Fastighetsbolag | Bästa & största fastighetsaktier 2021 - Börskollen

8 min lästid

Att investera dina pengar innebär alltid en risk. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Största

Största och bästa fastighetsbolagen på börsen 2021 (guide) – Topp 10-listor

Sidans innehåll

Fastighetsbolag är bolag som äger eller förvaltar tillgångar i form av fastigheter av olika slag. Att ha några fastighetsaktier i sin portfölj kan vara ett bra sätt att få riskspridning i olika typer av branscher, så kallad diversifiering.

Nedan går vi igenom vad ett fastighetsbolag är, vad som kan vad som kan vara viktigt att tänka på när man analyserar fastighetsaktier samt listar de största och bästa fastighetsaktierna. Förhoppningsvis kan du finna inspiration att läsa mer om svenska fastighetsbolag och kanske till och med addera några till din portfölj?

Vad är ett fastighetsbolag?

Fastighetsbolag (eller fastighetsaktier) är bolag som investerar i fastigheter på olika sätt. Det kan handla om att äga, utveckla och förvalta fastigheter av olika slag. Det finns fastighetsbolag som exempelvis primärt fokuserar på bostäder, vissa fokuserar primärt på kommersiella fastigheter eller lokaler som kontor eller butiker och vissa har valt att inrikta sig på industri- eller logistiklokaler.

Vad bör man tänka på när man analyserar fastighetsbolag?

Att analysera fastighetsbolag skiljer sig lite från hur man värderar andra typer av bolag, där fokus oftast ligger på omsättning, vinst, vinstmarginal och värderingstal som P/E och P/S. Nedan berättar vi varför samt ger en kort introduktion.

Fastighetsbolag har, till skillnad från exempelvis industribolag, mycket stora tillgångar i förhållande till vinsten. Därför är det inte lika relevant att titta på värderingsmultiplar som exempelvis P/E- eller P/S-tal. Ett vanligt nyckeltal när man analyserar fastighetsbolag är det så kallade substansvärdet (på engelska Net Asset Value, NAV) vilket motsvarar värdet på ett fastighetsbolagets tillgångar minus skulderna. Man kan alltså förenklat säga att substansvärdet är ett teoretiskt värde på de tillgångar som aktieägarna skulle få dela på ifall ett företag skulle avvecklas.

Det kan vara intressant att följa substansvärdet i de fastighetsbolag som du analyserar/investerar i. Om substansvärdet understiger priset du betalar för aktien handlas fastighetsbolaget till en så kallad substanspremie och om aktien kostar mindre talar vi istället om en substansrabatt (något som du kanske känner igen ifall du handlar med investmentbolag).

Förenklat kan man givetvis säga att det är bättre att investera i en fastighetsaktie till en rabatt än en premie, då det begränsar din risk i investeringen vid en eventuell konkurs. Många gånger finns det dock en orsak till en hög rabatt, där marknaden kanske har tappat tilltro till företaget och dess förmåga att växa, anser att företaget har för hög belåning eller ser en vikande konjunktur eller fastighetsmarknad framför sig. På samma vis behöver en fastighetsaktie inte alls vara mindre bra bara för att den handlas med substanspremie. Det kan finnas anledningar till varför aktiepriset är högt, som exempelvis höga förväntningar om expansion, uppköp eller vinsttillväxt som kan rättfärdiga den högre prislappen.

På ett övergripande plan skiljer sig egentligen analysen av fastighetsbolag inte speciellt mycket åt från den för andra bolag. Målsättningen är oftast densamma, att finna stabila, växande bolag med god lönsamhet och sen försöka att investera i dessa under perioder när investerarkollektivet kortsiktigt har tappat intresse för aktierna och dessa kan köpas till ett bra pris.

Handla svenska fastighetsaktier hos Avanza eller Nordnet?

Samtliga av de nedan listade fastighetsaktierna går att handla hos både Avanza och Nordnet. Bortsett från att courtaget möjligtvis kan skilja sig något åt mellan de båda populära nätmäklarna (och beroende på vilken courtageklass du väljer) tycker vi att tjänsterna i övrigt är likvärdiga och kan varmt tipsa båda två. Om du är ny rekommenderar vi att du öppnar ett Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkring (här kan du läsa mer).

→ Bli kund hos Avanza och börja köpa aktier (helt gratis och tar bara några minuter)
→ Bli kund hos Nordnet och börja köpa aktier (helt gratis och tar bara några minuter)

Tips: Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att hålla dig uppdaterad på aktiemarknaden och istället vill automatisera ditt sparande vill tipsa om tjänsten Sigmastocks. Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att spara i aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj som skräddarsys efter dig och dina preferenser. Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

Läs mer och automatisera ditt aktiesparande med Sigmastocks

Om du vill automatisera ditt sparande men är mer intresserad av fonder rekommenderar vi istället att du besöker vår sida om fondrobotar.

Lista – 10 bästa fastighetsbolag Sverige 2021

Här summerar vi de bästa svenska fastighetsbolagen sett till deras kursförändring i procent under de senaste 12 månaderna samt ger en kort beskrivning av respektive bolag.

1) Nischer +268% → Köp via Avanza eller Nordnet
Nischer Properties investerar och förvaltar bostadsfastigheter för både privatpersoner och företag. Fokus ligger på fastigheter inom Stockholm samt andra storstadsområden där det existerar brist på bostäder. Vid intresse är bolaget även öppna för att investera inom andra marknader som ligger utanför valt segment. Bolagets huvudkontor är idag beläget i Stockholm.

2) ALM Equity +166%  → Köp via Avanza eller Nordnet
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

3) Bonava +135%  → Köp via Avanza eller Nordnet
Bonava är verksamma inom fastighetsbranschen. Störst specialisering återfinns inom bostadsutveckling, där verksamheten drivs återfinns inom norra Europa via egna ingenjörer, arkitekter och designers. Bolaget avser att vara delaktiga i hela värdekedjan, från förvärv av mark till försäljning, produktion och kundservice. Bonava kom till som ett självständigt bolag under 2016, med tidigare rötter inom NCC. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

4) Samhällsbyggnadsbolaget +119% → Köp via Avanza eller Nordnet
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen.

5) Sagax +104%  → Köp via Avanza eller Nordnet
Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

6) NP3 +96%  → Köp via Avanza eller Nordnet
NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.

7) Signatur Fastigheter +91%  → Köp via Avanza eller Nordnet
Signatur Fastigheter är verksamma inom fastighetssektorn. Inom koncernen återfinns ett fokus mot förvärv och utveckling av fastighetsbestånd, huvudsakligen bestående av bostads- och samhällsfastigheter. Verksamheten är särskilt inriktad mot renovering och förnyelser av äldre fastigheter. Fastigheterna är belägna i tillväxtområden, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolaget gjorde ett omvänt förvärv och tog över Deflamo under 2019.

8) Train Alliance +91% → Köp via Avanza eller Nordnet
Train Alliance är verksamma inom järnvägsindustrin. Bolaget verkar som en komplett anläggningspartner inriktade mot försörjning samt operationell utveckling av större järnvägsinfrastruktur. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där bolaget arbetar med underhåll och logistiklösningar, markförädling, konceptrådgivning samt planering och utförande av större infrastrukturella projekt.

9) Slottsviken +83%  → Köp via Avanza eller Nordnet
Slottsviken Fastighetsaktiebolag är ett fastighetsbolag. Idag förvärvar, förvaltar och utvecklar bolaget olika fastighetsbestånd, främst lokaliserade i västra Sverige. Största delen av fastighetsbeståndet består av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Störst andel används bland aktörer inom verkstad och industri. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

10) Stendörren +83%  → Köp via Avanza eller Nordnet
Stendörren Fastigheter är ett fastighetsbolag. Bolaget arbetar idag med förvärv, utveckling och vidare förvaltning av ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter. Fastigheterna återfinns inom större expansiva områden och är anpassade för lager- och industrifastigheter. Bolaget grundades ursprungligen 1995 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Listan senast uppdaterad: 2021-05-05. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Lista – 10 största svenska fastighetsbolagen 2021

Här listar vi de tio största fastighetsaktierna på börsen i Sverige sett till deras senaste börsvärde.

1) Balder 88 miljarder SEK
2) Sagax 72 miljarder SEK
3) Castellum 58 miljarder SEK
4) Wallenstam 43 miljarder SEK
5) Fabege 43 miljarder SEK
6) Samhällsbyggnadsbolaget 42 miljarder SEK
7) Hufvudstaden 28 miljarder SEK
8) Pandox 28 miljarder SEK
9) Wihlborgs 27 miljarder SEK
10) Atrium Ljungberg 23 miljarder SEK

Listan senast uppdaterad: 2021-05-05. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Läs även: Största bolagen i Sverige – Hela topp 50-listan.

Lista A-Ö – Alla svenska fastighetsbolag 2021

Här listar vi alla börsnoterade fastighetsbolag i Sverige i bokstavsordning. Genom att klicka på länkarna för respektive bolag kommer du till vår bolagssida där vi samlar nyheter, bloggar och mycket mer om bolaget.

Tips: Du kan även ladda ner vår gratis aktie app och skapa bevakningar för de aktier du vill följa samt få en pushnotis vid nyheter händelser – smidigt va? För mer inspiration rekommenderar vi också vårt populära nyhetsbrev med 50.000 prenumeranter!

Acrinova
Adapteo
ALM Equity
Amasten
Amhult 2
Annehem Fastigheter
Atrium Ljungberg
Backaheden
Bonava
Balder
Bonäsudden
Bosjö Fastigheter
Brinova
Byggmästare AJ Ahlström
Castellum
Catena
Cibus Nordic
Corem
Diös
Eastnine
Fabege
Fastator
Fastpartner
Fleming Properties
Fortinova
Genova Property
Halmslätten
Heba
Hufvudstaden
John Mattson
K-Fast Holding
K2A
Kallebäck Property
Klövern
Krona Public Real Estate
Kungsleden
Link Prop
Logistea
Logistri
Magnolia
MaxFast Properties
Mälardalens Omsorgsfastigheter
Mälaråsen
Nischer
NP3
Nyfosa
Offentliga Hus
Oscar Properties
Pandox
Platzer
Preservia Hyresfastigheter
Quartiers Properties
Real Holding
Sagax
Samhällsbyggnadsbolag
Signatur Fastigheter
Slottsviken
Solnaberg
Stendörren
Stenhus Fastigheter
Studentbostäder
Svenska Nyttobostäder
Sydsvenska Hem
Tectona Capital
Tingsvalvet
Torslanda Property
Train Alliance
Tre Kronor Property
Trianon
Västsvensk Logistik
Wallenstam
Wihlborgs

Listan senast uppdaterad: 2021-05-05. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Lär dig mer – 5 bra svenska fastighetsbolag

Av alla de svenska börsnoterade fastighetsaktierna listade ovan har vi här valt ut fem av de lite större och mer välkända som vi tycker kan utgöra en bra grund till fördjupning. Kanske platsar någon av dessa i din portfölj?

Castellum

Castellum är en av Sveriges största fastighetsutvecklare och börsnoterade fastighetsbolag sett till börsvärde. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

Castellum har som mål att växa sitt förvaltningsresultat med minst 10 procent om året. Många kommer nog också att tänka på stabila aktieutdelningar när man hör Castellum.

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB)

SBB är Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur där fastighetsbeståndet har ett tydligt fokus mot lågrisktillgångar genom exponering mot de nordiska välfärdsstaterna med långa hyresavtal, höga uthyrningsgrader och en stabil bas av hyresgäster.

Här kan du ta del av en Börspodden-intervju med SBBs VD lija Batljan.

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Balder

Balder är vårt största svenska fastighetsbolag sett till börsvärde. Balders resa började 2005 som en lokal aktör i Göteborg, Malmö och Stockholm till att idag vara en verksam på den nordiska marknaden. Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge och skapar attraktiva och trygga områden för människor att bo i och där nya affärer utvecklas.

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Sagax

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter, främst inom segmentet lager och lätt industri. Man är verksam och äger fastigheter i Sverige, Finland, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Danmark.

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Catena

Fastighetsbolaget Catena utvecklar framtidens logistikfastigheter där man fokuserat på strategiskt placerade fastigheter som försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Man fokuserar på lagerpunkter som är flexibla, med fastigheter i form av terminaler för omedelbar omlastning, logistiklager för förvaring, distributionslager, olika typer av omnilager samt fastigheter för citylogistik.

Catena kvalar inte riktigt in på topp 10-listan bland de största fastighetsbolagen, men ligger inte långt efter med sina drygt 17 miljarder SEK i börsvärde (2021-05-05).

→ Läs mer och köp via Avanza eller Nordnet

Läs även: Bästa investmentbolag på börsen.

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Därutöver rekommenderar vi också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev samt laddar ner vår app (helt gratis). Texten nedan innehåller annonslänkar och investeringar är alltid förenade med risk.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos Avanza och Nordnet kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier. För att investera i fonder så billigt som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR där du kan äga över 1 300 av de bästa fonderna och betala 30-50 % mindre i avgifter, varje år!

Ett tips är att öppna konto hos flera av dessa för att dra nytta av ett större totalbelopp med courtagefri handel och låga avgifter!

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar kan vi verkligen rekommendera Hedvig. Vi jämförde direkt på deras site och sänkte vår egen kostnad för hemförsäkring med 2 436 kr per år, jämfört med det näst billigaste alternativet. Pengar som nu läggs på sparande istället.

Analysera dina favoritaktier med marknadens bästa tjänster

För dig som är nyfiken på teknisk eller fundamental analys tipsar vi om analystjänsterna TradingView och Börsdata. Plattformarna går att använda helt gratis och är annars väldigt prisvärda om du vill ha fler funktioner. Vi skulle inte klara oss utan dessa fantastiska tjänster!