Mer om oss och våra dataskyddspolicy - Börskollen

Dataskyddspolicy & Användarvillkor för tjänsten

Börskollen tar ansvar för dina uppgifter

Börskollen AB ("Börskollen"), org.nr. 559236-5141, som äger och driver varumärket Börskollen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter i appen Börskollen, på vår hemsida samt i våra nyhetsbrev. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@borskollen.se.

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi behandlar främst uppgifter om dig som kommer från när du registrerar ett konto i appen och uppgifter om din mobila enhet. När du har registrerat dig som användare behandlar vi ditt namn och e-postadress. Du kan även skapa ett användarnamn för forumet. För mer information om hur vi använder uppgifter från din mobil eller enhet, läs mer nedan under "Cookies och annan teknik".

Syfte med behandlingenRättslig grund för behandlingenHur länge sparar vi uppgifterna
Nyhetsbrev som innehåller marknadsföringSamtyckeTills avregistrering från nyhetsbrev sker
Registrering av konto i BörskollenSamtyckeTills användaren tar bort sitt konto
Statistikföring i appenBerättigat intresseUppgifterna är anonyma för oss, men delas med Google Inc
Marknadsföring i appen (bland annat baserat på ditt individuella användande av appen)Berättigat intresseInga uppgifter sparas av oss, men delas med Google.

Andra personuppgiftsansvariga som uppgifter delas med

Genom vår användning av SDK:er i appen (se nedan under "Cookies och annan teknik") samlar vi in information om dig som användare i egenskap av personuppgiftsansvarig, som delas med andra personuppgiftsansvarige, Google. Uppgifterna är inget som vi själva sparar utan vi kan endast se endast aggregerad data.

Google samlar in personuppgifter för eget bruk (för att kunna följa individer över olika kanaler) och är därför personuppgiftsansvariga för egen räkning. Nedan finner du deras respektive dataskyddspolicys (som innehåller uppgifter om hur dessa kontaktas för att du exempelvis ska kunna utkräva dina rättigheter) och möjligheterna att invända mot att de sparar uppgifter om dig.

Genom att använda Börskollen så hänger du dig att, förutom att följa våra användarvillkor, följa våra underlevernatörers Användarvillkor. Se tabell nedan för länk till dessa.

FöretagAnvändarvillkorOpt-out
Google Inchttps://policies.google.com/privacy?hl=svhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout *
Youtube (Google Inc)https://www.youtube.com/t/terms

*Endast tillgängligt för webbläsare

Vad du samtycker till:

Nyhetsbrev

När du skapar ett användarkonto har du möjlighet att skriva upp dig på ett nyhetsbrev. När du skriver in din e-postadress samtycker du till att vi skickar regelbundna nyhetsbrev till dig, genom att vi sparar din e-postadress och använder den för att skicka ut dessa nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev innehåller också reklam. Din e-post sparas av oss och används i detta syfte fram tills att du avregistrerar dig, vilket är lätt att göra genom en länk i mailutskicken, via vår hemsida eller genom att kontakta info@borskollen.se. Informationen delas inte med andra.

Registrering av konto

När du registrerar ett konto via appen så får du möjlighet att samtycka till att vi får behandla dina personuppgifter (namn och e-post) löpande för att administrera kontot. Dina uppgifter sparas av oss och används i detta syfte fram tills att du tar bort ditt konto (och återkallar ditt samtycke), vilket är lätt att göra via funktionen under "Min sida" i appen eller genom att kontakta info@borskollen.se. Du kan även skapa ett användarnamn för forumet samt ställa in dina preferenser för de nyhetskanaler som du vill följa.

Information som används för att logga in delas med Auth0, som sköter den krypterade inloggningen för vår räkning (se vidare under "Vilka vi delar din information med" för mer information).

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla de samtycken som du har givit. Vi kommer då inte längre att skicka nyhetsbrev till dig. Uppgifterna tas bort om inte annan laglig grund för behandling finns. Återkallelse av ditt samtycke för mailutskick gör du smidigast via länk i mailutskicken, under "Min sida" i appen eller genom att kontakta oss via info@borskollen.com.

Berättigat intresse

Statistik

När du använder appen för vi statistik över användandet. Vi kan inte se exakt vad just du gör och din individuella statistik eftersom all statistik aggregeras och anonymiseras, och den statistik som vi kollar på gäller för alla användare av appen. Ditt användandet av appen registreras av oss på aggregerad nivå baserat på berättigade intresse.

Marknadsföring och annonsering

Du ser marknadsföring i appen/på vår webb som är anpassad för dig utifrån ditt beteende i appen/på webben, baserat på vårt och våra annonsörers berättigade intresse. Det är inte vi själva som avgör vilken annonsering som du kommer att se i appen, utan det är våra annonspartners plattformar och deras kunder som avgör detta. Vad du ser baseras på ditt användande i appen/på webben.

Affiliatemarknadsföring

För att kunna tillhandahålla informationen på Börskollen gratis för sidans besökare använder vi oss ibland av affiliatemarknadsföring. Affiliatemarknadsföring innebär att driva trafik till företag, blir besökaren exempelvis kund genom att köpa en produkt eller en tjänst får vi en provision av företaget i fråga. Börskollen deltar i olika annonsprogram via Adtraction Marketing AB och Adrecord AB. Syftet med deltagandet i dessa annonsprogram är att erhålla ersättning genom att länka till annonsörer.

Vi tar inget ansvar för informationen som tillhandahålls av annonsörer via Börskollen, eller de länkar som dessa annonsörer använder.

Vilka vi delar din information med

Dina uppgifter är viktiga för oss och vi låter inte andra än oss själva använda dina personuppgifter, bortsett från i de fall där det framgår av denna policy. Vi använder oss av olika underleverantörer som hjälper oss att erbjuda våra tjänster, som att skicka ut mail, administrera och verifiera inloggningar, mäta statistik samt leverera marknadsföring in i appen.

Vi använder oss av olika underleverantörer för att kunna tillhandahålla appen Börskollen. Dessa är:

  • Google (Google Analytics SDK samt Fabric SDK) - statistik, marknadsföring, funktionalitet och kraschrapportering i appen
  • Auth0 Inc - inloggningsverifiering genom en extern part (krypterad hantering av inloggningsuppgifter).
  • Youtube - Hämtar filmer och klipp

Ytterligare information om hur Google hanterar dina uppgifter finner du nedan under "Cookies och annan teknik".

Även i vissa andra sammanhang kommer vi att dela viss information. Till exempel, om du registrerar ett konto i Börskollen genom att ansluta via en tredje part som Facebook eller Linkedin, delar vi viss information med dem och de delar viss information med oss för att göra det möjligt att aktivera ditt konto.

Det kan hända att vi köper ett annat företag eller deras tillgångar, eller kanske att vi säljer några av våra tillgångar. Om en sådan försäljning innefattar behandling av dina personuppgifter så kan det innebära att dina personuppgifter överlåts tillsammans med tillgången eller inför en sådan affär.

Överföringar till andra länder

Vissa av våra underleverantörer befinner i sig andra länder än EU. Därför sker tredjelandsöverföring till andra länder som är utanför EU.

De underleverantörer som vi använder är ansluta till ramverket "EU-US Privacy Shield Framework" som gör att de överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

Vill du ha mer information om hur ramverket fungerar kan du läsa mer på Privacy Shields hemsida: https://www.privacyshield.gov/welcome

Cookies och annan teknik

Cookies

När du använder hemsidan kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Användarens enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot hemsidan. Börskollen använder cookies för att underlätta Användarens användning av hemsidan samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra hemsidan. Mer information om hur vi använder Cookies kan du läsa om i vår cookiepolicy.

Vidare finns andra tekniker som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app, som SDK:er, se nedan.

SDK:er

I appen Börskollen används ett antal olika system för att kunna följa hur användarna använder appen. Detta gör vi för att dels kunna förbättra vår app och för att kunna erbjuda mer relevant marknadsföring inne i appen.

Appen är integrerad med ett antal olika s.k. SDK:er (Software Development Kit) som används som mobila enhetsidentifierare, vilket ger insikter om användandet av appen samt möjliggör individanpassad marknadsföring. SDK-integrationer hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

SDK:erna i Börskollen möjliggör statistikföring, felrapportering ("kraschrapportering") samt individanpassad marknadsföring, och låter oss att på aggregerad nivå se antalet användare (samt typer av enheter, operativsystem och modeller) och hur många visningar som appen har.

Vi har ingen möjlighet att se hur enskilda användare använder appen, och den information som vi på Börskollen har tillgång till är endast på aggregerad nivå. Det är inte heller vi som väljer vem som ser vilken marknadsföring i appen. Den information som skapas genom SDK:erna kan komma att användas av den som givit ut SDK:n som Google, exempelvis för att bygga profiler på användare, som används över olika enheter för att rikta individanpassad marknadsföring även i andra appar.

Följande är en lista på de SDK:er som vi använder i Börskollen, för vilka syften vi använder SDK:n och SDK-utgivarens hantering av uppgifter samt typiska uppgifter som insamlas.

TypVårt syfteExtern dataskyddspolicyUppgifter som kan insamlas av utgivaren till SDK
Google Analytics SDKStatistik och information på aggregerad nivå om användandet av appen (som typ av enheter, antal sidvisningar mm)https://policies.google.com/privacyBl.a. IP-adresser, mobilenhet, operativsystem, information om nätverk, enhetsinställningar, programdata, sidvisningar, platstjänster, mm.
Fabric/Firebase SDK (ägs av Google)Kraschrapporteringhttps://policies.google.com/privacy

https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html#crashlytics

Unikt ID för enhet, kraschspår

Begränsa spårning

På din mobila enhet kan du också ha en "Begränsa Spårning"-inställning (på iOS-enheter, under Inställningar → Integritetsskydd → Reklam) eller en inställning för att "Välja Bort Intressebaserade Annonser" (på Android) som gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar i syfte att visa annonser riktade till dina intressen.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar dem:

  • Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig, och du har rätt att få det kostnadsfritt en gång om året. Du kan skicka en begäran om registerutdrag till info@borskollen.se
  • Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
  • Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som det inte längre är nödvändigt för oss att behålla, om informationen har uppfyllt syftet som den samlades in för. Detta gäller även om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas.
  • Rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information på grunden "berättigat intresse" så har du rätt att invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än de skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss och har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Oavsett så har du alltid en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen vilket du hittar mer information om här: https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/ .

Barn

Våra tjänster riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 13 år. Om du är förälder till ett barn och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på info@borskollen.se så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

Säkerhet

Börskollen sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Börskollen vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att din personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och GDPR.

Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all faktiskt överföring sker på egen risk.

Länkar

Hemsidan, appen samt våra nyhets- och reklamutskick kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Följer du en sådan länk bör du kontrollera vilka villkor och policys som gäller för den aktuella hemsidan innan du lämnar ut dina personuppgifter till den som tillhandahåller sidan. Börskollen ansvarar under inga omständigheter för sådan hemsida som tillhör tredje part.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Den senaste versionen av dataskyddspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via hemsidan. Om du har samtyckt till en viss typ av behandling av dina personuppgifter som vi behandlar kommer en ändrad dataskyddspolicy inte att påverka det samtycke du lämnat, om du inte på nytt uttryckligt lämnat samtycke till den förändrade dataskyddspolicyn på något sätt.

Mer information

Om du vill ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill rikta ett klagomål mot vår behandling av dina personuppgifter eller i andra fall vill höra av dig, tveka inte att kontakta oss på via mail info@borskollen.se.

Senast uppdaterad: 2020-06-12