Småbolagsfonder (guide) | Bästa småbolagsfonder juni 2024 (topplista)
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

10 min lästid

Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent skriver han allt ifrån breda nyheter om privatekonomi till nischade artiklar om specifika aktier.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Småbolagsfonder

Småbolagsfonder (stor guide) – Bästa småbolagsfonden att investera i juni 2024

Sidans innehåll

Småbolagsfonder har under lång tid varit en populära investering på börsen. Om utvecklingen på de mindre bolagen går bra finns chans till hög avkastning, vilket har gjort fonderna populära hos många svenskar. Här får du veta mer om hur det går till att köpa en småbolagsfond, fördelar och nackdelar, och bästa småbolagsfonderna under de senaste åren.

 • Småbolagsfonder investerar i små och medelstora företag, ofta kategoriserade som Small Cap och Mid Cap på börsen, vilka har potential till hög tillväxt men också högre risk jämfört med större bolag.
 • Dessa fonder erbjuder en bred diversifiering inom småbolagssegmentet eftersom de innehåller minst 16 olika aktier, vilket minskar risken jämfört med investeringar i enskilda aktier.
 • På den svenska marknaden finns olika kategorier av småbolagsfonder tillgängliga, vilka kan vara ett attraktivt val för investerare som söker högre avkastning och är villiga att acceptera högre risker.

Tips – Ladda ner vår populära app för inspiration till bästa småbolagsfonderna 2024

Introduktion: Vad är småbolagsfonder?

Småbolagsfonder är fonder som investerar i små och medelstora företag. Dessa bolag kallas ibland även för Small Cap-bolag, som är kategorin för de minsta bolagen på börsen sett till börsvärde. (Medelstora bolag kallas för Mid Cap och stora för Large Cap).

Eftersom dessa mindre bolag ofta är i en tillväxtfas så har de potential att växa mycket mer än många av de större bolagen. Samtidigt tar du en större risk när du investerar i en småbolagsfond, eftersom mindre tillväxtbolag har högre risk att gå i konkurs eller tappa stort i värde ifall utvecklingen går dåligt.

Men tittar man på historisk avkastning så har många småbolagsfonder på den svenska marknaden presterat bättre än fonder med traditionella storbolag. Du tar en högre risk, men får också chans att ta del av en större utveckling av dina pengar när du investerar i börsnoterade mindre bolag.

Vad räknas som småbolag?

“Småbolag” är ibland ett förvirrande begrepp då det kan innefatta allt från faktiska små bolag till relativt stora bolag. När det gäller definitionen av småbolag brukar man räkna med bolag vars börsvärde motsvarar högst 1 procent av det totala värdet på den svenska aktiemarknaden. Bolagets börsvärde får man fram genom att multiplicera antalet aktier i bolaget med aktiekursen.

Definitionen av Small Cap ser lite annorlunda ut. Då sätter man istället gränsen vid en bestämd summa, nämligen 150 miljoner euro i börsvärde. Aktierna på Stockholmsbörsen är indelade i Small Cap, Mid Cap och Large Cap efter storlek för att skapa bättre tydlighet. Det händer därmed också att bolag flyttas från till exempel Small Cap till Mid Cap, ifall börsvärdet skulle öka.

Småbolagsfonder ger större spridning än aktier

Gemensamt för alla småbolagsfonder är att de, precis som vanliga aktiefonder, måste ha minst 16 olika aktier i sitt innehav. Det innebär att du direkt får en bra spridning på ditt innehav när du investerar i en småbolagsfond, till skillnad från en aktie där du ju endast investerar i ett enda mindre bolag.

Bland utbudet på till exempel Avanza och Nordnet finns det flera olika småbolagsfonder att välja mellan, som alla investerar i olika små och medelstora bolag. Nedan tittar vi närmare på vilka olika kategorier av småbolagsfonder som finns på den svenska börsen.

Topplista – 3 bästa småbolagsfonderna senaste 1, 3 och 5 åren (svenska och globala)


Med det sagt ska vi i denna guide kika närmare på ett urval av de bäst presterande småbolagsfonderna just nu. Nedan listar vi de tre bästa småbolagsfonderna som har haft högst procentuell avkastning under den senaste 1, 3 respektive 5-årsperioden – såväl svenska som globala småbolagsfonder som du kan spara i!

Du kan klicka dig vidare och läsa mer om fonden hos Avanza, där du bland annat finner information om hur populär den är (mätt som antal fondandelsägare), dess fond-/förvaltningsavgift och även fondbetyget (baserat på Morningstars rating).

Dessa "bästa fonderna"-listor kan ses som inspiration för fortsatt fördjupning innan du investerar dina pengar!

Bästa småbolagsfonder – 1 år

 1. Lancelot Avalon A 42 %
 2. Kavaljer Quality Focus A SEK 37 %
 3. Swedbank Robur Small Cap USA A 34 %

Bästa småbolagsfonder – 3 år

 1. Didner & Gerge US Small and Microcap 56 %
 2. Evli Emerging Frontier B 54 %
 3. Swedbank Robur Small Cap EM A 44 %

Bästa småbolagsfonder – 5 år

 1. Evli Emerging Frontier B 123 %
 2. Cliens Småbolag A 121 %
 3. Enter Småbolagsfond A 121 %

Listan senast uppdaterad: 2024-05-30. Källa/inspiration: Avanza.

Tips – Spara smidigare med fondroboten Lysa

Om du föredrar att helt automatiserat fondsparande som är anpassat efter dina personliga sparmål tipsar vi om att spana in den populära fondroboten Lysa.

(Reklamlänk till Lysa.)

Olika typer av småbolagsfonder

Genom att investera i småbolagsfonder får du alltså exponering mot en rad olika små och medelstora företag. Vilka dessa företag är beror på fondens inriktning. Det finns till exempel småbolagsfonder som inriktar sig på svenska marknaden och svenska småbolag. För dig som vill investera i småbolag inom teknik finns det fonder som passar även för detta.

Indexnära småbolag

Även om det absolut vanligaste är aktivt förvaltade småbolagsfonder så finns det även vissa så kallade indexnära fonder. Fonderna följer ett index, till exempel Carnegie småbolagsindex som är det vanligaste på svenska marknaden. Detta index omfattar Micro Cap bolag och småbolag, men även en del medelstora och stora företag. Låg avgift är en stor fördel med dessa fonder. Det finns i nuläget ett fåtal indexnära småbolagsfonder:

Tips: Om du vill lära dig mer om passivt förvaltade fonder rekommenderar vi vår guide om Indexfonder.

Småbolag Sverige

Den största andel av småbolagsfonder på svenska börsen inriktar sig på småbolag Sverige. Genom att investera i en aktivt förvaltad småbolagsfond med fokus på svenska bolag får du ta del av utvecklingen i dessa bolag.

Det kan röra sig om svenska små och medelstora bolag, men också enbart mindre svenska småbolag. Några exempel på populära småbolagsfonder med inriktning på aktier i svenska bolag är:

Småbolag Europa och globalt

Utöver småbolagsfonder med inriktning på Sverige finns det även de med inriktning på Europa eller globalt. Dessa placerar därmed i små och medelstora företag inom Europa eller hela världen. Genom att investera i europeiska och andra internationella småbolag, utöver till exempel en svensk småbolagsfond, får du en högre riskspridning i portföljen vilket är positivt. Utbudet av europeiska och globala småbolagsfonder består bland annat av:

Teknik småbolag

Teknik är en bransch där intresset under lång tid har varit stort från många investerare. Det finns gott om teknikföretag som har vuxit snabbt och gett hög avkastning, men även andra bolag som det gått sämre för. Men om du vill investera i småbolag verksamma inom tech-branschen har du möjlighet till detta genom småbolagsfonder. Dessa kallas ibland för ny teknik-fonder eftersom de investerar i teknikdrivna tillväxtbolag.


Chansen till högre avkastning gör att många lockas av just småbolag inom teknik, eftersom de precis börjat sin tillväxtresa och har chans att växa sig större snabbare än redan etablerade, större bolag. Några av de bästa småbolagsfonderna inom teknik, om man ska ranka dem efter antal investerare, är:

Tips: Om du även är intresserad av att placera direkt i aktier inom tech-sektorn rekommenderar vi att ta del av vår stora guide om Teknikaktier.

Fördelar och nackdelar med småbolagsfonder

Precis som alla investeringar kan småbolagsfonder både öka och minska i värde. För att öka chanserna att du får tillbaka ditt investerade kapital, och mer därtill, är det bra att vara påläst om både fördelar och risker med att investera i småbolagsfonder.

Fördelar

 • Potential till högre avkastning än många andra fonder. Genom att ta del av bolagens aktier i en tidig fas finns chans för större tillväxt än fonder med större bolag, och därmed högre avkastning till dig. Tittar man på historiskt avkastning på lång sikt så har fonder med mindre bolag utklassat många andra typer av fonder.
 • Bra för långsiktigt sparande. Småbolagsfonder har gett hög avkastning på lång sikt, historiskt sett, vilket innebär att de är ett bra val om du planerar att spara i 5 år eller mer.
 • Bättre riskspridning än enskilda aktier i småbolag. Att investera i småbolagsfonder ger exponering mot många, mindre bolag, istället för aktier i ett enskilt bolag. Med fonden får du därmed automatiskt bra riskspridning.

Nackdelar

 • Generellt högre risk än många andra fonder. När du investerar i små bolag finns en högre risk för att dessa bolag går i konkurs eller får negativ utveckling, jämfört med att investera i större, mer mogna och etablerade företag. Småbolag är även mer generellt sett mer känsliga för stigande räntor.
 • Lämpar sig sämre för sparande med kortare tidshorisont. Behöver du pengarna inom 5 år är det bättre att satsa på en fond mer stabil avkastning och lägre risk, till exempel en indexfond, eftersom småbolag kan svänga kraftigt.
 • Höga förvaltningsavgifter på vissa fonder. Vissa småbolagsfonder har relativt hög avgift vilket kan äta upp stora delar av vinsten som du får och bli dyrt på sikt.

Prestationsbaserad avgift

På vissa småbolagsfonder kommer du kanske att se information om en prestationsbaserad avgift. Den kallas även för performance fee, och är en avgift som du betalar utöver den vanliga totala avgiften i fonder som har en rörlig avgiftsmodell. Hur stor din slutliga avgift blir beror på hur bra fonden presterar, med andra ord hur bra fondförvaltaren lyckas att få en hög avkastning.

Den prestationsbaserade avgiften är baserad på vissa förutbestämda kriterier, till exempel en referensränta eller ett jämförelseindex. Du kan se förväntad kostnad för fonden, baserad på de senaste fem årens avgifter, men viktigt att komma ihåg är att den faktiska kostnaden sedan kan skilja sig mycket från den som förväntats.

Så mycket avkastning kan du få på 5, 10 och 20 år

Vill du veta hur mycket du kan tjäna på att investera i småbolag på lång sikt? Här följer ett exempel på hur stor avkastning du kan få om en fond går bra. Vi har utgått från genomsnittlig historisk avkastning på börsen i räkneexemplet, ungefär 7-8 procent per år.


Tack vare ränta-på-ränta-effekten får du övertid en exponentiell tillväxt ifall fonden investerar i bra småbolag som får positiv utveckling. Det innebär att avkastningen, vinsten som du gör, på ditt innehav blir allt större i takt med att innehavet i fonden blir större. Därför lönar det sig oftast som mest att ha en lång sparhorisont, minst 5 år men gärna längre.

Långsiktigt sparande gör också att du minskar riskerna. Det spelar ingen roll om börsen rasar under ett år, då du har tid på att vänta på att den ska återhämta sig igen.

Tänk på att det inte finns någon garanti för framtida avkastning och att det inte är säkert att du får ta del av samma utveckling som fonden haft de senaste åren.

Exempel: Du investerar 10 000 kr i en småbolagsfond med svenska små och medelstora bolag. Sedan fortsätter du att månadsspara 1 500 kr i fonden. Låt oss säga att den genomsnittliga avkastningen blir 8 procent, det vill säga att fonden får 8 procent uppgång varje år tack vare börsens uppgång.

 • Efter 5 år har du då 120 292 kr, varav 100 000 kr är pengar som du själv har sparat och 20 292 kr kommer från avkastningen.
 • Efter 10 år har du 282 347 kr i fonden och du har tjänat 92 347 kr i avkastning tack vare ränta-på-ränta.
 • Efter 20 år är innehavet i din fond uppe i 870 325 kr och avkastningen överstiger nu pengarna som du själv investerat i fonden: 500 325 kr i total andel avkastning och 370 000 kr i sparade kronor.

Tips: Vill du själv räkna ut hur ditt investerade kapital kan växa? Använd Börskollens smidiga ränta-på-ränta-kalkylator för att enkelt få fram ditt resultat.

Kom igång 2024: Så gör du för att börja investera i bra småbolagsfonder i 5 enkla steg

Vill du börja investera i fonder behöver du ha ett konto hos en bank eller en nätmäklare. Vi rekommenderar Avanza och Nordnet, som är de största nätbankerna i Sverige. Här kan du hitta många råvarufonder och välja bland de bästa råvarufonderna till just ditt sparande.

För att öppna ett konto behöver du ha fyllt 18 år och ha BankID. Vanligast är att man väljer någon av kontotyperna ISK (investeringssparkonto) eller KF (kapitalförsäkring). Du överför pengar till kontot från din vanliga bank och kan sedan börja att köpa andelar i valfri fond.

 1. Leta upp fonden på Avanza eller Nordnet.
 2. Tryck på “Köp”.
 3. Välj vilket konto du ska köpa med och fyll i belopp som du vill köpa för.
 4. Skicka iväg din fondandelsorder. Sedan är det bara att vänta tills orden är bearbetad.
 5. Du kan nu följa dina fonder och med fördel fortsätta spara regelbundet, till exempel med automatiskt månadssparande.

Tänk på att inte lägga alla dina sparpengar i en och samma typ av fond. Sprid ut ditt innehav genom att investera i till exempel en globalfond, en Sverigefond och kanske även en aktivt förvaltad fond att krydda portföljen med. Fonder kan både öka och minska i värde, men med flera olika inriktningar i din sparportfölj får du bättre diversifiering och därmed bättre riskspridning.

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och ha möjlighet att handla helt avgiftsfritt!

Fler frågor och svar om att investera i småbolagsfonder

Vad är en småbolagsfond?

En småbolagsfond investerar i aktier i små och mellanstora företag som ofta befinner sig i Small (eller Mid) Cap-segmentet på börsen.

Hur definierar man ett “småbolag”?

Begreppet “småbolag” är ibland missvisande eftersom småbolag kan vara överraskande stora (i synnerhet för fonder som placerar i småbolag globalt, exempelvis i USA). Definitionen brukar vara att företagets börsvärde maximalt får uppgå till en procent av den svenska aktiemarknadens totala värde. Detta innebär att även relativt stora bolag ibland ingår i småbolagsfonder. Är du intresserad av att hitta fonder som endast investerar i mindre bolag kan du söka efter fonder med Micro Cap i namnet.

Vilken är bästa småbolagsfonden?

Det beror på hur dina investeringsmål ser ut men en bra idé kan vara att till exempel investera i såväl en småbolagsfond Sverige som en småbolagsfond Europa. Använd topplistan högre upp i guiden för att få inspiration till fonder som presterat bäst de senaste åren.

Är det värt att investera i en småbolagsfond?

En småbolagsfond, eller flera, kan absolut höra hemma i en bred fondportfölj. De lämpar sig bäst för långsiktigt sparande, det vill säga att du inte planerar att använda de investerade pengarna inom de närmaste 5 åren. På sikt kan småbolagsfonderna till och med ge bättre avkastning än fonder som investerar i större bolag.

Hur hög risk har småbolagsfonder?

Småbolagsfonder innebär hög risk. Detta eftersom det är svårt att förutspå utvecklingen, då bolagen ofta befinner sig i en tillväxtfas. Kom alltid ihåg att avkastning är ingen garanti.

Var kan jag köpa småbolagsfonder?

Du hittar många bra småbolagsfonder hos Avanza och Nordnet som är Sveriges största nätmäklare. Du kan bli kund och öppna konto gratis och börja investera direkt. Läs mer ovan.

Bästa småbolagsfond att investera i?

Du kan se vilken småbolagsfond som haft bäst utveckling senaste 5 år, 3 år och senaste året i topplistan högre upp i guiden.

Funkar det att investera min PPM i en småbolagsfond?

Ja, det går bra att välja en småbolagsfond för din premiepension. Det passar även bra att använda småbolagsfonder till pensionssparande av den anledningen att långsiktigt sparande rekommenderas för fonderna.

Tips: I vår pensionsguide läser du mer om de bästa PPM-fonderna.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 30 maj 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
I rollen som skribent brinner Daniel Åstrand för att utveckla Börskollen till den givna platsen för alla med intresse för börs och investeringar. Som skribent har han stor kunskap inom och skriver gärna om såväl större börsnyheter och makro, mer nischade aktie- och investeringsuppslag, investeringsstrategier och trading samt även bredare artiklar och guider inom privatekonomi.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader