Billiga aktier med potential juni 2024 | Köpvärda billiga aktier
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

12 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Billiga

Billiga aktier med potential juni 2024 – Hur hittar man köpvärda billiga aktier? (guide)

Sidans innehåll

Som investerare är det inte ovanligt att man söker efter de billigaste aktierna på börsen – men vad är egentligen "billigt" och är verkligen de billiga aktier också de bästa? I denna guide kommer vi att resonera mer kring denna frågeställning, visa hur man som investerare kan hitta billiga aktier och även lista några urval av de billigaste aktierna just nu.

 • "Billigt" i aktiesammanhang är inte enhetligt definierat och kan bero på olika nyckeltal som P/E-tal, P/S-tal och P/B-tal, vilka används för att bedöma en akties värde.
 • Att söka billiga aktier kräver en förståelse för de mått och metoder som används för att värdera aktier, och dessa kan variera mellan olika investerare.
 • Guiden utforskar hur man identifierar billiga aktier och listar exempel på några av de billigaste aktierna på börsen för tillfället.

Låt oss börja med att resonera lite kring vad innebörden av en "billig" aktie är. Det finns egentligen ingen enhetlig benämning av hur man ska definiera vad en billig aktie är, utan snarare en uppsjö av olika så kallade nyckeltal som traditionellt används för att avgöra om en aktie är billig eller inte. När man som investerare är på jakt efter billiga aktier brukar man oftast använda sig av värderingsmått som exempelvis P/E-tal, P/S-tal eller P/B-tal, eller en kombination av dessa.

I vanlig ordning är det också viktigt att understryka att billiga aktier, såväl som alla andra typer av urval av aktier och fonder, alltid är förenat med risk och att historisk avkastning inte utgör någon garanti för framtida avkastning.

Läs mer: Vi tipsar också om våra sidor för Aktietips, Bästa aktierna och Aktieanalyser där du finner mer inspiration till intressanta aktier att kika närmare på!

Introduktion – Innebär ett lägre aktiepris att en aktie är billig?


Som nybörjare kan man lätt få för sig att utgå från själva priset på aktien (till exempel 1, 25 eller 100 kronor) när man ska avgöra om aktien är billig eller inte. Detta med motiveringen att ett lägre aktiepris innebär att aktien i sig är billigare. Detta resonemang är förvisso inte helt fel i sak, då man kan argumentera för att ett lägre pris innebär att något är billigare, men om man därefter utgår från att billigt = bättre så bör man tänka om. Nedan kommer vi att utveckla mer varför.

Först och främst är det viktigt att understryka att priset på själva aktien i sig egentligen är helt oväsentligt, och att det viktiga snarare är priset i relation till det värde man betalar för (i form av delägarskap, dvs. andelen av den underliggande verksamheten).

"Om du äger 100 aktier som kostar 1 krona styck, eller 1 aktie som kostar 100 kronor i samma bolag spelar i sig alltså ingen roll, utan snarare vad det är du faktiskt köper i relationen till prislappen."

Tänk på att bolaget själva kan välja / påverka vilket pris aktien ska ha

När ett bolag noterar sig kan de ju själva välja nominellt pris på sina aktier. Låter det rimligt att aktien skulle utgöra en bättre investering bara för att bolaget valde en teckningskurs på 1 krona istället för 100 kr? Värde på själva bolaget kommer oavsett att vara detsamma, och så även din ägarandel, oavsett om du får 100 aktier för 1 krona styck eller 1 aktie för 100 kronor.

Du har säkert också hört talas om "split" (och "omvänd split"), vilket är när ett börsnoterat bolag väljer att "splitta" en aktie i flera (eller det omvända, dvs. slå ihop flera aktier till en). Detta sker vanligtvis när det nominella priset på en aktie antingen är väldigt högt eller väldigt lågt och bolaget anser att det vore en fördel för sina nuvarande (och inte minst för nya) aktieägare att ha en "rimligare" prisnivå. Om en aktie handlas till 10 000 kronor styck kan det exempelvis vara svårt för småsparare att kunna köpa aktien, och om den då istället splittas till 100 kronor (en aktie blir 100 stycken) så är det naturligt att fler kommer ha möjlighet att bli delägare i bolaget och köpa aktien.

Det här är ingen exakt vetenskap men om du studerar den initiala teckningskurs som de flesta bolag väljer i samband med sin börsnotering så brukar den oftast vara mellan 10-100 kronor –antagligen för att det utgör ett bra intervall för vad en aktie "optimalt" ska kosta. Om ett lågt, billigt aktiepris skulle vara bäst så borde väl i så fall alla bolag prissätta sina aktier till 1 krona eller lägre? Och så är ju inte fallet!

Är en aktie som har gått ner mycket i pris en billig aktie?

Återigen beror det på din innebörd av "billig" är. Om du utgår från att lågt = billig går det ju absolut att argumentera för att det, men då tror vi återigen att du har missat själva poängen. Låt oss fördjupa oss ännu mer!


En vanlig missuppfattning är att en aktie som har gått ner mycket i pris per definition är billig (exempelvis från 100 till 10 kronor, dvs. med -90 %). Även här vill vi lyfta ett varningens finger; kanske är nedgången egentligen helt motiverad då aktien dels var kraftigt övervärderat innan kursnedgången och dels då bolaget dessutom har fått rejält med grus i maskineriet och tappar betydande försäljning genom förlorade kundavtal, försenade produkter eller andra problem?

I själva verket kanske aktien snarare än dyrare nu när den kostar 10 kronor än vad den var när den kostade 100 kronor – detta då förutsättningarna för bolagets framtid markant har förändrats. Huruvida något är att betrakta som billigt eller inte har väldigt lite att göra med det nominella priset, och mer att göra med vad du faktiskt betalar för. Och huruvida billigt är detsamma som bra kommer också att vara avhängt vad du får och de specifika förutsättningarna som gäller för just den aktien/bolaget. Billigt kan absolut vara bra, men det kan lika väl vara dåligt.

Billiga aktier = lågt värderade aktier?

Vi har nu ovan rett ut att det nominella priset på själva aktien i sig inte är det man bör kika på när man letar efter billiga aktier med potential. Så om inte priset i sig inte är det som avgör om en aktie är billig eller ej, hur ska man då avgöra det?

Som vi beskrev ovan i inledningen av denna guide, finns det egentligen ingen enhetlig benämning av hur man ska definiera vad som är en billig aktie, utan snarare en uppsjö av olika så kallade nyckeltal som traditionellt används för att avgöra om aktier är lågt värderade. När man som investerare är på jakt efter billiga aktier brukar man oftast använda sig av värderingsmått som exempelvis P/E-tal, P/S-tal eller P/B-tal, eller en kombination av dessa.

När vi nu fortsättningsvis pratar om "billiga aktier" så menar vi alltså lågt värderade aktier (och inte nödvändigtvis aktier som har ett lågt nominellt pris).

Tips – Ladda ner vår smidiga app för inspiration till billiga aktier med potential

Hur hittar man lågt värderade billiga aktier?

För att hitta exempel på lågt värderade billiga aktier att investera sina pengar i kan man använda en aktiescreener hos exempelvis tjänsten Börsdata och sortera på några av de värderingsnyckeltal som vi nämnde ovan. I det här fallet har vi valt att kika på P/E-tal, P/S-tal och P/B-tal men det finns givetvis flera andra typer av nyckeltal som man kan använda sig av, eller kombinera. Det är också viktigt att understryka att man ofta behöver gräva djupare och ställa sig frågan varför aktien är lågt värderad snarare än att bara stirra sig blind på enskilda nyckeltal – se därför detta främst som inspiration för att lära dig mer för att själv kunna vaska fram billiga aktier med potential (och läs mer i guiden nedan)!

Nedan ser du ett exempel på hur en sådan screener kan se ut:

I bilden sorterat på lägst P/E-tal (>0) för alla nordiska aktier.

Det är också viktigt att man jämför nyckeltalen med de historiska nyckeltalen för samma bolag och gärna även med konkurrenter. Olika bolag i olika branscher värderas nämligen väldigt olika, så ett P/E-tal som är högt för en typ av bolag kan vara lågt för ett annat.  Se därför nedanstående listor med som inspiration för att själv gräva djupare i din analys!

De billigaste aktierna just nu baserat på P/E-tal

Här har vi filtrerat fram de bolag på stockholmsbörsen som har lägst P/E-tal just nu. P/E står för Price/Earnings vilket betyder Aktiekurs/Vinst. Nyckeltalet används för att bedöma aktiens värdering i förhållande till företagets vinst och beräknas som Aktiekurs/Vinst per aktie.

Vi har sorterat bort alla bolag som har negativa P/E-tal, då det innebär att företaget går med förlust. Det är ingen mening att värdera förlustbolag genom att använda P/E-talet.

Vi har i detta (och nedan) urval också begränsat oss till Large Cap-listan och även sållat bort fastighetsbolag, investmentbolag och finansiella bolag då dessa kan vara lite knepiga att värdera baserat på P/E-tal.

 1. SSAB – P/E 5,1
 2. Traton – P/E 5,9
 3. Volvo Car – P/E 7,7
 4. Betsson – P/E 7,9
 5. Peab – P/E 9,8

De billigaste aktierna just nu baserat på P/S-tal

Här har vi istället valt att filtrera på P/S-talet, med i övrigt samma urval/premisser som ovan. P/S står för Price/Sales vilket betyder Aktiekurs/Omsättning. Nyckeltalet används för att värdera företagets omsättning (försäljning) i förhållande till aktiens pris och beräknas som Aktiekurs/Omsättning per aktie.

 1. Electrolux – P/S 0,2
 2. NCC  – P/S 0,2
 3. Volvo Car – P/S 0,2
 4. Peab – P/S 0,3
 5. Traton – P/S 0,3

De billigaste aktierna just nu baserat på P/B-tal

Slutligen har vi valt att filtrera på P/B-talet. P/B står för Price/Bookvalue vilket betyder Aktiekurs/Eget kapital. Nyckeltalet används för att visa hur mycket företagets eget kapital värderas i förhållande till aktiens pris och beräknas som Aktiekurs/Eget kapital per aktie.

 1. Sinch – P/B 0,6
 2. EmbracerP/B 0,7
 3. Volvo Car – P/B 0,8
 4. MTG – P/B 0,8
 5. Dometic – P/B 0,8

Listan senast uppdaterad: 2024-05-30. Källa/inspiration: Börsdata.

Fler strategier för att hitta köpvärda (och ibland billiga) aktier 2024

Det finns antagligen lika många investeringsstrategier som det finns investerare, men några av dessa utmärker sig lite extra och har under åren blivit väldigt populära. Samtliga hämtar grund i välkända investerares placeringsfilosofier, däribland Warren Buffet, Benjamin Graham, Peter Lynch och Joel Greenblatt.


Med hjälp av en aktiescreener kan man löpande vaska fram tips på aktier att köpa som uppfyller de specifika kriterierna för dessa framgångsrika strategier, vilket kan ge dig nya uppslag till heta aktietips och case att fördjupa dig mer kring. Fler av dessa populära investeringsstrategier lägger stort vikt vid värderingsnyckeltal som exempelvis P/E eller P/S för att hitta lågt värderade "billiga" aktier med potential – det utgör dock vanligtvis bara ett av flera viktiga kriterier för att avgöra om en aktie är köpvärd eller ej.

Så, vilka aktier ska man köpa? Läs mer om dessa olika kända strategier för att hitta nya uppslag till lågt värderade aktier på vår temasida för Köpvärda aktier.

Tips Sigmastocks – För dig som vill automatisera och skräddarsy urvalet av de bästa aktierna för just dig

Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att söka fram de bästa aktierna på egen hand, utan istället vill automatisera ditt sparande, vill vi tipsa om tjänsten Sigmastocks. Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att investera dina pengar i bra aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj där ett urval av aktier skräddarsys efter dig och dina preferenser.

Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp av aktier till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

Varför är egentligen en aktie billig / lågt värderad?

Men hittar man verkligen de bästa aktierna som erbjuder högst framtida avkastning genom att leta bland de som är billigast? Låt oss vända på frågan; varför är en specifik aktie egentligen billig / lågt värderad?

Vanligtvis innebär att en aktie är billig / lågt värderad att marknaden/"investerarkollektivet" har en låg tilltro till bolagets förmåga att fortsätta prestera framåt. Det kan röra sig om ett bolag som har ekonomiska problem, som tappar tillväxt eller marknadsandelar till konkurrenterna eller som befinner sig i politiskt eller regulatoriskt utsatta sektorer. Investerarna har alltså sålt ner priset på aktien som en effekt av att man har tappat tilltro till bolagets framtid – priset / värderingen är alltså en reflektion av den samlade framtidstron för aktien/bolaget. Så länge denna pessimistiska framtidstro fortsätter att vara mörk, eller till och med bli ännu mörkare, är det högst sannolikt att aktien också kommer att fortsätta vara lågt värderad, eller "billig" – men fortsatt kunna bli "ännu billigare" och utgöra en dålig investering.

Bland de "billigaste" bolagen döljer sig nämligen mycket skräp, vars underliggande verksamheter  av olika anledningar har problem. Givetvis finns det även guldkorn att finna i detta urval, men då gäller det också att gräva djupare och få en bättre förståelse kring varför bolaget är billigt – och inte minst, varför du bedömer att dessa områden kan komma att förbättras framåt.

"Billigt" är alltid relativt och måste ses i kontexten av framtidsförväntningarna för bolaget

Det man som investerare i huvudsak bör fokusera på och reflektera över är med andra ord nuläget i förhållande till framtidspotentialen hos ett företag. Om ett bolag under de senaste X kvartalen har vuxit sin försäljning med i genomsnitt 10 procent per kvartal och i senaste kvartalsrapporten plötsligt accelererar denna till 15 procent (samt guidar för att denna acceleration kan bestå – eller till och med öka ytterligare) är det sannolikt att aktien kommer att utvecklas väl framåt.

Samma sak om den inkrementella nivån är 5 , 25 eller 80 procent och det omvända om bolaget istället deaccelererar och därtill utrycker sig negativt kring framtiden. Det är alltså nuläget (= marknadens nuvarande "förväntansbild") i relation till framtida förväntansbild som är mest avgörande. Om du kan hitta och investera dina pengar genom att köpa aktier i bolag som genomgår ett positivt skifte bör du ha goda förutsättningar att hitta fina guldkorn.

Vid ett sådant skifte, där ett bolags framtid ljusnar drastiskt,  är det givetvis ingen nackdel om aktien dessutom är att betrakta som "billig" (lågt värderad), något som då det kan agera som extra hävstång vid en eventuell uppvärdering. Det bör dock understrykas att billigt och dyrt är högst relativa termer och att en uppvärdering av aktien sannolik är att vänta även om aktien inte var nämnvärt billig när detta skifte skedde.

Återigen, det viktiga är inte att söka efter bolag som är billiga, utan att hitta de aktier som i största möjliga mån "överlevererar" mot den förväntansbild som just nu råder, eller åtminstone inte konstant "underlevererar". Bra möjligheter till avkastning finns när investerarkollektivet skiftar fokus från "fan det här bolaget är värdelöst" till "nu börjar det verkligen vända här" eller "med den här höga värderingen finns inget utrymme för vikande omsättning" till "J*VLAR vilken pang-rapport – långt över mina mest positiva förväntningar".

Vår rekommendation är således att lägga mer energi på kontexten, och att hitta de tillfällen/bolag där detta positiva skifte sker, snarare än att stirra sig blind på att försöka hitta de "billigast aktierna".

Fler frågor och svar om att hitta och investera i billiga aktier med potential

Vad är en billig aktie?

Som nybörjare är det lätta att tänka att en aktie är billig bara för att den har ett lågt pris. När man pratar om billiga aktier menar man dock oftast aktier som är lågt värderade baserat på olika nyckeltal.

Hur kan man hitta billiga aktier?

Man kan hitta inspiration till billiga aktier genom att exempelvis läsa börsnyheter av olika slag (kika in vår startsida) men även genom att använda en aktiescreener och filtrera på olika nyckeltal, som exempelvis P/E, P/S eller P/B.

Bör man investera i billiga aktier?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på den frågan och det beror mycket på vad man har för investeringsstil, tidshorisont, risktolerans etc. Alla billiga aktier är heller inte likvärdiga, och det kan finnas billiga aktier som är köpvärda men också de som blir riktigt dålig investeringar (ofta kallade "värdefällor" eller "value traps").

Vår generella rekommendation är att mer fokusera på att förstå bolaget, dess verksamhet och även dess framtidsförutsättning än att blint leta efter just de aktier som är billigast. En kombination av en aktie som har lägre värdering ("billigare") och där övriga bitar faller på plats, dom tillväxt, nya kunder, marknadsandelar från konkurrenterna och en generellt starkare framtid kan dock utgöra riktigt bra investeringar.

Vilka är de bästa billiga aktierna att köpa just nu?

Det är en svår fråga och kräver att man gräver djupare för att förstå ett bolag och dess verksamhet. Ovan listar vi exempel på olika aktier som är lågt värderade / billiga (och även hur man själv kan hitta dessa) men vi rekommenderar att man även gör sin egen tillhörande analys för att sålla ut de billiga bolag som kan stå för ett skifte åt det positiva hållet.

Var kan man köpa de bästa billiga aktierna?

Du kan handla billiga aktier hos både Avanza och Nordnet såväl som flera andra banker eller nätmäklare. Bortsett från att courtaget möjligtvis kan skilja sig något åt mellan de båda populära nätmäklarna (och beroende på vilken courtageklass du väljer) tycker vi att tjänsterna i övrigt är likvärdiga och kan varmt rekommendera båda två.

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och möjlighet att handla helt courtagefritt!

Vilka risker finns med att investera i billiga aktier?

Som alltid finns det många olika typer av risker när det kommer till att investera i aktier och fonder, så även när det kommer till billiga aktier. En viktig sak att tänka på när det kommer till billiga aktier är att fundera på varför värderingen är låg – det finns nämligen oftast goda orsaker till detta! Ibland drabbas bolag av skandaler, dålig ledning, minskad omsättning eller strukturella marknadsförändringar. Då faller priset på aktierna av en anledning och aktier i denna typ av bolag kan verka billiga men i själva verket vara riktigt dåliga investeringar då problemen fortsätter och investerarna tröttnar och fortsätter sälja ner aktien i källaren.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 30 maj 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader