Kryptovaluta kurser | Alla kryptovaluta kurser live idag - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Kryptovaluta kurser idag – Se realtidskurser för alla populära kryptovalutor just nu

För att lyckas med sina investeringar är viktigt att förstå marknadsdynamiken bakom dagens aktuella kryptovaluta-kurser. Faktorer som volatilitet, tillgång och efterfrågan, geopolitiska händelser och regulatoriska förändringar kan ha stor inverkan på priserna.

På denna sida går vi igenom de mest kända och handlade kryptovalutorna, såsom Bitcoin, Ethereum, Tether och Binance Coin. Nedan kan du se aktuella kurser för dem i realtid, och under graferna finns mer information om vad som driver kurserna samt vad du som investerare bör känna till.

Kryptovaluta – Kurser för alla kryptovalutor i realtid

Denna graf ger en bra överblick av marknaden genom att visa realtidskurser för alla populära kryptovalutor.

Heatmap – Kryptovaluta kurser live

Denna heatmap gör att du enkelt kan urskilja vilka kryptovalutor som går starkt respektive svagt, samt en generell bild av deras relativa storlek, market cap.

Därför är kurser för kryptovaluta av intresse för investerare

Det är av flera skäl viktigt för investerare att hålla koll på aktuella kurser för olika kryptovalutor. Dessa är några av de främsta anledningarna att göra detta:

  • Volatilitet. Kryptovalutor är kända för sin volatilitet. Priserna kan på kort tid svänga kraftigt, vilket medför både möjligheter och risker för investerare. Genom att förstå och ha koll på de aktuella priserna kan du fatta snabba beslut och förhoppningsvis maximera din avkastning eller minimera dina förluster.
  • Timing. I investeringarnas värld är timing A och O. Ett litet prisfall kan innebära en bra köpmöjlighet, medan en plötslig prisökning kan erbjuda en bra säljmöjlighet. Att ha koll på de aktuella kurserna i realtid är därför viktigt för att kunna avgöra när det är rätt läge att agera.
  • Portföljhantering. När du gör en investering i kryptovalutor behöver du kontinuerligt följa upp din investering och göra justeringar i portföljen. Förändringar i kurserna kan nämligen påverka portföljens övergripande prestanda och riskprofil. Därför är det nödvändigt att hålla sig uppdaterad om de senaste priserna på Bitcoin och andra kryptovalutor.
  • Marknadsanalys. De aktuella kurserna på kryptovalutor återspeglar ofta sentimentet på marknaden, vilket i sin tur kan hjälpa dig att försöka förutspå framtida prisrörelser. Ofta används teknisk och fundamental analys i kombination med aktuella kurser för att förutse trender i prissättningen.
  • Arbitrage. Ibland kan det uppstå skillnader i priserna på kryptovalutor mellan olika handelsplattformar, vilket skapar möjligheter till arbitrage. Du har då möjlighet att köpa en kryptovaluta till ett lågt pris på en plattform och sedan sälja den till ett högre pris på en annan. För att kunna identifiera denna typ av möjligheter behöver du hålla ett öga på de aktuella priserna.

Så påverkar marknadssentimentet kurserna


Kryptovalutor har en volatilitet som är ett slags tveeggat svärd – den är båda deras mest attraktiva och farligaste egenskap. Denna volatilitet kan ofta kopplas till marknadssentimentet. Marknaden för kryptovalutor påverkas inte på samma sätt som den traditionella ekonomin av sedvanliga analyser och indikatorer. Därför är sentimentet på marknaden en viktig faktor att beakta.

Vad är marknadssentimentet?

Marknadssentimentet är den övergripande känslan och inställningen till marknaden hos investerare och andra marknadsaktörer. Sentimentet kan vara optimistiskt, pessimistiskt eller neutralt. Det formas av en mängd olika faktorer som nyheten, rykten och andra signaler som kan vara marknadspåverkande.

Så påverkar nyheter och rykten kryptovalutakurserna

Ingenting påverkar marknadssentimentet i samma utsträckning som nyheter och rykten i sociala medier. En artikel eller tweet kan ibland vara tillräckligt för att sätta igång en dominoeffekt av köp- eller säljordrar. Detta kan vara särskilt tydligt på kryptomarknaden, där informationsflödet är konstant och globalt.

Till exempel har en inflytelserik person som Elon Musk ensam förmågan att påverka kryptovalutakurser med en enda tweet. Denna sortens omedelbara, känslomässiga reaktion förstärker kryptovalutornas volatilitet och gör dem till riskfyllda, men potentiellt lönsamma, investeringar.

Även makroekonomiska faktorer kan påverka

Makroekonomiska faktorer som inflation och arbetslöshet påverkar i huvudsak de traditionella finansiella marknaderna. Men de får ofta en sekundär inverkan på kryptomarknaden då makroekonomin påverkar marknadssentimentet. Till exempel kan en höjning av räntorna i USA leda till en negativ inställning till riskfyllda tillgångar som kryptovalutor. Därmed kan höjda räntor vara negativt för kryptovalutakurserna.

Investerarna är slavar under marknadspsykologin

En annan faktor som påverkar kurserna på kryptovalutor mer än vad många tror är marknadspsykologin. FOMO (Fear of Missing Out) är ett begrepp som används för att beskriva den rädsla för att missa något som ofta styr investerares beslut. Därmed kan denna psykologin på marknaden ha en indirekt inverkan på kryptovalutakurserna.

En kryptovalutas kurs kan även påverkas av teknologiska innovationer

Teknologiska framsteg har alltid varit en viktig katalysator för förändringar på finansmarknaden. Världen av kryptovalutor är inget undantag från denna regel, utan dessa framsteg är en annan faktor som kan påverka en kryptovalutas kurs. Nedan förklarar vi detta samband i detalj.

Skalbarhetslösningar och deras påverkan på kryptovalutakurserna

En av de mest diskuterade utmaningarna för kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum har varit skalbarhet. Med lösningar som Lightning Network för Bitcoin och övergången till Ethereum 2.0 har dock dessa farhågor tonats ner. De båda kryptovalutorna har istället fått en markant ökning av transaktionskapaciteten samt en minskad latens. Detta har i sin tur haft en positiv inverkan på det totala marknadsvärdet för valutorna.

Energieffektiva konsensusalgoritmer

Traditionella Proof of Work-algoritmer förbrukar en enorm mängd energi samt har lett till en ökad kritik mot kryptovalutor på grund av oron över deras miljöpåverkan. Nya konsensusalgoritmer, som Proof of Stake och Delegated Proof of Stake har därför utvecklats för att minska energiförbrukningen. Dessa nya algoritmer har inte bara gynnat miljön utan även lockat till sig investerare som söker efter etiska investeringsalternativ. Därmed har de även bidragit positivt till kryptovalutornas kurser.

Smarta kontrakt och DeFi

Decentraliserade finansiella produkter (DeFi-produkter) drivs av smarta kontrakt på plattformar som Ethereum och har skapat helt nya sätt att interagera ekonomiskt på nätet. Denna innovation har också drivit upp priset på Ether (ETH) och andra digitala valutor som har stöd för smarta kontrakt.

Förbättrad säkerhet och kryptering

Förbättringar av kryptering och säkerhetsprotokoll, såsom multisig-plånböcker och hårdvaruplånböcker, har gjort det säkrare att förvara och handla kryptovalutor. Detta har i sin tur gett marknaden en ökad legitimitet och lockat fler traditionella investerare att handla med kryptovalutor.

Sido- och parakedjor

Genom att skapa sido- och parakedjor kan vissa transaktioner göras snabbare och effektivare. Därmed minskar kostnaderna för användarna. Denna teknik har gett upphov till nya kryptovalutor och ökat det totala värdet på kryptovaluta marknaden.

Framtidsutsikter

Det är svårt att förutsäga exakt hur framtida teknologiska innovationer kan komma att påverka kryptovalutakurserna. Vad som dock är säkert är att dessa innovationer kommer att fortsätta vara viktiga för utvecklingen av kryptovalutorna samt för deras attraktionskraft i investerarnas ögon.

Sammanfattningsvis har alltså dessa innovationer en direkt och betydande påverkan på kurserna på olika kryptovalutor. Såväl skalbarhetslösningar som energieffektiva konsensusalgoritmer och andra tekniska framsteg har bidragit till att forma och definiera dagens marknad för kryptovalutor. Med kontinuerlig utveckling på området kommer vi sannolikt att få se än mer dramatiska förändringar i framtiden.

Tips till dig som vill handla med kryptovalutor

Det kan verka komplicerat att investera i kryptovalutor, men med rätt information och verktyg kan du förenkla denna process. Nedan presenterar vi en översikt som hjälper dig att komma igång med din handel.

Börja i rätt ände

Innan du hoppar in på marknaden för kryptovalutor och börjar handla bör du ha en grundläggande förståelse för denna typ av handel. Till exempel har du mycket att tjäna på att välja rätt handelsplattform och ta reda på mer om det här med handel med kryptovalutor. Detta kan du göra genom att läsa vår guide till att köpa kryptovaluta.

Överväg att köpa Bitcoin

Bitcoin är inte bara den första kryptovalutan utan även den mest populära. Om du funderar på att börja handla med kryptovalutor kan denna valuta därför vara en bra utgångspunkt. I guiden till att köpa bitcoin beskriver vi olika sätt att investera i denna kryptovaluta samt vad du bör tänka på.

Ethereum är en annan populära kryptovaluta

En annan populär kryptovaluta är Ethereum, men det är faktiskt mycket mer än bara en valuta. Det är en plattform för smarta kontrakt och decentraliserade applikationer. Om denna kryptovaluta intresserar dig rekommenderar vi att du läser vår detaljerade guide till att köpa Ethereum. I den hjälper vi dig som är nybörjare att förstå dess unika egenskaper och potential.

Tips: 3 olika mäklare för att handla krypto

Avanza: Certifikat med kryptovalutor

Hos Avanza finns inte ren kryptovaluta, utan istället får du ta del av exempelvis Bitcoin via certifikat. Här kan du välja mellan olika kontoformer: ISK, KF eller aktie- och fondkonto. Fördelen med att använda Avanza är kanske framförallt enkelheten. Om du redan är kund slipper du öppna ett nytt konto på en plattform och kommer igång direkt, utan att behöva en digital plånbok för dina tillgångar. Ifall du även handlar med aktier och fonder har du allt samlat på ett ställe.

IG: Spekulera med CFD:er

Hos IG kan du smidigt öppna ett konto och börja handla med kryptovaluta via CFDs. Du behöver ingen wallet och kan välja mellan mynt som Bitcoin, Ether och Litecoin, med flera. Precis som i fallet med certifikat så innebär också CFD:er att du spekulerar i hur priset ska ändra sig och kan välja att köpa för att öppna en lång position, eller sälja för att öppna en kort position (blanka). Målet är att få din prognos att stämma och på så sätt få avkastning. Fördelen med CFD:er är att du kan gå med vinst även när valutan minskar i värde, ifall din analys stämmer. Nackdelen är att det kräver kunskap och innebär risker, precis som med andra typer av investeringar.

Trijo: Köpa riktig kryptovaluta

Trijo är den största plattformen för direkta köp och sälj med kryptovaluta i Sverige. Istället för att använda certifikat eller CFDs så köper du, och säljer, valutan “på riktigt”. Detta kan vara krångligare men fördelen med Trijo är att det finns flera guider på hemsidan med tips och förklaringar.

Vanliga frågor och svar om kryptovaluta kurser

Vad påverkar kryptovalutakurserna?

Kryptovalutakurser påverkas av en mängd olika faktorer. Såväl tillgången och efterfrågan som sentimentet på marknaden samt externa händelser såsom regleringar och geopolitiska förändringar påverkar prissättningen på marknaden.

Är kryptovalutakurser volatila?

Ja, marknaden för kryptovalutor är känd för sin höga volatilitet. Detta kan vara till fördel för traderas som försöker göra snabba vinster, men det ökar också risken för förluster. Därför är det viktigt att hålla koll på kryptovalutakurserna.

Hur ofta uppdateras kurserna?

Kurserna på vår sida uppdateras i realtid. Det innebär att du alltid har tillgång till de mest aktuella och exakta priserna på Bitcoin och andra kryptovalutor.

Är det säkert att investera i kryptovalutor?

Nej, all handel med värdepapper och finansiella instrument är förenat med risk. Marknaden för kryptovalutor är volatil och påverkas av många olika faktorer. Därför är det viktigt att göra ordentliga efterforskningar och vara medveten om riskerna.

Hur kan jag följa kryptovalutakurser i realtid?

I graferna på denna sida kan du följa kryptovalutakurser i realtid. Vi visar aktuella kurser för alla populära kryptovalutor och du kan enkelt se de kurser som gäller just nu.

Nyhetsbrev

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader