Mer om oss och våra dataskyddspolicy - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Dataskyddspolicy & Användarvillkor för tjänsten

Börskollen tar ansvar för dina uppgifter

Börskollen AB ("Börskollen"), org.nr. 559236-5141, som äger och driver varumärket Börskollen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter i appen Börskollen, på vår hemsida samt i våra nyhetsbrev. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Vilken information samlar vi in och varför? 

Vi behandlar främst uppgifter om dig som kommer från när du registrerar ett konto i appen och uppgifter om din mobila enhet. När du har registrerat dig som användare behandlar vi ditt namn och e-postadress. Du kan även skapa ett användarnamn för forumet. För mer information om hur vi använder uppgifter från din mobil eller enhet, läs mer nedan under "Cookies".

Syfte med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Hur länge sparar vi uppgifterna

Nyhetsbrev som innehåller marknadsföring

Samtycke

Tills avregistrering från nyhetsbrev sker

Registrering av konto i Börskollen

Samtycke

Tills användaren tar bort sitt konto

Marknadsföring i appen

3e parts berättigade intresse

Inga uppgifter sparas av oss, men aggregeras av Google Inc.

Andra personuppgiftsansvariga som uppgifter delas med

Genom vår användning av SDK:er i appen (se nedan under "Cookies och annan teknik") samlar vi in information om dig som användare i egenskap av personuppgiftsansvarig, som delas med andra personuppgiftsansvarige, Google. Uppgifterna är inget som vi själva sparar utan vi kan endast se aggregerad data.

Google samlar in personuppgifter för eget bruk (för att kunna följa individer över olika kanaler) och är därför personuppgiftsansvariga för egen räkning. Nedan finner du deras respektive dataskyddspolicys (som innehåller uppgifter om hur dessa kontaktas för att du exempelvis ska kunna utkräva dina rättigheter) och möjligheterna att invända mot att de sparar uppgifter om dig.

Genom att använda Börskollen så hänger du dig att, förutom att följa våra användarvillkor, följa våra underlevernatörers Användarvillkor. Se tabell nedan för länk till dessa.

Företag

Användarvillkor

Opt-out

Google Inc

https://policies.google.com/privacy?hl=sv

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout *

Vad du samtycker till

Nyhetsbrev

När du skapar ett användarkonto har du möjlighet att skriva upp dig på ett nyhetsbrev. När du skriver in din e-postadress samtycker du till att vi skickar regelbundna nyhetsbrev till dig som även innehåller reklam. Din e-post sparas av oss och används i detta syfte fram tills att du avregistrerar dig, vilket är lätt att göra genom en länk i mailutskicken, via vår hemsida eller genom att kontakta [email protected]. Informationen delas inte med andra.

Registrering av konto

När du registrerar ett konto via appen så får du möjlighet att samtycka till att vi får behandla dina personuppgifter (namn och e-post) löpande för att administrera kontot. Dina uppgifter sparas av oss och används i detta syfte fram tills att du tar bort ditt konto (och återkallar ditt samtycke), vilket är lätt att göra via funktionen under "Min sida" i appen eller genom att kontakta [email protected]. Du kan även skapa ett användarnamn för forumet samt ställa in dina preferenser för de nyhetskanaler som du vill följa.

Information som används för att logga in delas med Auth0, som sköter den krypterade inloggningen för vår räkning (se vidare under "Vilka vi delar din information med" för mer information).

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla de samtycken som du har givit. Vi kommer då inte längre att skicka nyhetsbrev till dig. Uppgifterna tas bort om inte annan laglig grund för behandling finns. Återkallelse av ditt samtycke för mailutskick gör du smidigast via länk i mailutskicken, under "Min sida" i appen eller genom att kontakta oss via [email protected].

Berättigat intresse

Marknadsföring och annonsering

Du ser marknadsföring i vår app och webb som är frekvensstyrd och kontextuell, baserat på vårt och våra annonsörers berättigade intresse. För dessa fall så behandlar vi inga personuppgifter om dig. Om du väljer satt samtycka till marknadsföring så använder vi oss av ett annonsnätverk som presenterar annonser till dig via vår hemsida. Oavsett om du lämnat samtyckke eller ej, så är det är inte Börskollen som avgör vilken annonsering som du kommer att se i appen, utan det är våra annonspartners plattformar och deras kunder som avgör detta. Vad du ser baseras på ditt användande i appen/på webben, antingen baserat på kontextuell marknadsföring (innehåll i nyhetsartiklar etc) eller om du har samtyckt till marknadsföring, din profil som sammanställs av annonsnätverket.

Affiliatemarknadsföring

För att kunna tillhandahålla informationen på Börskollen gratis för sidans besökare använder vi oss ibland av affiliatemarknadsföring. Affiliatemarknadsföring innebär att driva trafik till företag, blir besökaren exempelvis kund genom att köpa en produkt eller en tjänst får vi en provision av företaget i fråga. Börskollen deltar i olika annonsprogram via förmedlare som exempelvis Adtraction Marketing AB, Adrecord AB, Adservice A/S med flera. Syftet med deltagandet i dessa annonsprogram är att erhålla ersättning genom att länka till annonsörer.

Vilka vi delar din information med

Dina uppgifter är viktiga för oss och vi låter inte andra än oss själva använda dina personuppgifter, bortsett från i de fall där det framgår av denna policy. Vi använder oss av olika underleverantörer som hjälper oss att erbjuda våra tjänster, som att skicka ut mail, administrera och verifiera inloggningar, mäta statistik samt leverera marknadsföring in i appen.

Vi använder oss av olika underleverantörer för att kunna tillhandahålla appen Börskollen. Dessa är:

  • Google (Google Analytics SDK samt Firebase SDK) - statistik, marknadsföring, funktionalitet och kraschrapportering i appen
  • Auth0 Inc - inloggningsverifiering genom en extern part (krypterad hantering av inloggningsuppgifter).
  • Youtube (Youtube API Services) - Hämtar filmer och klipp

Genom att användandet av Börskollen så accepterar du även YouTube användarvillkor.

Ytterligare information om hur Google hanterar dina uppgifter finner du nedan under "Cookies och annan teknik".

Även i vissa andra sammanhang kommer vi att dela viss information. Till exempel, om du registrerar ett konto i Börskollen genom att ansluta via en tredje part som Facebook eller Linkedin, delar vi viss information med dem och de delar viss information med oss för att göra det möjligt att aktivera ditt konto.

Det kan hända att vi köper ett annat företag eller deras tillgångar, eller kanske att vi säljer våra tillgångar. Om en sådan försäljning innefattar behandling av dina personuppgifter så kan det innebära att dina personuppgifter överlåts tillsammans med tillgången eller inför en sådan affär.

Överföringar till andra länder

Vissa av våra underleverantörer befinner i sig andra länder än EU. Därför sker tredjelandsöverföring till andra länder som är utanför EU. Om en leverantör befinner sig utanför EU/EEA så signerar vi standardavtalsvillkor som har blivit godkända av EU kommissionen.

Börskollens hemsida

För att dra full nytta av Börskollens hemsida använder vi cookies och liknande tekniker ("cookies") på vår webbplats. I vår Cookie policy förklarar vi vad vi använder våra cookies till, vad de gör och hur du kan påverka användningen av cookies på vår webbplats

Börskollens App

I appen Börskollen används ett antal olika system för att kunna följa hur användarna använder appen (s.k. ”SDK”). Detta gör vi för att dels kunna felsöka och supportera  appen samt för att kunna erbjuda marknadsföring i appen.

Appen är integrerad med ett antal olika s.k. SDK:er (Software Development Kit) som används som mobila enhetsidentifierare, vilket ger insikter om användandet av appen samt möjliggör individanpassad marknadsföring. SDK-integrationer hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

SDK:erna i Börskollen möjliggör statistikföring, felrapportering ("kraschrapportering") samt individanpassad marknadsföring, och låter oss att på aggregerad nivå se antalet användare (samt typer av enheter, operativsystem och modeller) och hur många visningar som appen har.

Vi har ingen möjlighet att se hur enskilda användare använder appen, och den information som vi på Börskollen har tillgång till är endast på aggregerad nivå. Det är inte heller vi som väljer vem som ser vilken marknadsföring i appen. Den information som skapas genom SDK:erna kan komma att användas av den som givit ut SDK:n som Google, exempelvis för att bygga profiler på användare, som används över olika enheter för att rikta individanpassad marknadsföring även i andra appar.

Följande är en lista på de SDK:er som vi använder i Börskollen, för vilka syften vi använder SDK:n och SDK-utgivarens hantering av uppgifter samt typiska uppgifter som insamlas.

Typ

Vårt syfte

Extern dataskyddspolicy

Uppgifter som kan insamlas av utgivaren till SDK

Google Analytics SDK

Statistik och information på aggregerad nivå om användandet av appen (som typ av enheter, antal sidvisningar mm)

https://policies.google.com/privacy

Bl.a. IP-adresser, mobilenhet, operativsystem, information om nätverk, enhetsinställningar, programdata, sidvisningar, platstjänster, mm.

Fabric/Firebase SDK (ägs av Google)

Kraschrapportering

https://policies.google.com/privacy

https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html#crashlytics

Unikt ID för enhet, kraschspår

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar dem:

  • Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig, och du har rätt att få det kostnadsfritt en gång om året. Du kan skicka en begäran om registerutdrag till [email protected]
  • Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
  • Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som det inte längre är nödvändigt för oss att behålla, om informationen har uppfyllt syftet som den samlades in för. Detta gäller även om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas.
  • Rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information på grunden "berättigat intresse" så har du rätt att invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än de skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss och har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Oavsett så har du alltid en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) vilket du hittar mer information om här: https://www.imy.se 

Under 18 år

Våra tjänster riktar sig till individer för 18 år och uppåt. Våra tjänster är inte anpassade för underåriga och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Om du är förälder till ett barn och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på [email protected] så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

Länkar

Hemsidan, appen samt våra nyhets- och reklamutskick kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Följer du en sådan länk bör du kontrollera vilka villkor och policys som gäller för den aktuella hemsidan. Börskollen ansvarar under inga omständigheter för sådan hemsida som tillhör tredje part.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Den senaste versionen av dataskyddspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via hemsidan. Om du har samtyckt till en viss typ av behandling av dina personuppgifter som vi behandlar kommer en ändrad dataskyddspolicy inte att påverka det samtycke du lämnat. För de fall ändringar sker som skulle påverka behandling som sker med ditt samtycke så kommer det särskilt kommuniceras till dig med möjlighet att återkalla ditt samtycke.

Mer information

Om du vill ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill rikta ett klagomål mot vår behandling av dina personuppgifter eller i andra fall vill höra av dig, tveka inte att kontakta oss på via mail [email protected].

Senast uppdaterad: 2023-03-30