget verksamhet på global nivå med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget grundades ursprungligen 1873 och har sitt huvudkontor i Nacka.
 4. Investor 871 miljarder SEK (30 %) → (4)
  Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 5. Volvo 579 miljarder SEK (39 %) → (5)
  Volvo är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella tjänster och tillhörande service. Bolaget har en verksamhet med ett flertal produktionsanläggningar på global nivå. Bolaget startade sin verksamhet under 1927 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
 6. Nordea Bank 457 miljarder SEK (19 %) → (6)
  Nordea bedriver bankverksamhet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver det erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Bolaget grundades 1997 och huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 7. EQT 420 miljarder SEK (62 %) → (7)
  EQT är ett riskkapitalbolag. Bolaget verkar inom segmentet private equity och arbetar med investeringar och förvärv inom ett flertal sektorer och regioner på global nivå. Utöver huvudverksamheten förvaltar bolaget över specialiserade investeringsfonder, samt innehar investeringar inom reala tillgångar. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Bolaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 8. Assa Abloy 344 miljarder SEK (26 %) → (8)
  ASSA ABLOY är en leverantör av lås- och dörrlösningar. I området för elektromekaniska säkerhetslösningar innehar koncernen kompetens inom passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Assa Abloy finns representerat i samtliga globala regioner med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Australien. Bolaget skapades genom en sammanslagning av svenska Assa och finska Abloy under 1994. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.
 9. Hexagon 320 miljarder SEK (-5 %) → (9)
  Hexagon är en global leverantör av tekniska lösningar. Idag är bolaget specialiserade inom utveckling av informationsteknologi som vidare används inom geospatiala och industriella applikationer. Bolagets lösningar integrerar huvudsakligen sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till informationsekosystem. Kunderna återfinns på global nivå inom varierande branscher. Hexagon grundades under 1975 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 10. SEB 313 miljarder SEK (29 %) → (10)
  SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Listan senast uppdaterad: 2024-05-29. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Under månaden har vi inte sett några ändringar alls på listan. Som du kan se domineras listan till stor del av verkstad- och industribolag.

Vad är OMXS30?

OMX Stockholm 30, ofta förkortat OMXS30, är ett index över de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Aktierna i indexet uppdateras vid två tillfällen per år – första handelsdagen i januari samt motsvarande i juli. Då tittar man på vilka 30 bolag vars aktier haft störst volymomsättning på börsen under det halvår som har passerat sedan den senaste uppdateringen av OMXS30-indexet.

Kursgraf: OMXS30 (OMX Stockholm 30)

Exempel: Stora onoterade bolag

Värt att komma ihåg är att vissa onoterade bolag också kan vara riktigt stora. Medan de flesta större företag väljer att börsnotera sig förr eller senare, så finns det även flera giganter som av olika anledningar valt att inte ta sig in på börsen, eller som planerar att göra det senare. Här är några svenska bolag som utmärker sig, eller har utmärkt sig, storleksmässigt trots att de är eller har varit onoterade.

IKEA

IKEA lyser med sin frånvaro på börsen. Möbeljätten, som grundades av Ingvar Kamprad redan på 1940-talet, ägs idag av en stiftelse i Nederländerna men drivs fortsatt av familjen Kamprad.

Exeger

Exeger inriktar sig på utveckling och produktion av unik teknologi inom solceller, bland annat för laddning av hörlurar inomhus. Produkterna marknadsförs under namnet Powerfoyle. Redan 2016 uppgav företagets VD att Exeger “är börsfärdiga” och kan gå in på vilken lista som de önskar. Men Exeger förblev onoterade under flera år. Grundaren Giovanni Fili uppgav i slutet av 2021 att Exeger kan komma att börsnoteras om två år.

Vattenfall, Svenska Spel och Systembolaget (statligt ägda)

Tre kända aktörer som är statligt ägda och därför inte har några aktier på Stockholmsbörsen. Vattenfall är ett av Sveriges 10 största företag efter omsättning. Energiföretaget har över 100 år på nacken och är idag en av Europas största producenter samt återförsäljare av el och värme. Svenska Spel omsätter flera miljarder kronor per år, genom bland annat försäljning av lotter och nätcasinon. Systembolaget har i Sverige monopol på all inrikes försäljning av alkoholhaltiga drycker över 3,5%, och är med sina 400 butiker ett av landets största onoterade företag.

ICA Gruppen

ICA Gruppen var börsnoterade i 16 år men avnoterades i januari 2022. Detta efter att ICA-handlarnas förbund och AMF Pensionsförsäkring lämnade ett uppköpserbjudande att förvärva alla aktier i ICA Gruppen. Beslutet grundade sig bland annat i att man ville kunna fatta snabbare beslut och investera långsiktigt. Det återstår att se om företaget kommer att välja att ta steget tillbaka in på Stockholmsbörsen eller inte.

Största företagen i Sverige – Är de även stabilast som investering?

Om man är nybörjare på börsen kan det kännas tryggt att hålla sig till de lite större och ofta även mer mogna företagen. Att ett bolag är stort behöver nödvändigtvis inte innebära att det är en bra investering, men dessa större bolag som grupp tenderar att vara lite mer stabila under oroliga tider på börsen.

Stora företag – en del av en trygg aktieportfölj

Är du ute efter att bygga upp en stabil aktieportfölj kan det absolut vara en bra idé att inkludera storföretag. Men inte bara ett eller två, utan gärna många olika. Att ett företag har hög omsättning, många anställda eller högt börsvärde är nämligen ingen garanti för att det ger en stabil avkastning för sina aktieägare – också de största företagens aktiekurser kan plötsligt sjunka kraftigt i värde.

Förutom företagets storlek bör du också kolla på till exempel dess tillväxt de senaste åren, vinst och historisk utdelning till aktieägarna. En bra spridning genom aktieinnehav i många olika större företag, verksamma inom flera olika branscher, lägger en bra grund för dina investeringar.

För att sammanfatta så är Sveriges största bolag på börsen ofta en bra, något mer defensiv investering, förutsatt att du har aktier i många olika företag och investerar långsiktigt. Förlita dig inte på bara ett fåtal stora företag i Sverige, utan sprid helst riskerna i ett stort antal aktier inom olika sektorer. Aktiefonder och fonder är andra stabila alternativ som kan komplettera aktieportföljen.

Guide: Så kan du köpa Sveriges största bolag hos Avanza eller Nordnet

Samtliga av de stora bolagens aktier går att handla hos både Avanza och Nordnet. Bortsett från att courtaget möjligtvis kan skilja sig något åt mellan de båda populära nätmäklarna (och beroende på vilken courtageklass du väljer) tycker vi att tjänsterna i övrigt är likvärdiga och kan varmt tipsa om båda två.

1. Öppna ett konto hos Nordnet eller Avanza (om du inte redan har ett befintligt). Du registrerar dig med BankID. Vi rekommenderar kontotypen ISK om du planerar att mestadels handla med svenska aktier.

2. För över valfri summa pengar till kontot från din vanliga bank. Långsiktiga investeringar är ofta att rekommendera, så tänk på att du ska kunna klara dig utan pengarna i ett visst antal år framåt, medan de förhoppningsvis växer i din aktieportfölj.

3. Leta upp företagen som du vill köpa aktier i och välj hur många aktier du vill köpa i varje. Köp gärna aktier i många olika av de stora bolagen för att sprida ut dina risker.

4. Fortsätt att investera regelbundet och ha tålamod så att dina investeringar har chansen att växa. Har du en bra blandning på dina investeringar och sparar långsiktigt kan du lugnt ignorera tillfälliga dippar på börsen, eftersom sannolikheten är stor för att ditt innehav återhämtar sig.

Tips – Automatisera ditt aktiesparande med smidiga tjänster

Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att hålla dig uppdaterad på aktiemarknaden och istället vill automatisera ditt sparande vill tipsa om tjänsten Sigmastocks.

Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att spara i aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj som skräddarsys efter dig och dina preferenser. Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

Tips: Om du vill automatisera ditt sparande men är mer intresserad av fonder rekommenderar vi istället att du besöker vår stora Fondrobot-guide där vi jämför de sex mest populära fondrobotarna på den svenska marknaden.

Sveriges största företag – Topplistan 11-30

Och nedan finner du bolag 11-30 på listan över Sveriges största börsnoterade företag sett till aktuellt börsvärde.

11) H&M 303 miljarder SEK → (11)
12) Sandvik 297 miljarder SEK → (12)
13) Epiroc 248 miljarder SEK ↑ (17)
14) Swedbank 246 miljarder SEK → (14)
15) Evolution 242 miljarder SEK ↓ (13)
16) Sampo 233 miljarder SEK → (16)
17) Nokia 230 miljarder SEK ↓ (15)
18) Ericsson 213 miljarder SEK ↑ (20)
19) Alfa Laval 200 miljarder SEK ↓ (18)
20) Handelsbanken 196 miljarder SEK ↑ (21)
21) Latour 193 miljarder SEK ↑ (23)
22) Essity 190 miljarder SEK → (22)
23) Traton 194 miljarder SEK ↓ (19)
24) Industrivärden 158 miljarder SEK → (24)
25) Lundbergföretagen 139 miljarder SEK → (25)
26) Saab 135 miljarder SEK → (26)
27) Lifco 127 miljarder SEK → (27)
28) Stora Enso 124 miljarder SEK → (28)
29) Autoliv 117 miljarder SEK → (29)
30) SCA 112 miljarder SEK → (30)

Listan senast uppdaterad: 2024-05-29. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Under månaden har vi bland annat fått se comeback från Epiroc medan bolag som Evolution och Traton har tappat placeringar. Intressant är också att skogssektorn åter har tagit sig in och behållit sina platser på listan med Stora Enso och SCA. I övrigt domineras listan av en stor andel verkstad/industri, bank, investmentbolag, basmaterial, fastigheter och telekommunikation.

Läs även: Bästa investmentbolagen på börsen.

Tips: Om du istället föredrar att placera dina pengar automatiskt med en fondrobot tipsar vi om Lysa som har genomgående höga betyg via externa omdömen (Trustpilot, Google Play, App Store).

(Reklamlänk till Lysa.)

Lär dig mer om Sveriges största börsnoterade företag juni 2024

Listorna ska inte ses som en rekommendation utan snarare en form av inspiration för att läsa vidare. Klicka på bolagsnamnet eller använd vår sökruta längst upp på denna sida för att hitta nyheter och mer information om respektive bolag – perfekt för att du ska kunna göra en djupare analys av Sveriges största företag.

Tips – Följ nyhetsflödet för största företagen smidigt i vår app

Bonuslista – 10 största börsnoterade företagen i USA

Naturligtvis hittar vi många fler jättar om vi tittar utanför den svenska börsen. Många av världens största bolag finner vi i just USA och på New York-börsen. Sveriges största företag blir plötsligt ganska små om man jämför med giganterna på de utländska topplistorna. Här listar vi de största börsnoterade företagen i USA, också baserat på börsvärde. Flera amerikanska jättar, som Apple, Amazon och Microsoft, är också med i toppen över världens största företag.

 1. Microsoft 3 197 miljarder USD
  Microsoft är ett globalt IT-bolag. Bolaget utvecklar, designar och tillverkar ett brett utbud av programvaruprodukter, inklusive hård- och mjukvara, för den globala datamarknaden. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment, där störst specialisering återfinns inom utveckling av operativsystem och produktivitetsverktyg. Utöver erbjuds även diverse videospel. Microsoft grundades 1975 och har sitt huvudkontor i Redmond, Washington.
 2. Apple 2 955 miljarder USD
  Apple är ett amerikanskt data- och hemelektronikbolag. Bolaget designar mobiler, datorer och surfplattor. Exempel på varumärken inkluderar Macbook, Iphone, Apple TV, och Ipad. Utöver erbjuds egenutvecklade programvaror, kringutrustning, nätverkslösningar, samt tillhörande kundsupport. Produkterna säljs på global nivå, både via egna butiker, distributionskanaler, samt auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades ursprungligen 1976 i Cupertino, Kalifornien.
 3. Nvidia 2 627 miljarder USD
  Nvidia är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom visuell datorteknik och erbjuder ett flertal produkter som berör grafikkort, grafikbehandlings-enheter (GPU) och artificiell intelligens (AI). Produkterna används huvudsakligen inom spelindustrin och vidaresäljs under ett flertal olika varumärken, där det mer kända inkluderar Titan. Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Santa Clara, Kalifornien.
 4. Alphabet (Google) 2 211 miljarder USD
  Alphabet är ett amerikanskt holdingbolag vars största verksamhet återfinns via söktjänsten Google. Inom holdingbolaget är huvudfokus att utveckla informationsteknik och söktjänster, inom koncernen bedrivs även forskning och utveckling av AI (Artificiell Intelligens), samt bioteknik. Övriga satsningar innehåller olika internet- och underhållstjänster. Alphabet grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Mountain View, Kalifornien.
 5. Amazon 1 869 miljarder USD
  Amazon.com är ett e-handels- och molntjänstbolag. Bolaget erbjuder idag ett brett utbud av tjänster, inkluderat onlineförsäljning av böcker och hemelektronik, övriga konsumentvaror och molnbaserade lösningar via Amazon Web Services för sina företagskunder. Verksamhet innehas på global nivå och kunderna återfinns inom ett flertal sektorer. Amazon grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Seattle, Washington.
 6. Meta 1 226 miljarder USD
  Meta Platforms är en global koncern som driver ett flertal sociala nätverkstjänster, där de mest kända inkluderar Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp och Oculus. Grunden inom koncernen är att erbjuda en möjlighet för familj, vänner och företag att kommunicera med varandra online. Meta Platforms grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Menlo Park, Kalifornien.
 7. Berkshire Hathaway 890 miljarder USD
  Berkshire Hathaway är ett finansiellt konglomerat och holdingbolag. Bolaget investerar och förvaltar flera globala verksamheter inom varierande branscher. Innehavet är diversifierat och inkluderar bolag verksamma inom alltifrån finans och försäkring, detaljhandel, industri till logistik. Visionen är att driva vardera investering långsiktigt och bidra med ett aktivt ägande och förvaltning. Berkshire Hathaway grundades 1839 och har sitt huvudkontor i Omaha, Nebraska.
 8. Eli Lilly 727 miljarder USD
  Eli Lilly är ett globalt läkemedelsbolag. Bolaget är idag verksamma inom hela värdekedjan, från forskning och utveckling till produktion av läkemedel. Bolagets specialistkompetens återfinns huvudsakligen inom utveckling av djurhälsoprodukter inom arbetsområdena onkologi, immunologi samt hjärt-kärlsjukdomar. Bolaget grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Indianapolis, Indiana.
 9. Broadcom 596 miljarder USD
  Broadcom är en designer, utvecklare och återförsäljare av halvledaranordningar. Bolagets portfölj innehåller ett brett utbud av tekniska lösningar, primärt inriktat mot områdena som berör kabelbaserad infrastruktur, trådlös kommunikation, förvaring samt övriga industritekniska områden. Produkterna används huvudsakligen i olika öretags- och datacenter, anslutningar och smartphones. Broadcom grundades 1991.
 10. JP Morgan Chase 587 miljarder USD
  JP Morgan Chase & Co är ett globalt finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster som berör kapitalförvaltning, investeringsprodukter, rådgivning samt tillhörande analys. Verksamhet innehas inom samtliga globala regioner, med störst närvaro inom Nordamerika, Asien och Europa. Bolaget grundades år 2000 och har sitt huvudkontor i New York.

Listan senast uppdaterad: 2024-05-29. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Fler frågor och svar om Sveriges största företag som investering

Vilket är Sveriges största företag?

Sett till börsvärde och utan att ta hänsyn till vart huvudkontoret är beläget är AstraZeneca Sveriges största bolag, följt av bolag som ABB, Investor och Atlas Copco. Men svaren beror på om man mäter efter omsättning, antal anställda, börsvärde eller någon annan metod. Du hittar en topplista över de största företagen på börsen längre upp i den här texten.

Borde jag köpa aktier i börsens största bolag?

De största företagen på börsen är populära val för många aktiesparare, inte minst tack vare den extra tryggheten som dessa väletablerade verksamheter ger. Det är ofta en god idé att inkludera välkända bolag i sin aktieportfölj, tillsammans med en bra spridning på aktier inom flera olika branscher. Har du precis kommit igång med aktiesparande, eller ska börja, så är stora svenska företag en bra grund till din aktieportfölj.

Vilket är det största företaget på Stockholmsbörsen?

Det största bolaget på Stockholmsbörsen är läkemedelsföretaget AztraZeneca.

Vad innebär OMX30-bolag?

OMX30, eller OMX Stockholm 30 (OMXS30), är en lista över aktierna som har högst omsättning på Stockholmsbörsen. Det är ett så kallat marknadsviktat index, vilket betyder att utvecklingen på de 30 aktierna påverkar värdet på indexet.

Hur säkert är det att investera i de största företagen?

Jämför man med mindre företag noterade på listor som Small Cap, First North, NGM eller Spotlight, får de stora, väletablerade bolagen som funnits i många år ses ett relativt säkert alternativ att investera i på aktiemarknaden. Men flera andra parametrar spelar roll för att investera så säkert som möjligt. Till exempel god spridning på innehavet, månadssparande och en långsiktig plan för dina aktieinvesteringar.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 29 maj 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
I rollen som skribent brinner Daniel Åstrand för att utveckla Börskollen till den givna platsen för alla med intresse för börs och investeringar. Som skribent har han stor kunskap inom och skriver gärna om såväl större börsnyheter och makro, mer nischade aktie- och investeringsuppslag, investeringsstrategier och trading samt även bredare artiklar och guider inom privatekonomi.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader