Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

15 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Fastighetsaktier

Fastighetsaktier som investering (guide) – Bästa och största fastighetsbolagen på börsen september 2023

  Sidans innehåll

Fastighetsbolag är bolag som äger eller förvaltar tillgångar i form av fastigheter av olika slag. Att ha några fastighetsaktier i sin portfölj kan vara ett bra sätt att få riskspridning i olika typer av branscher, så kallad diversifiering.

Nedan går vi igenom vad ett fastighetsbolag är, vad som kan vad som kan vara viktigt att tänka på när man analyserar fastighetsaktier samt listar de största och bästa fastighetsaktierna. Förhoppningsvis kan du finna inspiration att läsa mer om svenska fastighetsbolag och kanske till och med addera några till din portfölj?

Längst ner finns även ett nyhetsflöde med aktuella nyheter om branschen och bolagen som ingår!

Topplista – 10 bästa fastighetsbolagen Sverige september 2023

Innan vi går vidare inleder med att lista de tio bästa svenska fastighetsaktierna sett till deras kursförändring i procent under de senaste 12 månaderna samt ger en kort beskrivning av respektive bolag.

Börskollen använder själva
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Handla aktier, fonder och derivat
Bli kund snabbt, enkelt och gratis

 1. Quartiers Properties 66 %
  Quartiers Properties är ett investmentbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar semesterbostäder i Spanien. Affärsidén är att investera i fastigheter med långsiktig potential, samt att som investerare driva en långsiktig förvaltning med god avkastning över tid. Genom en strategi att investera i spanska fastigheter uppnås en exponering gentemot den spanska marknaden. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor beläget i Stockholm.
 2. Eastnine 64 %
  Eastnine är ett svenskt fastighetsbolag. Bolaget investerar i och förvaltar kontors- och logistikfastigheter i centrala lägen i Baltikum och Polen. Hyresgästerna utgörs huvudsakligen av internationella bolag. Bolagets målsättning är att hela fastighetsbeståndet ska vara hållbarhetscertifierat. Bolagets intäkter består av hyresintäkter från fastighetsverksamheten. Eastnine har sitt huvudkontor i Stockholm.
 3. Atrium Ljungberg 30 %
  Atrium Ljungberg är verksamma inom fastighetsbranschen. Visionen är att äga, förvalta och aktivt vara delaktig i utvecklingen av fastighetsbeståndet. I bolagets fastighetsportfölj återfinns huvudsakligen kommersiella fastigheter belägna i större nordiska städer. Atrium Ljungberg grundades 2006 då LjungbergGruppen sammanslogs med Atrium Fastigheter. Huvudkontoret ligger i Nacka.
 4. Wihlborgs 7 %
  Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med störst fokus mot ägande och förvaltning av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, vilket även innefattar investeringar inom Köpenhamnsregionen. Bolaget förvärvar, äger och utvecklar fastigheter främst av karaktären kontors- och butiksfastigheter, industri- och lagerfastigheter, samt övriga projektfastigheter. Huvudkontoret ligger i Malmö.
 5. Link Prop 3 %
  Link Prop Investment är ett svenskt fastighetsbolag. Bolagets fokus är inom ägande, förvaltning och uthyrning av fastigheten Linköping Idédebatten 3 i Mjärdevi Science Park i Linköping. Hyresgästerna återfinns bland aktörer inom IT- och tillverkningsindustrin. Fastighetsförvaltningen sköts via bolaget Wilfast. Link Prop Investment har idag sitt huvudkontor i Göteborg.
 6. Hufvudstaden 1 %
  Hufvudstaden är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget innehar en bred fastighetsportfölj och hyr ut kontors- och butikslokaler lokaliserade i större städer runtom den nordiska marknaden. Kunderna återfinns inom bank och finans, juridik, IT samt mediesektorn. Under koncernen återfinns även varumärket Nordiska Kompaniet. Bolaget grundades ursprungligen 1915 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 7. Sagax 0 %
  Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska fastighetsmarknaden. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet, huvudsakligen via större ägarandel samt styrelserepresentation. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
 8. Fabege -3 %
  Fabege är ett fastighetsbolag. Störst inriktning återfinns inom förvaltning och utveckling av fastigheter av kommersiell karaktär. Verksamheten styrs utifrån ett flertal affärsområden som berör förvaltning, förädling och vidareutveckling av projekt, huvudsakligen av nybyggnation samt större ombyggnationer. Verksamhet innehas på global nivå, och har sitt huvudkontor i Solna.
 9. SLP -5 %
  SLP är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar fastigheter med inriktning mot logistik. Bolagets fastighetsbestånd omfattar både större logistikanläggningar och ett antal mindre fastigheter anpassade för citylogistik. Fastighetsbeståndet är främst koncentrerat till södra Sverige. Swedish Logistic Property grundades 2018 och huvudkontoret ligger i Malmö.
 10. Pandox -8 %
  Pandox är en hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på fritids- och affärsdestinationer. Bolagets verksamhet är till störst del inriktad mot fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med internationella och regionala hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som bolaget bedriver genom helägda rörelsefastigheter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Listan senast uppdaterad: 2023-08-31. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Tips – Följ nyhetsflödet för alla fastighetsbolag smidigt i vår app

1000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Introduktion: Vad är ett fastighetsbolag / en fastighetsaktie?

Fastighetsbolag (eller fastighetsaktier) är bolag som investerar i fastigheter på olika sätt. Det kan handla om att äga, utveckla och förvalta fastigheter av olika slag. Det finns fastighetsbolag som exempelvis primärt fokuserar på bostäder, vissa fokuserar mest på kommersiella lokaler som kontor eller butiker, medan andra har valt att inrikta sig på industri- eller logistiklokaler. Det är inte heller ovanligt att ha flera olika inriktningar inom ett och samma fastighetsbolag.

Att ha fastighetsaktier som en del av sin aktieportfölj är vanligt. Fastighetsbolag är nämligen i allmänhet relativt stabila, bland annat tack vare regelbundna inkomster från sina hyresgäster. Därmed är aktier i börsnoterade fastighetsbolag mindre riskfyllda än många andra branscher – särskilt i de större, väletablerade bolagen.

Sverige – störst i Norden på noterade fastighetsaktier

Sverige sticker ut som ett väldigt starkt land när det gäller börsnoterade fastighetsbolag. För att investera i de bästa fastighetsaktierna behöver man därför inte leta länge. Många finns på Stockholmsbörsen och utgör en betydande del av innehavet hos aktieägarna.

Fördelar med fastighetsaktier

Vilka fördelar ser folk med att äga fastighetsaktier? Här är 5 vanliga anledningar till att välja att köpa aktier i fastighetsbolag:

1. Stabila bolag

Fastighetsbolag är relativt stabila tack vare jämna intäkter från hyror. De säkrade inkomsterna sträcker sig ofta långt fram i tiden tack vare hyreskontrakt. Hyreskontrakten gör därmed att bolagen kan säkra sina inkomster på lång sikt och inte riskerar till exempel perioder med dålig efterfrågan eller lågsäsong.

2. Utbredd bostadsbrist

Det råder hög efterfrågan på bostäder i Sverige. Bostadsbrist är och har under flera år varit ett problem i många kommuner i Sverige. Inte minst i storstäderna och i många studentstäder. Därför har fastighetsbolag en stark position på marknaden och efterfrågan ser inte ut att mattas av på länge.

3. Kontracykliskt – Tenderar även att gå starkt i lågkonjunktur

Under oroliga tider och i lågkonjunktur brukar börsen spegla detta tydligt. Aktier faller i värde när många väljer att sälja sina tillgångar innan kursen sjunker ännu mer. Fastighetsaktier, å andra sidan, brukar historiskt sett vara mindre känsliga. Även i lågkonjunktur får fastighetsbolagen generellt sett stabila intäkter från sina hyresgäster, i synnerhet när det handlar om bostäder. En sådan aktie kallas även kontracyklisk; värdet sjunker inte (eller i varje fall lika mycket) i lågkonjunktur. Tänk dock på att olika typer av fastighetsaktier kan bli mer eller mindre drabbade i oroliga tider – till exempel kan efterfrågan på kommersiella lokaler minska. Kraftigt stigande räntor är också en faktor som påverkar fastighetssektorn.

4. Följer inflationen

Priset på fastigheter och månadshyror brukar följa inflationen ganska väl. Det innebär att den som väljer att investera i fastighetsaktier får ett visst skydd mot stigande inflation (något som dock måste ställas emot de räntehöjningar som oftast uppstår till följd av stigande inflation).

5. Handla med substansrabatt

Fastighetsaktier samt aktier i investmentbolag kan emellanåt handlas med en så kallad substansrabatt. När du handlar en aktie till substansrabatt får du, enkelt beskrivet, köpa aktier till en lägre kostnad än substansvärdet – alltså summan av bolagets tillgångar. Du kan läsa mer om substansvärde och substansrabatt lite längre fram.

Risker med fastighetsaktier

Som alltid är det viktigt att komma ihåg att aktier inte ger någon garanti för framtida avkastning. Även om börsens större fastighetsbolag är relativt stabila så är aktiemarknaden ständigt i förändring, och dina aktier kan både öka och minska i värde.

Precis som med alla aktier kan också fastighetsaktier bli påverkade av det som händer i omvärlden. Många av fastighetsbolagen har till exempel stora lån, vilket kan ge en positiv hävstångseffekt för dig som investerar men också innebär att branschen är känslig för räntehöjningar.

Det är inte säkert att du kommer att tjäna pengar på kort sikt, men tittar man på historisk avkastning har dock börsen och många av de mest ägda fastighetsaktierna ökat i värde. Genom att välja bra fastighetsaktier och samtidigt investera dina pengar i flera olika marknader – inte bara fastighetsmarknaden – så ökar dina chanser att tjäna pengar på lång sikt.

Olika typer av fastighetsbolag på börsen

Fastighetsaktier är ett brett område med flera olika segment. Här får du läsa mer om några av de vanligaste typerna av fastighetsbolag på börsen och se exempel på företag som tillhör de olika kategorierna. Vissa företag inriktar sig mot flera olika fastighetstyper och därför förekommer vissa fastighetsaktier i fler än en kategori.

Kommersiella fastigheter

Kommersiella fastigheter är ett brett begrepp. Det innefattar nämligen alla slags fastigheter där det pågår vinstdrivande verksamheter, såsom butiker, restauranger och kontor till företag.

Vanligast är kommersiella fastigheter inom handel, till exempel livsmedelsaffärer, köpcenter, klädbutiker och olika varuhus. Även teatrar och biografer ingår i kategorin, liksom olika serviceyrken som frisör eller massageverksamhet. Det finns flera svenska fastighetsaktier i bolag som förvaltar kommersiella fastigheter. Till exempel:

 • Altrium Ljungberg
 • Kungsleden
 • Castellum
 • Wallenstam
 • Hufvudstaden

Börskollen använder själva
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Handla aktier, fonder och derivat
Bli kund snabbt, enkelt och gratis

Bostäder

Bostadsbolag tillhör den kategori som i allmänhet är minst känslig för inflation. Däremot påverkar höjda räntor bostadsmarknaden. Det finns även flera bolag som äger bostäder utöver kommersiella fastigheter. Bostadsbolagen äger, förvaltar och utvecklar hyresbostäder som driver in regelbunden inkomst i verksamheten. Vissa har endast fokus på Sverige medan andra även har bostäder i Europa och Nordamerika.

Äger du själv en bostadsrätt, ett hus eller en villa? Då har du faktiskt redan en del av dina pengar investerade mot just bostadsbranschen – vilket är värt att komma ihåg när du bygger upp din aktieportfölj och vill skapa balans i den! Här följer några svenska populära fastighetsaktier med inriktning på bostäder:

 • Magnolia Bostad
 • Akelius
 • Samhällsbyggnadsbolaget (SBB)
 • Wallenstam
 • K-Fastigheter

Industri

Industrier kräver stora fastigheter, som oftast är särskilt anpassade till produktion. Industrifastigheter är en del av kommersiella fastigheter, men man separerar dem ofta i en egen underkategori eftersom de skiljer sig en del. Bland annat är de känsligare för lågkonjunkturer jämfört med andra typer av kommersiella fastigheter. Under lågkonjunktur eller andra oroliga tider drar industrier ofta ner på produktionen.

Utöver detta är industrierna ofta specialiserade på ett visst område och kan drabbas hårt vid brist på nödvändiga råvaror eller vid höga elpriser. Exempel på svenska bolag som bland annat inriktar sig på industrifastigheter:

 • Castellum
 • Kungsleden
 • Wihlborgs Fastigheter

Logistik

Det finns ett växande behov av fastigheter till lager och logistik, inte minst till följd av att e-handel fortsätter att växa. E-handelsbolagen behöver lokaler för sina lager av produkter, men också många andra företag vill hyra fastigheter att utnyttja för logistik. Logistikanläggningar är extra eftertraktade på strategiska platser, där trafik lätt kan passera och plocka upp eller lämna av gods. Logistikfastighetsmarknaden har blivit het de senaste åren och är ett populärt val i många aktieportföljer. Störst på svenska börsen är Catena med nära 2 miljoner kvadratmeter logistikfastigheter!

 • Catena
 • Sagax
 • Klövern
 • Corem

Som sagt – flera av dessa fastighetsbolag har inriktning mot såväl bostäder som kommersiella, lager och industri. Du kan läsa mer om Sveriges största fastighetsbolag sett till börsvärde längre ner i denna guide.

3,4/5 hos Trustpilot
Investera i räntebärande lån med underliggande säkerheter
Historisk genomsnittlig avkastning 8,4 %
Inga avgifter eller mellanhänder
Bra alternativ till börsen

Vad bör man tänka på när man analyserar fastighetsbolag?

Att analysera fastighetsbolag skiljer sig lite från hur man värderar andra typer av bolag, där fokus oftast ligger på omsättning, vinst, vinstmarginal och värderingstal som P/E och P/S. Nedan berättar vi varför samt ger en kort introduktion.

Substansvärde i fastighetsbolag

Fastighetsbolag har, till skillnad från exempelvis industribolag, mycket stora tillgångar i förhållande till vinsten. Därför är det inte lika relevant att titta på värderingsmultiplar som exempelvis P/E- eller P/S-tal. Ett vanligt nyckeltal när man analyserar fastighetsbolag är det så kallade substansvärdet (på engelska Net Asset Value, NAV) vilket motsvarar värdet på ett fastighetsbolagets tillgångar minus skulderna. Man kan alltså förenklat säga att substansvärdet är ett teoretiskt värde på de tillgångar som aktieägarna skulle få dela på ifall ett företag skulle avvecklas.

Varför är substansvärde intressant?

Det kan vara intressant att följa substansvärdet i de fastighetsbolag som du analyserar/investerar i. Om substansvärdet understiger priset du betalar för aktien handlas fastighetsbolaget till en så kallad substanspremie. Om aktien kostar mindre talar vi istället om en substansrabatt (något som du kanske känner igen ifall du handlar med investmentbolag).

Förenklat kan man givetvis säga att det är bättre att investera i en fastighetsaktie till en rabatt än en premie, då det begränsar din risk i investeringen vid en eventuell konkurs. Många gånger finns det dock en orsak till en hög rabatt. Till exempel att marknaden:

 • Har tappat tilltro till företaget och dess förmåga att växa
 • Anser att företaget har för hög belåning
 • Ser en vikande konjunktur eller fastighetsmarknad framför sig

På samma vis behöver en fastighetsaktie inte alls vara sämre bara för att den handlas med substanspremie. Det kan finnas anledningar till varför aktiepriset är högt, som exempelvis höga förväntningar om expansion, uppköp eller vinsttillväxt som kan rättfärdiga den högre prislappen.

På ett övergripande plan skiljer sig egentligen analysen av fastighetsbolag inte speciellt mycket åt från den för andra bolag. Målsättningen är oftast densamma, att finna stabila, växande bolag med god lönsamhet. Sedan gäller det att försöka investera i dessa fastighetsaktier under perioder när investerarkollektivet kortsiktigt har tappat intresse, och aktierna därmed kan köpas till ett bra pris.

Läs även: Bästa investmentbolagen på börsen.

Guide: Så kan du köpa fastighetsaktier hos Avanza eller Nordnet

Vill du investera i fastighetsaktier? Det är enkelt att komma igång. Nedan kan du läsa steg för steg hur du gör för att köpa aktier i bolag på fastighetsmarknaden. Ju mer långsiktigt du sparar, desto större chans har du att tjäna pengar på dina investeringar tack vare utdelning och potentiell kursuppgång över tid. Kom ihåg att avkastning är ingen garanti, så investera bara pengar som du har råd att vara utan, gärna i flera år framöver om du sparar långsiktigt i aktier.

Börskollen använder själva
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Handla aktier, fonder och derivat
Bli kund snabbt, enkelt och gratis

 1. Skapa ett konto hos Avanza eller Nordnet med hjälp av BankID och öppna ett konto. Vi rekommenderar ISK om du mestadels tänkt köpa svenska aktier.
 2. Överför pengar från din vanliga bank till kontot.
 3. Sök efter den fastighetsaktie som du vill investera i och klicka in dig på den.
 4. Köp aktier i bolaget för valfri summa. Köp gärna aktier i flera olika bolag (och inte bara fastighetsbolag utan även andra för att få bättre diversifiering i ditt sparande).
 5. Låt pengarna växa! Månadsspara är en bra idé. Alla eller en stor del av pengarna du får från utdelning bör dessutom gå till att återinvestera om du vill nyttja ränta-på-ränta-effekten maximalt.

Samtliga av de nedan listade fastighetsaktierna går att handla både hos Avanza och Nordnet. Bortsett från att courtaget möjligtvis kan skilja sig något åt mellan de båda populära nätmäklarna (och beroende på vilken courtageklass du väljer) tycker vi att tjänsterna i övrigt är likvärdiga och kan varmt tipsa båda två.

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och möjlighet att handla helt courtagefritt upp till 130 000 kr!

Buffertsparande med lägre risk? Här kan du jämföra sparkonton med högst ränta

Om du i tillägg till fastighetsaktier söker avkastning till lägre risk erbjuder sparkonton numera hyfsad ränta – i synnerhet om du kan tänka dig att binda dina pengar under en period. Nedan ser du aktuella sparräntor från olika banker och i vår stora guider Bästa sparräntan kan du fördjupa dig mer.

Klicka dig gärna vidare och läs mer!

Topp 10-lista – Sveriges största fastighetsbolag september 2023

Här listar vi de tio största fastighetsaktierna på börsen i Sverige sett till deras senaste börsvärde.

 1. Sagax 104 miljarder SEK
 2. Balder 59 miljarder SEK
 3. Castellum 57 miljarder SEK
 4. Fabege 30 miljarder SEK
 5. Hufvudstaden 27 miljarder SEK
 6. Atrium Ljungberg 26 miljarder SEK
 7. Wallenstam 26 miljarder SEK
 8. Wihlborgs 26 miljarder SEK
 9. Pandox 22 miljarder SEK
 10. Catena 20 miljarder SEK

Listan senast uppdaterad: 2023-08-31. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza

Läs även: Största bolagen i Sverige – Hela topp 30-listan.

Fördjupning: Lär dig mer om 9 bra svenska fastighetsaktier på börsen

Av alla de svenska börsnoterade fastighetsaktierna listade ovan har vi här valt ut nio av de lite större och mer välkända, som vi tycker kan utgöra en bra grund till fördjupning. Några av dessa är de mest ägda fastighetsaktierna. Vi har också listat antal aktieägare om respektive bolag har hos nätmäklaren Avanza. Kanske platsar någon av dessa fastighetsaktier i din portfölj?

Castellum aktie

Castellum är en av Sveriges största fastighetsutvecklare och börsnoterade fastighetsbolag sett till börsvärde. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal svenska städer, samt i Köpenhamn och i Helsingfors. Castellum har som mål att växa sitt förvaltningsresultat med minst 10 procent om året.

Många kommer nog också att tänka på stabila aktieutdelningar när man hör Castellum. Det är med rätta, eftersom bolaget har en lång historik av höjd utdelning (även om bolaget efter 24 år på raken med utdelningshöjningar per 2023 har valt att pausa kommande utdelning för att fokusera på att istället stärka bolagets finanser).

Läs mer om Castellum aktie och se aktuell aktiekurs.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) aktie

SBB är Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur. Fastighetsbeståndet har ett tydligt fokus mot lågrisktillgångar, genom exponering mot de nordiska länderna med långa hyresavtal, höga uthyrningsgrader och en stabil bas av hyresgäster. Förkortningen SBB står för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Bolaget grundades 2016 av bland andra Ilija Batljan, tidigare politiker.

Bolaget har dock haft det riktigt tufft under 2022-2023 och många spekulerar nu i att bolaget kan komma att bli uppstyckat och sålt i delar alternativt uppköpt/utköpt.

Läs mer om SBB aktie och se aktuell aktiekurs.

Börskollen använder själva
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Handla aktier, fonder och derivat
Bli kund snabbt, enkelt och gratis

Balder aktie

Balder är ett av våra största svenska fastighetsbolag sett till börsvärde. Balders resa började 2005 som en lokal aktör i Göteborg, Malmö och Stockholm till att idag vara en verksam på den nordiska marknaden. Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i en rad länder: Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge. Deras mål är att skapa attraktiva och trygga områden för människor att bo i och där nya affärer utvecklas. Balder är en av Sveriges ledande hotellfastighetsägare.

Läs mer om Balder aktie och se aktuell aktiekurs.

Sagax aktie

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidén att investera i kommersiella fastigheter, främst inom områdena lager och lätt industri. Bolaget är verksamt och äger fastigheter både i Sverige och ute i Europa, i länder som Finland, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Läs mer om Sagax aktie och se aktuell aktiekurs.

Catena aktie

Fastighetsbolaget Catena utvecklar logistikfastigheter, där man fokuserat på strategiskt placerade anläggningar vid viktiga knutpunkter och vid Skandinaviens storstadsregioner. Dessa ska vara anpassade för både dagens som framtidens varuflöden. Catena fokuserar på flexibla lagerpunkter med fastigheter i form av terminaler för omedelbar omlastning, logistiklager för förvaring, distributionslager, olika typer av omnilager samt fastigheter för citylogistik.

Läs mer om Catena aktie och se aktuell aktiekurs.

Fabege aktie

Fabege inriktar sig på stadsdelsutveckling i Stockholm med omnejd. Målet är att utveckla attraktiva stadsdelar, och företaget vill därmed jobba med att förbättra helheten. Det här vill Fabege uppnå genom att äga en stor andel fastigheter inom avgränsade områden, så att såväl boende som arbetande och besökare trivs i miljön. Fabege äger bland annat fastigheter i Arenastaden, Solna Business Park och Hammarby Sjöstad.

Läs mer om Fabege aktie och se aktuell aktiekurs.

Nyfosa aktie

Nyfosa är verksamma på fastighetsmarknaden i Sverige, Finland och Norge. I Sverige äger de fastigheter i cirka 80 kommuner, och har kontor i flera städer. Nyfosa har som affärsmodell att vara aktiva på transaktionsmarknaden för att hitta lönsamma förvärv, inom såväl logistik och lager som handel och industri.

Läs mer om Nyfosa aktie och se aktuell aktiekurs.

NP3 aktie

NP3 Fastigheter bygger och förvaltar fastigheter för kommersiella ändamål. Bolaget grundades 2007 och hyr ut fastigheter inom industri, kontor, handel, logistik och andra kategorier där industri står för majoriteten av hyresvärdet. Största fokus är på handel- och logistikfastigheter för B2B och lågprishandel, då det finns ett växande behov av logistikfastigheter för e-handel. Affärsidén går ut på att förvärva fastigheter som lockar stabila hyresgäster med hjälp av högavkastande kommersiella lokaler, framförallt i norra Sverige.

Läs mer om NP3 aktie och se aktuell aktiekurs.

Börskollen använder själva
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Handla aktier, fonder och derivat
Bli kund snabbt, enkelt och gratis

Wallenstam aktie

Wallenstam har en historia som sträcker sig tillbaka till 1940-talet, då byggmästare Lennart Wallenstam grundade företaget. Redan 1984 blev bolaget börsnoterat. Idag bygger, utvecklar och förvaltar Wallenstam fastigheter i främst Göteborg och Stockholm, och är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige. Kunderna består både av hushåll och företag, med hyresintäkter jämnt fördelade mellan bostäder och kommersiella lokaler.

Läs mer om Wallenstam aktie och se aktuell aktiekurs.

Bonus – Lär dig mer om populära amerikanska fastighetsaktier

Om vi blickar utanför Sverige är USA ett annat land med stor andel starka fastighetsaktier. För dig som vill ta dig an övriga börsen, inte bara Sverige, är just Nordamerika ett populärt alternativ. Här kan du köpa aktier i bolag som är så kallade REIT – börsnoterade fastighetsfonder.

Skillnader mellan svenska och amerikanska börsen

Det finns vissa skillnader mellan svenska och amerikanska börsen. Utdelningar är en av dessa skillnader. I Sverige ger de flesta bolag utdelning en gång per år, medan det är vanligt med kvartalsvis utdelning i USA eller till och med månadsutdelning. Under 2020 blev fastighetsbolaget Cibus först ut på svenska börsen med att bli månadsutdelare. 2022 följde SBB i samma spår. Huruvida svenska aktier kommer att efterlikna amerikanska allt mer, med fler bolag som blir månadsutdelare, återstår att se.

Läs även: Vår stora guide om utdelningsaktier som investering.

Vad innebär REIT?

En annan skillnad mellan svenska och amerikanska börsen är REIT som står för Real Estate Investment Trust. REIT är ett fastighetsbolag som slipper betala bolagsskatt om de följer vissa krav enligt lagstiftningen. Till exempel måste de dela ut minst 90 procent av sin vinst till aktieägarna. Fördelen med dessa börsnoterade fastighetsfonder är att de gett bra historisk avkastning, kan ge löpande intäkter till sina aktieägare i form av utdelningar och är relativt stabila.

Lista: Populära fastighetsaktier i USA

Följande fastighetsaktier är några av de största på USA-börsen och går att handla hos Avanza.

 1. Prologis
 2. Blackstone
 3. Realty Income Corp
 4. EPR Properties
 5. American Tower Corp
 6. WP Carey Inc
 7. Omega Healthcare Investors
 8. STAG Industrial

Börskollen använder själva
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Handla aktier, fonder och derivat
Bli kund snabbt, enkelt och gratis

Listan senast uppdaterad: 2023-08-31. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Lista A-Ö – Alla svenska fastighetsbolag på börsen 2023

Här listar vi alla börsnoterade fastighetsbolag i Sverige i bokstavsordning. Genom att klicka på länkarna för respektive bolag kommer du till vår bolagssida där vi samlar nyheter, bloggar och mycket mer om bolaget.

Listan senast uppdaterad: 2023-06-27. Källa/inspiration: Börsdata.

Fler frågor och svar om fastighetsaktier som investering

Är fastighetsaktier en bra investering?

Att investera i fastighetsaktier är absolut en bra idé, som en del i av en diversifierad aktieportfölj. Fastighetsaktierna är i allmänhet stabila, tack vare jämna intäkter från hyresgäster och starkare motstånd mot lågkonjunkturer än många andra branscher.

Vilka fastighetsaktier ska jag köpa?

Det finns flera köpvärda fastighetsaktier på börsen. Vilken som är den bästa fastighetsaktien är omöjligt att säga, men det är en bra idé att investera i flera olika fastighetsaktier för att minska riskerna. Du kan använda listorna i den här guiden för att få inspiration till vilka fastighetsaktier du kan investera i, till exempel mest ägda svenska fastighetsaktier och fastighetsbolag i USA.

Vilka är de bästa fastighetsaktierna?

Du hittar listor med inspiration till de bästa fastighetsaktierna längre upp i den här guiden, utifrån fastighetsbolagens börsvärde och antal aktieägare.

Nyheter om fastighetsbolag

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Nyheter om fastighetsbolag

Oj, här var det tomt just nu.