Aktieanalys | Aktier att köpa juni 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

5 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Populära analyser

Laddar...

Aktieanalys

Aktieanalys – Samlar analyser av populära aktier från analyshus och banker juni 2024

Sidans innehåll

Här ger vi en kortfattad introduktion till aktieanalys och de två vanligast förekommande formerna av aktieanalys som finns – teknisk och fundamental analys. Du finner också en stor mängd bolagsanalyser av spännande från olika analyshus och banker.

Aktieanalyserna kan dels ge dig kunskapen om hur en analys kan utföras samt bra information för att hitta nästa spännande aktiecase.

Två typer av aktieanalyser – Teknisk och Fundamental analys

Teknisk analys (TA)
Teknisk analys är en metod som man använder sig av för att försöka förutspå en aktiens framtida utveckling. Denna metod baserar man på historisk kursdata av så kallad marknadsgenererad information (dvs. tid, pris och volymdata) för att finna upprepade rörelsemönster i en specifik aktie eller annat tillgångsslag.

Det innebär att teknisk analys också är en metod där man till stor del räknar in den mänskliga förutsägbarheten, det vill säga att vi ofta upprepar samma mönster om och om igen. Denna upprepning av aggregerade beteenden är något som den tekniske analytikern anser redan återspeglas i kursinformationen, varför just denna information och tolkningen av dessa är grunden i analysmetoden.

Exempel på en aktiegraf och teknisk analys. Här från Börsdata / TradingView.

Tips: Om du vill du lära dig mer om teknisk analys rekommenderar vi vår sida Teknisk analys för nybörjare.

Fundamental analys (FA)
Medan den tekniska analysen fokuserar på marknadsgenererad information och själva kursgrafen (dvs. utvecklingen för aktien i sig) fokuserar den fundamentala analysen istället på utvecklingen för det underliggande bolaget. Här studerar man istället bolagets redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera för att försöka prognostisera dess framtida utveckling. Fundamental analys utvärderar ett bolags ekonomiska utveckling och prestation, snarare än att studera investerarbeteenden och prisrörelser i aktiegrafen.

Placeringshorisonten är ofta längre med målet att bolaget ska realisera ett högre motiverat värde genom önskad utveckling i dess underliggande verksamhet. Generellt har teknisk analys mer relevans på kortare sikt medan fundamental analys fungerar bättre på längre sikt.

Den fundamentala analysen fokuserar istället på själva bolaget dess ekonomiska utveckling. Här exempel från analystjänsten Börsdata.

Aktieanalys – Överblick i 3 enkla steg

Att göra en egna aktieanalys ska vara spännande och processen är väldigt lärorik för att utvecklas som investerare. Nedan ger vi en kortfattat och enkel introduktion till analys av aktie/bolag.

Steg 1 – Definiera ditt fokus/urval

För en svensk investerare är det oftast enklast att börja med svenska bolag då du känner den svenska marknaden bäst. Många svenska bolag har oavsett verksamhet och försäljning i andra länder, vilket ger en indirekt internationell exponering.

Här kan det också finnas en fördel i att börja med en bransch eller typ av bolag som du har bättre förståelse för, kanske genom ditt arbete eller andra privata intressen eller hobbies. Om du är intresserad av kläder och mode kanske Hennes & Mauritz är en bra start, om du arbetar med redovisning kanske Fortnox känns mer aktuellt eller om du är väldigt intresserad av data- och TV-spel kanske det är enklare att börja med bolag som Embracer eller Stillfront.

Steg 2 – Sortera fram bra bolag

Med hjälp av en databas (t.ex Börsdata eller TradingView) kan man därefter påbörja en enklare screening av de parametrar, eller så kallade nyckeltal, för de urval av bolagen som man vill fokusera på.

Här är ett viktigt vägval om du vill fokusera på den tekniska eller den fundamentala analysen. För teknisk analys kommer du primärt att fokusera på tekniska nyckeltal som baserat på historisk data för pris, tid och volym för den aktie som du valt att fokusera på. Exempel kan vara trender, glidande medelvärden eller momentumindikatorer som RSI eller MACD.

Om du istället vill fokusera på fundamental analys av bolaget, och dess underliggande verksamhet, med nyckeltal som omsättning, vinst, vinstmarginal och kassaflöde. Undersök vilka bolag som har haft en positiv omsättning- och vinstutveckling under senaste kvartalen/åren eller ännu längre period tillbaka. Det är långt ifrån alla företag som går med vinst idag och ännu färre som faktiskt har lyckats växa sin omsättning och/eller vinst under långa perioder. Genom att välja företag som genererar vinst har du sorterat bort en del rena “förhoppningsaktier”.

Komplettera detta även med andra nyckeltal och parametrar såsom om utdelning och utvecklingen för denna under vald period. Det kan också vara aktuellt att studera värderingsnyckeltal, t.ex P/E eller P/S, vilket ställer bolagets fundamentala utveckling i relation till dess aktuella aktiepris.

Steg 3 – Gör en bedömning om verksamheten

Utöver de hårdare tekniska och fundamentala nyckeltalen finns det en del mer mjuka värden som är bra att väva in i din analysprocess. Exempelvis kan ägarbild och ledning vara viktiga delar i din analys. Individer med tidigare lyckade karriärer och affärer ger trygghet i placeringen och långsiktiga storägare tenderar att ingjuta viss trygghet. Man talar också ofta om “skin in the game” där man gärna vill se att VD/ledning själva har ett eget betydande ägarintresse i bolaget, vilket innebär att deras intressen pekar åt samma håll som de för dig som aktieägare.

Man kan även väga in hur pass välkänt företaget och dess varumärke och produkter är. Kanske använder du själv produkterna privat eller i ditt arbete och vet att bolaget står för kvalité. Det är givetvis svårt att få en exakt uppfattning om hur populärt och igenkänt ett företag är, men att bygga dig en uppfattning kan hjälpa dig hitta företag som nöjda kunder och därmed brukar bli långsiktigt framgångsrika.

Därefter bör du fundera på hur snabbt du bedömer att bolaget kan växa. Här ger bolagets historik en god indikation på framtida möjligheter till försäljnings- och vinsttillväxt. Här är också klokt att fundera på bolagets så kallade adresserbara marknad – är det en ny bransch som kan uppvisa tillväxt under decennier framåt eller verkar bolaget i en mogen bransch med avtagande tillväxt? Det är även viktigt att se hur de växer, organiskt eller genom förvärv, genom befintliga kunder eller nya. Det ger indikationer på hur marknaden utvecklas och hur konkurrenskraftigt bolaget är på den marknad de verkar.

Det är även viktigt att studera konkurrenter och få en bild av hur lönsamheten för branschen i snitt ser ut och hur ditt bolag står sig i den konkurrensen. Om bolaget utmärker sig positivt och negativt är viktigt att försöka ta reda på vad detta beror på och om det finns utrymme för förbättringar.

Bonusvideo med Alexander från Nordnet.

Ytterligare tips för en lyckad aktieanalys

I din analys kan du också ta hjälp av kvartals- och årsrapporter, kapitalmarknadsdagar och presentationer som många gånger kan innehålla värdefull information.

Det är också bra att följa insynshandeln i bolaget över tid. Vilken tendens kan du se här? Har de som aktivt jobbar i bolaget köpt eller sålt aktier? Det finns som bekant många anledningar att vilja sälja, men bara en anledning att köpa aktier.

Det kan också gå att finna värdefull information genom att läsa vad de analytiker som följer bolaget har för uppfattning. Det är viktigt att lära sig att lita på sin egen analys, men under tiden du lär dig och utvecklas kan andras åsikter ge bra feedback. Var bara noga med att inte lita blint på andras uppfattningar – bara du vet din egen placeringshorisont och risk.

Även bredare makrostatistik och regleringar påverkar det enskilda bolaget. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad på det rådande makroläget och inte minst vara vaksam på nyheter som är aktuella för det bolag eller den bransch som du fokuserar på i din analys.

Några slutliga frågeställningar som alltid är bra att ställa;
– Vad gör företaget?
– Hur ser deras affärsmodellen ut? (dvs. hur tjänar dom pengar)
– Vilken bransch finns företaget i?
– Hur ser framtiden ut för branschen? Är den i tillväxt, mogen eller på nedåtgående?

Handla aktier hos Nordnet eller Avanza?

Oberoende av vart du gör din analys behöver du en nätmäklare för att kunna köpa och sälja aktierna – här rekommenderar vi Avanza och Nordnet. Bortsett från att courtaget möjligtvis kan skilja sig något åt mellan de båda populära nätmäklarna (och beroende på vilken courtageklass du väljer) tycker vi att tjänsterna i övrigt är likvärdiga och kan varmt tipsa båda två.

Aktieanalys av populära aktier juni 2024

Nedan samlar vi aktieanalyser från olika källor. Du hittar också dessa aktieanalyser och många andra nyheter på respektive bolagssida (vilken du enkelt finner via sökrutan ovan).

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 30 augusti 2023. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Visa hela texten ▼

Senaste aktieanalyserna

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader