Råvarufonder (guide) | Bästa råvarufonder april 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

14 min lästid

Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent skriver han allt ifrån breda nyheter om privatekonomi till nischade artiklar om specifika aktier.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Råvarufonder

Råvarufonder (guide) – Bästa råvarufonder att investera i april 2024

Sidans innehåll

Råvarufonder, som investerar i allt från metaller till livsmedel, är ett populärt komplement i portföljen. Är du också intresserad av att komma igång? Här kan du läsa mer om vad en råvarufond innebär, dess fördelar och nackdelar samt hur du gör för att hitta bra råvarufonder.

 • Råvarufonder erbjuder investerare möjligheten att dra nytta av prisutvecklingen på råvaror utan att fysiskt äga tillgångarna, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för dem som vill diversifiera sin portfölj.
 • Dessa fonder kan vara särskilt användbara som en hedge mot börsfall eftersom råvaror ofta rör sig oberoende av aktiemarknaden och påverkas av andra faktorer.
 • Investera i råvarufonder ger exponering mot flera råvarubolag genom en enda fond, vilket förenklar processen och erbjuder riskspridning, eftersom dessa fonder samlar värdepapper från olika segment av råvarumarknaden, såsom energiråvaror, metaller eller spannmål.

Introduktion: Vad är råvarufonder?

Råvarufonder är en kategori av fonder på börsen som investerar i råvaror på olika sätt. Fonderna ger med andra ord exponering mot råvarumarknaden. För dig som vill investera i exempelvis guld, silver, livsmedel eller energi är dessa fonder ett smidigt sätt att få exponering mot råvarorna. Läs mer i den här guiden för att bland annat få koll på vilka råvarufonder som presterat bäst de senaste 5 åren.

Fungerar som "hedge" mot börsfall


Precis som alla fonder och aktier så rör sig värdet på råvarorna upp och ner. Det speglar sig alltså i råvarufonderna, som kan öka och minska i pris på börsen. Råvarufonder kan dock delvis vara frikopplade från börsen som helhet, då råvaror (givetvis beroende på vilken råvara) delvis påverkas av andra faktorer. Många använder därför råvaror som ett sätt att hedga sig mot börsfall, det vill säga placera i tillgångar som påverkas av och rör sig på ett annat vis än vanliga aktier och fonder.

Investera i olika råvarufonder

Vidare så kan en råvarufond antingen inrikta sig på ett specifikt område, till exempel energi som naturgas, eller ha en bredare inriktning mot till exempel olje-, gruv- och metallindustrierna.

Det finns flera typer av olika råvaror, allt från ädelmetaller som guld och silver till livsmedel som spannmål, kaffe och andra råvaror. Råvarufonder har aktier i bolag som på något sätt framställer eller handlar med råvaror. Fonderna brukar därmed vara antingen aktivt förvaltade aktiefonder eller blandfonder.

Genom att investera i en råvarufond kan du:

 • Ta del av prisutvecklingen på råvaror utan att behöva äga tillgångarna fysiskt.
 • Få exponering mot flera olika råvarubolag, utan att behöva köpa enskilda aktier i bolag. Varje fond samlar nämligen flera olika värdepapper så att du automatiskt får spridning i portföljen.
 • Få en förbättrad riskspridning i din portfölj och periodvis även en form av “hedge” vid fallande börser.
 • Välja mellan att investera i områden som energiråvaror, metaller, spannmål eller en blandning av dessa.

Tips – Ladda ner vår populära app för inspiration till bästa råvarufonderna 2024

Topplista april – 3 bästa råvarufonderna senaste 1, 3 och 5 åren (svenska och globala)

Med det sagt ska vi i denna guide kika närmare på ett urval av de bäst presterande råvarufonderna just nu. Nedan listar vi de tre bästa råvarufonderna som har haft högst procentuell avkastning under den senaste 1, 3 respektive 5-årsperioden – såväl svenska som globala råvarufonder som du kan spara i!

Du kan klicka dig vidare och läsa mer om fonden hos Avanza, där du bland annat finner information om hur populär den är (mätt som antal fondandelsägare), dess fond-/förvaltningsavgift och även fondbetyget (baserat på Morningstars rating).

Dessa "bästa fonderna"-listor kan ses som inspiration för fortsatt fördjupning innan du investerar dina pengar!

Bästa råvarufonder – 1 år

 1. Schroder ISF Global Energy A Acc USD 23 %
 2. BGF World Energy A2 18 %
 3. Franklin Natural Resources A(acc)USD 15 %

Bästa råvarufonder – 3 år

 1. BGF World Energy A2 135 %
 2. Schroder ISF Global Energy A Acc USD 133 %
 3. Franklin Natural Resources A(acc)USD 99 %

Bästa råvarufonder – 5 år

 1. BGF World Energy A2 82 %
 2. BGF World Mining A2 80 %
 3. BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD 79 %

Listan senast uppdaterad: 2024-04-04. Källa/inspiration: Avanza.

Varför är det populärt att investera i råvarufonder?

Människor, företag och organisationer runtom i världen är beroende av en mängd olika råvaror. Inte minst olja, mat och metaller. Råvarorna är produkter som utvinns ur naturen, och kallas därför ibland för naturresurser. Efterfrågan på olika metaller, energi och mat är ständigt hög (även om efterfråga för vissa typer av “industriråvaror” tenderar att gå ner under lågkonjunkturer). Alla måste ju äta, företagen behöver metaller som förädlas och blir till en mängd olika produkter, och energi behövs för att samhället ska fungera.

Hög efterfrågan på råvaror gynnar investerare

Den höga efterfrågan innebär att råvarorna utgör en väldigt viktig del av världsekonomin, vilket gör att det finns möjlighet till bra avkastning för folk som investerar i råvaror. Råvarufonder innebär att du får exponering mot de olika råvarorna utan att fysiskt behöva äga exempelvis guld, silver och andra råvaror.

Exempel på råvaror och naturresurser som råvarufonder investerar i

Som sagt finns det en rad olika råvaror och naturresurser som det går att investera i. Definitionen av en råvara är att det är en produkt med ursprung i naturen, som inte har genomgått någon förädling eller behandling. Beroende på vilken typ av råvarufond som du investerar i går det till exempel att få exponering mot:

 • Bolag med en viss inriktning som gruvbolag
 • Bolag inom flera olika råvarubranscher

När det gäller olika råvaror brukar man dela in de i hårda råvaror samt mjuka råvaror. Nedan kan du läsa exempel på vilka råvaror som ingår i respektive kategori och efter detta följer en närmare beskrivning av vissa populära råvaror.

Hårda råvaror


Hårda råvaror utvinns eller bryts från naturen genom gruvor och verk, och finns oftast i begränsad mängd. Priset på hårda råvaror som olja kan fluktuera kraftigt på grund av konflikter i världen, om länder som är kritiska för tillgången är involverade.

 • Olja (råolja)
 • Gas
 • Mineraler
 • Metaller och ädelmetaller

Mjuka råvaror

Mjuka råvaror är råvaror som går att odla eller föda upp. Det är produkter som människor kan skapa mer av, till skillnad från hårda råvaror. Mjuka råvaror är däremot ofta säsongsberoende och känsliga för väder och klimat. De kan drabbas av sjukdomar och angrepp vilket kan hota tillgången på dem och göra dem dyrare. Ett exempel i vardagen är hur priset på frukt och grönt varierar i affären beroende på säsong, men också beroende på hur vädret har varit. En torr sommar kan resultera i dyra produkter.

 • Timmer och skog
 • Boskap
 • Jordbruksprodukter som kaffe, majs, kakao

Olja

Det pågår en global omställning från fossila bränslen (där olja ingår) till grön energi. Trots detta är olja fortfarande en viktig råvara globalt och oljefonder är populära. Eftersom olja är en begränsad naturresurs så varierar priserna mycket beroende på tillgång. BGF World Energy A2 är ett exempel på en oljefond, som till största del investerar i företag inom olja och gas.

Guld, silver, koppar och ädelmetaller

Ädelmetaller som guld är kända för att haft en långsam men stadig värdeutveckling över tid. Historiskt sett har människor sparat i guld för att skydda sig mot oroligheter på börsen, då guldet som tillgång har andra karaktärsdrag än aktiemarknaden.

Istället för att själv äga guld, och oroa sig för förvaring, försäkring, stöldrisken etc, så är det en idé att investera i en guldfond. Guldfonder och ädelmetallfonder samlar olika guld- och ädelmetallbolag. Franklin Gold & Precious Metals är exempel på en sådan fond. Utöver guld är även silver och koppar (definitionsmässigt) exempel på ädelmetaller som finns som råmaterial i naturen.

Tips: Läs också vår stora guide om att Investera i guld.

Livsmedel

Marknaden för livsmedel är enorm. I princip hela världen konsumerar spannmål, bland annat vete, havre, majs och ris. Något som kan påverka marknaden negativt är dålig skörd på grund av till exempel väderkatastrofer. Det finns fonder som investerar i matvaror som:

 • Spannmål
 • Kaffe
 • Sojabönor
 • Socker
 • Kakao

När det gäller odlingar är bomull en annan viktig råvara. Även cannabis räknas som råvara och är relativt ny på många marknader efter legalisering.

Skogen

Timmer från skogen är ytterligare en av de mest populära råvarorna i världen – och inte minst i Sverige som är en stor skogsnation. Byggindustrin, möbeltillverkare, men även privatpersoner och andra företag, har en stark koppling till timmer och olika träprodukter.

Läs även: Vill du investera i skogsbolag? Läs vår guide om Bästa skogsaktierna.

Vilken typ av råvarufond är bäst 2024?

Vilken typ av råvarufond som är bäst beror på dina preferenser. Alla kategorierna kan innebära både möjligheter och risker på olika sätt. Du kan titta efter de mest populära fonderna för att se hur andra tänker på marknaden eller välja fonder som investerar i det du tror på kommer prestera bäst med tiden, till exempel en råvarufond med guld. I topplistan här i guiden hittar du också information om vilken råvarufond som varit bäst de senaste 1, 3 respektive 5 senaste åren.

Råvarufond med aktier i bolag

Den vanligaste typen av råvarufond innehar aktier i företag som är verksamma inom råvarubranschen. Dessa fonder kan inrikta sig mot bland annat jordbruksföretag, oljebolag eller gruvbolag och faller inom kategorin aktiefond eller blandfond med aktiv förvaltning.

Företagen är antingen själva involverade i utvinningen av råvaror, eller till exempel köper och säljer, transporterar eller är prospekteringsbolag. Det här innebär att aktiefonder och blandfonder med inriktning på råvarumarknaden kan vara ganska breda och ge bra riskspridning.

Köper du en råvarufond med aktier så blir du indirekt delägare i bolagen, vilket innebär att dina investeringar påverkas av bolagets upp- och nedgångar. Även om aktierna också påverkas av råvarupriserna, så är sambandet mycket mindre jämfört med om du skulle ha ett direkt ägande i råvarorna.

Aktiefondernas värde har ofta större svängningar än till exempel indexfonder, eftersom bolagsspecifika händelser, storlek på lagren och tillgången på råvaran påverkar fonderna. Som investerare kan det både vara en fördel och en nackdel att företaget påverkar din avkastning.

Andra sätt att spara i råvaror: Råvaruaktier och börshandlade produkter

Råvarufonder är det enklaste sättet att få exponering mot råvarumarknaden, jämfört med andra sätt att spara i råvaror. Fonder lämpar sig väldigt bra för nybörjare, men även många erfarna investerare väljer råvarufonder tack vare dess fördelar gentemot de andra alternativen: råvaruaktier, börshandlade och icke-börshandlade produkter/derivat samt givetvis även fysiskt ägande. Skulle du ändå vara intresserad av fler sätt att investera i råvaror än bara fonder så har vi här samlat information om hur det fungerar.


Tips: Om du hellre vill investera direkt i råvaruaktier tipsar vi om vår stora guide på temat – Råvaruaktier som investering.

Handla råvaror med andra typer av instrument

Utöver råvarufonder finns alternativet att handla råvaror med olika former av börshandlade produkter som ETF:er (exchange traded funds), ETP:er (exchange traded products), terminer eller CFDs som passar bättre för de som vill lägga ner tid på sina investeringar. De vanligaste instrumenten för att handla med råvaror, förutom fonder, är följande:

 • CFD, Contract For Difference. CFD är ett derivatinstrument som innebär att du äger en del av en underliggande instrument (t.ex en aktie eller en guldtermin), utan att du köper själva värdepappret i fråga. CFD, ibland benämnt som differenskontrakt på svenska, har hög hävstångseffekt vilket ger möjlighet att få mer exponering mot råvaror med mindre pengar. Detta ökar dock risken för större förluster liksom chansen för större vinster. Med CFD:er spekulerar du på priserna på råvarorna utan att äga själva råvarorna.

 • ETF:er och ETF:er. Likt CFDs rör det sig om olika typer av börshandlade derivatprodukter där du inte äger underliggande råvara eller aktie utan istället ett instrument som ger dig exponering mot rörelsen i det underliggande – med eller utan hävstång. ETF:er och ETF:er är en form av samlingsnamn, och inom denna grupp finns olika instrument med olika typer av egenskaper och villkor, så som Mini Futures, Warranter, Turbowarranter och certifikat.

Tips: Om du vill lära dig mer om och handla med börshandlade investeringsprodukter (derivat) med fokus på råvaror som guld, olja eller koppar rekommenderar vi att läsa mer hos Avanza.

 • Spotmarknad, där du handlar råvaror med direkt leverans för aktuella priser, men utan att behöva få själva råvaran. Varje råvara har ett spotpris, det vill säga det pris som du kan handla den för just nu.  
 • Futures, även kallade terminer. I motsats till spotmarknaden så utförs handeln på ett senare datum på terminsmarknaden, baserat på så kallade terminspriser. Futures kan därför ses som motsatsen till spotmarknaden.
 • Aktier. Här köper du andelar direkt i ett visst bolag, istället för att investera i en fond där du oftast får exponering mot flera olika råvarubolag. Aktiehandel innebär högre risk och kräver generellt mer kunskap än fondhandel.

Fördelar och nackdelar med råvarufonder

Nu när du har koll på vad råvarufonder innebär och de olika typerna av råvaruinvesteringar är det förstås intressant att veta vilka generella fördelar och nackdelar som finns. Precis som med alla investeringar finns det nämligen såväl möjligheter som risker med att köpa råvarufonder. Genom att vara medveten om fördelarna och nackdelarna kan du lättare fatta bra beslut och avgöra hur du bäst kan komplettera sparandet med råvaror.

Fördelar

Det är populärt att investera i råvaror och anledningarna till detta är flera! Här listar vi några av de största fördelarna med att låta råvarufonder vara en del av din sparportfölj:  

 • Råvaror är delvis kopplade till inflation och har generellt sett bättre förutsättningar att generera positivt avkastning under perioder av högre inflation (i synnerhet om inflationsproblematiken är knuten till brist på råvaror/energi).
 • Råvarupriset är delvis separerat från börsen. Det gör att råvarufonder är ett bra komplement i portföljen.
 • Skapar större diversifiering i ditt sparande. Råvarufonder är en bra pusselbit att ha i sparandet.
 • Bättre riskspridning än råvaruaktier. Du får nämligen exponering mot flera olika bolag eller värdepapper när du investerar i en fond, istället för att behöva köpa aktier i flera olika bolag på egen hand.
 • Det går smidigt och snabbt. Det krävs ingen större förkunskap för att investera i fonder jämfört med aktier, och förvaltningen sköter fonden åt dig.
 • Kan fungera som en hedge i sparportföljen mot inflation och börsfall.

Nackdelar

Utöver fördelarna finns det även vissa nackdelar med råvarufonder. Det kan bland annat vara svårt att investera hållbart då många populära råvarufonder investerar i råvaror som olja, gruvindustri och fossila bränslen. Läs mer om potentiella nackdelar med att investera i råvarufonder i listan:

 • Vissa råvaror är beroende av säsong. Till exempel varierar priset på odlade livsmedel beroende på tid på året.
 • Hög volatilitet. Priset på exempelvis olja påverkas kraftigt ifall viktiga länder med oljetillgångar hamnar i krig eller konflikter.
 • Kriser som pandemier, torka, skyfall och dålig skörd kan påverka fonderna. En torr sommar eller svåra översvämningar kan leda till brist på mjuka råvaror.
 • Svårt att hitta hållbara fonder på grund av fossila bränslen och gruvindustrin. Många råvarufonder har fokus på just olje- och gruvindustrin. Du behöver aktivt leta efter fonder som utesluter dessa områden om du vill ha hållbara fonder, både ur ett miljöperspektiv men också för mänskliga och politiska aspekter.
 • Inte lämpliga som en bas i portföljen. Råvarufonder bör endast ta upp en mindre del av portföljen, eftersom värdeutvecklingen inte är lika hög som för många andra aktier och fonder. De fungerar bäst som ett komplement tillsammans med flera andra investeringar.

Tips: Om du är mer intresserade av hållbarhet rekommenderar vi vår guide om Hållbara fonder.

Risknivån varierar mellan olika råvarufonder. Läs på om fondens innehav, exponering och risknivå innan du placerar dina pengar. Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Skapa en diversifierad portfölj med råvaror

Råvarufonder är ett populärt, och enkelt sätt, att skapa bättre diversifiering i portföljen. Du får helt enkelt exponering mot marknader även utanför börsen, ofta med en global inriktning. Genom att investera i aktiefonder med råvaror så får du exponering mot företag verksamma inom allt från energi till ädelmetaller som silver.

Hållbara råvarufonder – finns det?

Att investera hållbart blir viktigare för allt fler. Men att investera i råvaror på ett hållbart sätt kan vara en utmaning, då det är vanligt att en råvarufond fokuserar på företag verksamma inom oljeindustrin. Även gruvindustrin är ett vanligt fokus och kan påverka miljön genom utsläpp av metaller i vatten, buller och förändrade naturmiljöer. Läs på om fonden hos din nätmäklare för att hitta en råvarufond som passar din värdegrund.

Hur stabila är råvarufonder?

Trots att en fond med råvaror i portföljen kan balansera riskerna så bör man också tänka på att priset på råvaror kan förändras kraftigt. Råvarorna kan på olika sätt påverkas av omvärlden, till exempel:

 • Klimatpolitiken, genom nya beslut, överenskommelser eller regeländringar.
 • Handelskonflikter och krig mellan länder.
 • Naturkatastrofer som torka, översvämning eller orkaner.
 • Den ekonomiska konjunkturen som råder.
 • Tillgång och efterfrågan. Högre efterfrågan på guld, till exempel i oroliga tider, leder också till att guld och guldfonder ökar i värde.

Med andra ord är en råvarufond inte nödvändigtvis stabil eller säker. Men som investering är fonderna ändå ofta ett bra tillskott i portföljen, så länge de kompletteras med ett antal andra investeringar!

Råvarufonder är tidsbesparande och ger bättre riskspridning – men inte alltid lika stor avkastning

Du behöver till exempel inte tänka på att förvalta ditt innehav, eftersom fonden sköter detta. Med råvaruaktier är det du själv som behöver fatta beslut om när du ska köpa, när du ska sälja, och vilka aktier som du ska välja, men detta ansvaret ligger alltså på fonden. Det är också den förvaltningen som du betalar en årlig förvaltningsavgift för.

Dessutom får du automatiskt exponering mot flera olika aktier i bolag när du investerar i en råvarufond, vilket ger bra riskspridning. Fonderna har även lägre volatilitet än aktier, men å andra sidan finns inte lika stor chans till hög avkastning.

Råvaruaktier passar dig som vill välja själv

För alla aktieköp är det viktigt med kunskap om branschen liksom företaget det handlar om. Med fonder behöver du inte hålla dig uppdaterad om marknadsutvecklingen på samma sätt utan kan släppa det. Men tycker du det är roligt med aktiehandel och själv vill välja exakt vilka bolag som du investerar i – då kan råvaruaktier vara ett bättre val än fonder.

Alternativ: Sigmastocks – För dig som istället vill fokusera på automatiskt sparande i aktier

Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att söka fram de bästa fonderna eller aktierna på egen hand, utan istället vill automatisera ditt sparande, vill vi tipsa om tjänsten Sigmastocks.

Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att investera dina pengar i bra aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj där ett urval av aktier skräddarsys efter dig och dina preferenser.

Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp av aktier till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

Kom igång: Så gör du för att börja investera i bra råvarufonder i 5 enkla steg

Vill du börja investera i fonder behöver du ha ett konto hos en bank eller en nätmäklare. Vi rekommenderar Avanza och Nordnet, som är de största nätbankerna i Sverige. Här kan du hitta många råvarufonder och välja bland de bästa råvarufonderna till just ditt sparande.

För att öppna ett konto behöver du ha fyllt 18 år och ha BankID. Vanligast är att man väljer någon av kontotyperna ISK (investeringssparkonto) eller KF (kapitalförsäkring). Du överför pengar till kontot från din vanliga bank och kan sedan börja att köpa andelar i valfri fond.

 1. Leta upp fonden på Avanza eller Nordnet.
 2. Tryck på “Köp”.
 3. Välj vilket konto du ska köpa med och fyll i belopp som du vill köpa för.
 4. Skicka iväg din fondandelsorder. Sedan är det bara att vänta tills orden är bearbetad.
 5. Du kan nu följa dina fonder och med fördel fortsätta spara regelbundet, till exempel med automatiskt månadssparande.

Tänk på att inte lägga alla dina sparpengar i en och samma typ av fond. Sprid ut ditt innehav genom att investera i till exempel en globalfond, en Sverigefonden råvarufond och kanske även en aktivt förvaltad fond att krydda portföljen med. Fonder kan både öka och minska i värde, men med flera olika inriktningar i din sparportfölj får du bättre diversifiering och därmed bättre riskspridning.

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och ha möjlighet att handla helt avgiftsfritt!

Fler frågor och svar om att investera i råvarufonder

Hur kan man investera i råvaror?

Du kan investera i råvaror genom råvarufonder, råvaruaktier eller genom att handla råvaror med börshandlade produkter. Du hittar många av dessa hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.

Vad påverkar priset på en råvarufond?

Priset påverkas av många olika saker, men det är främst tillgång och efterfrågan som styr. Faktorer som hur gynnsam skörden blivit, krig och konflikter, låg- och högkonjunktur och geopolitiska händelser påverkar tillgång och efterfrågan.

Vilka typer av råvaror investerar en råvarufond i?

Det finns flera olika typer av råvarufonder som kan ha olika fokus. Vissa investerar specifikt i en viss bransch, till exempel metaller, medan andra har en blandning av råvaror. Råvaror är allt från vete, kaffe och bomull till mineraler och råolja.

Hur investerar jag i råvarufonder på Avanza?

Du registrerar dig som kund och öppnar ett konto gratis, om du inte redan har gjort det. Sedan överför du pengar till ditt konto från din vanliga bank, letar upp råvarufonden som du vill köpa och väljer hur stor din investering ska vara.

Vilken är den bästa råvarufonden?

Längre upp i den här guiden hittar du en lista över bäst presterande råvarufonder hos Avanza.

Är det bra att investera i råvarufonder?

Ja, råvarufonder är ett bekvämt sätt att få exponering mot råvaror. Råvaror kan i sin tur vara ett bra komplement i fondportföljen, eftersom dessa inte påverkas av läget på börsen i samma utsträckning som exempelvis aktier.

Hur stor andel bör jag spara i råvarufonder?

Råvaror bör generellt utgöra en mindre andel av ditt sparande, förslagsvis max 10 procent av ditt totala sparkapital.

Vad innebär det att använda råvarufonder som hedge?

En hedge är en investering med avsikt att minska svängningarna och den totala risken i din portfölj. Råvarufonder kan användas som hedging eftersom de inte påverkas lika mycket av oroligheter på börsen som andra investeringar.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 15 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
I rollen som skribent brinner Daniel Åstrand för att utveckla Börskollen till den givna platsen för alla med intresse för börs och investeringar. Som skribent har han stor kunskap inom och skriver gärna om såväl större börsnyheter och makro, mer nischade aktie- och investeringsuppslag, investeringsstrategier och trading samt även bredare artiklar och guider inom privatekonomi.
Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.