Teknisk analys | 3 enkla steg för nybörjare - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

8 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Teknisk

Teknisk analys för nybörjare 2024 (guide)

Sidans innehåll

Vad är teknisk analys av aktier och hur fungerar det? Här ska vi försöka bena ut grunderna i tekniska analys och introducera några vanligt förekommande begrepp och indikatorer.

  • Teknisk analys är en metod för att förutsäga framtida prisutveckling på aktier baserat på historiska prisrörelser och volym, utan att väga in fundamentala företagsdata.
  • Analysen utnyttjar sannolikhetslära och mönsterigenkänning för att identifiera möjliga framtida rörelser baserat på tidigare marknadsbeteenden.
  • Teknisk analys kan kombineras med fundamental analys för att förbättra handelsstrategier och öka sannolikheten för lönsamma investeringar.

Teknisk analys av aktier är en metodik som man använder sig av då man vill försöka förutspå en aktiens framtida prisutveckling men också för att skapa regler för money/risk management. Om du vill veta mer om teknisk analys, vad det är och hur man går tillväga har vi samlat grunderna här nedan.

Grunderna i teknisk analys av aktier

Något som blir allt mer populärt och omtalat inom aktievärlden är just det som kallas för teknisk analys. Kort och gott är det en metod där man vill försöka sig på att förutsäga hur en aktie kommer att gå i framtiden. Denna metod baserar man på historisk kursdata av så kallad marknadsgenererad information (dvs. tid, pris och volymdata) för att finna upprepade rörelsemönster i en specifik aktie eller annat tillgångsslag.

Anledningen till att man gör det är helt enkelt för att man vill hitta aktier som uppvisar rätt förutsättningar för att vilja investera i. Teknisk analys kan såväl privatpersoner och hobbytraders som stora institutionella aktörer och rådgivare använda sig av.

Vad är teknisk analys av aktier?

Som vi tidigare beskrev ovan är teknisk analys en metod som man använder sig av för att försöka förutspå en aktiens framtida utveckling. Det är alltså en rätt invecklad analysmetod som baserar sig på olika historiska data om hur aktien i fråga har tidigare rört sig och detta kombinerat med sannolikhetslära.

Det innebär att teknisk analys också är en metod där man till stor del räknar in den mänskliga förutsägbarheten, det vill säga att vi ofta upprepar samma mönster om och om igen. Denna upprepning av aggregerade beteenden är något som den tekniske analytikern anser redan återspeglas i kursinformationen, varför just denna information och tolkningen av dessa är grunden i analysmetoden.

Till skillnad från den fundamentala analysen så väger man i den tekniska analysen dock inte in fundamental information (som omsättning, vinstutveckling etc) om ett bolag. Istället gör man antagandet att all sådan information redan är inräknade och reflekteras i den nuvarande aktiekursen. Det finns dock inget som hindrar en från att kombinera teknisk analys med fundamental analys för att ytterligare förbättra sannolikheten för att göra bra aktieaffärer.

Med andra ord fokuserar man på att analysera tidigare rörelsemönster och grunderna för dessa för att försöka förstå hur aktien kommer att röra sig i framtiden. Sannolikhetslära, historiska rörelser och statistisk data kan ge dig en “edge” i din jakt på avkastning.

Fungerar teknisk analys?

Åsikterna går brett isär om huruvida teknisk analys verkligen fungerar eller inte. Det är definitivt ingen vattentät metod eller “helig Graal”, men å andra sidan existerar inga sådana metoder alls. I och med att analysmetoden baserar sig på såväl historisk data som mänskliga beteendemönster och psykologi finns det inget som kan garantera att den tekniska analysen fungerar eller kommer att fungera i framtiden. Det finns också många subjektiva inslag och analysen kan vara mer eller mindre pålitlig beroende på hur avancerad den är.

Det finns dock många exempel på framgångsrika traders och investerare som använder sig an teknisk analys, vilka kan redogöra som bevis för att metoden kan vara ett av flera användbara verktyg för framgång på aktiemarknaden. Teknisk analys bör ses som ett av flera användbara redskap för att forma analysscenarier och sannolikheter för olika utfall.

Hur gör man teknisk analys? Vilka program finns gratis?

Så hur gör man egentligen en teknisk analys av en aktie? Det är ju trots allt den frågeställningen som hela artikeln egentligen går ut på. Att veta vad teknisk analys är i teorin är en sak, men att faktiskt veta hur man gör den är en helt annan.

Som tidigare nämnt finns det en del olika nivåer och sätt att göra en teknisk analys, vilket i sig är avgörande för hur analysen går till. Vanligtvis har man någon form av analysprogram till hjälp, exempelvis populära Börsdata eller TradingView där man smidigt kan bygga en arbetsyta och anpassa graferna som man vill samt addera de val av indikatorer (t.ex glidande medelvärden, RSI, MACD etc) som man vill använda sig av samt rita ut så kallade stöd och motstånd direkt i grafen. Båda dessa program för teknisk analys finns både gratis och i mer avancerade betalversioner.

Det går även att göra enklare teknisk analys i aktiegraferna hos de populära nätmäklarna Nordnet och Avanza – deras grafverktyg är dock betydligt simplare och erbjuder inte lika många möjligheter till anpassning.

En mer grundläggande teknisk analys behöver alltså inte vara så komplicerad. Nedan går vi igenom hur du kan göra en lite enklare teknisk analys med hjälp av 3 steg!

Att göra en teknisk analys – 3 enkla steg

Du har fått nys om ett nytt hett aktiecase och vill göra din första egna tekniska analys av aktiegrafen för att få en uppfattning om huruvida aktien kan vara värd att investera i eller ej. Nedan är tre grundläggande begrepp inom den tekniska analysen som är bra att känna till:

  • Trender
  • Stöd och motstånd
  • Glidande medelvärden

Med dessa tre förhållandevis enkla begrepp kan du komma en god bit på vägen med din första tekniska analys av en aktie. Trender, stöd och motstånd samt glidande medelvärden är beståndsdelar som kan ingå i såväl den enkla som den mer avancerade tekniska analysen – nedan förklarar vi mer om dessa!

Teknisk analys – Trender

Trend/trendanalys är en viktig grundläggande del inom den tekniska analysen och många gånger ett av de mest effektiva inslagen. Oavsett hur pass avancerade du vill göra din analys bör du inleda med en analys av pristrenden för aktien i kursgrafen.

När man kollar på trenden hos en aktie är man intresserade av i vilken riktning som  aktiekursen rör sig; upp, ner eller sidledes. Om en aktiekurs har en stigande riktning så innebär det att kursens utveckling består av ett flertal stigande toppar, där varje ny topp är högre än den förra. I en fallande aktiekurs gäller då motsatsen – varje ny botten följs av en botten som är lägre än den förra.

Beroende på tidsperiod kan trendriktningen också variera. En och samma aktie kan ha en stigande trend om du kollar på dess riktning för det senaste året, medan den under en 3-årsperiod istället kan handlas i en fallande trend.

Ett tydligt exempel på en aktie som handlas i en kraftigt stigande upptrend där toppar följs av nya högre toppar och bottnar följs av nya högre bottnar.

Hur ser trenden ut?

För att hitta riktningen ska du alltså utgå från det tidsperspektiv som bäst stämmer in på din specifika investeringsstil, för att sedan studera hur toppar/bottnar ser ut i den specifika tidsupplösningen.

Let the trend be your friend.

Huvudregeln i trendanalysen är att en befintlig trend har högst sannolikhet att fortsätta i samma riktning. Fokus för dig som söker en aktie som du vill ska stiga i värde bör alltså vara att söka efter aktier som redan befinner sig i stigande trend – och analysen blir dessutom ännu starkare om trenden är stigande i flera tidsperspektiv (exempelvis på väldigt lång sikt, såväl som på medellång sikt).

Att försöka pricka en slutlig botten i en fallande trend är avsevärt mycket svårare än att försöka pricka en tillfällig botten i en aktie som redan befinner sig i en stigande trend.

Teknisk analys – Stöd och motstånd

Det andra begreppet inom den tekniska analysen som kan vara bra att känna till är stöd och motstånd. Det hänger delvis ihop med att analysera och identifiera trender. Ett stöd är en priszon där man tror att en aktie kan vilja bottna och vända upp från och ett motstånd är det motsatta, dvs. en priszon där man tror att en rörelse kan ta stopp och vända ner från. Det man vill åstadkomma med analysen är alltså att identifiera zoner där det är mer sannolikt att en ny rörelser kan börja eller ta slut.

Hitta stöd och motstånd?

Stöd och motstånd kan av exempelvis tidigare toppar eller bottnar eller en kanal. Genom att studera prisgrafen för en aktie kan man identifiera återkommande rörelsemönster och markera ut stöd och motstånd. Stöd och motstånd kan vara både horisontella och diagonala (vid trendkanaler).

Den röda pilen illustrerar ett motstånd i form av en tidigare topp, dvs. en zon där säljare har visat sig mer aggressiva än köpare. När ett tidigare motstånd bryts och priset testar tillbaka ovanifrån, agerar denna zon istället stöd vilket vi kan se i form av “återtesten” (de gröna pilarna) där köpare tog kommandot. Vid den gröna pilen längst till höger ser vi också ett stigande kanalgolv som möter upp, vilket i det här exemplet är en annan form av stöd. Om flera stöd (eller motstånd) sammanfaller tenderar dessa att vara starkare.

Teknisk analys – Glidande medelvärde

Den tredje och sista punkten som vi tänkte gå igenom i detta avsnitt är glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde är helt enkelt medelvärdet av stängningskursen för en viss tidsperiod, exempelvis 50 dagar. Vid en stigande aktiekurs kommer därmed medelvärdet att att släpa efter under priset och vid en fallande aktiekurs istället handlas ovanför priset.

Glidande medelvärden används ofta för att enkelt identifiera trendriktningen för en aktie, där om det pekar uppåt (och priset handlas ovanför) anses trenden vara stigande och det motsatta vid ett fallande medelvärde. Man kan också kombinera olika medelvärden för att skapa så kallade trendfilter eller använda ett glidande medelvärde som en form av stöd eller motstånd.

Exempelvis i en stigande trend kan ett medelvärde användas som stöd för att identifiera en köpzon. Om en aktie länge har handlas i en fallande eller sidledes trend och sedan korsar medelvärdet underifrån kan det också ses som en form av köpsignal då det ger en indikation om trendskifte.

Den gröna pilen längst till vänster utgör ett gott exempel på hur glidande medelvärden kan användas för att identifiera så kallade trendskiften. Här har aktien tidigare handlats i en fallande eller sidledes trend och vi ser sedan att köpare tar kommandot och etablerar sig ovanför medelvärdena som sedan också slår om från att vara fallande till att börja stiga. De två andra gröna pilarna kan utgöra exempel på hur ett glidande medelvärden kan användas som en form av stöd för att söka köplägen vid rekyler i en stigande trend. Det gröna medelvärdet är MA50 och det röda MA200-dagars.

På engelska kallas glidande medelvärde för Simple Moving Average (SMA eller bara MA) och de vanligaste glidande medelvärdena är MA200, MA50 och MA20, men man givetvis välja precis vilken tidsperiod som man själv önskar.

Bonusvideo – Att göra teknisk analys

Att göra teknisk analys med Per Stolt.

Handla aktier hos Nordnet eller Avanza?

Även om du gör din tekniska analys på separat plattform behöver du en nätmäklare för att kunna köpa och sälja aktierna – här finns de populära svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet, men för den som verkligen vill fokusera på sin trading rekommenderar vi snarare att man söker sig till en renodlad tradingmäklare som exempelvis IG.

Läs mer: På vår sida Aktieanalyser samlar vi aktuella analyser för populära aktier.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 17 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader