Investera i guld (guide) | Så kan du köpa guld juni 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

11 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Investera

Investera i guld (guide) – Så kan du köpa guld i juni 2024

Sidans innehåll

Är du intresserad av att investera i guld? Efterfrågan på både guld och silver ökar inte minst i oroliga tider, men vilken investering är bäst om man jämför fysiskt guld, aktier eller fonder med inriktning mot bolag inom guld (eller silver) eller derivatinstrument (som CFDs) och vilken värdeutveckling kan man förvänta sig? Här får du veta mer om hur det fungerar att köpa guld/silver, fördelar och nackdelar, och vad som är bra att tänka på.

 • Guld har historiskt sett varit en attraktiv investering, speciellt under ekonomiska oroligheter, då det ofta behåller eller ökar sitt värde medan andra investeringar kan minska.
 • Investera i guld kan ske genom fysiskt guld, aktier i guldrelaterade bolag, guldinriktade fonder, eller derivatinstrument som CFDs, var och en med sina specifika fördelar och risker.
 • Guld erbjuder flera investeringsfördelar inklusive diversifiering av portföljen, ett skydd mot inflation, och en stabiliserande effekt under tider av marknadsvolatilitet.
 • Att investera i guld kan vara ett klokt val för de som vill skydda sin köpkraft och säkerställa en del av sin portfölj mot globala ekonomiska svängningar och inflationsrisker.

I tusentals år har guld varit en eftertraktad ädelmetall. Idag är det en omtalad form av investering. Vissa ser guld som en onödig investering medan andra ser guld och andra ädelmetaller som ett viktigt skydd mot inflation och som ett sätt att diversifiera bort risk i portföljen.

Tips – Ladda ner vår populära app för att följa nyheter som rör guld, silver och andra råvaror 2024

Introduktion: Varför ska man investera i guld (och/eller silver)?

Guld är känt för att behålla sitt värde, även under tider då det råder turbulens på börsen. Ekonomiska oroligheter kan till och med leda till att guldpriset stiger eftersom efterfrågan ökar när aktier och fonder rasar i värde. Historiskt sett har både guld och silver ökat mycket i värde, även om det funnits perioder av nedgångar eller stillastående pris.

För dig som sparar i fonder och aktier på börsen kan guld utgöra ett bra komplement i din investeringsportfölj. Denna exklusiva ädelmetall ger diversifiering vilket gör att du sprider riskerna bättre och kan fungera även som ett skydd mot inflation.

Fyra vanliga anledningar till att investera i guld:

 1. Diversifiering. Genom att investera i guld, ädelmetall och även andra råvaror sprider man sina risker.
 2. Tenderar att stå sig starkt i oroliga tider. Guld används av många som en hedge då det brukar stiga i värde under tider av ekonomisk osäkerhet, när aktier och fonder istället tappar i värde.
 3. Skydd mot inflation. Historiskt sett har guldets värde bevarats, till skillnad från valutor och kontanter, och kan därmed även fungera som ett visst skydd mot inflation.
 4. Bestående köpkraft. Guld har varit eftertraktat i tusentals år och finns samtidigt i begränsad mängd, vilket gör det ovanligt attraktivt.

Hur fungerar guld som investering?

Guld som investering passar bäst för långsiktigt sparande, oavsett om du sparar i guldtackor och guldmynt eller värdepapper relaterade till guld. Guldpriset varierar för varje dag och du kan enkelt se vad priset ligger på idag hos nätmäklarna Nordnet och Avanza samt en mängd andra sajter som uppdaterar guldpriset i realtid.

Väljer du till exempel en fond som investering för guldet är det fondens innehav som kommer att påverka hur det går för dina investerade pengar. Låt oss titta närmare på vilka sätt du kan investera i guld för att förstå vilka olika fördelar och nackdelar som finns!

3 olika sätt att investera i guld juni

Du kan investera i guld genom finansiella instrument, som fonder, aktier och CFDs, eller genom att köpa det i sin fysiska form. Det finns inget universellt svar på vilket som är mest lönsamt, men varje metod kommer med både möjligheter och risker.

1. Investera genom börshandlade aktier/bolag och fonder

Det första alternativet är att investera i guld genom aktier och fonder via en nätmäklare som Avanza eller Nordnet. Det är gratis att bli kund och öppna ett konto som du överför pengar till från din vanliga bank. Sedan kan du snabbt komma igång och investera i guld genom olika aktier och fonder. Då kan du få en indirekt exponering mot guld på följande sätt.

Investera i en guldfond
Det finns guldfonder som samlar olika bolag verksamma inom exempelvis guldutvinning eller förädling. Fördelen med att investera i en sådan fond är att du får bra riskspridning direkt eftersom fonden innehar många olika värdepapper. Nackdelen är att avgiften på aktiefonder kan vara hög och därmed äta upp avkastningen som du får från fonden.

Exempel på guldfond: Franklin Gold & Precious Metals, en aktiefond som investerar globalt i företag verksamma inom ädelmetall- och guldbranschen. Dessa företag bryter, bearbetar eller handlar med guld och annan ädelmetall som silver.

Köpa guldaktier
Utöver guldfonder kan du köpa aktier direkt i olika bolag som är guldproducenter. Fördelen med guldaktier är att du själv kan välja exakt vilka bolag som du vill investera i. Det finns även chans att få utdelningar från aktierna, som du kan återinvestera för att förbättra din ränta-på-ränta. Nackdelen är att aktier generellt sett kräver mer kunskap än fonder, för att få en lönsam investering och innebär högre risk då din investering blir mer koncentrerad kring ett eller ett fåtal bolag.

Exempel på guldaktie: Lundin Gold, ett börsnoterat gruvföretag i Kanada grundat 1986. Finns på Stockholmsbörsens huvudlista sedan 2014 och är en populär aktie bland svenska sparare. Lundin Gold utvinner ädelmetaller och mineraler, med störst inriktning mot guld. Guldet säljs vidare till återförsäljare internationellt.

Nedan läser du mer om några fler populära guldbolag.

Guld-ETF (eller andra former av börshandlade produkter, ETP:er)
En guld-ETF är en börshandlad fond (ETF) eller börshandlad råvara (ETC) som placerar i en portfölj av tillgångar. Dessa ETF:er eller ETC:er går att handla med på börsen på samma sätt som aktier. Dess värde påverkas av vad den underliggande tillgången består av: till exempel enbart fysiskt guld, investeringar i guldproducenter eller exponering mot guldterminer.

Utöver ETF:er finns det även en uppsjö av andra börshandlade investeringsprodukter (derivat) som warranter, Bull- & Bear-certifikat eller Mini Futures. På Avanzas sida för börshandlade produkter kan du läsa mer och se urval av instrument, med eller utan hävstång.

2. Köpa fysiskt guld (eller silver)


I hundratals år har människor handlat med fysiskt guld, även kallat bullion. Guldet finns i begränsad mängd vilket är en viktig anledning till att det behållit sitt värde och att guldpriset fortsätter att stiga på lång sikt. Om du är intresserad av att köpa guldtackor eller guldmynt finns det idag många nätbutiker som erbjuder säker leverans.

Fördelen med investeringsguld är att du inte blir påverkad av dagliga prisförändringar. Du äger guldet helt själv och påverkas därför inte heller av hur det går för ett visst bolag. Guldet i sin fysiska form är också lätt att omsätta till pengar vid behov.

Nackdelarna med att köpa fysiskt guld som investering är att det finns risk för stöld och att du behöver förvara guldet på ett säkert ställe som bankfack, vilket kan kosta extra pengar. Det kan även krävas mer pengar för att investera i guldet jämfört med värdepapper. Handlarna kan dessutom ta ut en ganska dyr avgift – den spread som de har mellan inköpspris och försäljningspris.

3. Investera i CFDs och andra typer av derivat

Slutligen går det även att investera i guld genom fler former av icke-börshandlade derivatinstrument. Priset på derivat är baserat på en underliggande tillgång – i det här fallet guld (eller silver). Det finns olika typer av derivat men här väljer vi att fokusera på CFDs.

CFD, Contract For Difference, är en typ av derivatinstrument som snabbt blivit populär bland investerare. När du handlar med guld genom CFD innebär det att du får exponering mot prisrörelsen av till exempel en aktie i ett bolag inom gruvverksamhet för utvinning av guld eller en guldtermin. Men du äger aldrig själva värdepappret i fråga.

CFD kallas ibland också för differenskontrakt på svenska. Dess höga hävstångseffekt gör att du kan få mer exponering mot guld med mindre pengar. Detta, i sin tur, ökar risken för större förluster men även chansen för större vinster. Med CFDs spekulerar du alltså på priset på guld utan att behöva äga något guld eller värdepapper i fysisk form.

Fördelarna med derivat är att du vanligtvis behöver binda mindre kapital (kan handla med hävstång), och även spekulera i nedgång (dvs. att du kan gå med vinst även när guldet sjunker i värde), ifall du förutspår marknadens rörelser korrekt. Du behöver inte äga guldet i fysisk form och kan använda hävstångseffekten för att få större exponering mot guld med mindre pengar. Nackdelarna är att det kräver mer kunskap, tid och innebär en högre risk. Vissa menar också att det finns en motpartsrisk med “pappersguld” som är bättre att undvika.

Likheter och skillnader mot aktier och fonder

Som du sett vid det här laget har en investering i guld både likheter och skillnader jämfört med vanliga aktier och fonder, beroende på vilken typ av investering som det handlar om. Aktier i bolag som utvinner guld och på andra sätt är med i guldets resa ger indirekt exponering mot guld. Samma indirekta exponering mot guld ger guldfonder, med skillnaden att det här ingår aktier och värdepapper i många olika bolag.

Större skillnader på fysiskt guld

När det gäller fysiskt guld som investering är skillnaden förstås större. Du har själv tillgång till guldet och behöver inte involvera någon tredje part i investeringen. Värdet på ditt guld fluktuerar i teorin precis som värdepapper gör, med skillnaden att du måste ha en fysisk, säker plats att förvara det på. Du behöver även planera hur du ska sälja guldet den dag du vill likvidera det, istället för att kunna göra en snabb säljorder på värdepapper online.

På lång sikt har guld ökat sitt värde betydligt, men trots detta har aktiemarknaden historiskt sett oftast presterat bättre än guldet. Detta gör att guld, till skillnad från till exempel en global indexfond, bör ses som ett komplement i din investeringsportfölj snarare än en bas.

Guldaktier och guldfonder har mer gemensamt med vanliga börsen än fysiskt guld, eftersom aktier och fonder ger exponering mot bolag och därmed påverkas av bolagsrelaterade händelser som ledningsbyten, innovationer och värdering av aktiemarknaden som helhet.

Vad påverkar guldpriset?


Likt valutor så fluktuerar guldets pris för varje dag och påverkas av flera olika faktorer. Men till skillnad från valutor så kommer guldets värde över tid förmodligen att öka. Det är svårt att tajma in det bästa guldpriset efter ett guldpris idag både kan sjunka och stiga till imorgon.

Kursgrafer – Guldpriset och silverpriset idag

Efterfrågan styr

Efterfrågan är en av de största faktorerna som styr det aktuella guldpriset. Dels har allt fler privatsparare fått upp ögonen för guld och dels finns intresse från institutionella investerare och äve världens centralbanker. Även små förändringar i efterfrågan kan ha en betydande effekt på priset.

The World Gold Council listar några områden som påverkar guldpriset idag:

 • Osäkerhet på marknaden – i en lågkonjunktur ökar efterfrågan på guld då många ser det som en tryggare investering.
 • Förmögenhet och ekonomisk utveckling – även i en högkonjunktur kan guldpriset gå bra eftersom det gynnar bland annat smyckesindustrin och långsiktigt sparande.
 • Konkurrens – valutor, räntor och andra tillgångar påverkar investerarnas syn på guld.

Historisk värdeutveckling på guld

Guld har historiskt sett rört sig både upp och ner i pris, men tittar man på en längre tidsperiod så har det ökat mycket i värde. Att guld kunnat behålla sitt värde genom kriser och till och med öka är en viktig anledning till att vissa väljer guldet som en alternativ investering i portföljen. Centralbanker runt om i världen förvarar guld just för att det utgör en viktig del av valutareserven. Svenska Riksbanken lagrar guld värt flera miljarder kronor.

Exempel: Guldpriset (terminen) handlades i början av 2000-talet runt 250 dollar/oz (troy ounce, som motsvarar drygt 31 gram) men steg kraftigt upp till över 1 900 dollar/oz till och med hösten 2011. Därefter föll priset närmare 50 procent ner mot ca 1 050 dollar/oz under flera år med en botten i slutet av 2015 innan en ny kraftig uppgångsfas inleddes som tog priset upp till närmare 2 100 dollar/oz som motsvarar det högsta priset någonsin (All Time High). Därefter har guldpriset avstannat och pendlat mellan ca 1 600 och 2 100 dollar/oz under de senaste åren.

Precis som alla investeringar innebär det en risk när du köper guld eller på annat sätt investerar i ädelmetaller. Bara för att investeringsguld ökat i värde över lång tid är det inte säkert att investeringen kommer öka ytterligare till den dag du planerar att sälja guld.

Fördelar med att investera i guld

Slutligen finns det flera olika fördelar och nackdelar med att investera i guld. Här listar vi bra – och mindre bra – saker med att ha guld som en del av din investeringsportfölj.

Det finns förstås fler fördelar och nackdelar med investeringen beroende på vilket alternativ du väljer, mer information hittar du lite tidigare i texten där vi listat olika sätt att investera i guld.

+ Det värdebevarande guldet

Guld tenderar att behålla sitt värde när andra valutor sjunker i värde – detta då guld endast finns i begränsad mängd medan övriga valutor kan “skapas” ur tomma intet. Det gör att ädelmetallen kan fungera som ett bra skydd mot inflation och troligtvis kommer att öka ytterligare i värde när du investerar på lång sikt.

+ Bättre diversifiering

En viss del guld i portföljen kan hjälpa till att göra dina investeringar mindre volatila, genom att guldet skapar diversifiering. När börsen går ner så går guldet istället upp, generellt sett.

- Sämre avkastning än aktiemarknaden

Blickar man bakåt har aktiemarknaden gett bättre avkastning än guld på lång sikt. Guld, som ren investering, kan alltså inte riktigt mäta sig med aktier och fonder, åtminstone inte när läget på marknaden är stabilt.

3 populära guldaktier att läsa mer om 2024

Utöver Lundin Gold, som vi nämnde ovan, listar vi här tre ytterligare populära guldbolag att läsa mer om.

Barrick Gold

Barrick Gold är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget förvaltar över operativa gruvor och utvecklingsprojekt i USA, Kanada, Sydamerika, Australien och Afrika med flera. Bolaget utvinner i huvudsak guld. Övriga produkter som hanteras inkluderar även silver och koppar. Barrick Gold grundades 1983 har sitt huvudkontor Toronto, Kanada.

Gold Fields

Gold Fields är ett gruvbolag med inriktning på guld. Bolaget är en av de största producenterna av guld i hela världen. Brytning samt beräknade fyndigheter finns primärt i Sydafrika men även i Australien och Peru. Brytning sker såväl under jord som i dagbrott. Även en begränsad andel koppar bryts. Bolaget grundades 1887 och har sitt huvudkontor i Johannesburg, Sydafrika.

Freeport-McMoRan

Freeport-McMoRan, även kallad Freeport, är ett gruvbolag. Deras segment omfattar raffinerade kopparprodukter, koncentrerad koppar, guld, molybden, olja och övriga naturresurser. Bolaget innehar idag verksamhet i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien. Freeport grundades ursprungligen som Texas Freeport Sulphur Company under 1912 och har sitt huvudkontor i Phoenix, Arizona.

Tips: Om du är intresserad av att läsa mer om de bäst avkastande aktierna inom guld (eller andra typer av råvaror) rekommenderar vi vår guide om Råvaruaktier.

Frågor och svar om att investera i guld (eller silver)

Hur handlar jag guld och/eller silver?

Du kan 1) köpa fysiskt guld och silver från till exempel en nätbutik, 2) investera i aktier i bolag relaterade till guldutvinning, fonder, ETF:er eller andra börshandlade derivat hos nätmäklare som Avanza och Nordnet eller 3) få exponering mot guld eller guldaktier via andra typer av icke-börshandlade derivatprodukter som exempelvis CFDs med ädelmetaller som underliggande tillgång.

Vad påverkar guldpriset?

Utbud och efterfrågan styr i grunden alla marknader, och i synnerhet under tider av ekonomisk oro, då börsen går dåligt, brukar guldet istället gå bra.

Hur mycket guld ska jag ha i investeringsportföljen?

Guld och andra ädelmetaller bör utgöra en relativt liten del av din portfölj, man brukar rekommendera 5-10 procent av portföljens totala värde.

Är det smart att köpa guld?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på den här frågan. Men guld kan minska risken i din portfölj genom att skapa bättre diversifiering och agera som inflationsskydd – därför menar vissa också att det är ett lönsamt alternativ att investera en del av sina pengar i.

Vad ska man tänka på innan man investerar i guld/silver?

Samla så mycket information som möjligt först, så att du vet vad du investerar dina pengar i. Tänk på att inte köpa för mer än vad du har råd för, och låt ädelmetallerna utgöra en relativt liten del av ditt totala sparande.

Skyddar guld mot inflation?

Ja, man brukar säga att det fungerar som ett inflationsskydd tack vare sin värdebeständighet. Guld är till skillnad från övriga valutor (pengar) en ändlig tillgång och kan inte skapas ur tomma intet.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 17 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader